Ajankohtaista

9 marraskuuta 2010
Monet ummistavat silmänsä kotinsa paloriskeiltä

Suomalaiset tietävät keittiön olevan kotiensa paloriskein huone. Perheet tuntuvat kuitenkin sulkevan silmänsä palovaaroilta, sillä ne ottavat toiminnassaan suuria riskejä. Kodin kolmanneksi paloherkimmän tilan, parvekkeen tai terassin, vain harva tiedostaa vaaran paikaksi. Viime vuonna rakennuspaloja ja -palovaaroja kirjattiin Suomessa yli 6 200 kappaletta. Vakuutusyhtiöt korvasivat kotitalouksien tulipaloista aiheutuneita onnettomuuksia yhteensä yli 60 miljoonalla eurolla.

4 marraskuuta 2010
Vuokra-autojen käyttö yleistynyt autovahinkojen yhteydessä

Sijaisautojen käyttö on kaksinkertaistunut reilun vuoden aikana autovahinkojen yhteydessä, ilmenee Ifin tilastoista. Syyt kasvuun ovat viime talven kylmät säät sekä sijaisautopalvelun sisältävien autovakuutusten myynnin lisääntyminen.

3 marraskuuta 2010
Ifillä vakaa tulos

Vahinkovakuutusyhtiö Ifin tekninen tulos oli 340 miljoonaa euroa vuoden 2010 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta, kun se vastaavalta ajalta viime vuonna oli 374 miljoonaa euroa. Yhdistetty kulusuhde oli 93,0 prosenttia (92,0 %) tammi-syyskuussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 519 miljoonaa euroa (476).

18 lokakuuta 2010
Jääkiekon SM-liiga ja vakuutusyhtiöt turvallisuuden ja urasuunnittelun tukena

If Vahinkovakuutusyhtiö, Mandatum Life Oy ja Jääkiekon SM-liiga ovat solmineet sopimuksen, joka syventää ja laajentaa yhtiöiden yhteistyötä. Sopimuksen tavoitteina on muun muassa pelaajaturvallisuuden edistäminen, vastuullisen pelaamisen kehittäminen sekä jääkiekkoilijoiden urasuunnittelun edesauttaminen.

11 lokakuuta 2010
If laajentaa vakuutusturvaa poikkeuksellisten luonnonilmiöiden varalle

Ilmastonmuutoksen seurauksena poikkeavien luonnonilmiöiden ennustetaan lisääntyvän. If ottaa käyttöön ensimmäisenä Suomessa laajan turvan luonnonilmiöiden varalle osana kotivakuutuksia ja asunto-osakeyhtiöiden kiinteistövakuutuksia. Turvan laajennus ei vaikuta kotitalouksien vakuutusmaksuihin.

23 elokuuta 2010
Vakuutuslääkärit varmistavat korvauksenhakijoiden tasa-arvoisen kohtelun

Vakuutusyhtiöt käyttävät vakuutuslääkäreitä asiantuntijoina varmistaakseen asiakkaidensa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun riippumatta esimerkiksi siitä, missä korvauksenhakija asuu tai minkälainen suhde hänellä on hoitavaan lääkäriinsä. Vakuutuslääkäreiden rooli herättää usein kysymyksiä. Tutustu vakuutuslääketieteeseen ”pähkinänkuoressa”!

11 elokuuta 2010
Ifillä vakaa tulos Suomessa suurvahingoista huolimatta

Vahinkovakuutusyhtiö Ifin tekninen tulos vuoden 2010 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta oli 210 miljoonaa euroa (241 MEUR). Yhdistetty kulusuhde oli 94,1 prosenttia (92,5 %).

10 elokuuta 2010
Suomalaisten liikennekäyttäytyminen kaipaa tukistusta

Suomalaisten mielestä käyttäytymisemme liikenteessä on huonontumassa. Ifin tutkimukseen osallistuneista miltei puolet koki liikennekäyttäytymisen muuttuneen heikommaksi viimeisten 3–5 vuoden aikana ja kolmannes piti tilannetta yleisesti huonona. Näin koulujen alkaessa pienten ensiluokkalaisten huomioonottaminen ja näkyvyys liikenteessä huolettaa erityisesti heidän vanhempiaan.

5 elokuuta 2010
Myrskyvahingot ruuhkauttavat Omaisuuskorvauspalvelua

Viime aikojen myrskyvahingot ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen paljon tuhoja. Tästä syystä Omaisuuskorvauspalvelussa on toistaiseksi poikkeuksellinen ruuhkatilanne. Kätevimmin ilmoitat vahingostasi omassa If Kansiossasi osoitteessa if.fi.

5 elokuuta 2010
Vapaaehtoiset turvaavat koululaisten matkaa suojateillä

Koulujen jälleen alkaessa sadat vapaaehtoiset aikuiset ovat mukana turvaamassa koululaisten suojatien ylitystä. Suojatiepäivystys-kampanja toteutetaan Uudellamaalla viikkojen 32 ja 33 aikana ja sen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri paikallisyhdistyksineen ja If Vahinkovakuutusyhtiö. Kampanja on tarpeellinen, sillä Ifin liikenneturvallisuustutkimuksen mukaan neljäsosa autoilijoista ei pysähdy suojatien eteen, vaikka vieressä oleva auto niin tekisikin. Vastaajista 83 prosenttia ei koe valo-ohjaamatonta suojatietä erityisen turvalliseksi.