Tee ilmoitus oikeusturvan käyttämisestä

Lue ensin ohjeet ja täytä sitten vahinkoilmoitus Omilla sivuilla.

Välillä elämässä tulee eteen tilanteita, joissa on tarvetta käyttää lakimiesapua.

Oikeusturvavakuutus on turva sinulle ja perheellesi oikeudenkäyntikulujen varalta riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät yksityiselämääsi. Esimerkkejä korvattavista oikeusturvavahingoista ovat oman asuntosi kauppaan liittyvät riita-asiat tai vahingonkorvausvaatimukset, kun olet joutunut rikoksen uhriksi.

Huomioithan, että kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta ei korvata avioeroon ja ansiotoimintaan liittyviä riita-asioita. Ansiotoimintaan liittyvistä asioista voit olla yhteydessä omaan ammattiliittoosi.

Lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyvä riita

 1. Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla. Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, täytä oikeusturvan vahinkoilmoitus.
 2. Jos olet asiamies, merkitse ilmoittajan yhteystiedoiksi omat/toimistosi yhteystiedot. Mikäli mahdollista, ilmoita myös vakuutetun sähköpostiosoite, jotta voimme lähettää päätöksen sähköisesti.
 3. Riita- ja hakemusasioissa riidan syntymisajankohta on se päivämäärä, jolloin esitetty vaatimus on kiistetty.
 4. Kerro kohdassa "Selostus asiasta":
  • kuvaus riidasta ja roolistasi siinä
  • minkä muuttuneen olosuhteen vuoksi sopimukseen tai tuomioon haetaan muutosta ja milloin muutos on tapahtunut
  • millä perusteella sinä kiistät tai vastapuoli kiistää esitetyn vaatimuksen
  • käsitelläänkö asiaa yhteiselämän lopettamisen yhteydessä
 5. Toimita yhtiöllemme kopio voimassaolevasta sopimuksesta/oikeuden päätöksestä osoitteeseen oikeusturvavahingot@if.fi. Muistathan viestissä mainita tekemästäsi oikeusturvailmoituksesta ja antaa yhteystietosi.
 6. Kun vahinkoilmoitus on tehty, odottele rauhassa, käsittelemme vahinkoasiasi niin pian kuin mahdollista. Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.

Muu riita- tai hakemusasia

 1. Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla. Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, täytä oikeusturvan vahinkoilmoitus.
 2. Älä lähetä meille liitteitä.
 3. Jos olet asiamies, merkitse ilmoittajan yhteystiedoiksi omat/toimistosi yhteystiedot. Mikäli mahdollista, ilmoita myös vakuutetun sähköpostiosoite, jotta voimme lähettää päätöksen sähköisesti.
 4. Riita- ja hakemusasioissa riidan syntymisajankohta on se päivämäärä, jolloin esitetty vaatimus on kiistetty.
 5. Kerro kohdassa "Selostus asiasta":
  • kuvaus riidasta ja roolistasi siinä
  • mihin seikkaan (esim. tapahtuma tai sopimus) riita/vaatimus perustuu ja milloin tämä on tapahtunut
  • millä perusteella sinä kiistät tai vastapuoli kiistää esitetyn vaatimuksen
 6. Kun vahinkoilmoitus on tehty, odottele rauhassa, käsittelemme vahinkoasiasi niin pian kuin mahdollista. Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.

Rikosasia

 1. Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla. Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia käytössäsi, täytä oikeusturvan vahinkoilmoitus.
 2. Älä lähetä meille liitteitä.
 3. Jos olet asiamies, merkitse ilmoittajan yhteystiedoiksi omat/toimistosi yhteystiedot. Mikäli mahdollista, ilmoita myös vakuutetun sähköpostiosoite, jotta voimme lähettää päätöksen sähköisesti.
 4. Rikosasiassa vireille tulon ajankohta on päivämäärä, jolloin syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan
 5. Kerro kohdassa ”Selostus asiasta”:
  • kuvaus rikoksesta ja roolistasi siinä
  • mihin seikkaan (esim. tapahtuma tai sopimus) vaatimus/syyte perustuu ja milloin tämä on tapahtunut
 6. Kun vahinkoilmoitus on tehty, odottele rauhassa, käsittelemme vahinkoasiasi niin pian kuin mahdollista. Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.

Sinulle voi olla hyötyä myös näistä sisällöistä