Konsulttivastuuvakuutus teknisille aloille

Konsulttivastuuvakuutus sopii teknistä suunnittelutoimintaa tekevälle yritykselle tai yrittäjälle, jonka suunnitelmien perusteella toinen taho toteuttaa työn.

Vakuutus on yhdenmukainen KSE-sopimusehtojen kanssa.

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
  • Sopii tekniselle konsultille

    Kattaa konsulttitehtävään liittyvät vahingot

  • Joustava vastuuvakuutus

    Omavastuu ja laajuus yritystoiminnan mukaan

  • Apua korvausvaatimustilanteessa

    Asiantuntevaa laki- ja vahingonkorvausapua silloin kun tarvitset

Teknisen konsultin vastuuvakuutus

Konsulttivastuuvakuutus kattaa konsulttitehtävän virheellisestä tai puutteellisesta suorittamisesta toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- tai taloudellisen vahingon, josta vakuutettu on korvausvastuussa.

Palvelumme vastuuvakuutetuille konsulteille

Autamme vahingon ja korvausvelvollisuuden selvittämisessä

Kun vahinko on tapahtunut tai sinua vastaan esitetään vaateita, selvitämme vahingonkorvausvelvollisuuden ja vahingon määrän sekä huolehdimme mahdollisesta vahinkotapahtumaan liittyvästä oikeusavusta.

Mistä konsultti voi joutua vastuuseen?

Konsultti suorittaa oman alansa tehtäviä asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Sopimuksessa sovitaan mm. siitä, mistä konsultti on vastuussa, sekä mahdollisista vastuun rajoituksista siinä tapauksessa, että asiakkaalle aiheutuu vahinkoa suunnitelman virheellisyyden tai puutteellisuuden seurauksena.

Mikäli vastuunrajoituksia ei ole erikseen sovittu, vastaa konsultti lain mukaan kaikesta aiheutuneesta vahingosta.

Yleensä konsulttisopimuksiin liitetään Suomen konsulttitoimistojen liiton (linkki johtaa toiselle sivustolle) yleiset ehdot (KSE), joissa vastuu tilaajalle aiheutetuista vahingoista on rajattu konsulttipalkkion määrään.

Ifin konsulttivastuuvakuutus on yhteensopiva KSE-ehtojen kanssa.

Mikäli konsulttitoiminnassa käytetään muita kuin KSE-ehtoja, vakuutusta voidaan laajentaa kattamaan vahinkoja valittuun vakuutusmäärään asti. 

Esimerkki

Asiakas oli tilannut insinööritoimistolta tarjouksen perusteella talojen mittaustyön, joka tarvittiin julkisivujen perusparannustyössä käytettävien kuorielementtien valmistusta ja asennusta varten.

Tilaaja oli valmistanut insinööritoimiston suunnittelijan mittausten perusteella elementtejä, mutta sittemmin suunnittelijan tekemät mittaustulokset todettiin virheelliseksi. Mittaus jouduttiin uusimaan ja elementit joko korjaamaan tai hylkäämään kokonaan.

Yritykselle tärkeitä vakuuttaa

Kysy toimialallesi sopiva vakuutustarjous

Muista sekä itsesi että työntekijäsi

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Siksi on tärkeää vakuuttaa heidät yksilöinä ja turvata yrityksen talous, jos joku joutuu pitkälle sairauslomalle. Tiesitkö, että yksi sairauspäivä maksaa yhtä paljon kuin terveysvakuutus vuodeksi? Täältä voit laskea hinnan sairauspoissaololle

Turvaa yksinyrittäjälle

Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmien lisäksi myös vapaa-aikana sattuvia tapaturmia.

Houkuttelevaksi työnantajaksi hyvien etujen avulla

Henkilöstön pysyvyys on todellinen haaste nykyisillä työmarkkinoilla. Onkin tärkeää, että yritykset pitävät hyvää huolta henkilöstöstään varmistamalla työviihtyvyyden sekä tarjoamalla hyviä työsuhde-etuja. Lakisääteistä työtapaturmavakuutusta täydentävä terveysvakuutus on työmarkkinoilla houkutteleva etu.

Sopivia neuvoja

Usein kysytyt yritysvakuutuskysymykset »

Haluatko tarjouksen, joka huomioi toimialasi? Voit myös jättää soittopyynnön tai pyytää lisätietoja.

Puhelimitse palvelemme sinua numerossa 010 19 15 00 (pvm/mpm).