Yrityksen oikeusturvavakuutus

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Y-tunnus on muotoa 1234567-8.

Y-tunnuksen avulla saamme perustiedot yrityksestäsi ulkoisesta rekisteristä. Tämä auttaa meitä perehtymään yrityksesi vakuutustarpeisiin.

Formuläret skickas...

Täysin yllättäen voi tulla tarvetta turvautua lakimiehen apuun riita- tai rikosasioissa. Näihin tilanteisiin voit varautua oikeusturvavakuutuksella. Se voikin olla yrityksesi tärkein vakuutus.


  • Sopimusriita ei aina johdu omasta toiminnasta.

  • Oikeudenkäyntikulut saattavat nousta hyvin korkeiksi.

  • Jos haluat, korvaamme myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Riita poikki ja oikeusturvavakuutus väliin

Oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on korvata riita-, rikos- ja hakemusasioista aiheutuneet asianajokulut. Toimialat, joita varten haluat vakuutuksen, merkitään vakuutuskirjaan. Siihen merkitään myös vakuutusmäärä, eli vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläraja.

Miksi yrityksen kannattaa ottaa oikeusturvavakuutus?

Riita siitä, mitä olikaan sovittu, voi syntyä milloin vain, vaikka oma toiminta olisi ollutkin moitteetonta. Vakuutus auttaa varautumaan näihin tilanteisiin.

Jos oikeuteen mennään, hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Ifin oikeusturvavakuutusta laajentamalla voit säästyä myös näiltä kustannuksilta.

Lue asiantuntijamme pohdintoja yrityksen oikeusturvavakuutuksen tärkeydestä

Uuden yrittäjän ensimmäinen vakuutus

Erityisesti uuden yrittäjän kannattaa ottaa oikeusturvavakuutus heti, kun yritys on perustettu. Näin saat heti kaikista sopimuksistasi johtuvat riidat vakuutuksen piiriin.

Uusi yrittäjä, meillä on sinulle erinomainen tarjous: Oikeusturvavakuutus ensimmäiseksi vuodeksi vain 40 euroa! Voit ottaa vakuutuksen kätevästi netistä - täytä ja lähetä lomake.​


Yrityksen oikeusturva kannattaa ottaa

Vaikka yrityksesi toimii täysin lain pykälien mukaan, jokin taho voi haastaa yrityksesi oikeuteen. Oikeusturvavakuutus on mahtava turvaverkko.

Asiantuntijamme pohtii yrityksen oikeusturvavakuutuksen merkitystä

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun ne ovat syntyneet vakuutuskirjaan merkityssä toiminnassa riita- tai rikosasioiden vuoksi.

Korvattavia tapauksia ovat yleensä sopimusriidat, työsuorituksista tai palkkasaatavista johtuvat riidat sekä vahingonkorvausvaatimukset rikosasioissa.

Esimerkki: Ravintoloitsijalle korvattiin vuokrariidan kulut

Riitatilanne: Ravintoloitsija oli ottanut oikeusturvavakuutuksen ja vuokrannut X Oy:ltä liiketilan, jossa hän piti ravintolaansa. Ravintoloitsijan ja X Oy:n välille tuli riitaa vuokran määrästä ja maksamisesta, sillä ravintoloitsija halusi vuokranalennusta, johon X Oy ei suostunut.

Ratkaisu: Oikeusturvavakuutuksesta korvattiin riitaa koskevat asianajokulut, koska liikehuoneistoa käytettiin vakuutuksen ottajan omaan ravintolatoimintaan.

Esimerkki: Yritykselle korvattiin tuomioistuinsovittelun kulut

Riitatilanne: Vakuutuksen ottanut yritys A osti yritys X Oy:n liiketoiminnan. A päätyi vaatimaan X Oy:ltä hinnanalennusta, koska kaupanteon jälkeen ilmeni, ettei sopimuksessa mainittu irtaimisto ollutkaan sellainen, mistä oli sovittu. X Oy kiisti vaatimukset, ja A nosti asiasta kanteen käräjäoikeudessa. Samalla A haki käräjäoikeudelta tuomioistuinsovittelua, koska liiketoiminnan kannalta asia piti saada nopeasti ratkaistua.

Ratkaisu: A:n kulut korvattiin oikeusturvavakuutuksesta, koska kyseessä oli tuomioistuinsovittelu, eikä hallinnollisen viranomaisen tai erikoistuomioistuimen käsittely.

Yrityksellesi sopiva oikeusturvavakuutus - onnistuu!

Ota meihin yhteyttä​​, niin voimme räätälöidä yrityksesi erityistarpeisiin sopivan oikeusturvavakuutuksen. Kerromme mielellämme lisää vakuutuksen yksityiskohdista ja vakuutuskirjaan merkittävistä yksityiskohdista.

Yhteydenotto tai tarjouksen pyytäminen ei tietenkään vielä sido sinua mihinkään.

Yrityksen oikeusturvavakuutuksen faktaesite

Lue lisää yrityksen oikeusturvavakuutuksesta