Yrityksen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus asianajokuluihin riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Täysin yllättäen voi tulla tarvetta turvautua lakimiehen apuun. Näihin tilanteisiin voit varautua oikeusturvavakuutuksella.

Pyydä tarjous niin otamme sinuun yhteyttä.

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
  • Sopimusriita ei aina johdu omasta toiminnasta.
  • Oikeudenkäyntikulut saattavat nousta hyvin korkeiksi.
  • Jos haluat, korvaamme myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Riita poikki ja oikeusturvavakuutus väliin

Kaikilla yrityksillä voi ilmetä toiminnassaan tarvetta lakimiesapuun riita- tai rikosasioissa.

Oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on korvata riita-, rikos- ja hakemusasioista aiheutuneet asianajokulut. Toimialat, joita varten haluat vakuutuksen, merkitään vakuutuskirjaan. Siihen merkitään myös vakuutusmäärä, eli vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläraja.

Oikeusturvavakuutus voi olla yrityksesi tärkein vakuutus

Sopimuksista, työsuorituksista tai palkkasaatavista johtuvat riidat ja rikosasiassa vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen ovat tyypillisiä esimerkkejä korvattavista vahingoista. 

Miksi yrityksen kannattaa ottaa oikeusturvavakuutus?

Riita siitä, mitä olikaan sovittu, voi syntyä milloin vain, vaikka oma toiminta olisi ollutkin moitteetonta. Erimielisyydet työpaikalla tai työsuhteessa voivat aiheuttaa riitaa, tai vuokranantajan kanssa solmitusta sopimuksesta voi syntyä eripuraa. Näihin riskeihin kannattaa varautua oikeusturvavakuutuksella. Vakuutus auttaa varautumaan näihin tilanteisiin taloudellisesti, sillä oikeudenkäynti- ja asianajokulut voivat olla suuria. Jos oikeuteen mennään, hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Ifin oikeusturvavakuutusta laajentamalla voit säästyä myös näiltä kustannuksilta.

"Jos harjoitat yritystoimintaa, hanki oikeusturvavakuutus!"

Lue asiantuntijamme pohdintoja yrityksen oikeusturvavakuutuksen tärkeydestä

Oikeusturvavakuutuksen sisältö

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa? Sisältyy
Sisältää
Sisältää
Täydennä lisäturvalla Valittavissa
Sisältää

Miksi uuden yrittäjän kannattaa ottaa oikeusturvavakuutus?

Erityisesti uuden yrittäjän kannattaa ottaa oikeusturvavakuutus heti, kun yritys on perustettu. Näin saat heti kaikista sopimuksistasi johtuvat riidat vakuutuksen piiriin. Useimmat yrittäjät tekevät yritystoimintaa koskevia sopimuksia jo varsin varhaisessa vaiheessa. Vain ennen sopimuksen tekoa otettu oikeusturvavakuutus varmistaa uudelle yrittäjälle asianajoavun rikos- tai riitatilanteessa. Oikeusturvavakuutus on mahdollista ottaa myös perustettavan yrityksen lukuun. Kotivakuutuksen oikeusturvaosio ei korvaa perustettavan yrityksen nimissä tehtyihin sopimuksiin liittyvien kiistojen asianajo- tai oikeudenkäyntikuluja. 

Oikeusturvavakuutuksen hinta ensimmäiseksi vuodeksi 40 €

Uusi yrittäjä tai startup, meillä on sinulle erinomainen tarjous: Oikeusturvavakuutus ensimmäiseksi vuodeksi vain 40 euroa! Voit ottaa vakuutuksen kätevästi netistä - täytä ja lähetä lomake.​