Kiinteistövakuutus taloyhtiöille

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Ifin Kiinteistövakuutus on taloyhtiöille suunniteltu ratkaisu, jonka avulla taloyhtiö voi turvallisesti vakuuttaa omaisuutensa – rakennuksen, irtaimiston ja pihavarusteet.

Kiinteistövakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka aiheuttajana on vakuutusehdoissa määritelty syy. Näitä voivat olla esimerkiksi tulipalo, putkivuoto, murto tai vahingonteko tai sähkötekniikan rikkoontuminen..


 • Vakuutus perustuu rakennuksen kokonaisalaan tai haluamaasi euromäärään

 • Ei tarvetta ilmoittaa tulevista remonteista

 • Vakuutus sisältää myös alle 300 neliön katokset ja varastot

Ifin Kiinteistövakuutus on suunniteltu taloyhtiösi tarpeisiin

Kun vakuutat kiinteistösi rakennuksen pinta-alaan perustuen, se on aina vakuutettu täydestä jälleenhankinta-arvostaan. Alle 300 neliön varastot, katokset ja tallit sisältyvät ilman eri mainintaa vakuutusturvan piiriin. Myöskään kiinteistön korjaustöistä ei tarvitse ilmoittaa. Näin vakuutusturvasi on aina ajan tasalla ja vakuuttaminen on vaivatonta.

Kiinteistövakuutuksella voit vakuuttaa omaisuutesi mm.

 • tulipalon
 • vuotovahingon
 • rikoksen
 • myrsky- ja tulvavahingon
 • sekä LVIS-tekniikan rikkoutumisen varalta.

Turvalaajuuksien sisällöstä voit lukea tarkemmin alta.

Ifin Kiinteistövakuutukseen sisältyvät automaattisesti myös

 • kiintokalusteet ja pinnoitteet sen tasoisina kuin ne ovat vahingon sattuessa
 • osakkaan kunnossapitovastuulla olevat rakenteet
 • huoneiston käyttäjän tekemät muutostyöt.

Ifin Kiinteistövakuutuksen voit laajentaa kattamaan myös

 • lasirikon
 • saastuneen maan puhdistuskustannukset
 • entisöintikustannukset

Kiinteistövakuutuksen turvat

Kiinteistön vakuutusturvasta korvaamme vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on

 • ​​paloräjähdys, irtipäässyt tuli tai äkillisesti ja yllättävästi levinnyt noki tai savu
 • sprinklerivuoto
 • poikkeuksellinen rankkasade, myrskytuuli, vesistö- tai merivesitulva sekä villieläimen aiheuttama vahinko
 • murto, ryöstö tai vahingonteko
 • sähkö- tai konetekniikan rikkoutuminen
 • LVI-tekniikan rikkoutuminen ja siitä aiheutunut vuotovahinko
 • vesikalusteista rikkoutumisen johdosta virrannut vesi
 • käyttölaitteen rikkoutuminen
 • vesikaton äkillinen ulkoapäin tapahtunut rikkoutuminen ja siitä aiheutuneet seurausvahingot vakuutetulle omaisuudelle.

​Laaja kiinteistövakuutus

Laajassa vakuutuksessa kohde on sama, mutta vakuutus korvaa myös äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja ja rikkoutumisia, joita perustason vakuutus ei korvaa.​

Vakuutus korvaa lisäksi korvattavan omaisuusvahingon johdosta taloyhtiölle aiheutuneet vuokratulomenetykset enintään vuoden ajalta, kun vuokrattuna on enintään puolet tiloista.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Toiminnanvastuuvakuutus kattaa henkilö- ja esinevahingot, josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan vastuussa. Esimerkkinä voidaan mainita liukastuminen, joka on aiheutunut kunnossapidon laiminlyönnistä.

Oikeusturvavakuutus kattaa kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyviä välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia.

Hallinnonvastuuvakuutus tuo turvaa hallituksen jäsenille. Se kattaa hallituksen jäsenen henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun taloudellisista vahingoista, jotka hän on aiheuttanut toimiessaan hallituksen jäsenenä.​​​​

Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu rakennus ja lisäksi ilman eri mainintaa:​

 • tontilla olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet. Myös katokset ja varastorakennukset 300 m2 asti kuuluvat vakuutukseen.
 • rakennusta palveleva LVIS- ja konetekniikka
 • vakuutuksenottajan omistamat, kiinteistön hoitoon käytettävät työkoneet, kiinteistön käyttöä ja hoitoa palveleva muu irtain omaisuus sekä polttoaineet
 • vakuutuksenottajan omistama, yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitettu kalusto.

​Huom! Kaikki rakenteet, kiintokalusteet ja pinnoitteet sisältyvät vakuutukseen sen tasoisina kuin ne ovat, samoin rakenteet, jotka ovat asunto-osakeyhtiön osakkaan kunnossapitovastuulla sekä huoneiston käyttäjän tekemät muutostyöt.

Viemärisaneeraukset

Moderneilla viemärisaneerausmenetelmillä hyötyä ikävähennyksissä

Vakuutusehtojen mukaan, kun asuinrakennuksen jäte- tai sadevesiviemärit on saneerattu sisäpuolisilla menetelmillä, niiden ikävähennykset lasketaan seuraavin poikkeuksin:

 • sujutetut viemärit tulkitaan uudeksi viemäriputkeksi
 • massaus- ja ruiskuvalumenetelmällä saneeratun putken saneerausvuodesta vähennetään 15 vuotta riippumatta putken todellisesta iästä.

Näitä poikkeuksia sovelletaan ainoastaan sellaisten menetelmien osalta, jotka If on erikseen hyväksynyt tai jotka ovat VTT:n sertifioimat.

Ifin hyväksymät viemärisaneerausyritykset​​​​​ ja niiden käyttämät menetelmät:

Aarsleff Oy

 • Aarsleff-sujutusputki

Antium Oy

 • NuFlow Epox -menetelmä

Are Oy

 • Sukittaminen

Consti Talotekniikka Oy

 • Epoksiputkitus
 • Sukkasujutusmenetelmä

EW-Liner Oy

 • Tubus

Keski-Suomen Viemärisukitus Oy (Viemäritohtori)

Lassila&Tikanoja Oy

 • NuFlow ruiskutusmenetelmä
 • Sujutusmenetelmä

Linercom Oy

 • Sukitus

LVI-Kilpimaa Oy

 • Sukitus

Masterpipe Oy

 • Master-menetelmä

Newliner Oy

 • Newliner-ruiskuvalu
 • Newliner-sukitus

New Tube Suomi Oy

 • Sukkasujutusmenetelmä

Nordic Renovation Group Oy

 • Omega Liner 

Picote Oy

 • Picote-Sukitusmenetelmä
 • Picote-Putkitusmenetelmä

Proline Oy

 • Proline-menetelmä

Quattro Lining Oy

 • Quattrosukitus

Rakennuspalvelu Linna Oy

 • Sukitus

Relino Pipe Oy

 • Ruiskuvalu
 • Sukitus

Repipe Oy

 • Sukitus

Sewerex Oy

 • Sukitus

Suomen Putkisto Palvelu Oy

 • Brawoliner

Suomen Putkiuudistus Oy

 • SPS-sukitus

Suomen Sukittajat Oy

 • Sukitus

Tokitek Oy

 • Sukitus

TRK Marketing Oy ja sen lisenssillä toimivat yhteistyökumppanit:

 • LVI Dimeks
 • Orell Group Oy
 • Elastic Pipe Oy
 • Pipeliner Systems Oy
 • menetelmä: TKR Putki-järjestelmä

Korjaustyöt asuinrakennuksessa

Kun vakuutuksenottaja teettää asuinrakennuksessa korjaustöitä, siitä ei tarvitse ilmoittaa vakuutusyhtiölle. Korjausrakentamisessa tehdään usein tulitöitä, mikä lisää tulipalon riskiä ja se tulee ottaa huomioon.  

Tee tulityöt turvallisesti (pdf)

Jos korjaustyöt aiheuttavat vahingon, korvauksesta vähennetään korotettu omavastuu.​

Esimerkkejä

Radio paloi liedellä

Perheen äiti pistäytyi kesken illallisvalmistelujen lähikaupassa. Poissaolon aikana perheen 5-vuotias poika laittoi vahingossa lieden päälle, jolloin levyn nurkalle asetettu radio suli aiheuttaen pojalle savumyrkytyksen ja asunnon irtaimistolle ja pinnoille savuvahinkoja. Koska äiti oli vain hetken poissa saatiin poika ajoissa hoitoon ja kuntoon.

Kotivakuutuksesta korvattiin irtaimistovahingot. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla:

Korvaus sekä perus- että laajasta turvasta

​Keittiön kaapinovien uusiminen 2 520 e
Keittiön seinä- ja lattiapintojen puhdistus ja maalaus 640 e
Muiden huoneiden seinä- ja lattiapintojen puhdistus, maalaus ja tapetointi 960 e
Omavastuu - 600 e
Yhteensä 3 520 e
​Muu kuin lämmityslaitteesta tai tulisijasta noussut nokivahinko ei aina kuulu vakuutusyhtiön kiinteistön täysarvovakuutuksen korvauspiiriin.

Liikehuoneisto veden alla

Helsingissä Aleksilla olevaan liikehuoneistoon oli syksyisen poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen aikana tulvinut sadevettä n. 15 cm:n verran. Palolaitos sai nopeasti sateen jälkeen pumpattua liikehuoneistosta vedet pois. Sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset olivat rakentamismääräysten mukaiset.
Liikkeen irtaimistovahingot korvasi liikkeen oma vakuutus. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla:

Korvaus sekä perus- että laajasta turvasta

Kuivauskustannukset 980 e
Pilalle menneen kokolattiamaton poisto ja uusi matto asennettuna 100 m2 4 590 e
Seinien maalaus 670 e
Kiintokalusteiden uusiminen tai maalaus 1 930 e
Omavastuu - 600 e
Yhteensä 7 570 e
​Rankkasade ei kaikilla vakuutusyhtiöillä yleensä kuulu kiinteistön täysarvovakuutuksen korvauspiiriin.

Astianpesukone poltti parannukset​

Kerrostaloasunnon astianpesukoneesta lähtenyt tulipalo tuhosi kokonaan 4h+k+s -tyyppisen huoneiston. Osakkeen omistaja oli omalla kustannuksellaan asennuttanut parkettilattian, eteisen alaslasketun katon sekä saunan.
Koti-irtain korvattiin kotivakuutuksen perusteella. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla:

Korvaus sekä perus- että laajasta turvasta

 • Raivaustyöt 1 430 e
 • Kiinteät kalusteet, ovet ja ikkunat 11 270 e
 • Katto- ja seinäpintojen uusiminen 3 870 e
 • Alaslasketun katon teko 640 e
 • Parkettilattia 70 m2 2 940 e
 • Huoneistokohtainen sauna 3 090 e
 • Sähkötyöt 1 040 e
 • Savunhajun poisto ja siivous 590 e
 • Omavastuu - 600 e
 • Yhteensä 22 270 e

​Ifin kiinteistövakuutusehdoissa ei ole alkuperäisyys/samantasoisuusehtoja.

Kalat kuivalla maalla

Viisitoista vuotta vanha akvaario rikkoutui yllättäen. 200 litraa vettä valui lattialle. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla.

Korvaus vain laajasta turvasta

​Kuivauskustannuksia 1 050 e
Kastuneen parketin vaihto 2 400 e​​​

Kiinteistövakuutuksen esitteet