Kiinteistövakuutus taloyhtiöille

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Ifin Kiinteistövakuutus on taloyhtiöille suunniteltu kiinteistön täysarvovakuutus, jonka avulla taloyhtiö voi turvallisesti vakuuttaa omaisuutensa – rakennuksen, irtaimiston ja pihavarusteet.

Kiinteistövakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka aiheuttajana on vakuutusehdoissa määritelty syy. Näitä voivat olla esimerkiksi tulipalo, putkivuoto, murto tai vahingonteko tai sähkötekniikan rikkoontuminen.


 • Vakuutus perustuu rakennuksen kokonaisalaan tai haluamaasi euromäärään

 • Ei tarvetta ilmoittaa tulevista remonteista

 • Vakuutus sisältää myös alle 300 neliön katokset ja varastot

Ifin Kiinteistövakuutus on suunniteltu taloyhtiösi tarpeisiin

Kun vakuutat kiinteistösi rakennuksen pinta-alaan perustuen, se on aina vakuutettu täydestä jälleenhankinta-arvostaan. Alle 300 neliön varastot, katokset ja tallit sisältyvät ilman eri mainintaa vakuutusturvan piiriin. Myöskään kiinteistön korjaustöistä ei tarvitse ilmoittaa. Näin asunto-osakeyhtiösi vakuutusturva on aina ajan tasalla ja vakuuttaminen on vaivatonta.

Kiinteistövakuutuksella voit vakuuttaa omaisuutesi mm.

 • tulipalon
 • vuotovahingon
 • rikoksen
 • myrsky- ja tulvavahingon
 • sekä LVIS-tekniikan rikkoutumisen varalta.

Turvalaajuuksien sisällöstä voit lukea tarkemmin alta.

Kiinteistön vakuutukseen sisältyvät automaattisesti myös

 • kiintokalusteet ja pinnoitteet sen tasoisina kuin ne ovat vahingon sattuessa
 • osakkaan kunnossapitovastuulla olevat rakenteet
 • huoneiston käyttäjän tekemät muutostyöt.

Ifin Kiinteistövakuutuksen voit laajentaa kattamaan myös

 • lasirikon
 • saastuneen maan puhdistuskustannukset
 • entisöintikustannukset

Moni rakennuspalo olisi estettävissä

Valaistusta ei usein ajatella paloriskinä. Valaisinpaloja olisi kuitenkin helppo ennaltaehkäistä.

Lue lisää valaisimien paloturvallisuudesta

Sähköpalot

Joka kolmas yrityspalo saa alkunsa viallisesta sähkölaitteesta tai sen virheellisestä käytöstä. Tekemiemme tarkastusten perusteella lähes jokaisen yrityksen sähköpaloriskejä voisi vähentää.
Lue lisää sähköpaloista

Vuotovahingot

Vaikka yksittäiset vuotovahingot ovat pienehköjä, on niistä huomattavaa haittaa yrityksen toiminnalle. Hitaasti syntyvät vuotovahingot eivät ole vakuutuksesta korvattavia, mutta nekin ovat torjuttavissa.
Lue lisää vuotovahingoista


Kiinteistövakuutuksen turvat

Kiinteistön vakuutusturvasta korvaamme vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on

 • ​​paloräjähdys, irtipäässyt tuli tai äkillisesti ja yllättävästi levinnyt noki tai savu
 • sprinklerivuoto
 • poikkeuksellinen rankkasade, myrskytuuli, vesistö- tai merivesitulva sekä villieläimen aiheuttama vahinko
 • murto, ryöstö tai vahingonteko
 • sähkö- tai konetekniikan rikkoutuminen
 • LVI-tekniikan rikkoutuminen ja siitä aiheutunut vuotovahinko
 • vesikalusteista rikkoutumisen johdosta virrannut vesi
 • käyttölaitteen rikkoutuminen
 • vesikaton äkillinen ulkoapäin tapahtunut rikkoutuminen ja siitä aiheutuneet seurausvahingot vakuutetulle omaisuudelle.

​Laaja kiinteistövakuutus

Laajassa vakuutuksessa kohde on sama, mutta vakuutus korvaa myös äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja ja rikkoutumisia, joita perustason vakuutus ei korvaa.​

Vakuutus korvaa lisäksi korvattavan omaisuusvahingon johdosta taloyhtiölle aiheutuneet vuokratulomenetykset enintään vuoden ajalta, kun vuokrattuna on enintään puolet tiloista.

Laaja kiinteistövakuutus on nimensä mukaisesti laaja ja vastaa käytännössä All Risk -turvalaajuutta.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Toiminnanvastuuvakuutus kattaa henkilö- ja esinevahingot, josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan vastuussa. Esimerkkinä voidaan mainita liukastuminen, joka on aiheutunut kunnossapidon laiminlyönnistä.

Oikeusturvavakuutus kattaa kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyviä välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia.

Hallinnonvastuuvakuutus tuo turvaa hallituksen jäsenille. Se kattaa hallituksen jäsenen henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun taloudellisista vahingoista, jotka hän on aiheuttanut toimiessaan hallituksen jäsenenä.​​​​

Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu rakennus ja lisäksi ilman eri mainintaa:​

 • tontilla olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet. Myös katokset ja varastorakennukset 300 m2 asti kuuluvat vakuutukseen.
 • rakennusta palveleva LVIS- ja konetekniikka
 • vakuutuksenottajan omistamat, kiinteistön hoitoon käytettävät työkoneet, kiinteistön käyttöä ja hoitoa palveleva muu irtain omaisuus sekä polttoaineet
 • vakuutuksenottajan omistama, yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitettu kalusto.

​Huom! Kaikki rakenteet, kiintokalusteet ja pinnoitteet sisältyvät vakuutukseen sen tasoisina kuin ne ovat, samoin rakenteet, jotka ovat asunto-osakeyhtiön osakkaan kunnossapitovastuulla sekä huoneiston käyttäjän tekemät muutostyöt.

LVI-tekniikan uusiminen kannattaa

Haluamme kannustaa asiakkaitamme saneeraamaan vanhoja putkistoja. Käyttövesiputkien uusiminen kannattaa.

 • Saat alennusta vakuutusmaksusta, kun koko kiinteistön käyttövesiputkistot on saneerattu.
 • Jos vahinko sattuu, emme tee lainkaan ikävähennyksiä.

Suurin hyöty saneerauksesta kuitenkin tulee siitä, että vahinkoja ei tapahdu tai ne ainakin havaitaan nopeasti.

Paraskaan saneerausmenetelmä ei tuota hyvää lopputulosta, jos sen tekijä ei tiedä mitä tekee ja miksi.
Suosittelemme aina tarjouspyyntövaiheessa selvittämään, onko saneerausyrityksellä henkilösertifioituja työntekijöitä samalla tavalla kuin vesieristystöissä on edellytetty jo pitkään, ja onko sellainen henkilö tulossa myös sinun työmaallesi. Samalla varmistetaan, että työntekijät tuntevat työn riskit työturvallisuuden kannalta ja osaavat suojautua niiltä.

Suunnitteilla on, että vuoden 2020 alusta edellytettäisiin, että jokaisella meidän hyväksymällämme saneerausyrityksellä on oltava riittävästi henkilösertifioituja työntekijöitä, jotta jokaisessa työvuorossa jokaisella työmaalla on sertifioitu putkistosaneeraaja.

Asuinrakennuksen jäte- tai sadevesiviemärien sisäpuoliset saneerausmenetelmät ovat erilaisia massauksia ja ruiskuvaluja tai sujutuksia. Yleisin sujutus on sukkasujutus, josta puhutaan yleisesti lyhyemmin vain sukituksena. Asuinrakennuksen jäte- tai sadevesiviemärien uusiminen tai saneeraaminen sisäpuolisilla menetelmillä ei vaikuta vakuutuksen hintaan, mutta hyödyttää vahinkotilanteessa.

 • Vahinko ei ole yhtä todennäköinen kuin alkuperäisissä viemäreissä, joita ei ole saneerattu.
 • Jos vahinko sattuu uusituissa viemäreissä, emme tee ikävähennyksiä lainkaan tai vähennykset ovat pienemmät kuin alkuperäisellä viemäreillä, joita ei ole uusittu. Laskemme sisäpuolisten saneerausmenetelmien ikävähennykset saneerausvuoden mukaan. Sovellamme näitä ikävähennysehtoja ainoastaan sellaisten menetelmien osalta, jotka If on erikseen hyväksynyt tai jotka ovat VTT:n sertifioimat.
  • Sujutetut viemärit tulkitaan uusiksi viemäriputkiksi. Se tarkoittaa sitä, että emme tee vuotovahingon ikävähennyksiä seuraavien 20 vuoden aikana.
  • Massaus- tai ruiskuvalumenetelmällä saneerattujen putkien saneerausvuodesta vähennämme 15 vuotta riippumatta putkien todellisesta iästä. Käytännössä emme tee ikävähennyksiä tälläkään menetelmällä korjattujen viemärien vuotovahingoissa ensimmäisten viiden vuoden aikana saneerauksen valmistumisesta.

Ifin hyväksymät viemärisaneerausyritykset​​​​​ ja niiden käyttämät menetelmät:

Aarsleff Oy

 • Aarsleff-sujutusputki

Antium Oy

 • NuFlow Epox -menetelmä

Are Oy

 • Sukittaminen

A-Sukitus Oy

 • Sukitus

Consti Talotekniikka Oy

 • Epoksiputkitus
 • Sukkasujutusmenetelmä

EW-Liner Oy

 • Tubus

Keski-Suomen Viemärisukitus Oy (Viemäritohtori)

Lassila&Tikanoja Oy

 • NuFlow ruiskutusmenetelmä
 • Sujutusmenetelmä

Linercom Oy

 • Sukitus

LVI-Kilpimaa Oy

 • Sukitus

Masterpipe Oy

 • Master-menetelmä

Newliner Oy

 • Newliner-ruiskuvalu
 • Newliner-sukitus

New Tube Suomi Oy

 • Sukkasujutusmenetelmä

NF Sukitus Oy

 • Sukitus

Nordic Renovation Group Oy

 • Omega Liner 

Picote Oy

 • Picote-Sukitusmenetelmä
 • Picote-Putkitusmenetelmä

Proline Oy

 • Proline-menetelmä

Quattro Lining Oy

 • Quattrosukitus

Rakennuspalvelu Linna Oy

 • Sukitus

Relino Pipe Oy

 • Ruiskuvalu
 • Sukitus

Repipe Oy

 • Sukitus

Sewerex Oy

 • Sukitus

Suomen Putkisto Palvelu Oy

 • Metro Lining -sukitus

Suomen Putkiuudistus Oy

 • SPS-sukitus

Suomen Sukittajat Oy

 • Sukitus

Suomen Sukitustalo Oy

 • Sukitus

Tokitek Oy

 • Sukitus

TRK Marketing Oy ja sen lisenssillä toimivat yhteistyökumppanit:

 • LVI Dimeks
 • Orell Group Oy
 • Elastic Pipe Oy
 • Pipeliner Systems Oy
 • menetelmä: TKR Putki-järjestelmä

Korjaustyöt asuinrakennuksessa

Kun vakuutuksenottaja teettää asuinrakennuksessa korjaustöitä, siitä ei tarvitse ilmoittaa vakuutusyhtiölle. Korjausrakentamisessa tehdään usein tulitöitä, mikä lisää tulipalon riskiä ja se tulee ottaa huomioon.  

Tee tulityöt turvallisesti (pdf)

Jos korjaustyöt aiheuttavat vahingon, korvauksesta vähennetään korotettu omavastuu.​

Esimerkkejä

Radio paloi liedellä

Perheen äiti pistäytyi kesken illallisvalmistelujen lähikaupassa. Poissaolon aikana perheen 5-vuotias poika laittoi vahingossa lieden päälle, jolloin levyn nurkalle asetettu radio suli aiheuttaen pojalle savumyrkytyksen ja asunnon irtaimistolle ja pinnoille savuvahinkoja. Koska äiti oli vain hetken poissa saatiin poika ajoissa hoitoon ja kuntoon.

Kotivakuutuksesta korvattiin irtaimistovahingot. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla:

Korvaus sekä perus- että laajasta turvasta

​Keittiön kaapinovien uusiminen 2 520 e
Keittiön seinä- ja lattiapintojen puhdistus ja maalaus 640 e
Muiden huoneiden seinä- ja lattiapintojen puhdistus, maalaus ja tapetointi 960 e
Omavastuu - 600 e
Yhteensä 3 520 e
​Muu kuin lämmityslaitteesta tai tulisijasta noussut nokivahinko ei aina kuulu vakuutusyhtiön kiinteistön täysarvovakuutuksen korvauspiiriin.

Liikehuoneisto veden alla

Helsingissä Aleksilla olevaan liikehuoneistoon oli syksyisen poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen aikana tulvinut sadevettä n. 15 cm:n verran. Palolaitos sai nopeasti sateen jälkeen pumpattua liikehuoneistosta vedet pois. Sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset olivat rakentamismääräysten mukaiset.
Liikkeen irtaimistovahingot korvasi liikkeen oma vakuutus. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla:

Korvaus sekä perus- että laajasta turvasta

Kuivauskustannukset 980 e
Pilalle menneen kokolattiamaton poisto ja uusi matto asennettuna 100 m2 4 590 e
Seinien maalaus 670 e
Kiintokalusteiden uusiminen tai maalaus 1 930 e
Omavastuu - 600 e
Yhteensä 7 570 e
​Rankkasade ei kaikilla vakuutusyhtiöillä yleensä kuulu kiinteistön täysarvovakuutuksen korvauspiiriin.

Astianpesukone poltti parannukset​

Kerrostaloasunnon astianpesukoneesta lähtenyt tulipalo tuhosi kokonaan 4h+k+s -tyyppisen huoneiston. Osakkeen omistaja oli omalla kustannuksellaan asennuttanut parkettilattian, eteisen alaslasketun katon sekä saunan.
Koti-irtain korvattiin kotivakuutuksen perusteella. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla:

Korvaus sekä perus- että laajasta turvasta

 • Raivaustyöt 1 430 e
 • Kiinteät kalusteet, ovet ja ikkunat 11 270 e
 • Katto- ja seinäpintojen uusiminen 3 870 e
 • Alaslasketun katon teko 640 e
 • Parkettilattia 70 m2 2 940 e
 • Huoneistokohtainen sauna 3 090 e
 • Sähkötyöt 1 040 e
 • Savunhajun poisto ja siivous 590 e
 • Omavastuu - 600 e
 • Yhteensä 22 270 e

​Ifin kiinteistövakuutusehdoissa ei ole alkuperäisyys/samantasoisuusehtoja.

Kalat kuivalla maalla

Viisitoista vuotta vanha akvaario rikkoutui yllättäen. 200 litraa vettä valui lattialle. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla.

Korvaus vain laajasta turvasta

​Kuivauskustannuksia 1 050 e
Kastuneen parketin vaihto 2 400 e​​​

Kiinteistövakuutuksen esitteet

Asiantuntijamme bloggaa vesivahingoista

Tiesitkö, että Suomessa sattuu vuosittain noin 60 000 vesivahinkoa?

Vaikka vakuutus korvaisikin remontista aiheutuvat kulut, koituu vesivahingoista usein kaikenlaista ylimääräistä harmia ja järjestelyjä.

Lue asiantuntijamme vinkit ja turvaa yrityksesi vesivahingoilta!