Metsävakuutus

Metsä on varallisuutta, josta kannattaa huolehtia hyvin. Metsän omistamisen riskejä voi vähentää järkevällä suunnittelulla ja metsänhoidolla, mutta kaikkia riskejä ei voi poistaa.

  • Kattava turva

    ​Kattava turva arvokkaalle omaisuudellesi. Turvaa sekä talous- että tonttimetsälle.

  • Odotusarvoturva

    ​Odotusarvoturva kattaa odotettavissa olevien tulojen menetystä.

  • Suomen paras korvauspalvelu

    Saat meiltä mutkatonta palvelua ja korvaukset nopeasti.


Mitä metsävakuutus korvaa? Tonttimetsä Talousmetsä, laaja Talousmetsä, perus
Äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko

Korvaamme yllättävän vahingon aiheuttamia metsätuhoja, joita ei ole erikseen ehdoissa rajattu. Yleisimpiä korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi varkaudet ja ilkivalta.

Myrsky- tai lumivahinko

Korvaamme metsäsi vahinkoja myrskyn ja lumien jäljiltä.

Hyönteisvahinko

Saat korvausta hyönteisten tuhotessa puustoa tai taimikkoa.

Jyrsijävahinko

Korvaamme esimerkiksi myyrien aiheuttamia tuhoja.

Palovahinko

Korvaamme tulen tuhoamaa puuta ja taimikkoa.

Odotusarvon menetys

Jos menetät odotettavissa olevia tuottoja vahingon seurauksena, saat korvausta odotusarvoturvasta.

Metsävakuutus suojaa omaisuutesi

Ifistä saat sopivan vakuutusturvan niin talous- kuin tonttimetsälle ja näin siirtää riskejä vakuutusyhtiölle. T​alousmetsää käytetään pääasiassa puun tuottamiseksi metsätaloudelle. Tonttimetsä on puolestaan enintään kolmen hehtaarin metsä, jonka alueella on päärakennus tai rakennuslupa sille.

Metsävakuutuksen hinta

Metsävakuutuksen hinta määräytyy sen mukaan, otatko vakuutuksen talous- vai tonttimetsälle. Talousmetsän vakuutuksen hintaan vaikuttaa mm. sijaintikunta ja pinta-ala sekä se, kuinka laajan turvatason valitset. Jos hankit metsävakuutuksen tonttimetsälle, hintaan vaikuttaa sijaintikunta.

Sattuiko vahinko?

Nopea korvauspalvelumme auttaa sinua vahingon sattuessa. Katso ohjeet metsävahinkoilmoituksen tekemiseen.