Metsävakuutus

Metsä on varallisuutta, josta kannattaa huolehtia hyvin. Metsän omistamisen riskejä voi vähentää järkevällä suunnittelulla ja metsänhoidolla, mutta kaikkia riskejä ei voi poistaa.


 • Kattava turva

  ​Kattava turva arvokkaalle omaisuudellesi. Turvaa sekä talous- että tonttimetsälle.

 • Odotusarvoturva

  ​Odotusarvoturva kattaa odotettavissa olevien tulojen menetystä.

 • Erinomainen korvauspalvelu

  ​Saat korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin. 95 % korvauspäätöksistämme on myönteisiä.

Mitä metsävakuutus korvaa? Tonttimetsä Talousmetsä, laaja Talousmetsä, perus
Äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko

Korvaamme yllättävän vahingon aiheuttamia metsätuhoja, joita ei ole erikseen ehdoissa rajattu. Yleisimpiä korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi varkaudet ja ilkivalta.

Myrsky- tai lumivahinko

Korvaamme metsäsi vahinkoja myrskyn ja lumien jäljiltä.

Hyönteisvahinko

Saat korvausta hyönteisten tuhotessa puustoa tai taimikkoa.

Jyrsijävahinko

Korvaamme esimerkiksi myyrien aiheuttamia tuhoja.

Palovahinko

Korvaamme tulen tuhoamaa puuta ja taimikkoa.

Odotusarvon menetys

Jos menetät odotettavissa olevia tuottoja vahingon seurauksena, saat korvausta odotusarvoturvasta.

Metsävakuutus suojaa omaisuutesi

Ifistä saat sopivan vakuutusturvan niin talous- kuin tonttimetsälle ja näin siirtää riskejä vakuutusyhtiölle. T​alousmetsää käytetään pääasiassa puun tuottamiseksi metsätaloudelle. Tonttimetsä on puolestaan enintään kolmen hehtaarin metsä, jonka alueella on päärakennus tai rakennuslupa sille.

Metsävakuutuksen hinta

Metsävakuutuksen hinta määräytyy sen mukaan, otatko vakuutuksen talous- vai tonttimetsälle. Talousmetsän vakuutuksen hintaan vaikuttaa mm. sijaintikunta ja pinta-ala sekä se, kuinka laajan turvatason valitset. Jos hankit metsävakuutuksen tonttimetsälle, hintaan vaikuttaa sijaintikunta.

Sattuiko vahinko?

Nopea korvauspalvelumme auttaa sinua vahingon sattuessa. Katso ohjeet metsävahinkoilmoituksen tekemiseen.


Kuinka paljon saan korvausta?

Talousmetsä

Talousmetsävakuutuksessa on kolme korvaustasovaihtoehtoa. Verkkokaupassa käytetään aina korvaustasoa 1. Jos haluat vakuuttaa talousmetsän korvaustasoilla 2 tai 3, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: 010 19 19 19.

Korvaustaso 1

Taimikko 1 560 €/ha

Puusto ja puutavara

 • palovahingoissa käypä hinta €/m3
 • muut vahingot 21 €/m3

Korvaustaso 2

Taimikko 1200 €/ha

Puusto ja puutavara

 • palovahingoissa käypä hinta €/m3
 • muut vahingot 16 €/m3

Korvaustaso 3

Taimikko 840 €/ha

Puusto ja puutavara

 • palovahingoissa käypä hinta €/m3
 • muut vahingot 12 €/m3

Odotusarvo talousmetsälle

Korvaus on puuston ikään perustuva osuus korvaustason mukaisesta korvausmäärästä muissa kuin palovahingoissa. Palovahingoissa korvaus puuston odotusarvon menettämisestä perustuu metsäalan ammattilaisen tekemään arvioon.

Puuston ikä, korvauksen suuruus

25-35 vuotta 100 %
36-45 vuotta 50 %
46-55 vuotta 25 %

Talousmetsän vahingon määrästä vähennetään valittu omavastuu.

Tonttimetsä

Tonttimetsävakuutuksen korvaustaso on aina sama:

Taimikko 2 400 €/ha

Puusto ja puutavara

 • palovahingoissa käypä hinta €/m3
 • muut vahingot 30 €/m3

Tonttimetsävakuutuksen omavastuu on 150 €.

Vakuutusehtoihin liittyy myös rajoituksia ja suojeluohjeita. Tarkemmat tiedot löydät metsävakuutuksen ehdoista.​​​​​​

Vakuutusehdot- ja oppaat