Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjänä joidenkin vakuutusten ottaminen on sinulle pakollista. Meiltä saat kaikki tarpeelliset vakuutukset, niin yksinyrittäjälle kuin suuremmalle yritykselle.

Haluatko tarjouksen yrittäjän vakuutuksista? Anna meille muutama tieto, niin otamme sinuun yhteyttä.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
Lomake lähetetään...

Yrittäjän ja yrityksen pakolliset vakuutukset

Yrittäjänä tarvitset tietyt pakolliset vakuutukset kuten YEL-vakuutuksen, työnantajavakuutukset tai toimialakohtaiset vakuutukset. Yrittäjän vakuutukset ovat sinun ja perheesi talouden ja hyvinvoinnin turvana, jos esimerkiksi sairaus tai tapaturma yllättää.

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus on pakollinen lähes kaikille yrittäjille. Jos palkkaat yritykseesi työntekijöitä, olet pääsääntöisesti velvollinen ottamaan työntekijöillesi työntekijän eläkevakuutuksen (TyEL), työtapaturmavakuutuksen, työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen sekä maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja.​​​​​​​​

Yrittäjän pakollinen eläkevakuutus eli YEL-vakuutus

Sinun on otettava yrittäjätoimintasi ajalle yrittäjän eläkelain​ mukainen YEL-vakuutus, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • ​olet 18 - 67-vuotias
  • asut Suomessa​
  • työskentelet yrityksessäsi
  • toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
  • työtulo on vähintään 7 958,99 euroa vuonna 2020.

YEL maksut

YEL-eläkkeesi karttuu YEL-vakuutukseen ilmoitetun työtulon perusteella. Vakuutuksessa vahvistetut työtulot vaikuttavat myös yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan. YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Jos olet vanhuuseläkkeellä, yrittäjän eläkevakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista. Maatalousyrittäjät vakuutetaan YEL-vakuutuksen sijaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisella vakuutuksella (MYEL). 

YEL-vakuutuksen maksu perustuu arvioosi työtulosta ja on tietty prosenttiosuus siitä. YEL-työtulo on summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekin, joka tekee samaa työtä. YEL-työtulolla on ala- ja yläraja, ja vakuutusmaksun määräävä prosenttiosuus muuttuu yrittäjän iän myötä.

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvät henkilöt saavat YEL-maksuista 22 prosenttia alennusta neljältä ensimmäiseltä vuodelta. 

Meiltä saat Varman myöntämän yrittäjän eläkevakuutuksen. 

Työntekijän eläkevakuutus (TYEL)

Jos yrityksesi palkkaa työntekijöitä, heidät vakuutetaan TyEL-vakuutuksella, kun 

  • työ tehdään työsuhteessa
  • työntekijä on 17 - 67-vuotias
  • työstä maksettu palkka on vähintään 60,57 euroa kuukaudessa.

 Työntekijän eläkevakuutuksen (TyEL) maksu määräytyy Työntekijän eläkelain perusteella, ja se on tietty prosenttiosuus maksetuista palkoista. Osan työntekijän eläkevakuutuksesta työntekijä maksaa itse. Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkasta ja tilittää sen vakuutusyhtiölle. TyEL-maksuja alentavat vakuutusyhtiöiden asiakashyvitykset, jotka ovat Varmalla alan parhaat. Voit ottaa Varman myöntämän työntekijän eläkevakuutuksen kauttamme.

Työtapaturmavakuutus

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen. Työtapaturma-​ ja ammattitautilain mukaan työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työtapaturmavakuutuksella, jos työnantajan maksamat ja maksettavaksi sovitut palkat ylittävät kalenterivuoden aikana 1 300 euroa.

Työtapaturmavakuutuksen maksu on tietty prosentti työntekijän palkasta. Se riippuu mm. yrityksen toimialasta ja siitä, kuinka riskialtista työ on. Samassa yrityksessä voi olla useita eri tehtäväkohtaisia maksuprosentteja. Prosenttiosuus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin​ sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämään luokitukseen.

Lue lisää työtapaturmavakuutuksesta ja pyydä tarjous

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Yleissitovat työehtosopimukset edellyttävät, että työnantaja ottaa työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen. Yleissitovat työehtosopimukset sitovat myös järjestäytymättömiä työnantajia. 

Työnantaja hoitaa työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen ja siihen liittyvät maksut työtapaturmavakuutuksen yhteydessä. Ryhmähenkivakuutuksen maksu on työtapaturmavakuutuksen tavoin prosenttiosuus palkkakuluista. Prosenttiosuus perustuu Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin hallituksen päätökseen. Saat meiltä tarjouksen myös ryhmähenkivakuutuksesta työtapaturmavakuutuksen yhteydessä.

Lue lisää Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta​

Työttömyysvakuutusmaksu

Edellä kuvattujen pakollisten vakuutusten lisäksi työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen on jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät työnantajan maksamien palkkojen perusteella ja maksuprosenteista säädetään vuosittain lailla. Maksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta.

Työnantaja tilittää sekä palkanmaksun yhteydessä pidättämänsä palkansaajan osuuden että oman osuutensa työttömyysvakuutusmaksuista Työttömyysvakuutusrahastoon.

Toimialakohtaiset pakolliset vakuutukset yrittäjälle

Potilasvakuutus. Potilasvakuutusvelvollisuus on terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Potilasvahinkovakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Tutustu potilasvakuutukseen

Ympäristövahinkovakuutus. Ympäristövahinkovakuutuksen on velvollinen ottamaan yhtiö tai yhteisö, jonka harjoittamaan toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tutustu ympäristövahinkovakuutukseen

Kotivakuutus ei kata yritystä

​Onko sinulla konttori kotona? Sinun on pienyrittäjänä tärkeää tietää, että yrityksen nimissä ostamasi alv-vähennyskelpoinen omaisuus ei kuulu kotivakuutuksen piiriin. Lue lisää

Pyydä tarjous vakuutuksista

Haluatko tarjouksen vakuutuksista?  Aloita tästä.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
Lomake lähetetään...