Työkoneen vakuutus

Saat meiltä vakuutukset erilaisille moottorityökoneille ja niiden lisälaitteille.

Haluatko vakuuttaa rekisteröimättömän ajoneuvon? Pyydä tarjous

 • Erikoistuneet vahinkotarkastajat

  Meillä on kuorma-autojen ja työkoneiden vahinkohin keskittyvät kokeneet vahinkotarkastajat.

 • If Apu auttaa tien päällä 24/7

  Maksuton If Apu auttaa, jos tien päällä sattuu jotain.

 • Vaivaton hinauspalvelu

  Maksuton hinaus hoituu vaivattomasti yhteistyökumppaneidemme kautta, myös kun ajo keskeytyy teknisen vian vuoksi.


Moottorityökoneiden vakuuttaminen

Vakuuta yrityksen työkoneet, lisälaitteet ja kalusto

Moottorityökoneita ovat esimerkiksi

 • kaivinkone
 • metsätyökone
 • trukki
 • nosturiajoneuvo
 • maansiirtokone
 • sekä näiden lisälaitteet.

Moottorityökoneet tarvitsevat lähes aina liikennevakuutuksen. Vain hyvin harvoissa tapauksissa liikennevakuutusta ei tarvita, esimerkiksi kun työkoneella ajetaan vain erityisellä muulta liikenteeltä suljetulla alueella tai ajoneuvo on tela-alustainen. Näissä tapauksissa moottorityökone voidaan vakuuttaa pelkällä kaskolla, ilman liikennevakuutusta.

Vakuuta myös yrityksen traktori tai muu ajoneuvo.

Moottorityökoneen vakuutus Huippukasko Täyskasko Osakasko Liikennevakuutus
Sisältää Sisältää Sisältää Sisältää
Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää
Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää
Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää
Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää
Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää
Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää
Sisältää Sisältää Ei sisältää Ei sisältää
Sisältää Sisältää Ei sisältää Ei sisältää
Sisältää Ei sisältää Ei sisältää Ei sisältää
Sisältää Ei sisältää Ei sisältää Ei sisältää

Lisäturvat saat lisämaksusta valitsemaasi kaskoon tai liikennevakuutukseen.

Valinnaiset turvat Huippukasko Täyskasko Osakasko Liikenne-vakuutus
Ei sisältää Sisältää Ei sisältää Ei sisältää
Sisältää Sisältää Ei sisältää Ei sisältää
Sisältää Sisältää Ei sisältää Ei sisältää

Moottorin ja voimansiirron rikkoutuminen

Moottorin ja voimansiirron rikkoutumisturva korvaa moottorin liikkuville osille ja sähkölaitteille, vaihteistolle, voimansiirrolle ja hydrauliikalle sekä näiden ohjausyksiköille aiheutuneita vahinkoja. Turva sisältyy vain Huippukaskoon.

Korvaaminen ja rajoitukset:

 • turva tulee voimaan 30 päivän karenssiajan jälkeen
 • turvan voi saada enintään 5 vuotta vanhalle työkoneelle
 • turva päättyy työkoneen saavuttaessa 10 vuoden iän
 • turvasta maksettavan korvauksen enimmäismäärä on 20 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti
 • korvaukseen sovelletaan ikä- ja käyttötuntivähennyksiä

Törmäys

Törmäysturva kattaa mm. yhteentörmäykset ja tieltä suistumiset. Metsätyökoneen törmäysturva kattaa myös kuormaus- ja purkutilanteessa ajoneuvon rungolle, lavalle, nosto- ja kuorman purkulaitteistolle tai ohjaamolle aiheutuneita vahinkoja. Törmäysturva sisältyy sekä Huippu- että Täyskaskoon.

Rahoittajan turva

Ajoneuvon rahoittajan osuus on turvattu erityisehdoin tuottamuksellisissa tilanteissa, kun korvaaminen muuten evättäisiin. Tuottamuksellisia tilanteita ovat esimerkiksi päihtyneenä ajaminen tai avainten jättäminen ajoneuvoon. Tällöin korvaus maksetaan rahoitus- tai leasingyhtiölle ja vakuutusyhtiö perii korvauksen takaisin ajoneuvon haltijalta tai vahingon aiheuttajalta.

Omavastuu

Vahingon sattuessa vahingot korvataan vakuutuksen laajuuden mukaan. Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjalla mainittu turvakohtainen omavastuu. Omavastuu on korotettu, jos

 • vahinko on sattunut Pohjoismaiden ulkopuolella
 • ajoneuvo tai sen kuorma osuu yläpuolella olevaan esteeseen
 • ajoneuvoa on käytetty vahinkohetkellä nopeus- tai ajoharjoitteluun tai muuhun siihen rinnastettavaan toimintaan
 • moottorityökoneeseen ei ole asennettu vaadittavaa sammutusjärjestelmää tai -kalustoa.

Tutustu aina huolella vakuutusehtoihin. Niissä on kuvattu yksityiskohtaisesti, mitä juuri sinun vakuutuksesi kattaa. Tämän sivun tuotekuvaus on yleisluontoinen kuvaus ajoneuvovakuutuksesta ja eri turvalaajuuksien kattavuudesta.