Moottorityökoneen vakuutus

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Saat meiltä vakuutukset erilaisille moottorityökoneille ja niiden lisälaitteille.


 • Erikoistuneet vahinkotarkastajat

  Meillä on kuorma-autojen ja työkoneiden vahinkohin keskittyvät kokeneet vahinkotarkastajat.

 • If Apu auttaa tien päällä 24/7

  Maksuton If Apu auttaa, jos tien päällä sattuu jotain.

Moottorityökoneen vakuutus Huippu-kasko Täyskasko Osakasko Liikenne-vakuutus
Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on lakisääteinen, ja korvaa kaikkien kolarissa olleiden henkilövahingot. Liikennevakuutus kattaa myös vastapuolen ajoneuvolle ja omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Liikennevakuutuksen korvauksista ei vähennetä omavastuuta, ellei omavastuuta ole erikseen vakuutukseen haluttu.

Liikennevakuutus ei korvaa oman ajoneuvon vahinkoja. Niitä varten kannattaa ottaa kaskovakuutus. 

Varkaus ja ilkivalta

Vakuutuksesta korvataan jos ajoneuvo varastetaan tai sille tehdään ilkivaltaa. Korvauksesta vähennetään omavastuu.

Palo

Vakuutuksesta korvataan irti päässeen tulen aiheuttamat palovahingot. Korvauksesta vähennetään omavastuu.

Hirvi ja luonnonilmiö

Vakuutuksesta korvataan törmäykset hirvieläimen kanssa. Vakuutuksesta korvataan myös luonnonilmiön aiheuttamat vahingot, joiden syynä on

 • raekuuro
 • ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku
 • ajoneuvon päälle myrskytuulesta kaatunut puu tai pudonnut oksa
 • ajoneuvoon päässyt jyrsijä tai muu tuhoeläin.

Korvauksesta vähennetään omavastuu.

Oikeusturva

Vakuutus korvaa auton käyttöön liittyviä oikeudenkäyntikuluja riitatilanteessa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkoa kohti. Omavastuu on 15 % oikeudenkäyntikuluista, kuitenkin vähintään 200 euroa.

Ulkomaan lisävastuuturva

Vakuutuksesta korvataan sellaisissa Green Card -sopimusmaissa, jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen (ETA), esimerkiksi Venäjällä, sattunut vahinko, josta ajoneuvon kuljettaja on henkilökohtaisesti vastuussa ulkopuolisille. Korvauksista ei vähennetä omavastuuta.

Törmäys

Vakuutuksesta korvataan ajoneuvon vauriot, jotka aiheutuvat törmäyksestä tai tieltä suistumisesta.

Korvauksesta vähennetään omavastuu.

Hinaus ja matkakulut

Hinautamme ajoneuvon korjaamolle, jos matka keskeytyy ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena. If Apu on tukenasi kaikissa autoiluun liittyvissä tilanteissa, 24/7. Saat palvelumme kautta välittömän avun kaikille ajoneuvoille, automerkeille ja -malleille.

Maksamme myös matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja kotimaassa 350 euroon asti ja ulkomailla 1 000 euroon asti. Näitä voivat olla esimerkiksi matka- ja asumiskulut.
Korvauksista ei vähennetä omavastuuta.

Moottorin ja voimansiirron rikkoutuminen

Vakuutuksesta korvataan moottorin liikkuville osille ja sähkölaitteille, vaihteistolle, voimansiirrolle ja hydrauliikalle sekä näiden ohjausyksiköille aiheutuneita vahinkoja.
Turva myönnetään korkeintaan 5 vuotta vanhoille koneille, ja turva lakkaa, kun kone tulee 10 vuoden ikään. Korvauksiin sovelletaan ikä- ja käyttötuntivähennyksiä, ja korvauksesta vähennetään omavastuu.

Lasi

Vakuutuksesta korvataan tuulilasiin ja muihin ikkunalaseihin tulleet iskemät.
Jos lasia ei tarvitse vaihtaa, se korjataan ilman omavastuuta. Jos lasi vaihdetaan uuteen, korvauksesta vähennetään 200 euron omavastuu. 

Lisäturvat saat lisämaksusta valitsemaasi kaskoon tai liikennevakuutukseen.

Valinnaiset turvat Huippu-kasko Täyskasko Osakasko Liikenne-vakuutus
Lasi

Vakuutuksesta korvataan tuulilasiin ja muihin ikkunalaseihin tulleet iskemät.
Jos lasia ei tarvitse vaihtaa, se korjataan ilman omavastuuta. Jos lasi vaihdetaan uuteen, korvauksesta vähennetään 200 euron omavastuu. 

Henkilövahingon kertakorvaus

Henkilövahingon kertakorvaus -turva kasvattaa merkittävästi lakisääteisen liikennevakuutuksen antamaa turvaa. Maksamme kertakorvauksen, jos henkilö on saanut fyysisen vamman tai menehtynyt liikenneonnettomuudessa ajoneuvon kuljettajana tai matkustajana. Kertakorvauksen suuruus riippuu vamman vakavuusasteesta.

Keskeytyspäiväraha

Vakuutuksesta korvataan menetettyä ansiotuloa silloin kun ajoneuvo ei ole ajokuntoinen törmäys-, rikos-, palo-, moottorin ja voimansiirron rikkoutumis- tai lasivahingon seurauksena. Menetetyiltä käyttöpäiviltä maksetaan vakuutuskirjassa ilmoitettu päiväkohtainen korvaus. Korvausta maksetaan yhdestä vahinkotapahtumasta enintään 40 vuorokaudelta, alkaen vakuutukseen valittujen omavastuupäivien jälkeen.

Petos

Vakuutuksesta korvataan vuokralle annettu ajoneuvo, kun sitä ei palauteta petoksen tai kavalluksen vuoksi. Korvauksesta vähennetään 1 000 euron omavastuu.

Moottorityökoneiden vakuuttaminen

Moottorityökoneita ovat esimerkiksi

 • kaivinkone
 • metsätyökone
 • trukki
 • nosturiajoneuvo
 • maansiirtokone
 • sekä näiden lisälaitteet.

Moottorityökoneet tarvitsevat lähes aina liikennevakuutuksen. Vain hyvin harvoissa tapauksissa liikennevakuutusta ei tarvita, esimerkiksi kun työkoneella ajetaan vain erityisellä muulta liikenteeltä suljetulla alueella tai ajoneuvo on tela-alustainen. Näissä tapauksissa moottorityökone voidaan vakuuttaa pelkällä kaskolla, ilman liikennevakuutusta.

Moottorin ja voimansiirron rikkoutuminen

Moottorin ja voimansiirron rikkoutumisturva korvaa moottorin liikkuville osille ja sähkölaitteille, vaihteistolle, voimansiirrolle ja hydrauliikalle sekä näiden ohjausyksiköille aiheutuneita vahinkoja. Turva sisältyy vain Huippukaskoon.

Korvaaminen ja rajoitukset:

 • turva tulee voimaan 30 päivän karenssiajan jälkeen
 • turvan voi saada enintään 5 vuotta vanhalle työkoneelle
 • turva päättyy työkoneen saavuttaessa 10 vuoden iän
 • turvasta maksettavan korvauksen enimmäismäärä on 20 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti
 • korvaukseen sovelletaan ikä- ja käyttötuntivähennyksiä

Törmäys

Törmäysturva kattaa mm. yhteentörmäykset ja tieltä suistumiset. Metsätyökoneen törmäysturva kattaa myös kuormaus- ja purkutilanteessa ajoneuvon rungolle, lavalle, nosto- ja kuorman purkulaitteistolle tai ohjaamolle aiheutuneita vahinkoja. Törmäysturva sisältyy sekä Huippu- että Täyskaskoon.

Rahoittajan turva

Ajoneuvon rahoittajan osuus on turvattu erityisehdoin tuottamuksellisissa tilanteissa, kun korvaaminen muuten evättäisiin. Tuottamuksellisia tilanteita ovat esimerkiksi päihtyneenä ajaminen tai avainten jättäminen ajoneuvoon. Tällöin korvaus maksetaan rahoitus- tai leasingyhtiölle ja vakuutusyhtiö perii korvauksen takaisin ajoneuvon haltijalta tai vahingon aiheuttajalta.

Omavastuu

Vahingon sattuessa vahingot korvataan vakuutuksen laajuuden mukaan. Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjalla mainittu turvakohtainen omavastuu. Omavastuu on korotettu, jos

 • vahinko on sattunut Pohjoismaiden ulkopuolella
 • ajoneuvo tai sen kuorma osuu yläpuolella olevaan esteeseen
 • ajoneuvoa on käytetty vahinkohetkellä nopeus- tai ajoharjoitteluun tai muuhun siihen rinnastettavaan toimintaan
 • moottorityökoneeseen ei ole asennettu vaadittavaa sammutusjärjestelmää tai -kalustoa.

Kiinnostuitko?

Pyydä tarjous työkoneen vakuutuksesta

Tutustu aina huolella vakuutusehtoihin. Niissä on kuvattu yksityiskohtaisesti, mitä juuri sinun vakuutuksesi kattaa. Tämän sivun tuotekuvaus on yleisluontoinen kuvaus ajoneuvovakuutuksesta ja eri turvalaajuuksien kattavuudesta.