Päävalikko Siirry sisältöön

Ifin kyselytutkimus: Suomalaisten luottamus julkiseen terveydenhoitoon laskenut selvästi

01.18.2023, 05.15

Suomalaisten huonot kokemukset julkisesta terveydenhuollosta ovat lisääntyneet, selviää Ifin Terveysbarometri-kyselytutkimuksessa. Vastaajista suurin osa pitää edelleen tärkeänä, että hoitoon pääsisi jatkossakin nopeasti – samalla huoli omien varojen riittämisestä yksityisiin palveluihin kasvaa.

Kuva: Getty Images

Ifin loppuvuonna 2022 teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että valtaosa suomalaisista (83 %) on joko erittäin tai melko huolestunut terveydenhoidon henkilöstön määrän riittävyydestä tulevaisuudessa. Erittäin huolestuneiden määrä nousi vuoden 2021 kyselyn 27 prosentista 49 prosenttiin. Vielä vuonna 2020 suomalaisista 29 prosenttia ei ollut lainkaan tai oli ei kovin huolestuneita. Nyt näin vastasi enää 13 prosenttia.

Kyselyssä selvisi myös, että suomalaisten kokemukset julkisesta terveydenhoidosta ovat jonkin verran heikentyneet aiemmasta. Kiireelliseen hoitoon pääsyn kanssa ongelmia itse tai läheisten kohdalla kertoo kokeneensa nyt peräti neljäsosa suomalaisista (25 %). Vuotta aiemmin ongelmia oli ollut alle viidenneksellä (18 %).

Kiireettömään hoitoon pääsyn kanssa ongelmia on viime vuonna kohdannut 40 prosenttia suomalaisista (vuonna 2021 34 %).

– Julkisen terveydenhoidon ongelmat koskettavat suomalaisia yhä laajemmin eikä ole yllättävää, että luottamus palveluihin horjuu, kommentoi Ifin Suomen henkilövakuutuksista vastaava johtaja Tero Hoikkala.

Nopeasti hoitoon – onko varaa yksityisiin palveluihin?

Kyselyyn vastanneista suomalaisista suuri osa arvostaa lääkäripalveluissa erityisesti nopeaa hoitoon pääsyä. Sen kokee tärkeäksi peräti 59 prosenttia suomalaisista.

60 prosenttia suomalaisista mietityttää, onko heillä jatkossa varaa hakeutua yksityiseen terveydenhoitoon.

– Sairausvakuutuksen turvin pääsee nopeasti hoitoon ja ne auttavat myös varautumaan kustannuksiin. Kysyntä on selvästi kasvanut sekä lasten että aikuisten kohdalla, kertoo Hoikkala.

Syöpä edelleen huolestuttavin sairaus

Yli 40 prosenttia suomalaisista huolestuttaa vakavista sairauksista syöpä. Tämän jälkeen eniten huolestuttavat sydän- ja verisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä muistisairaus.

Korona huolestutti enää 8 prosenttia suomalaisista, kun viime vuonna osuus oli vielä 14 prosenttia ja vuonna 2020 neljännes suomalaisista oli huolissaan.

– Vakaviin sairauksiin, kuten syöpään, sekä pitkiin sairauslomiin ja niistä aiheutuviin toimeentulon menetyksiin voi myös varautua erilaisin vakuutuksin. Ifiltä ne saa nykyään kätevästi uudesta verkkokaupasta, Hoikkala kertoo.

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland* Vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta. Tutkimuksen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Kokonaistuloksissa (N=1501) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 2,2 %-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Mediayhteydet

Tavoitat Ifin viestinnän ma-pe klo 9-16.

Outi Kärkkäinen
Viestintäpäällikkö
Puhelin: 010 514 1962
Sähköposti: outi.karkkainen@if.fi

Jos teet ilmoitusmyyntiä tai tarvitset Ifin logoa, lähetä sähköpostia osoitteeseen markkinointi@if.fi.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa