Työtapaturmavakuutus

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Työtapaturmavakuutus kattaa töissä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.


 • Kattava vakuutusturva työ- ja vapaa-ajalle

 • Laaja sairaanhoitoverkosto takaa hoitoon pääsyn jonottamatta

 • Paluu työkykyiseksi nopeutuu tehokkaan hoitoketjun ansiosta

Työtapaturmavakuutus on osa työntekijän sosiaaliturvaa

Työtapaturmavakuutus, aiemmalta nimeltään lakisääteinen tapaturmavakuutus, perustuu lakiin ja on osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa. Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki​ astui voimaan vuoden 2016 alusta. Laki velvoittaa työnantajan vakuuttamaan työntekijänsä tapaturmavakuutuksella. Työtapaturmavakuutuksesta korvataan

 • työtapaturma
 • työliikekipeytyminen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja
 • ammattitauti.

Työtapaturmavakuutukseen liittyvät asiat hoidat vaivattomasti If Yrityskansiossa. Siellä voit mm. täyttää palkkailmoituksen tai vahinkotilanteessa tarvittavan vakuutustodistuksen, tai tilata vakuutuksen voimassaolotodistuksen.​

Vakuuttamisvelvollisuus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki määrittää vakuutuksen piiriin kuuluvat työntekijät. Laki koskee vain ansiotarkoituksessa tehtävää työtä. Työtapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat pääsääntöisesti kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät. Työsuhteen käsite on määritelty työsopimuslaissa.

Pakolliseen vakuutuksen piiriin kuuluvat myös

 • yksityisen ammatinharjoittajan perheenjäsen, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde
 • kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde
 • osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka ei ole johtavassa asemassa
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas (esim. toimitusjohtaja), joka omistaa yksin enintään 30 % tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa enintään 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee yritysten lisäksi myös kotitalouksia ja yksityisiä henkilöitä. Vakuuttamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli työnantajan maksamat ja maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 200 euroa. Tämä raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen. Raja ei siis ole työntekijäkohtainen.

Voimassaolo

Työtapaturmavakuutus on voimassa työssä, työntekopaikan alueella ja laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin myös työntekopaikan alueen ulkopuolella. Työmatkat ja muu työtehtävien vuoksi matkustaminen kuuluvat myös vakuutuksen piiriin.

Työtapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Vahinkojen korvattavuuteen liittyy kuitenkin rajoituksia, joista työnantajat ja työntekijät ovat usein epätietoisia. Työtapaturmavakuutus kattaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvää toimintaa. Työtapaturmavakuutuksen aukkoja voidaan täydentää vapaaehtoisella If Etätyövakuutuksella​.

Työtapaturmavakuutus ei koske työtä, jota ei ole tehty ansiotarkoituksessa. Tämänlaisen työn voi vakuuttaa tapaturmien varalta vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille

Työnantaja voi laajentaa vakuutetun työntekijäryhmän turvaa vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella, jolloin työntekijät saavat vapaa-aikansa turvaksi lähes työtapaturmavakuutusta vastaavat etuudet.

Etsitkö vapaa-ajan tapaturmavakuutusta itsellesi tai perheenjäsenillesi? Ota tapaturmavakuutus​ Ifiltä. ​


Työtapaturmavakuutus korvaa

Työtapaturmavakuutuksesta korvataan työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamina mm.

 • ​sairaanhoitokulut ja vamman tai sairauden vuoksi tarpeelliset tutkimuskulut
 • päiväraha oman vuosityöansion mukaan
 • tapaturmaeläke (täysi eläke on 85 % ansiosta)
 • kuntoutusraha
 • muut kuntoutusetuudet
 • haittaraha pysyvästä haitasta
 • perhe-eläke (enintään 70 % antiosta) ja hautausapu.

Kaipaatko apua työtapaturmasta ilmoittamiseen? Katso kattava tietopaketti:​ www.if.fi/tyotapaturma​  

Tiesitkö tämän?

Vapaa-ajalla sattuu pääsääntöisesti enemmän tapaturmia kuin työaikana. Tämän lisäksi työntekijät ovat sairauslomalla huomattavasti useammin jonkin sairauden kuin tapaturman vuoksi. Lakisääteistä vakuutusturvaa kannattaa täydentää TerveysPlus-sairauskuluvakuutuksella ja yrityksen Matkavakuutuksella​.

Työtapaturmavakuutuksen palkkailmoitus

Vakuutuksenottaja toimittaa palkkatiedot vakuutusyhtiölle jatkuvien työtapaturmavakuutusten osalta vuosittain tammikuun loppuun mennessä ja määräaikaisten vakuutusten osalta 30 päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä. If toimittaa vakuutuksenottajille palkkailmoituslomakkeen tietojen ilmoittamista varten.

Ohjeita palkkailmoituksen täyttämiseen​

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus - turvaa työntekijöille ja omaisille

Työnantaja hoitaa työntekijän ryhmähenkivakuutuksen ja siihen liittyvät maksut työtapaturmavakuutuksen yhteydessä.

Lue lisää ryhmähenkivakuutuksesta​​​​​​​

Työttömyysvakuutusmaksut

Tietoa työttömyysvakuutusmaksuista

Työttömyysvakuutusmaksujen hoito ja perintä siirtyi Työttömyysvakuutusrahastolle 1.1.2013 alkaen. Muutos koskee 1.1.2013 ja sen jälkeen alkavia vakuutuskausia. Vakuutusyhtiöt hoitavat 2012 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvien työttömyysvakuutusmaksujen hoidon ja perinnän.

Lue lisää Työttömyysvakuutusrahaston sivuilta.

Turvaa henkilöstösi Ifin vakuutuksilla, lue lisää: Työntekijän vakuuttaminen​​​​

Työtapaturmavakuutusta kannattaa täydentää

Turvaa henkilöstösi myös matkoilla, vapaa-ajalla ja sairauden yllättäessä.