Työtapaturmavakuutus

Työtapaturmavakuutus on yrityksen lakisääteinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan töissä ja työmatkalla sattuneiden tapaturmien ja työn aiheuttamien ammattitautien varalta.

Katso laskurista vakuutukselle hinta ja osta helposti verkosta tai pyydä tarjous, niin otamme yhteyttä.

 • Nopeasti ja helposti apua

  Hoitoon jonottamatta ja leikkaukseen alle viikossa

 • Kattaa kustannukset

  Korvaa mm. sairaanhoito- ja tutkimuskulut, päivärahan ja kuntoutuksen

 • Ennakoitava If Osuva

  Ymmärrettävä vakuutus, joka on helppo mitoittaa yrityksen tarpeisiin

Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijälle

Työtapaturmavakuutus on pakollinen vakuutus, joka työnantajan on otettava työntekijälle. Se kattaa työ- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit. Vakuutus on otettava, kun työntekijöille maksetut ja maksettavaksi sovitut palkat ovat kalenterivuoden aikana yhteensä yli 1 500 euroa (2024).

Kenelle?

 • Työsuhteessa sekä virkasuhteessa työskenteleville työntekijöille
 • Johtavassa asemassa vastiketta vastaan työskenteleville henkilöille, jotka eivät ole yrittäjiä
 • Suomessa työtä tekeville iästä riippumatta

Korvaa mm.

 • Sairaanhoitokulut
 • Ansionmenetyskorvaukset
 • Kuntoutus
 • Haittaraha pysyvästä haitasta
 • Hautausapu

If Osuva -työtapaturmavakuutus

If Osuva on huoleton, selkeästi hinnoiteltu työtapaturmavakuutus. Sen avulla työntekijät saavat hoitoa nopeasti, eikä yritykselle koidu yllättäviä kuluja. Olemme tukenasi myös työturvallisuuden parantamisessa.

Vakuutus kattaa
Sisältää
Sisältää
Sisältää
Sisältää
Sisältää
Sisältää
Sisältää
Sisältää

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Tapaturmien ja ammattitautien varalta

Työtapaturma on usein odottamaton ja äkillinen ulkoisten tekijöiden aiheuttama vahinko, joka johtaa työntekijän loukkaantumiseen.

Työtapaturma voi sattua omalla työpaikalla tai siihen kuuluvalla alueella, matkalla töihin tai töistä kotiin, tai esimerkiksi työ- ja asiointimatkoilla.

Turvaat työntekijäsi työtapaturmavakuutuksella myös ammattitautien varalta.

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, jonka pääasiallinen aiheuttaja on työssä esiintyvä fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Tyypillisiä ammattitauteja aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa melu, tärinä, pölyt, kemialliset aineet tai kaasut.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen avulla varmistat yrityksesi liiketoiminnan jatkuvuuden.

Kuolemantapauksen varalta

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama vakuutus. Se perustuu työehtosopimuksiin ja hoidetaan yhdessä työtapaturmavakuutuksen kanssa.

Kenelle haluat ottaa tapaturmavakuutuksen?

Työtapaturmavakuutus & hinta

Kerromme videolla lyhyesti, miten yrityksen työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy ja voiko siihen vaikuttaa.

Katso video

If Osuva -työtapaturmavakuutuksen hinnoittelu kaikenkokoisille yrityksille

Yrityksesi mukainen

If Osuva Iso yritys Pieni yritys
Onko vakuutus muokattavissa valintojeni mukaisesti?
Kyllä, yritys voi muokata vakuutusta oman riskinkantokyvyn mukaiseksi valitsemalla sopivan omakustannusrajan. Pienillä yrityksillä vakuutus on kiinteä kokonaisuus, jota ei voi muokata.
Vaikuttavatko omat vahingot maksuihin?
Kyllä, yrityksen omilla vahingoilla on vaikutusta omakustannusosuuteen.  Eivät, maksut pohjaavat taulustoon, jolloin vahinkoriski tasataan kaikkien vakuutuksenottajien kesken. Yrityksen omilla vahingoilla ei ole siihen vaikutusta. 
Onko vakuutuskauden lopullinen maksu hyvin ennustettavissa? 
Kyllä, vakuutuskauden lopullinen maksu eroaa ennakkomaksusta vain, jos teet muutoksia palkkoihin tai ammattiluokkiin.  Kyllä, vakuutuskauden lopullinen maksu eroaa ennakkomaksusta vain, jos teet muutoksia palkkoihin tai ammattiluokkiin. 
Huomioidaanko työturvallisuustyö maksussa?
Kyllä, pääasiassa yrityksen omien vahinkotilastojen perusteella. Kyllä, työturvallisuuskysymykseen annetun vastauksen perusteella.
Lue lisää hinnoittelusta

Kysymyksiä ja vastauksia työtapaturmavakuutuksesta

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille

Vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä syy työpoissaoloille.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus varmistaa työntekijän nopean hoitoonpääsyn myös työajan ulkopuolella ja korvaa vapaa-ajalla sattuneen tapaturman hoitokuluja. Yritys voi ottaa vakuutuksen lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen rinnalle.

Lue lisää

Työtapaturmavakuutus ylläpitää työturvallisuutta

Olethan huolehtinut työturvallisuudesta?

Ennaltaehkäisevä työturvallisuustyö on paras keino ehkäistä työtapaturmien syntymistä.

Olemme koonneet työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyviä itsearviointikysymyksiä, joiden avulla voit pienentää onnettomuuksien riskiä yrityksessäsi. Kysymykset auttavat yritystäsi täyttämään työturvallisuuslain ja -asetusten minimivaatimuksia. Jos pienellä yrityksellä on työsuojelun toimintaohjelma, se vaikuttaa vakuutusmaksua alentavasti.

Investointitukea työolojen parantamiseen ja työturvallisuusvälineiden hankintaan

 • Asiakkaanamme sinulla on mahdollisuus saada meiltä tukea työturvallisuutta edistäviin hankkeisiisi. Tuen myöntämisen perusperiaatteena on, että tehtävällä investoinnilla parannetaan työturvallisuutta ja sitä kautta vähennetään vahinkoja tulevaisuudessa.
 • Tukea on mahdollista saada jopa puolet investoinnista. Investointituki hyvitetään kertaluonteisena alennuksena vakuutusmaksusta. Tutustu investointitukeen ja sen tarkempiin ehtoihin.
 • Tuen voi saada, kun olemme hyväksyneet hakemuksen ennen hankintojen tekemistä.

Mitä henkilövakuutuksia yritys tarvitsee?

Tarvitsetko apua yrityksesi henkilövakuutuksissa? Vastaa muutamaan helppoon kysymykseen ja voit kartoittaa yrityksesi vakuutustarpeet muutamassa minuutissa.

Henkilövakuutusten pikaopas