Työtapaturmavakuutus

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä. Aloita tästä.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
Lomake lähetetään...

Lyhyesti ja ytimekkäästi: Työtapaturmavakuutus kattaa töissä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.

 • Kattava vakuutusturva henkilöstölle

  sekä työ- että vapaa-ajalle.

 • Laaja paikallinen sairaanhoitoverkosto

  Pääset lähellä hoitoon jonottamatta.

 • Uusi Trio-ratkaisu

  sisältää yrityksen henkilöstön koko terveydenhuollon.

Työtapaturmavakuutus, joka ennen vuoden 2016 lakimuutosta oli nimeltään Lakisääteinen tapaturmavakuutus, voi kuulostaa monimutkaiselta ja vaikealta ymmärtää. Kyse on kuitenkin yksinkertaisesti laista ja vakuutuksesta, jonka tarkoitus on taata hyvä sosiaaliturva työtapaturman ja ammattitaudin jälkeen.

Brexit voi muuttaa lähetetyn työntekijän työtapaturmavakuutuksen voimassaolon

Suomalainen työtapaturmavakuutus on voimassa myös niille lähetetyille työntekijöille, jotka ovat EU-sosiaaliturva-asetusten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella Suomen lainsäädännön alaisia. Eläketurvakeskus ratkaisee, kenelle tämä oikeus kuuluu ja myöntää lähetetylle työntekijälle A1-todistuksen.
A1 -todistus pitää olla voimassa, jotta suomalainen sosiaaliturva toimii.

Lopputulos riippuu siitä, minkälaisen sopimuksen kanssa Britannia lähtee EU:sta, vai irtautuuko se ilman sopimusta. Seuraamme tilannetta.

Lisätietoa A1 -todistuksesta   

A1 -todistus haetaan Eläketurvakeskuksesta    

Lue lisää Brexitistä ja yrityksen vakuutuksista

Päivitetty 15.4.2019

Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tulorekisteri korvaa muun muassa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuuttajille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavat vuosi-ilmoitukset.

Lue lisää tulorekisteristä

Työtapaturmavakuutus korvaa työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmavakuutuksesta korvataan mm.

 • ​sairaanhoitokuluja ja vamman tai sairauden vuoksi tarpeellisia tutkimuskuluja
 • päivärahaa oman vuosityöansion mukaan
 • tapaturmaeläkettä (täysi eläke on 85 % ansiosta)
 • kuntoutusrahaa
 • muita kuntoutusetuuksia
 • haittarahaa pysyvästä haitasta
 • perhe-eläkettä (enintään 70 % ansiosta) ja
 • hautausapua.

Työtapaturmasta aiheutuva työkyvyttömyysaika on useimmiten lyhyt. Keskimäärin (yli 80 % tapauksista) se kestää enintään neljä viikkoa.

Yleisimmät ammattitaudit ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat. 

Ketä vakuutetaan työtapaturmavakuutuksella?

Työtapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat pääsääntöisesti kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät. 

Lisäksi työtapaturmavakuutuksella vakuutetaan

 • yksityisen ammatinharjoittajan perheenjäsen, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde
 • kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde
 • osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka ei ole johtavassa asemassa
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas (esim. toimitusjohtaja), joka omistaa yksin enintään 30 % tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa enintään 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee yritysten lisäksi myös kotitalouksia ja yksityisiä henkilöitä. Vakuuttamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli työnantajan maksamat ja maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 300 euroa. Tämä raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen. Raja ei siis ole työntekijäkohtainen.

Missä ja milloin työtapaturmavakuutus on voimassa?

Työtapaturmavakuutus on voimassa työssä, työntekopaikan alueella ja laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin myös työntekopaikan alueen ulkopuolella. Työmatkat ja muu työtehtävien vuoksi matkustaminen kuuluvat myös vakuutuksen piiriin.

Työtapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Vahinkojen korvattavuuteen liittyy kuitenkin rajoituksia, joista työnantajat ja työntekijät ovat usein epätietoisia. Työtapaturmavakuutus kattaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvää toimintaa. Työtapaturmavakuutuksen aukkoja voidaan täydentää vapaaehtoisella If Etätyövakuutuksella​.

Työtapaturmavakuutus ei koske työtä, jota ei ole tehty ansiotarkoituksessa. Tämänlaisen työn voi vakuuttaa tapaturmien varalta vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.

Hoida työtapaturmavakuutukseen liittyvät asiat notkeasti sähköisessä kansiossa

Työtapaturmavakuutukseen liittyvät asiat hoidat vaivattomasti sähköisessä kansiossa. Siellä voit mm. täyttää palkkailmoituksen tai vahinkotilanteessa tarvittavan vakuutustodistuksen, tai tilata vakuutuksen voimassaolotodistuksen.​ Vakuutuskirjat ja -ehdot löydät tietysti samasta paikasta.

Vastaava laaja tapaturmavakuutus vapaa-ajalle

Työnantaja voi laajentaa vakuutetun työntekijäryhmän turvaa vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella, jolloin työntekijät saavat vapaa-aikansa turvaksi lähes työtapaturmavakuutusta vastaavat etuudet.

Työtapaturmavakuutusta kannattaa täydentää

Turvaa henkilöstösi myös matkoilla, vapaa-ajalla ja sairauden yllättäessä.