Vastuullisuus

Lataa Ifin vastuullisuusraportti 2019

Sustainability Report

Vastuullisuus on tärkeää Ifille ja Ifin sidosryhmille, ja olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä.

Vastuullisuus edellyttää kumppanuutta päättäjien, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja yksityisen sektorin kanssa. Yrityksillä on keskeinen rooli, sillä investoimme teknologioihin, tuotteisiin ja ennen kaikkea ihmisiin, joita tarvitaan kestävään toimintaan. Vakuutusmarkkinoiden toimivuus ja vakaus on erittäin tärkeää koko yhteiskunnan kannalta.

Tarjoamme asiakkaillemme sosiaalista ja taloudellista turvaa laadukkailla vakuutustuotteilla, ja olemme jo vuosia kiinnittäneet huomiota ympäristökysymyksiin. Laajennamme nyt katsantokantaamme niin, että ympäristön, yhteiskunnan ja taloudellisen ulottuvuuden väliset yhteydet korostuvat.

Olemme tunnistaneet asiakkaiden, työntekijöiden, johdon, kumppaneiden ja paikallisten yhteisöjen haastatteluiden ja muun tutkimusaineiston perusteella viisi aluetta, joihin vastuullisuustyömme perustuu:

  • Ilmasto
  • Kestävät toimitusketjut ja materiaalit
  • Työympäristö
  • Monimuotoisuus ja sukupuolten tasa-arvo
  • Vastuulliset liiketoimintatavat

Lue lisää vastuullisuustyöstämme

Alta voit lukea asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme haastatteluita siitä, miten If edistää vastuullisuutta eri liiketoiminta-alueillaan.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä

Philip Thörn

Head of Sustainability

Philip Thörn
philip.thorn@if.se
Puh. +46 709 853811