Päävalikko Siirry sisältöön

Ifin tutkimus: Henkilöstöhaasteet jarruttavat pk-yritysten kansainvälistymistä

10.12.2021, 05.07

Sekä kansainvälisesti toimivat että kansainvälistymistä suunnittelevat pk-yritykset kärsivät tarvittavan työvoiman puuttumisesta. Henkilöstön haluttomuus ulkomailla työskentelyyn on kasvanut koronapandemian aikana.

Lähes kolmannes (27%) kansainvälistymistä suunnittelevista yrityksistä kokee tarvittavan henkilöstön saamisen olevan suurin yksittäinen kansainvälistymisen haaste, selviää Ifin teettämästä tutkimuksesta. Eniten vaikeuksia työntekijöiden löytämisessä on suuremmilla pk-yrityksillä. Jopa puolet (50%) 50-99 henkilöä työllistävistä yrityksistä pitää sopivan henkilöstön löytymistä suurimpana haasteena kansainvälisille markkinoille tähdätessä.

– Kun kilpailu osaajista on kovaa, moni yritys haluaa pitää kiinni tärkeimmästä voimavarastaan. Muuttuvissa tilanteissa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen voi olla haastavaa, mutta erityisen tärkeää; kilpailuvaltti voi olla esimerkiksi henkilövakuutus, joka viestii turvallisesta ja työntekijöitä arvostavasta työpaikasta, sanoo Ifin yrityspalvelukeskuksen johtaja Tiina Pajamo.

Korona ei näytä muuttaneen yritysten kiinnostusta ulkomailla toimimiseen. Yrityksistä 64 prosenttia on sitä mieltä, että pandemialla ei ole ollut vaikutusta kansainvälistymisaikeisiin. Lähes joka viides ilmoitti toimineensa kansainvälisesti jo ennen koronapandemiaa ja pandemia on edelleen vauhdittanut tätä kehitystä.

Moni haluaa työskennellä kotimaassa

Kansainvälisesti toimivista yrityksistä 59 prosenttia vastasi kyselyssä, että tarvittavan henkilöstön saatavuus on vähintään melko haastavaa. Lähes joka viides yritys ilmoitti henkilöstön saatavuuden suurimmaksi yksittäiseksi haasteeksi kansainvälisesti toimiessa. Tutkimuksen perusteella haasteet rekrytoinnissa ovat sitä yleisempiä, mitä suuremmasta pk-yrityksestä on kyse.

Kansainvälisesti toimivista yrityksistä 51 prosenttia koki, että koronapandemia on tuonut haasteita liikkumiseen ja työntekoon, joka on näkynyt muun muassa henkilöstön haluttomuutena lähteä ulkomaille töihin.

– Yksi selittävä tekijä on varmasti se, että pandemian aikaan muun muassa matkustusohjeet ovat muuttuneet tiuhaan. Toisena tekijänä saattaa olla kotimaan monipuolistuneet työtavat. Hybridityöhön ja vaihtuviin työympäristöihin liittyy haasteita, joita työnantajan tulee ymmärtää voidakseen kehittää niihin sopivia toimintatapoja ja joita työntekijän tulee hallita voidakseen hyvin, pohtii Pajamo.

– Työnantajan vastuu työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta koskee kaikkia työskentelymuotoja. Meidän roolimme vakuutusyhtiönä on auttaa yritystä tämän kokonaisuuden hahmottamisessa.

Tyytyväiset pienyritykset eivät haikaile ulkomaille

Jopa 57 prosenttia vastaajista sanoo, ettei pandemialla ole ollut merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan. Puolet yrityksistä ilmoittaa palkanneensa lisää henkilöstöä pandemian aikana ja runsas kolmannes on alkanut tarjota uusia palveluita tai tuotteita.

Lähes puolet (49%) pk-yrityksistä, jotka eivät ole kiinnostuneita kansainvälistymisestä, vastasivat tyytyväisyyden nykytilaan olevan suurin syy pysytellä pelkästään kotimaan markkinoilla.

–Tyytyväisyys nykytilaan korostuu tutkimuksen mukaan pienimpien pk-yritysten kohdalla. On hienoa, että yrityksissä nähdään koronan vaikutukset positiivisemmin ja tulevaisuudennäkymät ovat valoisammat kuin yleisesti saatetaan olettaa, toteaa Tiina Pajamo.

*Pk-yritysten kansainvälistymisaikeet -kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen vastasi yhteensä 503 eri yrityksen edustajaa. Tiedot kerättiin elokuussa 2021 Taloustutkimuksen puhelinhaastatteluina. Tutkimuksessa olivat mukana seuraavat toimialat: teollisuus, rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, kuljetus ja varastointi, informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöalan toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta.

Mediayhteydet

Tavoitat Ifin viestinnän ma-pe klo 9-16.

Outi Kärkkäinen
Viestintäpäällikkö
Puhelin: 010 514 1962
Sähköposti: outi.karkkainen@if.fi

Jos teet ilmoitusmyyntiä tai tarvitset Ifin logoa, lähetä sähköpostia osoitteeseen markkinointi@if.fi.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa