Vastuu ja oikeusturva

Oletko saanut vahingonkorvausvaatimuksen yrityksesi aiheuttamasta henkilövahingosta tai omaisuusvahingosta? Kaikki vahingonkorvausvaatimukset, erimielisyyksistä johtuvat riita-asiat ja oikeudellisista kiistoista johtuvat vahingot ilmoitat tällä sivulla. 

Valitse, mitä vahinkosi koskee

Esimerkkejä vahingoista

Oikeusturvavahingot

• yritystoimintaan liittyvät velkomusriidat
• työsuhteen päättymiseen liittyvät riita-asiat
• vahingonkorvausvaatimukset, kun yrityksesi on joutunut varallisuusrikoksen uhriksi
• muut riita- tai rikosasiat.

Vastuuvahingot

• korvausvastuu henkilö- ja omaisuusvahingoissa
• yrityksen tuotteet, palvelut, koneet tai laitteet aiheuttaa vahingon
• toimeksiannon virheellisyydestä aiheutunut vahinko.

Tietoturvavahingot

• tietomurrosta aiheutuneet taloudelliset vahingot
• asiakkaan yrityssalaisuustiedon paljastuminen tai tuhoutuminen tietomurron takia
• IT-laitteiden rikkoutumiset ja tietomurrosta johtuvat muut vahingot
• muut tietosuoja- ja tietomurtovahingot.