Ilmoita yrityksen oikeusturvavahingosta

Oikeusturvavakuutus on turva oikeudenkäyntikulujen varalta riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät yrityksesi toimintaan.

Jos tarvitset juristin apua ja neuvoja yrityksesi lakiasioissa, ota yhteyttä Ifin lakiapuun.

Esimerkkejä korvattavista oikeusturvavahingoista:

 • yritystoimintaan liittyvät velkomusriidat
 • työsuhteen päättymiseen liittyvät riita-asiat
 • vahingonkorvausvaatimukset, kun yrityksesi on joutunut varallisuusrikoksen uhriksi

Riita- tai hakemusasia

 1. Tee vahinkoilmoitus If Yrityskansiossa. Mikäli yritykselläsi ei ole käytössä If Yrityskansiota, täytä vahinkoilmoitus tästä. ​
 2. Älä lähetä meille liitteitä.
 3. Jos olet asiamies, merkitse ilmoittajan yhteystiedoiksi omat/toimistosi yhteystiedot. Mikäli mahdollista, ilmoita myös vakuutetun sähköpostiosoite, jotta voimme lähettää päätöksen sähköisesti.
 4. Riita- ja hakemusasioissa riidan syntymisaj​ankohta on se päivämäärä, jolloin esitetty vaatimus on kiistetty.
 5. Kerro kohdassa "Selostus asiasta":
  Kuvaus riidasta ja yrityksesi roolista siinä
  Mihin seikkaan (esim. tapahtuma tai sopimus) riita/vaatimus perustuu ja milloin tämä on tapahtunut
  Millä perusteella sinä kiistät tai vastapuoli kiistää esitetyn vaatimuksen
 6. Kun vahinkoilmoitus on tehty, odottele rauhassa, käsittelemme vahinkoasiasi niin pian kuin mahdollista. Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.

Rikosasia

 1. Tee vahinkoilmoitus If Yrityskansiossa. Mikäli yritykselläsi ei ole käytössä If Yrityskansiota, täytä vahinkoilmoitus tästä.
 2. Älä lähetä meille liitteitä.
 3. Jos olet asiamies, merkitse ilmoittajan yhteystiedoiksi omat/toimistosi yhteystiedot. Mikäli mahdollista, ilmoita myös vakuutetun sähköpostiosoite, jotta voimme lähettää päätöksen sähköisesti.
 4. Rikosasiassa vireille tulon ajankohta on päivämäärä, jolloin syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan.
 5. Kerro kohdassa "Selostus asiasta":
  Kuvaus rikoksesta ja yrityksesi roolista siinä
  Mihin seikkaan (esim. tapahtuma tai sopimus) vaatimus/syyte perustuu ja milloin tämä on tapahtunut.
 6. Kun vahinkoilmoitus on tehty, odottele rauhassa, käsittelemme vahinkoasiasi niin pian kuin mahdollista. Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.

Yritysten oikeusturvavahinkojen sähköpostiosoite on oikeusturvavahingot@if.fi​