Henkilötietojen käsittely ja rekisteriselosteet

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. Käymme käytäntöjämme säännöllisesti läpi ja päivitämme muutokset tälle nettisivulle.

Hoidamme myös Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan (Kaleva) myöntämien Primus-vakuutusten sekä Mandatum Lifen myöntämien henkivakuutusten asiakas- ja korvauspalvelua.

Lisätietoja Kalevan henkilötietojen käsittelystä löydät Kalevan verkkosivuilta.
Lisätietoa Mandatumin Lifen henkilötietojen käsittelystä löydät Mandatum Lifen verkkosivuilta.

Tietosuojaselosteemme ja henkilötietojesi käsittely

1. Johdanto - tietosuojaselosteemme ja henkilötietojesi käsittely

Annat käyttöömme paljon tietoja käyttäessäsi palveluitamme tai ollessasi meihin yhteydessä. Suhtaudumme vastuuseemme vakavasti ja käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti tietosuoja-asetuksen (GDPR), muun soveltuvan lainsäädännön sekä viranomaisten määräysten mukaisesti. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen henkilötietojesi käsittelyyn. Tähän lukeutuvat muun muassa ne tiedot, jotka sivustojemme kävijät ovat antaneet verkkosivustoillamme, sovelluksissamme, Ifin digitaalisten palveluiden käyttäjänä (esim. Omat sivut, If Mobiili -sovellus, Yrityksen Omat sivut, If Login, Volvia), sekä tietojesi käsittely nykyisenä tai potentiaalisena asiakkaanamme, työntekijänämme ja yhteistyökumppaninamme. 

2. Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä?

If Skadeförsäkring AB (publ), y-tunnus 516401–8102, on rekisterinpitäjä kaikkien vahinkovakuuttamistoimintaan liittyvien henkilötietojen osalta. Ifin rekisteröity kotipaikka on Tukholma Ruotsissa. If toimii sivuliikkeidensä kautta myös Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Virossa ja Latviassa. Suomessa rekisterinpitäjää edustaa If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Hoidamme myös Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan (Kaleva) myöntämien Primus-vakuutusten sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (Mandatum Life) myöntämien henkivakuutusten asiakas- ja korvauspalvelua.

Lisätietoja Kalevan henkilötietojen käsittelystä löydät Kalevan verkkosivuilta.

Lisätietoa Mandatumin Lifen henkilötietojen käsittelystä löydät Mandatum Lifen verkkosivuilta.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojatiimiimme kohdassa Yhteystiedot-kuvatulla tavalla.

3. Oikeutesi rekisteröitynä ja oikeuksien käyttäminen

3.1. Oikeus saada tietoa

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Saat tietoja henkilötietojesi käsittelystä tämän tietosuojaselosteen avulla. Voit myös aina esittää meille kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä.

Lisätietoja tästä oikeudesta löydät tietosuojaviranomaisen verkkosivuilta.

3.2. Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista järjestelmistämme. Tämä oikeus koskee henkilötietojasi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 1. kun meillä on henkilötietoja, joita emme enää tarvitse siihen samaan käyttötarkoitukseen, jonka perusteella olemme kyseisiä tietoja keränneet.   olet irtisanonut vakuutuksesi, eikä sinulla ole enää oikeutta vakuutuksen mukaiseen korvaukseen (vanhentumisaika on kulunut);
 2. peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käyttämiseen. Esim. olet aiemmin suostunut suoramarkkinointiin sähköpostilla tai tekstiviestillä ja peruutat suostumuksesi siihen;
 3. henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etu ja katsot, että etumme ei ole etujasi ja oikeuksiasi tärkeämpi, esim. tapauksissa, joissa suoritamme markkinointitoimia sinulle;
 4. olemme käyttäneet henkilötietojasi lainvastaisella tavalla, esim. jos olemme säilyttäneet tietojasi pidempään kuin on tarpeen;
 5. meillä on lakisääteinen velvollisuus poistaa henkilötietosi, esim. tapauksissa, joissa tietojen säilyttämiselle on asetettu laissa aikarajat 
 6. mikään muu laillinen peruste ei tue henkilötietojesi jatkuvaa käyttöä.

Huomaathan, että tämä oikeus pätee vain tietyissä olosuhteissa, koska tietyissä tilanteissa Ifillä on lakisääteinen velvollisuus käsitellä ja säilyttää henkilötietojasi, vaikka pyytäisitkin käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista.

Tietojasi ei voida poistaa esimerkiksi silloin, kun henkilötietojasi käsitellään lakisääteisiin vakuutuksiin, kuten liikenne- ja työtapaturmavakuutukseen liittyen tai jos niiden säilyttäminen perustuu lain säännökseen.  Vakuutuksenantajana meidän tulee esimerkiksi säilyttää henkilötietoja sisältäviä vakuutuskirjoja, korvauksiin liittyviä tietoja sekä muita vakuutustietoja vakuutus- ja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. tarkasti määritellyn ajan. Tietyissä tilanteissa emme voi poistaa henkilötietojasi pyynnöstäsi huolimatta, kuten esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn ollessa edelleen tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, tai jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella ja sinun etusi ja pyyntösi poistaa tiedot ei ole meidän oikeutettua etuamme tärkeämpi. Otathan siis huomioon, että tästä oikeudesta voidaan poiketa. Tällaisissa tapauksissa lopetamme henkilötietojesi käsittelyn kuitenkin muihin tarkoituksiin. Poistamme tietosi ilman erillistä pyyntöä, kun meillä ei ole enää perustetta käsitellä henkilötietojasi.

Lisätietoja tästä oikeudesta löydät tietosuojaviranomaisen verkkosivulta.

3.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan hallussamme olevia henkilötietojasi, jos ne ovat virheellisiä, harhaanjohtavia tai puutteellisia.  Sinulla on myös oikeus täydentää tietoja, jos jotain oleellista puuttuu. Ifin Omat sivut -verkkopalvelussa voit myös itse päivittää tietojasi.

Lisätietoja tästä oikeudesta löydät tietosuojaviranomaisen verkkosivulta.

3.4. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada jäljennös hallussamme olevista henkilötiedoistasi, tiedot niiden käytöstä ja niiden käyttötarkoituksista. Voit milloin tahansa itse helposti tarkastaa, millaisia tietoja meillä on sinusta tutustumalla tietoihisi Ifin Omat sivut -verkkopalvelussa. Vakuutus- ja rahoitusalaa koskevan erityislainsäädännön (esimerkiksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) sisältämät salassapitovelvoitteet voivat rajoittaa tiedonsaantioikeutesi käyttöä.

Lisätietoja tästä oikeudesta löydät tietosuojaviranomaisen verkkosivulta.

3.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot sellaisessa muodossa, että voit siirtää ne toiselle yritykselle.  Pyynnöstäsi kopio henkilötiedoistasi voidaan välittää myös suoraan toiselle yritykselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Lisätietoja tästä oikeudesta löydät tietosuojaviranomaisen verkkosivulta.

3.6. Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 

Tämä oikeus koskee esimerkiksi seuraavia tilanteita, kun mielestäsi:

 1. i) hallussamme olevat henkilötietosi ovat virheellisiä ja varmistamme niiden paikkaansa pitävyyttä;
 2. ii) käsittely on lainvastaista;

 iii) emme tarvitse henkilötietojasi enää siihen nimenomaiseen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty; tai

 1. iv) olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä (kuten alla, “oikeus vastustaa käsittelyä”, on kuvattu), odotettaessa sen todentamista, ovatko etumme tärkeämpiä kuin sinun.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn arvioidessamme pyyntöäsi.  

Huomioithan, että oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ei kuitenkaan koske lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä, eikä tilanteita, joissa käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.

Lisätietoja tästä oikeudesta löydät tietosuojaviranomaisen verkkosivulta.

3.7. Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi käsitellessämme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, tai tilanteissa, joissa käsittelyperusteena on oikeutettu etu.  Jos vastustat tällaista käsittelyä, jatkamme henkilötietojesi käsittelyä vain katsoessamme, että etumme ovat sinun etujasi tärkeämpiä.

Huomaathan, että tämä oikeus pätee vain tietyissä olosuhteissa. Vakuutuksenantajana meidän tulee esimerkiksi säilyttää henkilötietoja sisältäviä vakuutuskirjoja, korvauksiin liittyviä tietoja sekä muita vakuutustietoja vakuutus- ja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti tarkasti määritellyn ajan. Tietyissä tilanteissa emme pysty poistamaan henkilötietojasi pyynnöstäsi huolimatta. Esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn ollessa edelleen tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, tai jos henkilötietojen käsittelyyn yhtiöllämme on oikeutettu etu ja sinun etusi ja pyyntösi poistaa tiedot ei ole etuamme tärkeämpi. Otathan siis huomioon, että oikeudesta vastustaa käsittelyä voidaan poiketa. Tällaisissa tapauksissa lopetamme henkilötietojesi käsittelyn niihin tarkoituksiin, joissa oikeutettu etusi syrjäyttää meidän etumme.

Voit antaa meille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja. Sähköpostimarkkinointilupaa voit hallinnoida Omat sivut -verkkopalvelussa. Muita kieltoja ja lupia voit hallinnoida ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa Yhteydenotot selostetulla tavalla.

Lisätietoja tästä oikeudesta löydät tietosuojaviranomaisen verkkosivulta.

3.8. Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tähän lukeutuvat myös tilanteet, joissa suoritamme suoramarkkinointiin liittyvää profilointia. Kun ilmoitat meille, ettet enää halua vastaanottaa suoramarkkinointia Ifiltä, lopetamme markkinointiviestien lähettämisen sinulle. Voit myös antaa meille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja. Sähköpostimarkkinointilupaa voit hallinnoida Omat sivut -verkkopalvelussa. Muita kieltoja ja lupia voit hallinnoida ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa Yhteydenotot selostetulla tavalla.

3.9. Oikeus vastustaa automatisoitua päätöksentekoa

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, jos päätöksellä on oikeusvaikutuksia tai se muutoin vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Osiosta "Kuinka käytämme tietojasi automaattiseen päätöksentekoon" löydät yhteystiedot ja lisätietoja siitä, kuinka suoritamme automaattista päätöksentekoa.

Lisätietoja tästä oikeudesta löydät tietosuojaviranomaisen verkkosivulta.

3.10. Oikeus peruuttaa suostumus

Kun antamasi suostumus on käsittelyperusteena henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.  Peruuttaessasi suostumuksesi, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn jatkossa tällaisiin tarkoituksiin. 

3.11. Oikeus valittaa asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle

Jos olemme mielestäsi käsitelleet henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisella tavalla, voit tehdä valituksen asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. 

Meitä valvoo Ruotsin tietosuojaviranomainen (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY). Sinulla on oikeus ottaa valitusasiassasi suoraan yhteyttä IMY:hyn tai vastaavaan kansalliseen tietosuojaviranomaiseen, eli Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Ensisijaisesti kehotamme sinua ottamaan yhteyttä kuitenkin meihin, jotta voimme käsitellä valituksesi.

4. Mitä henkilötietoja keräämme?

Se, mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme, riippuu kulloinkin kyseessä olevasta tilanteesta ja/tai vakuutuksesta.  Keräämme ja käsittelemme erilaista henkilötietoa silloin, kun olet itse vakuutuksenottajana tai korvauksenhakijana, kuin jos vakuutuksen on ottanut joku muu kuin sinä itse (esimerkiksi jos olet vakuutettuna yritysvakuutuksella, jonka työnantajasi on ottanut). Vastaavasti keräämme ja käsittelemme erilaisia sinua koskevia henkilötietoja riippuen siitä, asioitko kanssamme esimerkiksi vakuutusmeklarina tai yrityksen edustamiseen oikeutettuna henkilönä vai oletko esimerkiksi verkkosivuston vierailija, todistaja, yhteistyökumppani, työntekijä tai työnhakija.  Saatamme saada henkilötietoja myös virallisista rekistereistä, kuten Digi- ja väestötietovirastolta (DVV) Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom), Maanmittauslaitokselta sekä kumppaneiltamme tai tietopalvelu- ja markkinointiyrityksiltä.

Keräämämme henkilötiedot sisältävät usein seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot;
 • tiedot henkilöllisyyden todentamisasiakirjasta;
 • vakuutus- ja vahinkotiedot saattavat sisältää lääketieteellisiä tietoja tai terveystietoja);
 • taloudellista asemaa koskevat tiedot ja muut riskiarvion kannalta olennaiset tiedot
 • markkinoinnin mieltymykset tai
 • tiedot Ifin digitaalisten palveluiden käytöstä

Alta löydät henkilötietoluokkia ja esimerkkejä, jotka auttavat sinua ymmärtämään, millaista tietoa keräämme (keräämme hyvin harvoin kaikkia alla olevia tietoja, ne ovat vain esimerkkejä tiedoista):

Tutustu esimerkkeihin (pdf)

5. Mitä henkilötietoja käytämme mihinkin tarkoitukseen?

Henkilötietojen käyttö on olennainen osa kaikkea liiketoimintaamme, koska sen avulla voimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua.  Tarkoitukset, joihin käytämme henkilötietojasi, vaihtelevat tilanteen mukaan. Niihin vaikuttavat erityisesti asiakkaan kanssa käytetty viestintätapa sekä asiakkaalle tarjotut palvelut.

Pääasialliset tarkoitukset, joita varten käytämme henkilötietoja, ovat:

 1. Kommunikointi sinun ja muiden henkilöiden kanssa (markkinoinnin tarkoituksesta, katso tarkemmin H-kohta alla).
 2. Vakuutusten tarjonta, hinnoittelu ja sekä korvausten ratkaisemiseen liittyvien arvioiden ja päätösten tekeminen (mukaan lukien automaattiset ja ei-automaattiset päätökset, myös profilointi). Näitä tarkoituksia varten nauhoitamme saapuvia ja lähteviä puheluita tallentaaksemme keskustelut. Joskus ilmenee epäselvyyttä siitä, mitä puhelussa on keskusteltu, esimerkiksi koskien korvausasiaa tai vakuutuksen ostamista. Tällaisessa tapauksessa meillä saattaa olla tarve kuunnella nauhoitettu keskustelu selvittääksemme sen sisältöä.
 3. Vakuutus-, korvaus- ja avustuspalveluiden, sekä muiden tuotteiden ja palveluiden, tarjoaminen joko itse tai kumppaneiden kautta. Esimerkiksi: korjaamo- ja hinauspalvelut, lääketieteellinen apu, vahinkojen arviointi, hallinnointi, sovittelu ja riitojenratkaisu.
 4. Vakuutusmaksujen ja muiden maksujen käsittely.
 5. Tuotteidemme ja palvelujemme laadun parantaminen, esimerkiksi henkilöstön koulutusta varten. (Koulutustarkoituksessa käytämme mahdollisuuksien mukaan vain tallennettuja puheluita anonyymissa muodossa). Esimerkkinä tästä on se, että nauhoitamme saapuvia ja lähteviä puheluita laatu- ja koulutustarkoituksiin kehittääksemme ja varmistaaksemme liiketoimintamme laatua sekä varmistaaksemme, että liiketoiminta täyttää laissa ja muissa säännöksissä asetetut vaatimukset. Esimerkiksi esimies voi kuunnella työntekijän asiakaspuhelua neuvoakseen asiakaspalvelumme parantamisessa. Käytämme tähän tarkoitukseen mahdollisuuksien mukaan vain anonymisoituja puhelutallenteita.
 6. Rikollisuuden, mukaan lukien petosten ja rahanpesun, estäminen, paljastaminen ja tutkiminen. Myös muiden kaupallisten riskien analysointi ja hallinta.
 7. Tutkimuksen ja data-analyysien suorittaminen. Tähän lukeutuvat tilastot ja analyysit asiakkaistamme ja muista henkilöistä, joiden henkilötietoja keräämme, markkinatutkimuksien, esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksien, suorittaminen ja yritykseemme kohdistuvien riskien arviointi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (esim. suostumuksen hankkiminen tarvittaessa).
 8. Markkinointi ja personoitujen palvelujen tarjoaminen; (i) markkinoinnin tekeminen niiden tietojen/mieltymysten perusteella, jotka olet ilmoittanut meille tai kumppaneillemme (markkinointitietoihin voi sisältyä myös kumppaneidemme tarjoamia tuotteita ja palveluita ilmaisemiesi mieltymystesi mukaisesti). Personoituja markkinointitoimia toteutetaan käyttämällä sähköpostia, tekstiviestejä, postitse tai puhelimitse. Sähköistä suoramarkkinointia tehdään vain siihen luvan antaneille (ii) Personoitu kokemus, kun käytät Ifin digitaalisia palveluita tai vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai sosiaalisessa mediassa. Saat lisätietoja täältä.
 9. Hallinnoimme liiketoimintaamme, IT-turvallisuuttamme ja IT-infrastruktuuriamme sisäisten käytäntöjemme ja menettelyjemme mukaisesti, mukaan lukien rahoitusta ja kirjanpitoa koskevat käytännöt, laskutus ja perintä, IT-järjestelmien toiminta asiakaspalvelukanavan virheiden jäljittämiseen mukaan lukien verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot sen varmistamiseksi, että järjestelmämme ja palvelumme toimivat odotetusti ja tarkoituksenmukaisesti, datan ja verkkosivujen ylläpito, data-analytiikka, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, arkistonhallinta, asiakirjojen ja tulosteiden hallinta sekä palveluiden eheys ja turvallisuus (esimerkiksi sisäiset auditoinnit, vaaratilanneilmoitusten ja varoitusjärjestelmien perustaminen).
 10. Valituksien, palautteiden ja tiedustelujen hallinnointi. Henkilötietoihin liittyvien oikeuksien käsitteleminen, mm. tietoihin pääsyt ja oikaisupyynnöt.
 11. Sovellettavien lakien ja säännösten soveltaminen ja noudattaminen (mukaan lukien asuinmaasi ulkopuoliset lait ja määräykset), esimerkiksi vakuutustoiminnan harjoittamiseen, rahanpesun torjuntaan, sanktioihin ja terrorismin torjuntaan liittyvät lait ja määräykset. Näihin lukeutuvat myös: oikeuden määräysten noudattaminen ja oikeudenkäynteihin liittyvät asiat, julkisten ja valtion viranomaisten (mukaan lukien asuinmaasi ulkopuoliset viranomaiset) pyyntöihin vastaaminen.
 12. Voidaksemme vahvistaa, valvoa ja puolustaa lakisääteisiä oikeuksia suojellaksemme liiketoimintaamme ja konserniyhtiöidemme tai yhteistyökumppaneidemme liiketoimintaa. Turvataksemme meidän ja konserniyhtiöidemme, yhteistyökumppaneidemme, sinun tai muiden henkilöiden tai kolmansien osapuolten oikeudet, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden. Jotta voimme valvoa ehtojemme noudattamista, käyttää käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja ja rajoittaa vahinkojamme.
 13. Jälleenvakuutus. Jälleenvakuutamme suurimman osan riskeistämme ja voimme rajoitetuissa tapauksissa jakaa henkilötietoja jälleenvakuuttajan kanssa kyseisten riskien jälleenvakuuttamiseksi tai korvausvaatimuksen esittämiseksi jälleenvakuuttajalle.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto henkilötiedoista, joita on tarvittaessa käytetty kunkin pääasiallisen käsittelyn yhteydessä:

Tutustu yhteenvetoon (pdf)

6. Oikeudelliset perusteet henkilötietojesi käsittelylle

Oikeudelliset perusteet, joiden perusteella käsittelemme henkilötietojasi, riippuvat kyseisen käytön luonteesta ja tarkoituksesta.

Niissä tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen tai lakiin, tarvitsemme tietojasi voidaksemme täyttää velvollisuutemme. Jos et anna henkilötietojasi, on olemassa vaara, että emme voi tarjota sinulle palveluitamme tai käsitellä korvausvaatimustasi. Huomioithan myös, että tietyissä tilanteissa tiedonantovelvollisuutesi perustuu lakiin.  

Tavallisesti voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

- käsittely on tarpeen vakuutussopimuksen valmistemiseksi, tekemiseksi tai täytäntöön panemiseksi sinun tai jonkun muun kanssa.  Esimerkiksi vakuutettua ja tarvittaessa muuta omaisuuttasi koskevat tiedot, ennen vakuutussopimuksen tekemistä koskevat vakuutusriskeihin liittyvät tiedot sekä kaikki vapaaehtoisten vakuutusten korvauskäsittelyn aikana annetut tiedot käsitellään tämän oikeusperusteen perusteella;

- käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.  Olemme tehneet tietosuoja-asetuksen mukaisen tasapainotestin ja arvioineet, että meillä on sinun etusi ja oikeutesi syrjäyttävä oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja määrätyllä tavalla ja että käsittely on tarpeen tämän tarkoituksen toteuttamiseksi. 1Henkilötietojen käsittely suoritetaan tämän oikeusperusteen nojalla, kun käsittelemme tietojasi petosten estämiseksi tai kun lähetämme sinulle asiakkaana markkinointiviestintää ja asiakastyytyväisyyskyselyitä tai kun ylläpidämme IT-järjestelmiemme turvallisuutta; tai kun on tarpeen tehdä yhteistyötä yhteistyökumppaneidemme kanssa vakuutukseesi liittyvien palvelujen tarjoamiseksi sinulle;

- käsittely on tarpeen sinun tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita matkavakuutus henkeä uhkaavan tapaturman sattuessa, kun vaihdamme tietoja sairaaloiden kanssa tarvittavien lääketieteellisten toimenpiteiden suorittamiseksi;

- käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Käsittely tällä perusteella on tarpeen noudattaaksemme meitä koskevia lakisääteisiä velvollisuuksia tai kyse on lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvien vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitamisesta.

- jos olet antanut meille suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn. Esimerkiksi jos olet antanut suostumuksesi ”edistyneen analytiikan ja kohdentamisen” evästeisiin, voimme käsitellä henkilötietojasi tähän tarkoitukseen

Alla olevassa taulukossa kerrotaan tärkeimmät henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

Tutustu taulukkoon (pdf)

7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen (i) niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne on kerätty, (ii) vakuutussopimuksen toteuttamiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai (iii) oikeudellisten ja sääntelyyn perustuvien velvoitteidemme ja vaatimusten täyttämiseksi.  Henkilötietojesi säilytysaika riippuu muun muassa tietyn tyyppistä mahdollista korvausvaatimusta koskevasta lainsäädännöstä, kirjanpitolain vaatimuksista ja muista tekijöistä.

Tarpeettomat tai epäolennaiset henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan. Anonymisoituja tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tai muihin liiketoimintaan liittyviin laillisiin tarkoituksiin. Anonymisoituja tietoja ei voida enää yhdistää sinuun, joten ne eivät enää ole enää henkilötietoja. Pidätämme oikeuden säilyttää ja käyttää tällaisia anonyymeja tietoja.

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään seuraavan taulukon mukaisesti: 

Tutustu taulukkoon (pdf)

8. Tietojesi käyttäminen automatisoidussa päätöksenteossa

8.1. Vakuutusmyyntiprosessi

Käytämme automatisoitua päätöksentekoa vakuutusmyynnissämme. Tämä tarkoittaa, että vakuutusmaksusi laskemisessa käytetään algoritmia. Järjestelmämme ilmoittaa sinulle automaattisesti tarjoamamme vakuutusmaksun.

Automatisoitu päätös perustuu sekä sinulta saamiimme tietoihin (kuten ikäsi, asuinpaikkasi, aiemmat vakuutuksesi ja vahinkosi Ifissä, kotitaloutesi tai taloustietosi) että vakuutettavasta kohteesta eri tahoilta (kuten viranomaisen ajoneuvo- tai rakennustietojen rekisterit, ajoneuvon keräämät tiedot, ajoneuvon valmistajan tai korjaamon tiedot) saamiimme tietoihin. Nämä tiedot vaikuttavat vahinkoriskiisi.

Tietosi analysoidaan tilastollisesti yhdessä kaikkien asiakkaidemme vahinkoriskien kanssa. Analyysin tuloksena luotu algoritmi määrittää yllä olevista tiedoista riippuen, odotammeko tulevien vahinkoriskin olevan suurempi vai pienempi. Vakuutusmaksusi määräytyy tämän automaattisen päätöksenteon tuloksena ja perustuu kaikkiin tietoihin yhdessä.

Automatisoidun päätöksenteon avulla voidaan määrittää, millaisia vakuutuksia tarjoamme sinulle.  Se saattaa esimerkiksi digitaalisissa kanavissamme rajoittaa sinulle tarjottavaa vakuutusturvaa. Tämä voi johtua esimerkiksi ajoneuvosi tai rakennuksesi tiedoista sekä aiemmista vakuutuksistasi ja korvausvaatimuksistasi Ifissä.

Jos et halua meidän käyttävän automatisoitua päätöksentekoa tai et ole tyytyväinen päätökseemme, voit ottaa meihin yhteyttä ostaaksesi vakuutuksen asiakaspalvelustamme tai pyytää meitä uudelleenarvioimaan päätöksemme.

8.2. Vakuutuskorvausten käsittely

Käytämme automatisoitua päätöksentekoa korvauskäsittelyssämme osana digitaalisia palveluitamme.  Automatisoidut päätökset perustuvat meille antamiisi ja/tai muista lähteistä saamiimme tietoihin, kuten esimerkiksi autokorjaamolta saamiimme tietoihin ja valokuviin.  Vakuutustyypistä riippuen voimme käyttää erilaisia tietolähteitä. Esimerkiksi laskelma varastetun esineen markkina-arvosta tai ajoneuvovalmistajien tiedot ja korjaamolaskelmat, joiden avulla voidaan laskea automaattisesti oikea korvausmäärä.  Käytämme algoritmeja myös korvauspäätöksissä, siten, että lopputulos voi olla päätös korvata vahinkokokonaan tai osittain tai jopa korvausvaatimuksesi hylkäys. Et voi vastustaa tällaista automatisoitua päätöksentekoa, mutta voit kuitenkin ottaa meihin yhteyttä ja pyytää meitä arvioimaan uudelleen korvauspäätöksen.

9. Analytiikka ja markkinointi

9.1 Johdanto

Saatamme kerätä ja analysoida tietojasi, kuten tietoja, jotka on kerätty, kun vierailet verkkosivustoillamme/sovelluksissamme tai olet yhteydessä meihin.  Käytämme näitä tietoja lähettääksemme sinulle vakuutuksiin liittyvää viestintää ja muita hyödyllisiä viestejä sekä tarjotaksemme sinulle personoitua mainontaa ja sisältöä sekä tehdäksemme palveluitamme koskevia analyysejä.

Voidaksemme tehdä tällaista viestintää, mainontaa tai suorittaa edellä mainittuja analyysejä, teemme yleensä profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämistä tai odotetun käyttäytymisen ja kiinnostuksen kohteiden ennustamista eri tietojen perusteella, joita meillä on sinusta. Markkinoinnissa käytämme profiileja kohdistaaksemme sinulle viestintää, jonka uskomme olevan sinulle merkityksellistä, ja välttääksemme epäolennaisen viestinnän tai mainonnan lähettämisen tai näyttämisen. Sinulla on oikeus vastustaa profilointiin liittyvää suoramarkkinointia .

Tämän seurauksena saatamme:

 1. Lähettää sinulle suostumuksesi perusteella personoitua sähköistä suoramarkkinointia.
 2. Personoida tarpeisiisi sopivaa sisältöä digitaalisissa palveluissamme, verkkosivustoillamme/sovelluksissamme, sähköposteissamme ja sovelluksissamme.
 3. Tarjota asiaankuuluvia mainoksia sosiaalisessa tai muussa verkkomediassa tai internetissä.
 4. Parantaa palveluitamme analytiikan avulla.

9.2 Tietolähteet

Saatamme käyttää mainonta- ja analysointitarkoituksiin erilaisia tietoja, joita meillä on sinusta ja jotka on kerätty eri lähteistä.

Lisäksi käytämme tietoja, jotka on kerätty asioidessasi verkkosivustoillamme/sovelluksissamme. Nämä tiedot kerätään evästeiden ja muiden verkkotunnistetietojen avulla sekä evästevalintojesi ja evästekäytäntömme mukaisesti (linkki Ifin evästekäytäntöön).

Voimme saada tietoja myös yhteistyökumppaneiltamme, kuten kanssamme yhteistyötä tekevältä yhdistykseltä, jotta voimme olla sinuun yhteydessä ja tehdä sinulle esimerkiksi vakuutustarjouksen.

Lisätietoja on luvuissa 9.5 ja 9.6.

9.3. Mainonnan kanavat ja tarkoitukset

9.3.1Markkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi

Voimme ottaa sinuun yhteyttä eri viestintäkanavissa, kuten puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla (tarvittaessa suostumuksella), jotta voimme varmistaa, että olet oikein vakuutettu, saat parasta asiakaspalvelua ja tarjota sinulle vakuutustuotteitamme. Markkinointiviestintä perustuu eri tietoihin, kuten niihin, jotka olet antanut meille ostaessasi vakuutuksesi, tai tietoihin, joita olemme keränneet sinusta muista lähteistä, kuten esimerkiksi erilaisista saatavilla olevista rekistereistä Saatamme myös ottaa sinuun yhteyttä sen perusteella, miten olet asioinut kanssamme verkkosivustojemme/sovellustemme kautta tai yhteistyökumppaneiltamme saatujen tietojen perusteella.

Vaikka meillä saattaa olla sinusta tietyntyyppisiä arkaluonteisia tietoja (esim. raskauteen ja terveyteen liittyviä), jotka liittyvät vakuutuksiisi ja korvausvaatimuksiisi, emme koskaan käytä niitä markkinointi- tai mainostarkoituksiin, ellet ole nimenomaisesti antanut siihen suostumusta joko suoraan meille tai yhteistyökumppaneillemme. Emme myöskään koskaan käytä muita arkaluonteisia tietoja, kuten uskonnollista vakaumusta, poliittista mielipidettä tai seksuaalista suuntautumista koskevaa tietoa, markkinointi- tai mainostarkoituksiin.

Jos olet ilmoittanut markkinointikiellon Suomessa käytössä olevaan markkinointikieltorekisteriin, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämään Robinson-palveluun, kunnioitamme kieltoasi. Voit myös kieltäytyä markkinointiviestinnästä ilmoittamalla kiellon suoraan meille. Huomioithan, että jos olet Ifin asiakas, sinun tulee aina ilmoittaa markkinointikiellosta suoraan meille.

Haluamme antaa sinulle parhaat vakuutustarjoukset, jolloin esimerkiksi:

 1. Jos olet Ifin asiakas, mutta sinulla ei ole kotivakuutusta meillä, saatamme antaa sinulle vakuutustarjouksen kotivakuutuksesta, jos uskomme sen olevan sinulle tarpeellinen.
 2. Jos olet raskaana ja haet raskausajan vakuutusta, voimme tarjota sinulle lisäturvaa lapsen syntymisen jälkeen, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Tarkempia tietoja on luvuissa 9.5 ja 9.6.

9.3.2 Digitaalisten palveluiden ja verkkosivustojen/sovellusten sisällön personointi

Jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen, voimme esimerkiksi käyttää digitaalisen sisältömme ja palveluidemme personointiin tietoja siitä, että olet klikannut mainosta tai meiltä saamassasi sähköpostiviestissä olevaa linkkiä tai kuvaketta tai vieraillut tietyllä sivulla verkkosivustoillamme/sovelluksissamme. Sinulle saatetaan näyttää kuva tai sisältö verkkosivustoillamme/sovelluksissamme käyttäytymisesi tai tarpeidesi perusteella. Uskomme tämän olevan hyödyllistä sinulle tarjotun asiakaskokemuksen kannalta.

Esimerkki 1:

 • Tarjotaksemme sinulle lisäarvoa Ifin kotivakuutusasiakkaana, saatat nähdä sinulle sisältöä esimerkiksi kotivakuutuksen sisällöstä, kun kirjaudut sisään Omille sivulle.
 • Jos olet asiakkaamme ja omistat auton, mutta sinulla ei ole autovakuutusta Ifissä, saatamme tarjota sinulle ajoneuvovakuutuksiamme koskevaa sisältöä.

Esimerkki 2:

Jos maksat vakuutuksesi yhdellä laskulla vuosittain, saatamme käyttää digitaalisia kanaviamme kertoaksemme sinulle mahdollisuudesta kuukausimaksuihin. 

Esimerkki 3:

Jos klikkaat mainostamme ja vierailet verkkosivustoillamme/sovelluksissamme, saatat huomata, että verkkosisältö on personoitu sinulle. Käytämme tietoja, jotka perustuvat siihen tietoon, mitä mainosta klikkasit ja mistä mediasta siirryit sivustollemme.

Lisätietoja on luvuissa 9.5 ja 9.6.

9.3.2.1. Mainonta sosiaalisen median alustoilla

Teemme mainontaa sosiaalisen median alustoilla ja käytämme kohderyhmiä voidaksemme tarjota sinulle olennaisia mainoksia ja sisältöä.

Vaikka meillä saattaa olla sinusta jonkinlaisia arkaluonteisia tietoja, jotka liittyvät vakuutuksiisi ja korvaushakemuksiisi, kuten raskauteen tai terveysvakuutuksien korvausvaatimuksiin, emme koskaan käytä näitä tietoja mainontaan sosiaalisessa median alustoilla. Emme myöskään koskaan vastaanota sosiaalisesta mediasta ja käytä arkaluonteisia tietoja, kuten uskonnollista vakaumusta tai poliittista mielipidettä tai seksuaalista suuntautumista koskevaa tietoa, markkinointi- tai mainostarkoituksiin, vaikka sosiaalinen media antaisi käyttöömme arkaluonteisiin tietoihin perustuvia kohderyhmiä.

I9.3.2.2. fin luomat kohderyhmät

Kun mainostamme sosiaalisessa mediassa, pyrimme näyttämään sinulle olennaisia mainoksia, jotka perustuvat joko asiakassuhteeseen tai potentiaaliseen asiakassuhteeseen.

Kohdennamme sosiaalisessa mediassa sinulle sisältöä sinua koskevien tietojen perusteella. Kohdennettu sisältö voi esimerkiksi perustua tietoon siitä, mitä vakuutuksia olet ostanut, tai evästeiden tai muiden verkkotunnisteiden keräämää tietoa siitä, miten olet asioinut kanssamme verkkosivustoillamme/sovelluksissamme.

Tehdäksemme kohderyhmämarkkinointia sosiaalisessa mediassa meidän tulee yksilöidä sinut. Käytämme tässä tarkoituksessa mahdollisimman vähän henkilökohtaisia tunnisteita, jotka ovat samoja kuin olet jo antanut sosiaaliselle medialle. Annamme sosiaaliselle medialle vain tarvittavat vähimmäistiedot, joita ovat esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite. Emme koskaan jaa tietoja siitä, miten olemme valinneet sen kohderyhmän, jolle näytämme mainoksia. Kohderyhmiä koskevat tiedot suojataan kryptografisten tiivistefunktioiden avulla. Kryptografisen tiivistefunktion tarkoitus on varmistaa, ettei lähetetty tieto ole muuttunut ja että tieto on peräisin väitetyltä lähettäjältä. Näin varmistetaan, että tietojen siirto Ifistä sosiaaliseen mediaan on suojattu siirron aikana. Sosiaalisen median alustat käsittelevät tietoja ainoastaan Ifin puolesta, eivätkä ne saa käyttää asiakastietojamme muihin tarkoituksiin kuin mainostemme näyttämiseen sinulle. 

Poistamme henkilöt kohderyhmälistoilta, jos kohderyhmään kuuluminen ei ole enää tarpeen. Tiedot päivitetään päivittäin.

Esimerkkejä:

 1. Sinulla on uusi auto ja auto on vakuutettu Osakasko-vakuutuksella. Uskomme, että on etujesi mukaista näyttää sinulle esim. Täyskasko-vakuutuksen edut.
 2. Olet ostanut hiljattain koiravakuutuksen, joten emme markkinoi sinulle enää koiravakuutusta. 

9.3.2.3. Sosiaalisen median luomat kohderyhmät

Voimme tehdä myös kohderyhmämainontaa, joka perustuu sosiaalisen median alustan hallussa oleviin ja hallinnoimiin tietoihin. Näitä voivat olla muun muassa ikä, sukupuoli ja kiinnostuksen kohteet, riippuen siitä millaisia tietoja sosiaalisen median alustalla on sinusta.

Eri sosiaalisten medioiden tietosuojakäytäntöjen mukaan sosiaaliset mediat keräävät erilaisia tietoja alustansa käyttäjistä. Sosiaalinen media saattaa luokitella sinut käyttäjänä tiettyyn kohderyhmään eri ominaisuuksien perusteella. Sosiaalinen media tarjoaa meille erilaisia mainosmahdollisuuksia heidän määrittelemilleen kohderyhmille.

Jos oletamme, ettet ole asiakkaamme, mutta kuulut tiettyyn meitä kiinnostavaan kohderyhmään, saatamme esitellä sinulle tuotteen, jonka uskomme kiinnostavan sinua.

Mainoksemme näytetään vain valitsemallemme kohderyhmälle. Meillä ei ole tietoa tähän kohderyhmään kuuluvien henkilöiden henkilöllisyydestä. Jos kuitenkin klikkaat mainostamme ja vierailet verkkosivustollamme/sovelluksissamme, saatamme saada sinusta rajoitetusti tietoja.

Esimerkkejä

 1. Jos osoitat kiinnostusta matkustamista kohtaan esimerkiksi liittymällä Facebookin matkailuryhmään tai klikkaamalla Facebook-mainosta, joka sisältää matkailusisältöä, sinulle saatetaan näyttää matkavakuutusmainoksemme.
 2. Jos olet hiljattain osoittanut kiinnostusta Facebookin ryhmiin, jotka sisältävät remonttisivustoja, kuten "Miten kunnostaa vanha talo" tai "Kiinteistönvälittäjäsivustoja", saatat nähdä mainoksia talovakuutuksestamme.

Jotta voimme tunnistaa sinut verkkosivustomme kävijänä eri sosiaalisissa medioissa, pikselitietoja, seurantaskriptejä ja muita verkkotunnisteita käytetään tätä tarkoitusta varten, jos olet antanut suostumuksesi ”mainonta- ja kohdistusevästeisiin”.  Tiedot päätyvät kerättäviksi palvelimille, joita hallinnoi määritelty sosiaalisen median alustan toimittaja. Emme kerää mitään henkilötasolla tunnistettavia tietoja silloin kun keräämme tietoja verkkosivustoiltamme/sovelluksistamme seurantaskriptejä varten. Sosiaalisen median alustojen palveluntarjoajat voivat kuitenkin käyttää luomiaan tunnisteita osana seurantaskriptien avulla kerättyjä tietoja. Sosiaalisen median alustojen palveluntarjoajat voivat yhdistää nämä tunnisteet sinuun sosiaalisen median alustan käyttäjänä. Emme voi vaikuttaa tähän, ja tällaisten tunnisteiden ja muiden kerättyjen tietojen käyttö on kuvattu kunkin sosiaalisen median alustan tietosuojaselosteessa (ks. linkit alla). Pikselitietojen, seurantaskriptien ja muiden verkkotunnisteiden perusteella pystymme luomaan kohderyhmiä eri sosiaalisen median alustoilla kerättyjen verkkokäyttäytymistietojen perusteella. Tällaisia tietoja ovat muun muassa vierailu tietyllä sivulla ja vakuutuksen hinnan laskeminen. Tämän jälkeen voimme aktivoida sinulle suunnattuja mainoksia. Jos haluat lukea lisää pikseleistä ja niiden toiminnasta, katso evästekäytäntömme.

Esimerkki:

Jos olet osoittanut kiinnostusta koiravakuutustamme kohtaan selaamalla verkkosivustojamme/sovelluksiamme ja olet antanut suostumuksen "mainonta- ja kohdistusevästeisiin", saatamme mainostaa sinulle koiravakuutusta Instagram-syötteessäsi.

Huomaa, ettemme voi vaikuttaa siihen, miten sosiaalisen median alustat keräävät sinusta tietoja tai mitkä yksittäiset käyttäjät kuuluvat eri kohderyhmiin. Valitsemme kuitenkin mainontaa varten vain kohderyhmiä, jotka oletamme luodun niiden tietojen perusteella, jotka olet itse antanut sosiaaliselle medialle. Lisätietoja siitä, miten sosiaaliset mediat keräävät tietojasi ja luovat kohderyhmiä, mukaan lukien tiedot oikeusperusteista, saat kyseisten sosiaalisten medioiden tietosuojaselosteista. Täältä löydät joitakin niistä:

Facebook Privacy notice

Instagram Privacy notice

LinkedIn Privacy notice

YouTube Privacy notice

9.3.2.4. Mainonta Internetissä (verkkomainonta yleisesti)

Teemme mainontaa verkkomediassa ja käytämme kohderyhmiä voidaksemme tarjota sinulle mainoksia ja sisältöä, jonka uskomme olevan sinulle merkityksellistä.

Emme koskaan käytä arkaluonteisia tietoja kohdistettuun verkkomainontaan. Vaikka meillä saattaa olla sinusta tietyntyyppisiä arkaluonteisia tietoja, jotka liittyvät vakuutuksiisi ja korvaushakemuksiisi, kuten raskauteen tai muutoin terveyteen liittyviä, emme koskaan käytä niitä verkkomainontaan. Emme myöskään koskaan käytä muita arkaluonteisia tietoja, kuten uskonnollista vakaumusta poliittista mielipidettä tai seksuaalista suuntautumista koskevaa tietoa, markkinointi- tai mainostarkoituksiin, vaikka ne olisivat julkisia.

9.3.2.5. Ifin luomat kohderyhmät, jotka perustuvat verkkokäyttäytymiseesi verkkosivustoillamme/sovelluksissamme

Kun mainostamme verkkomediassa esimerkiksi Googlen mainosverkoston avulla, pyrimme tarjoamaan sinulle olennaisia mainoksia, jotka perustuvat asiakassuhteeseesi tai potentiaaliseen asiakassuhteeseen. Kohdennamme mainontaa perustuen tietoihin siitä, miten olet asioinut kanssamme verkkosivustoillamme/sovelluksissamme, ja nämä tiedot kerätään evästeiden tai muiden verkkotunnistetietojen avulla. Kun mainostamme esimerkiksi Googlen mainosverkoston avulla tuotteitamme sinulle, käytämme tietojasi verkkomediamainontaan vain, jos olet antanut suostumuksesi "mainonta- ja kohdistusevästeille”. Emme sisällytä suoraan tunnistamisen mahdollistavia tietoja kohderyhmiin. Käyttämämme verkkomainonnan palveluntarjoajat, esimerkiksi Google ei saa käyttää sinusta antamiamme tietoja muihin tarkoituksiin kuin mainostemme näyttämiseen. 

Esimerkkejä:

 1. Jos olet osoittanut kiinnostusta moottoripyörävakuutustamme kohtaan selaamalla verkkosivustojamme/sovelluksiamme ja olet antanut suostumuksesi "mainonta- ja kohdistusevästeille", saatamme näyttää sinulle moottoripyörävakuutukseen liittyvän mainoksen, kun selaat verkkomediaa. Teemme tämän siksi, että uskomme sen kiinnostavan sinua.
 2. Jos olet ostanut hiljattain kissavakuutuksen verkkokaupastamme, yritämme sulkea sinut pois kissavakuutusta koskevien uudelleenkohdistettujen mainosten ulkopuolelle.

9.3.2.6. Ifin luomat kohderyhmät, jotka perustuvat muihin sinusta meillä oleviin tietoihin

Voimme luoda kohderyhmiä muiden sinua koskevien tietojen, kuten vakuutustietojen ja asiakastietojen, perusteella verkkomedioissa tapahtuvaa mainontaa varten. Kohderyhmiin sisältyvät henkilötiedot suojataan kryptografisten tiivistefunktioiden avulla. Kryptografisen tiivistefunktion tarkoitus on varmistaa, ettei lähetetty tieto ole muuttunut matkalla ja että tieto on peräisin väitetyltä lähettäjältä. Tämä tehdään tietojen siirron turvaamiseksi Ifiltä verkkomedian palveluntarjoajille siirron aikana. Verkkomedian myyjät eivät saa käyttää antamiamme tietoja muihin tarkoituksiin kuin mainostemme näyttämiseen. 

Esimerkki:

 1. Olet vakuuttanut talosi Ifissä, mutta et irtaimistoasi. Uskomme, että on etujesi mukaista näyttää sinulle kotivakuutukseen liittyviä mainoksiamme.

9.3.2.7. Ifin luomat kohderyhmät, jotka perustuvat yhdistettyihin verkkokäyttäytymistietoihin verkkosivustoillamme/sovelluksissamme yhdessä muiden sinusta meillä olevien tietojen kanssa

Voimme luoda kohderyhmiä myös yhdistämällä muita sinusta hallussamme olevia tietoja verkkokäyttäytymistietoihin, mutta vain jos olet antanut suostumuksesi "edistyneen analytiikan ja kohdentamisen" evästeillemme. Emme jaa suoraan tunnistettavia tietoja verkkomedian palveluntarjoajien kanssa. Verkkomedian palveluntarjoajat eivät saa käyttää niille antamiamme tietoja muihin tarkoituksiin kuin mainostemme näyttämiseen sinulle. 

Esimerkki:

 1. Jos olet hiljattain ostanut moottoripyörävakuutuksen meiltä, voimme käyttää tätä tietoa sulkeaksemme sinut kohderyhmien ulkopuolelle, jolloin sinulle ei enää näytetä kyseisiä mainoksia.

9.3.2.8. Googlen tai muiden verkkomedian palveluntarjoajien luomat kohderyhmät

Jos oletamme, ettet ole asiakkaamme, mutta kuulut tiettyyn meitä kiinnostavaan kohderyhmään, saatamme esitellä sinulle tuotteen, jonka uskomme kiinnostavan sinua.

Google on yksi suurimmista verkkomainontakanavista. Googlen tietosuojakäytännön mukaan Google kerää erilaisia tietoja sinusta heidän alustansa käyttäjänä. Google saattaa luokitella sinut käyttäjänä tiettyyn kohderyhmään sen perusteella, mitä Google uskoo sinua kiinnostavan. Nämä kategoriat ovat käytettävissämme mainontaa varten. Saatat siis nähdä mainoksiamme esimerkiksi paikallislehtesi verkkosivustoilla.

Mainoksemme näytetään vain valitsemallemme kohderyhmälle. Meillä ei ole tietoa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden henkilöllisyydestä. Vain jos klikkaat mainostamme ja vierailet verkkosivustoillamme/sovelluksissamme, saatamme saada rajoitetusti tietoja sinusta.

Huomaa, että meillä ei ole vaikutusvaltaa siihen, miten Google kerää tietoja sinusta tai miten kohderyhmät luodaan.  Valitsemme kuitenkin mainontaa varten vain sellaisia kohderyhmiä, joiden uskomme perustuvan tietoihin, jotka olet itse antanut Googlelle, tai jos meillä on syytä uskoa, että Googlella on pätevä laillinen peruste käyttää näitä tietoja markkinointiin. Jos haluat lisätietoja siitä, miten Google tai esimerkiksi paikallislehden verkkosivusto kerää tietoja sinusta ja luo kohderyhmiä, mukaan lukien tiedot oikeusperustasta, viittaamme kyseisen tiedotusvälineen tietosuojakäytäntöön.

Täältä löydät joitakin niistä:

Google privacy notice

Sanoma privacy notice (FI)

Esimerkkejä:

 1. Jos osoitat kiinnostusta kiinteistöjä kohtaan lukemalla artikkeleita ja käymällä kiinteistönvälitystoimistojen sivuilla, saatat saada kotivakuutukseen liittyvää mainontaa.
 2. Jos olet äskettäin osoittanut kiinnostusta käytettyjä autoja koskevaan sisältöön, saatamme näyttää autovakuutukseen liittyviä mainoksia.

9.4. Analytiikka ja raportointi

Analytiikan ja raportoinnin yleinen tarkoitus on luoda tietoa liiketoimintamme kehittämistä varten, jotta voimme parantaa tuotteitamme ja palveluitamme. Seuraamme myös liiketoimintamme keskeisiä osa-alueita tarjoamalla raportteja johdolle ja liiketoiminnasta vastaaville.

Analyysiprosessimme tulokset ovat luonteeltaan tilastollisia, eikä niistä käy ilmi mitään henkilötietojasi. Henkilötietoja käsittelevät ainostaan analyytikot, ja käsittely on rajattu teknisiin tarkoituksiin, jotta eri lähteiden dataa voidaan yhdistellä. Kaikki henkilötiedot anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan ennen raportin käyttöä tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti.

Esimerkkejä tyypillisistä raportointialueista ovat myynti, korvausasiat, online- ja offline-asiakaspalvelu, tuote- ja asiakasportfolio sekä taloudellinen raportointi. Samoja tietoja, jotka koskevat vain yhtä toimialuetta, voidaan käyttää myös yhdessä muiden toimialueiden tietojen kanssa. Esim. korvausasioihin liittyviä tietoja voidaan sisällyttää myös taloudelliseen raportointiin.

9.4.1. Online-toimintatyyppien ja -määrien seuranta ja raportointi

Myynti

Keräämme anonyymia tai pseudonyymia tietoa erilaisista myynnin asiakaspalvelutilanteista. Rakennamme näiden tietojen pohjalta raportteja, joiden avulla saamme tietoa ja ymmärrämme paremmin asiakkaidemme odotuksia, jotta voimme tarjota heille entistäkin paremman digitaalisen kokemuksen.

Esimerkki

Raportoimme myynnin, jossa ostoprosessi on alkanut verkkokaupassamme tehdystä hinnan laskennasta. Raportoimme myös myynnin, jossa ostoprosessi on alkanut hinnan laskennasta verkkosivuillamme, mutta jossa vakuutus on lopulta ostettu jossain offline-kanavassamme, kuten asiakaspalvelussamme tai jonkun yhteistyökumppanimme palvelussa. Tätä varten yhdistämme verkkokäyttäytymistä koskevat tietomme tapahtumaan, jossa varsinainen myynti toteutui. Yhdistäminen tehdään pseudonymisoiduilla havainnointitiedoilla, ja tulos raportoidaan vain käyttäen tietoja aggregoidulla tasolla, eli raportissa on saatavilla vain yhteenvetotietoja myynnistä ja kanavista ilman henkilön tunnistamisen mahdollistavia tunnistetietoja. Pseudonymisoitujen tietojen säilytysaika on 37 kuukautta. Raporttien säilytysaikaa ei ole rajoitettu, koska nämä raportit ovat täysin anonymisoituja.

Asiakkaiden palveluiden käyttö (esim. Omat sivut ja korvausvaatimusten käsittely).

Jotta voisimme ymmärtää Omien sivujen toiminnallisuutta ja sitä, miten hyvin asiakkaamme pystyvät hoitamaan vakuutusasioitaan itse, kuten muokkaamaan profiilinsa tietoja, maksutapaa, vakuutuksen tietoja ja ilmoittamaan korvausvaatimuksesta, keräämme ja raportoimme pseudonymisoituja tietoja ongelmakohtien ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseksi parantaaksemme palveluitamme. Pseudonymisoitujen tietojen säilytysaika on 37 kuukautta. Raporttien säilytysaikaa ei ole rajoitettu, koska nämä raportit ovat täysin anonymisoituja.

Esimerkki

Jos kirjaudut Omille sivuille ja yrität muuttaa vakuutetun autosi ajokilometrejä tekemättä muutosta loppuun, keräämme tietoja siitä, missä kohdassa sivustoa pysähdyit, ja etsimme käyttäytymismalleja käyttämällä tietoja ainoastaan aggregoidulla tasolla. Havaitsemalla näitä toimintamalleja pystymme parantamaan palveluitamme.

Digitaalisten toimintojen kehittäminen

Korjataksemme tai parantaaksemme Ifin digitaalisia palveluita, analysoimme palvelun sujuvuutta keräämällä ja käyttämällä käyttäytymistietoja sekä keräämällä suoraan palautetta asiakkailtamme kyselyiden ja arvioiden avulla. Saatat saada kyselyn ollessasi yhteydessä meihin.

Teemme tällaisia kyselyitä, koska haluamme tietää enemmän asiakkaiden kokemuksista liittyen palveluidemme käyttöön.

Käytämme tekoälyalgoritmiin perustuvaa työkalua analysoidaksemme asiakaspalveluummekeskukseemme tulleita puheluita saadaksemme parempaa tietoa siitä, mikä saa asiakkaan olemaan tyytyväinen tai tyytymätön asiakaspalveluun puhelun aikana. Analyysia varten puhelu anonymisoidaan ja litteroidaan (muutetaan kirjalliseen muotoon), ja siinä huomioidaan, mitä sanoja puhelussa käytetään. Analyysin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme yleisesti.

Esimerkkejä

Jos annat meille palautetta kyselyssä, joka perustuu kokemukseesi verkkosivustostamme, teemme sen jälkeen sisäisen anonyymin analyysin asiasta. Jos raportoit negatiivisesta kokemuksesta koskien tietyn sivuston ominaisuutta, voimme käyttää raportteja tarkastellaksemme verkkokäyttäytymistäsi ja havaitaksemme esteitä, epänormaaleja kestoja ja suunnittelemattomia toimintojaksoja. Tämä auttaa meitä parantamaan verkkosivustoamme.

Tämä pätee myös, jos annat meille palautetta kyselyssä, joka perustuu esim. vahinkoilmoituksen käsittelyyn Ifissä. Kaikki analysointiin käyttämämme tieto on yhdistelmätietoa, josta ei voi tunnistaa henkilöä.

Käytämme teknologiapalvelu Hotjaria, jotta voisimme ymmärtää käyttäjäkokemusta (esimerkiksi kuinka paljon aikaa käyttäjät viettävät milläkin sivulla ja mitä linkkejä he ovat klikanneet). Tämä auttaa meitä rakentamaan ja ylläpitämään palveluitamme käyttäjiemme palautteen perusteella. Hotjar käyttää evästeitä ja muita teknologioita kerätäkseen tietoa käyttäjien käyttäytymisestä ja heidän laitteistaan. Käsittelemme vain tietoa, joka ei sisällä mitään henkilökohtaista tunnistettavaa tietoa. Esimerkiksi tietoja, joita käyttäjä syöttää lomakkeeseen tai chattiin, ei kerätä koskaan. Hotjarilla, joka on henkilötietojen käsittelijämme, on sopimusperusteinen kielto myydä puolestamme kerättyjä tietoja tai jakaa niitä muiden osapuolten kanssa.

9.4.2 Taloudellinen ja hallinnollinen raportointi

Analysoimme verkkomyyntiä ja korvausvaatimuksia koskevia tietoja sekä muita sinusta keräämiämme tietoja saadaksemme yleiskuvan Ifin liiketoiminnan tuloksista ja voidaksemme raportoida tuloksista finanssialan valvontaviranomaisille. Raportteja käytetään myös Ifin johdon raportoinnissa liiketoiminnan kannalta tarpeellisten tunnuslukujen seuraamiseen. Raportit laaditaan käyttämällä tietoja aggregoidulla tasolla.

Ifillä on lakisääteinen velvollisuus raportoida liiketoiminnallisista - ja taloudellisista tunnusluvuista markkinoille ja finanssialan valvontaviranomaisille. Lisäksi seuraamme liiketoimintamme keskeisiä osa-alueita tuottamalla asiakastietoihin perustuvia raportteja ja analyysejä. Näin voimme kehittää liiketoimintaamme, asiakaspalveluamme, järjestelmiämme ja toimintojamme tietoon perustuvalla tavalla. Henkilökohtaisia asiakas-, vakuutus- ja korvaustietojasi käytetään näiden lukujen tuottamiseen, ja ne ovat luonteeltaan tilastollisia eivätkä sisällä henkilötietoja.

Esimerkit

Kun ostat kotivakuutuksen verkkosivuiltamme, ostamaasi tuotteeseen liittyvät tiedot sisällytetään myyntiraportteihimme. Ostoksesi on myös osa Ifin tuloksia koskevia taloudellisia raportteja, mukaan lukien raportteja mahdollisista korvausvaatimuksista.

Saatamme myös käyttää tietoja analysoidaksemme markkinaosuuttamme jollakin alueella kiinteistösi sijainnin perusteella.

9.5. Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme, tallennamme ja käytämme tietoja alla mainittujen oikeusperusteiden nojalla kohdassa 9.3 "Mainonnan kanavat ja tarkoitukset" ja kohdassa 9.4 "Analytiikka ja raportointi" tarkemmin kuvatulla tavalla (Lue "Oikeudelliset perusteet henkilötietojesi käytölle"):

 1. Oikeutettu etu
 2. Antamasi suostumukset
 3. evästeasetuksillemme ja muille verkkotunnisteillemme
 4. yhteistyökumppaneillemme tietojen jakamiseen kanssamme, kolmannen osapuolen tiedot
 5. sosiaalisen median alustoille tai verkkomedioille tai yksityisyysasetuksillesi näissä medioissa.
 6. markkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiimme
 7. Lakisääteinen velvoite
  • Markkinoinnin ja sähköisen suoramarkkinoinnin oikeusperuste (liittyy kohtaan 9.3.1).

Oikeutettu etu

Jos olet asiakkaamme, lähetämme sinulle tarjouksia tai tietoa vakuutuksista olemassa olevan asiakkuutesi perusteella joko sähköpostitse, tekstiviestillä tai mainoksilla. Emme lähetä sinulle tarjouksia, jos olet kieltänyt markkinoinnin.

Jos olet vieraillut verkkosivustoillamme/sovelluksissamme, saatamme ottaa sinuun yhteyttä joko sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse. Saatamme tehdä näin myös silloin, kun lasket vakuutuksen hinnan verkkokaupassamme, mutta et tee ostoa loppuun. Tämä on osa laadunvarmistusta ja ennakoivaa asiakaspalveluprosessiamme.  Otamme sinuun yhteyttä niiden tietojen perusteella, jotka olet antanut meille aiemmin, tai saatamme käyttää yhteystietoja, jotka on kerätty erilaisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä, ellet ole kieltänyt markkinointia.

Varmistaaksemme, että olet asianmukaisesti vakuutettu, saatamme käyttää sinusta hallussamme olevia tietoja tiedottaaksemme sinulle muista vakuutustuotteista, joiden uskomme olevan sinulle hyödyllisiä.

Suostumus

Jos et ole asiakkaamme, käsittelyn oikeusperusteena on useimmissa tapauksissa suostumuksesi, ks. ii a) ja ii d), jonka annat meille eri viestintäkanavien, kuten evästesuostumuksen tai yhteydenotto- ja markkinointisuostumuksen, kautta. 

Olet saattanut antaa yhteistyökumppaneillemme suostumuksen, ks. ii b), jotta he voivat jakaa tietoja kanssamme sovittuihin tarkoituksiin, kuten markkinointiin. Esim. jos olet ammattiyhdistyksen jäsen, joka on Ifin yhteistyökumppani, saatamme ottaa sinuun yhteyttä tarjotaksemme sinulle jäsenetuhintaisia vakuutuksia.

Jos olet Ifin asiakas, saatamme lähettää sinulle sähköpostia tai tekstiviestejä vakuutusasioihisi liittyen, Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun sinulla on kotivakuutus ja näemme sadekuuroennusteen asuinpaikassasi. Tällöin voimme lähettää sinulle tekstiviestin ja kehottaa sinua sulkemaan ikkunat. Voimme myös lähettää sinulle sähköpostiviestejä, joissa kerrotaan vakuutuksesi kattavuudesta ja muista tiedoista. Tällainen viestintä ei ole markkinointia, vaan asiakasviestintää.

Kun saamme yhteistyökumppaneiltamme tietoja potentiaalisista asiakkaista ja et ole vielä asiakkaamme, lähetämme sinulle mainontaa tai vakuutustarjouksen-/kumppaneillemme antamasi suostumuksen perusteella.

9.5.2. Oikeudellinen perusta digitaalisten palveluidemme ja verkkosivustojemme/sovellustemme sisällön personoinnille (liittyy kohtaan 9.3)

Oikeutettu etu

Kun vierailet Ifin digitaalisissa palveluissa ja näet sinulle personoitua sisältöä, käsittely tehdään yleensä oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme näyttää sinulle merkityksellistä tietoa. Oikeutetun edun lisäksi meidän on joskus myös tarjottava sinulle personoitua sisältöä, minkä perusteena on vakuutuslainsäädäntö.

Suostumus

Saat personoitua sisältöä, kun palaat Ifin digitaalisiin palveluihin. Tämä tapahtuu ainoastaan, jos olet antanut meille suostumuksen "edistyneen analytiikan ja kohdentamisen” evästeisiin.

9.5.3. Sosiaalisessa mediassa ja yleisesti verkkomainonnassa tapahtuvan mainonnan oikeusperuste (liittyy kohtiin 9.3.3 ja 9.3.4).

Oikeutettu etu

Kohdistamme mainontaa niiden tietojen perusteella, jotka meillä on sinusta olemassa olevana asiakkaana. Tämä voi olla tietoa siitä, mitä vakuutuksia olet ostanut, tai evästeisiin tai muihin verkkotunnisteisiin perustuvaa tietoa siitä, miten olet vuorovaikutuksessa kanssamme verkkosivuillamme/sovelluksissamme. Lisätietoja on luvuissa 3.3.1 ja 3.4.1. Huomaathan, että pyydämme sinulta kuitenkin vaadittavan suostumuksen evästeiden käyttöön aina asioidessasi verkkopalveluissamme.

Suostumus

Kun vierailet sosiaalisen median palvelussa tai esimerkiksi paikallislehden verkkosivulla sen jälkeen, kun olet vieraillut verkkosivuillamme/sovelluksissamme, saatamme näyttää sinulle mainoksen, joka perustuu vierailuusi sivuillamme. Näin tehdään vain, jos olet antanut meille suostumuksen ”mainonta- ja kohdistusevästeisiin’”.

Sosiaalisen median palveluissa näet mainoksia meiltä vain silloin, jos olet hyväksynyt tämän sosiaalisen median tilisi henkilökohtaisissa asetuksissa. Tällöin saatat nähdä henkilökohtaisia mainoksia, jotka perustuvat sosiaalisen median profiiliisi, asiakassuhteeseesi kanssamme ja/tai aiempaan vierailuusi verkkosivustoillamme/sovelluksissamme. Pystymme myös luomaan samankaltaisia yleisöjä sosiaalisen median tilisi ja sosiaalisen median alustasi yksityisyysasetusten perusteella.

9.5.4. Analytiikan ja raportoinnin oikeusperuste (liittyy kohtiin 9.4.1, 9.4.2)

Oikeutettu etu

Luomme anonyymejä raportteja, myös johdon tarpeisiin, ymmärtääksemme asiakkaidemme tapoja käyttää digitaalisia palveluitamme tai myyntikanaviamme, ja ymmärtääksemme asiakkaitamme ja parantaaksemme palveluitamme.

Lakisääteinen velvoite

Erilaiset raportit, jotka meidän on jaettava valvontaviranomaisille tai julkaistava Ifin vuosittaisina tai neljännesvuosittaisina tulostietoina sovellettavien vakuutustoimintaa koskevien lakien ja muiden lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla. 

9.6. Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä:

 • Jos olet ollut asioinut verkkosivustollamme, voimme ottaa sinuun yhteyttä seuraavien kolmen (3) kuukauden ajan.
 • Jos olet entinen asiakas, saatamme ottaa sinuun yhteyttä seuraavien 37 kuukauden aikana.
 • Yhteydenotto ammattiliittojen jäseniin perustuu eri liiton kanssa tehtyyn sopimukseen, mutta enintään 36 kuukautta.
 • Varmistaaksemme, että pystymme lähettämään sinulle vain asiaankuuluvaa markkinointiviestintää, säilytämme sähköpostitse tai tekstiviestillä lähettämiemme viestien tai puhelinmyyntipuhelujen historian yleensä 13 kuukauden ajan. Tämän jälkeen historia pseudonymisoidaan ja poistetaan lopulta viiden (5) vuoden kuluttua.

Poikkeukset:

 • Muiden kuin asiakkaiden osalta poistamme tiedot yleensä 13 kuukauden kuluttua.
 • Tietyissä kumppanuuksissa säilytämme viestintähistoriaa hieman pidempään kampanjoiden ja viestinnän pidempiaikaisen seurannan varmistamiseksi.

Asiakaskokemuksesi personoimiseksi:

Voimme säilyttää tietojasi asiakaskokemuksen personointia varten enintään viisi (5) vuotta, mutta poistamme tietosi aina heti, kun emme enää tarvitse tietojasi.

Jos esimerkiksi vierailet verkkosivustoillamme ja testaamme esittelytekstiä kahdella esimerkillä tuotesivulla, säilytämme tietoja 30 päivää.

Verkkomainontaa ja sosiaalisen median mainontaa varten:

Kun me olemme rekisterinpitäjä ja sosiaalinen media on henkilötietojen käsittelijä, eri sosiaalisen median alustoille toimittamamme kohderyhmäluettelo poistetaan sosiaalisen median kanssa tekemämme henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti:

 1. Facebook/Instagram: 180 päivää
 2. YouTube: 540 päivää
 3. LinkedIn: 180 päivää

Huomaa, että emme voi valvoa, kuinka kauan sosiaalinen media säilyttää tietoja, jotka se on kerännyt sinusta muista lähteistä. Näiden tietojen osalta sosiaalisen median palvelu toimii rekisterinpitäjänä.

Analytiikkaa ja raportointia varten:

Google Analytics-työkalussa toteutettavia analyyttisia tarkoituksia varten säilytämme tietoja 26 kuukautta. Muihin tarkoituksiin, esimerkiksi vakuutuspetosten havaitsemiseksi, saatamme kuitenkin säilyttää Google Analytics -työkalulla alun perin kerättyjä raakatietoja suojatussa ympäristössä pidempään, enintään viisi (5) vuotta.

Raportointitarkoituksiin säilytämme ainoastaan pseudonymisoituja tietoja enintään 37 kuukautta.

Nämä säännöt koskevat vain verkkokäyttäytymistietoja. Muiden sinusta hallussamme olevien tietojen osalta viittaamme tietosuojailmoitukseen.

9.7. Suostumuksen peruuttaminen

Markkinointitoimet

Sinulla on mahdollisuus ja oikeus kieltäytyä markkinoinnista sekä muuttaa ja peruuttaa suostumuksesi evästeiden ja muiden verkkotunnisteiden käsittelyyn milloin tahansa.

Voit muuttaa ja peruuttaa suostumuksesi evästetietojen ja muiden verkkotunnistetietojen käsittelyyn If:

Peruuta suostumuksesi ja kiellä suoramarkkinointi

Voit kieltäytyä markkinointiviestinnästä muun muassa valitsemalla ”peruuta tilaus”/tilauksen peruutusvaihtoehdon vastaanottamistasi sähköpostiviesteistä tai itsepalvelukanavillamme.

Voit aina peruuttaa suostumuksesi "mainonta- ja kohdistamisevästeisiin" ja "edistyneen analytiikan ja kohdentamisen" evästeisiin (linkki Ifin evästekäytäntöön) ja kieltäytyä markkinoinnista.

Miten voit kieltäytyä eri sosiaalisten medioiden tekemästä markkinoinnista

Jos haluat muuttaa sosiaalisten medioiden markkinointiasetuksia tai kokonaan kieltäytyä markkinoinnista, voit tehdä sen sosiaalisen median asetukset-sivulla: 

10. Tietojesi mahdollinen jakaminen muille tahoille

Pääperiaatteena on, ettemme myy, vuokraa, jaa tai muulla tavoin luovuta henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Edellä kuvattuihin tarkoituksiin liittyen (ks. edellä oleva kohta "Miten käytämme henkilötietoja") meidän on joskus jaettava henkilötietojasi kolmansille osapuolille.  Kolmannet osapuolet voivat olla joko itsenäisiä rekisterinpitäjiä (eli kolmansia osapuolia, joilla on oma tarkoituksensa käsitellä henkilötietojasi, esimerkiksi muut vakuutuksenantajat/vakuutusyhtiöt) tai puolestamme ja ainoastaan edellä tässä tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten toimivia tietojen käsittelijöitä (esimerkiksi palveluntarjoajia, joiden avulla voimme hallinnoida vakuutustasi ja tarjota sinulle palveluitamme, tai ylläpitää ja tukea IT-järjestelmiämme).

Toteutamme aina henkilötietojesi suojaamiseksi asianmukaiset tekniset, fyysiset, oikeudelliset (tietojenkäsittelysopimukset) ja organisatoriset toimenpiteet, jotka ovat sovellettavien yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskevan lainsäädännön mukaisia. Palveluntarjoajat valitaan huolellisesti, ja edellytämme heiltä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseksi. Toimenpiteenä voimme esimerkiksi ennen henkilötietojen (kuten henkilötunnusten tai ajoneuvon rekisterinumeroiden) tallentamista anonymisoida tai pseudonymisoida tiedot niin, että henkilöitä ei voida tunnistaa pelkästään tallennettujen tietojen perusteella.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa vakuutustuotteesta ja tietojen luonteesta riippuen seuraaville tahoille:

Tutustu taulukkoon (pdf)

11. Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään ensisijaisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen (ETA) alueella. Liiketoimintamme globaalista luonteesta ja teknisistä ratkaisuista johtuen saatamme tietyissä tapauksissa siirtää henkilötietoja muissa maissa sijaitseville osapuolille tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojesi suojan taso näissä maissa saattaa olla alhaisempi kuin Euroopan unionin ja ETA-alueella voimassa oleva sääntely edellyttää. Tämän vuoksi siirrot EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle toteutetaan vain tietosuojalainsäädännön edellyttämien asianmukaisten suojatoimien mukaisesti. Henkilötietojen siirrot tehdään vain maihin, joissa katsotaan olevan "riittävä tietosuojan taso", kuten Euroopan komission verkkosivustolla on esitetty, tai käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita (saatavilla tästä linkistä). Tarkistamme säännöllisesti turvallisuuskäytäntöjämme ja -menettelyjämme varmistaaksemme, että järjestelmämme ja palveluntarjoajamme järjestelmät ovat turvallisia ja suojattuja. Henkilötietoihisi on pääsy vain meillä ja palveluntarjoajien henkilöstöillä, joiden on käsiteltävä henkilötietojasi vain tässä tietosuojaselosteella mainittuihin tarkoituksiin.

Täältä löydät yksityiskohtaisempaa tietoa henkilötietojen siirroista EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Jos haluat lisätietoja niistä suojatoimista, joita olemme toteuttaneet varmistaaksemme, että siirto tehdään GDPR:n edellyttämällä tavalla, voit olla meihin yhteydessä. Katso kohta ”Yhteystiedot”.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidämme yksityisyydensuojaa erittäin tärkeänä asiana ja pyrimme jatkuvasti parantamaan avoimuuttamme ja vastuullisuuttamme siinä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan siksi päivittää aika ajoin ja kaikki muutokset julkaistaan tällä verkkosivustolla. Jos henkilötietojesi uusi käsittelytarkoitus edellyttää sovellettavan lain mukaista ilmoitusta tai suostumusta, sinulle ilmoitetaan uudesta käsittelytarkoituksesta tai sinulle annetaan mahdollisuus antaa siihen suostumuksesi.

On myös tärkeää, että luet tämän tietosuojaselosteen aina vakuutuksiimme liittyviä palveluita käyttäessäsi, sillä henkilötietojesi käsittely voi poiketa aikaisemmasta johtuen eri vakuutuksista ja palveluista. 

13. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme ja hänen tiimiinsä osoitteessa DPO@if.fi. tai voit olla yhteydessä paikallisiin edustajiin tästä linkistä (suuryritysasiakkaat).

Jos haluat lisätietoa vahinkoasiaasi liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä vahinkoasiasi käsitelleeseen yksikköömme lisätietojen saamiseksi. Löydät korvauspalvelun yhteystiedot saamastasi korvauspäätöksestä. Voit aina olla yhteydessä meihin myös Omien sivujen kautta tai ottaa yhteyttä  asiakaspalveluumme.

Mikäli haluat tarkastaa tietosi ja jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistasi, olethan yhteydessä sähköpostitse rekisteriselosteet@if.fi.Voit myös lähettää pyynnön postitse osoitteeseen:

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Henkilörekisteriasiat
PL 2023
20025 IF 

Kun haluat tarkastaa tai siirtää henkilötietojasi, tai sinulla on tietoihisi liittyviä kysymyksiä, tulosta ja allekirjoita henkilötietojen tarkastuspyyntölomake ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen rekisteriselosteet@if.fi tai lähetä allekirjoitettu lomake postitse yllä kerrottuun henkilörekisteriasioiden postiosoitteeseen.    

Varmistamme henkilöllisyytesi ennen tietojen luovuttamista.

Muissa asioissa voit asioida Omilla sivuilla tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Viimeksi päivitetty 30.3.2023.