Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutuksella suojaat liiketoiminnan katteen myös vahingon sattuessa ja turvaat palkanmaksun, vaikka yritystoiminta keskeytyisi.

Ilmoita vahingosta

Pyydä tarjous

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
 • Suojaa liiketoimintasi tulos
 • Säilytä yrityksen maksuvalmius myös vahingon sattuessa
 • Jatka yritystoimintaa vahingosta huolimatta

Keskeytysvakuutus korvaa

Keskeytysvakuutuksella vakuutetaan katemenetyksiä, vuokratulomenetyksiä tai lisäkustannuksia, jotka johtuvat korvattavasta omaisuusvahingosta.

Vakuutukseen sisältyvät Perus Perus Laaja Laaja

Palo-, paloräjähdys- ja nokivahingot sisältyvät sekä suppeaan, perus- että laajan tason keskeytysvakuutukseen.

Sisältää Sisältää

Vakuutus kattaa murto- ja ryöstövahingot sekä ikkunan tai oven lasin rikkomisen (rakennus).

Sisältää Sisältää

Keskeytysvakuutus kattaa rakennuksen sähkö- ja konetekniikan rikkoutumisen.

Sisältää Sisältää

Vakuutukseen sisältyy rakennuksen toimintaa palvelevan LVI-tekniikan rikkoutuminen sekä siitä aiheutuva vuotovahinko.

Sisältää Sisältää

Vakuutus kattaa luonnonilmiövahinkoina myrskytuulen, poikkeuksellisen rankkasateen ja villieläimen aiheuttamat vahingot sekä raesateen aiheuttaman mekaanisen rikkoutumisen.

Sisältää Sisältää

Laaja keskeytysvakuutusturva kattaa myös muun äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman vahinkoja.

Ei sisältää Sisältää

Vakuutus ei kata

 • Omaisuusvahinkoa
 • Liikennevakuutuskelpoisien ajoneuvojen ja moottorityökoneiden keskeytysvahinkoa
 • Alusten (ilma- ja vesiliikenteessä) toiminnan keskeytymisestä aiheutuvaa vahinkoa
 • Avomaakasvatuksessa tapahtunutta keskeytysvahinkoa
 • Kuljetuksen, toimituksen, rakennushankkeen tai asennuksen viivästymisestä aiheutuvaa vahinkoa
 • Sopimusrikkomuksesta aiheutunutta keskeytysvahinkoa
 • Viivästymiskorvauksia tai muita sopimussakkoja

Kaikki rajoitukset löydät vakuutuksen avaintietoesitteestä (IPID)

Ei sisältää Ei sisältää

Voit lisäksi valita seuraavat vakuutusta laajentavat lisäturvat

Riippuvuuskeskeytysvakuutus

Riippuvuus julkisista palveluista -turva laajentaa vakuutuksen kattamaan myös vahingot, jotka aiheutuvat sähkövirran, kaasun, nesteen, lämmön tai muun tuotannontekijän saannin keskeytymisestä.

Pääsyn estyminen

Pääsyn estymisturvasta korvataan kustannuksia, jotka johtuvat poliisin tai pelastusviranomaisen antamasta määräyksestä vaaran torjumiseksi.

Konerikkokeskeytys

Turva sisäisen rikkoutumisen varalta laajentaa vakuutuksen kattamaan myös konerikon aiheuttaman keskeytyksen (valittavissa vain laajan keskeytysvakuutuksen yhteydessä).

Epidemiakeskeytys (elintarvikeala)

Epidemiakeskeytysvakuutus korvaa kustannuksia, jotka johtuvat viranomaisen määräyksestä rajoittaa tarttuvia tauteja elintarvikealalla.

Korvaus

Keskeytysvakuutus korvaa yritykselle katemenetyksen, joka syntyy, kun yrityksen toiminta on vaikeutunut tai kokonaan pysähtynyt ennalta-arvaamattoman äkillisen vahinkotapahtuman takia.

Vakuutuksen kohteena on keskeytysvakuutuskate, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta luonteeltaan muuttuvat materiaali- ja palvelukulut.
 
Keskeytysvakuutus ei ole suoranaisesti omaisuusvakuutus, mutta ne ovat kytköksissä: keskeytysvakuutus turvaa toiminnan jatkumisen korvattavan omaisuusvahingon yhteydessä ja korvaa sitä tuottoa, joka vahingon johdosta jää saamatta.

Keskeytysvakuutus

Näin vakuutuksesta on apua

Vahingon jälkeen toiminta voidaan usein aloittaa nopeastikin tilapäisissä toimitiloissa tai käyttää alihankkijoita. Korvausasiantuntijamme auttavat yritystäsi löytämään toimintaasi sopivimman ratkaisun.

 • Suunnitellun liiketoiminnan tuloksen toteutuminen

  Vahingon sattuessa tuottoja ei menetetä pelkästään ajalta, jolloin toiminta on keskeytynyt, vaan myös aiemman markkina-aseman saavuttaminen voi viedä oman aikansa.

 • Lakisääteiset velvoitteet

  Vakuutuksen avulla selviät yrityksen lakisääteisistä velvoitteista, kuten lomautusvaroitusajan palkoista.

 • Kiinteät kustannukset

  Yrityksen kiinteät kulut tulevat maksettaviksi vahingosta huolimatta. Näitä voivat olla esimerkiksi lainojen korot ja lyhennykset sekä vuokrat.

 • Henkilöstön palkat

  Vakuutus auttaa maksamaan henkilöstön palkat keskeytysaikana ja varmistamaan osaavan henkilöstön pysymisen yrityksessä.

 • Toiminnan jatkuminen

  Vakuutuksen ansiosta yritys voi jatkaa toimintaa myös vahinkoaikana.

Pyydä tarjous

Katso myös