Kuolinpesän vakuutukset

Läheisen kuoleman jälkeen kuolinpesän on hoidettava monta asiaa. Tilannetta helpottaaksemme kokosimme kuolinpesän vakuutuksiin liittyviä neuvoja tälle sivulle.

Läheisen kuoleman tullessa kohdalle kannattaa keskittyä surutyöhön, sillä vakuutusasioiden hoitamisella ei ole kiire. Tieto henkilön kuolemasta tulee Ifiin suoraan Väestörekisterin kautta, ja vainajan nimissä olevat vakuutukset siirtyvät kuolinpesän nimiin. Kuolinpesän osakkaat voivat hoitaa kuolinpesän vakuutusasioita yhdessä tai valtuuttamalla kuolinpesälle asioidenhoitaja.

Kuolinpesän omaisuudelle otetut vakuutukset säilyvät ennallaan, kunnes kuolinpesä on jaettu. Jos läheiselläsi on ollut henkilövakuutuksia, päättyvät ne kuolinpäivänä. Kannattaa huomioida, että laskut kuolinpesän vakuutusmaksuista ja muut vakuutusasiakirjat lähetetään kuolinpesän osoitteeseen.

Kuolinpesän asioiden hoitoon saattaa liittyä erityispiirteitä, joita näissä ohjeissa ei ole huomioitu. Voit aina kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme, autamme sinua mielellämme.

Tavoitat meidät numerosta 010 19 19 19 (ma–pe 8–20, la–su 10–16).

Muutosten tekeminen kuolinpesän vakuutuksiin

 • Kuolinpesä voi valtuuttaa valtakirjalla yksittäisen kuolinpesän osakkaan tai muun henkilön hoitamaan kuolinpesän asioita.
 • Jotta muutoksia, kuten esimerkiksi vakuutusten irtisanominen, kuolinpesän laskutusosoitteen muuttaminen, turvan laajentaminen tai supistaminen, voidaan tehdä, toimita Ifiin kuolinpesän valtakirja, jossa on kaikkien osakkaiden allekirjoitus.
 • Valtakirjan lisäksi tulee toimittaa kopio perukirjasta, jotta saamme tiedon siitä, kuka tai ketkä ovat kuolinpesän osakkaita. Perukirjasta riittää osuus, jossa on listattu osakkaat, joten koko perunkirjaa ei tarvitse toimittaa.

Ilman valtakirjaa asioiminen Ifin kanssa on rajattua

If voi antaa vain rajallisesti tietoa kuolinpesän vakuutusasioista ilman tarvittavia dokumentteja. Esimerkiksi seuraavia asioita voimme kertoa ilman valtakirjaa ja perukirjakopiota:

 • Kuolinpesän osakkaalle voimme varmistaa, että kuolinpesän omaisuus on vakuutettuna ja vakuutus on tällä hetkellä voimassa.
 • Voimme kertoa, onko vainajalla avoimia laskuja, antaa laskun maksamiseksi välttämättömät tiedot ja lähettää tarvittaessa laskun uudestaan kuolinpesän osoitteeseen.
 • Voimme kertoa, onko vakuutuksia päättymässä maksamattomuuden takia.
 • Sähköinen asiointi voidaan purkaa, jolloin laskut ja vakuutuskirjat lähetetään kuolinpesän osoitteeseen.

Lataa valtakirjapohja

Mitä tapahtuu kuolleen henkilön vakuutuksille?

Omaisuusvakuutukset (kuten kotivakuutus)

Vakuutuksenottajan nimissä oleva omaisuusvakuutus (kuten kotivakuutus) on voimassa kuolinpesän omaisuuden turvana.

Kun kuolinpesän omaisuus jaetaan, vastuu vakuuttamisesta siirtyy uudelle omistajalle, jolloin kuolinpesän nimissä oleva vakuutus yleensä irtisanotaan.

Kuolinpesän vakuutusten irtisanomiseen tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus tai valtakirja sekä kopio perukirjasta.

Ajoneuvovakuutukset (kuten autovakuutus)

Jos vainaja on ollut ajoneuvon omistajana tai haltijana omistajuus tai haltijuus siirtyy kuolinpesälle. Trafi päivittää tiedon ajoneuvorekisteriin saatuaan tiedon kuolemasta Väestörekisterin kautta. Ajoneuvo voi olla kuolinpesän nimissä niin kauan kuin kuolinpesä on jakamaton.

Kun kuolinpesä on jaettu ja omistusoikeus on siirtynyt uudelle omistajalle, tämän pitää vakuuttaa ja rekisteröidä ajoneuvo omiin nimiinsä.

Henkilövakuutukset (kuten tapaturmavakuutus)

Henkilövakuutukset päättyvät henkilön kuolinpäivään, kun tieto henkilön kuolemasta välittyy Väestörekisterin kautta Ifiin.

Jos vainajalla on henkivakuutus, voi kuolinpesä täyttää korvaushakemuksen. Henkivakuutuskorvaus maksetaan vakuutuksessa määritetylle edunsaajalle. Jos vainaja on ollut vakuutuksenottajana toisen henkilön henkilövakuutuksessa, tähän vakuutukseen pitää määritellä uusi vakuutuksenottaja.

Vakuutusmaksut

Omaisuus- ja ajoneuvovakuutukset ovat vakuutuksenottajan kuoleman jälkeen voimassa, joten niitä laskutetaan normaalisti. Vakuutuslaskut lähetetään postitse vainajan osoitteeseen. Mahdolliset ylimääräiset vakuutusmaksut palautetaan kuolinpesän tilille.

Henkivakuutuskorvauksen hakeminen

Läheisesi henkivakuutukset ovat päättyneet kuolinpäivänä, mutta on tärkeää huolehtia korvausten hakemisesta. Saat hakemuksen vireille soittamalla meille numeroon 010 19 19 19 (ma–pe 8–20, la–su 10–16)

Perityn omaisuuden vakuuttaminen

Omaisuusvakuutukset (kuten kotivakuutus)

Vakuutus voi olla kuolinpesän nimellä niin kauan, kunnes pesä on jaettu tai omaisuus on myyty. Kun kuolinpesä on jaettu, uusien omistajien pitää vakuuttaa kuolinpesältä saatu omaisuus.

Kuolinpesän nimissä oleva kotivakuutus on voimassa niiden osalta, jotka asuivat vakuutuksenottajan kuollessa vakinaisesti hänen kanssaan samassa taloudessa ja asuvat edelleen tässä samassa osoitteessa, esimerkiksi lapset ja leski.

Perityn ajoneuvon vakuuttaminen ja rekisteröiminen

Löydät tarkemmin tietoa kuolinpesän ajoneuvon vakuuttamisesta ja rekisteröimiseen Traficomin verkkosivuilta.

Huomioi kuitenkin, että kuolinpesän ajoneuvon rekisteröintiä ei voi hoitaa itsepalveluna Traficomin verkkopalvelussa, Ifin Omilla sivuilla tai puhelimitse, vaan rekisteröinti pitää tehdä katsastuskonttorilla tai Ifin konttorilla.

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto

Kuolinpesän osakas voi tehdä ilmoituksen ajoneuvon liikennekäytöstäpoistosta tai liikennekäyttöönotosta asioimalla rekisteröintejä tekevällä katsastusasemalla tai omassa vakuutusyhtiössä. 

 • Ilmoituksen voi tehdä katsastusasemalla tai Ifin konttorilla rekisteröintiotteen ilmoitusosalla eli II-osalla.
 • Riittää, että yksi kuolinpesän osakas allekirjoittaa II-osan. Osakkaan tulee itse tietää, että hänellä on oikeus toimia kuolinpesän puolesta, perukirjaa tai valtakirjaa ei siis tarvitse esittää.
 •  Jos kuolinpesällä ei ole hallussaan II-osaa, voi kuolinpesän osakkuuden osoittaa myös perukirjalla tai vainajan virkatodistuksella.
 •  Jos katsastusasemalla tai vakuutusyhtiössä asioiva henkilö on valtuutettu eli kuolinpesän osakkaan edustaja, tarvitsee hänen esittää sekä perukirja että valtakirja, josta hänen valtuutuksensa ilmenee.
 • Ilmoitus voidaan hoitaa myös puhelimitse, jos osakas on etukäteen toimittanut perukirjan, ja hän tunnistautuu vahvasti puhelun aikana.

Yleisiä termejä

Kuolinpesä

Kuolinpesä on taloudellinen kokonaisuus, joka syntyy vainajan varoista ja veloista. Vainajan elinaikana tekemät sopimukset velvoittavat kuolinpesää. Kuolinpesän osakkaita ovat vainajan perilliset, leski ja sellaiset henkilöt, joille vainaja on testamentannut perintöä. Kuolinpesän osakkailla on yhteishallinto kuolinpesään, joten he huolehtivat kuolinpesästä yhdessä.

Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan valtuuttaa valtakirjalla yksittäisen kuolinpesän osakkaan tai muun henkilön hoitamaan kuolinpesän asioita. Kuolinpesä voidaan myös luovuttaa käräjäoikeuden määräämälle pesänselvittäjälle (virallisselvitys).

Perunkirjoitus

Henkilön menehdyttyä kuolinpesän osakkaiden pitää tehdä tai teettää perunkirjoitus, jossa laaditaan perukirja. Perukirja sisältää muun muassa vainajan tiedot, luettelon kuolinpesän osakkaista, kuolinpesän varat ja velat sekä jäljennöksen mahdollisesta testamentista ja avioehtosopimuksesta.

Perukirjaa käytetään muun muassa perintöverojen määrittämiseen ja perinnönjaon pohjana. Perunkirjoitus tulee tehdä lain mukaan kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Huomaathan, että tarvitset perukirjaa myös, jotta voit hoitaa kuolinpesän vakuutusasioita.

Perinnönjako

Perinnönjako tarkoittaa kuolinpesän omaisuuden jakamista. Perinnönjakoon ei ole määritelty erityistä määräaikaa, joten kuolinpesä voi olla jakamaton pitkäänkin. Jakamattoman pesän kohdalla kuolinpesän osakkaat huolehtivat yhdessä omaisuuden hoidosta.

Perinnönjako voidaan tehdä kuolinpesän osakkaiden keskinäisenä sopimuksena (sopimusjako) tai käräjäoikeuden määräämään pesänjakajan toimesta toimitusjakona.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi muutoksiin tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden valtuutus ja kopio perukirjasta?

Kuolinpesän osakkailla on kuolinpesän asioiden hoitoon yhteishallinto, jonka tarkoituksena on suojella kaikkien kuolinpesän osakkaiden oikeuksia. Perukirja on ainoa dokumentti, josta käy ilmi, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita.

Mitä vainajan vakuutusturville käy kuoleman jälkeen?

Vainajan henkilövakuutukset päättyvät kuolinpäivään. Muut vakuutukset jäävät normaalisti voimaan ja antavat turvaa kuolinpesän omaisuudelle.

Miten irtisanon kuolinpesän nimissä olevan vakuutuksen?

Vainajan henkilövakuutukset päättyvät kuolinpäivään. Rekisteröityjen ajoneuvojen vakuutukset (kuten autovakuutus) päättyvät, jos kuolinpesä myy ajoneuvon. Pesänjaon jälkeen ajoneuvon uusi omistaja vakuuttaa ja rekisteröi ajoneuvon itselleen.

Omaisuusvakuutusten irtisanomiseen tarvitaan: kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittama irtisanomisilmoitus sekä kopio perukirjasta TAI kuolinpesän osakkaiden valtuuttaman henkilön allekirjoittama irtisanomisilmoitus ja valtakirja sekä kopio perukirjasta.

Tarvitsemme kopion perukirjasta, koska siitä käy ilmi kuolinpesän osakkaat. Perukirjan ja valtakirjan toimittamisen jälkeen valtuutettu henkilö voi kirjallisesti irtisanoa vapaaehtoisia vakuutuksia.

Mitä voin tehdä ilman kuolinpesän valtakirjaa ja kopiota perukirjasta?

Kuolinpesän osakkaana saat tietoa voimassa olevista vakuutuksista sekä maksutiedot avoimiin / tuleviin vakuutuslaskuihin.

Mitä käy ylimääräisille vakuutusmaksuille, kun kuolinpesän vakuutukset päätetään?

Ylimääräiset vakuutusmaksut palautetaan kuolinpesän tilille.

Voiko kuolinpesän laskutusosoitetta muuttaa?

Osoitteenmuutos onnistuu kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumuksella. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteenmuutosta varten. Tarvitsemme muutosta varten kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoituksen tai valtakirjan kuolinpesän osakkailta sekä kopion perukirjasta.

Tarvitaanko kopio koko perukirjasta?

Ei tarvita. Perukirjasta riittää kopio sivusta, jossa määritellään kuolinpesän osakkaat.

Mitä käy vakuutusturville, jos kuolinpesää ei jaeta?

Kuolinpesän vakuutusturvat pysyvät ennallaan. Valtakirja ja kopio perukirjasta kannattaa kuitenkin toimittaa mahdollisia muutoksia ja tulevaisuuden irtisanomisia varten.

Olen kuolinpesän ainoa osakas. Miten minun tulee toimia?

Tarvitsemme kopion perukirjasta, josta käy ilmi kuolinpesän osakkaat. Kun osakkaita on vain yksi, voimme perukirjan saatuamme tehdä muutoksia vakuutusturvaan. Vapaaehtoisen vakuutuksen irtisanomiseen tarvitaan kirjallinen irtisanomisilmoitus.