Kuljetusvastuu­vakuutus

Voit vakuuttaa sekä kotimaisten että kansainvälisten kuljetusten vahingonkorvausvelvollisuuden Ifin kuljetusvastuuvakuutuksella.

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
 • Kattava kuljetusvastuuvakuutus

  Mm. kabotaasikuljetuksiin liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus sisältyy automaattisesti.

 • Helppous

  Kuljetusvastuu sisältyy toiminnanvastuuvakuutukseen.

 • Haltuunotetulle omaisuudelle sattuneet vahingot sisältyvät

  Vahingonkorvausvelvollisuus sisältyy toiminnan vastuuvakuutukseen.

Miksi yrityksen kannattaa ottaa kuljetusvastuuvakuutus meiltä?

Kuljetusvastuu sisältyy aina toiminnanvastuu­vakuutukseemme

Kuljetusyritys voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi, jos sen hallussa oleva tavara vahingoittuu, vähentyy, katoaa tai sen luovutus viivästyy.

Eri kuljetusmuotoja sääteleville laeille ja sopimuksille on yhteistä se, että ne rajaavat monin tavoin kuljetukseen liittyviä tehtäviä hoitavien yritysten vastuuta. On kuitenkin tilanteita, joissa kuljetusyritys joutuu vahingonkorvausvelvolliseksi. 

Kattava kuljetusvastuuvakuutus

Merikuljetuksissa arvokkaamman lastin tai aluksen pelastamiseen liittyvä yhteishaverin osallistumismaksu sisältyy kuljetusvastuuturvaan automaattisesti. 

Myös kabotaasikuljetuksiin liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus sisältyy vakuutukseen automaattisesti. Kabotaasikuljetuksilla tarkoitetaan yrityksen suorittamia maansisäisiä tieliikenteen tavarankuljetuksia muualla kuin Suomessa.

Helppo kuljetusvastuuvakuutus

Et tarvitse enää erillistä kuljetusvastuuvakuutusta, sillä kuljetusvastuuturva sisältyy Ifin toiminnanvastuuvakuutukseen.

Haltuunotettuun omaisuuteen liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus sisältyy

Yrityksesi saattaa joutua vahingonkorvausvelvolliseksi haltuunotetulle tavaralle aiheutuvasta vahingosta silloinkin, kun korvausvastuu ei perustu eri kuljetusmuotoja koskevaan lainsäädäntöön tai erityissopimuksiin. Näitä tilanteita varten toiminnanvastuuvakuutukseen sisältyy haltuun otetun omaisuuden turva.

Mitä kuljetusvastuuvakuutus korvaa?

Antamasi tiedot yrityksesi toiminnasta määrittelevät vakuutuksen kattavuuden. Toiminta voi olla esimerkiksi tiekuljetusta, huolintaa, varastointia tai ahtausta.

Kuljetusvastuuvakuutuksesta voidaan korvata vahinkoja, jotka syntyvät

 • Tieliikenteen tavarankuljetuksessa. Kuljetusvastuuvakuutus korvaa tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaisia vahinkoja, jotka voivat sattua rahdinkuljettajalle kuljetettavan tavaran katoamisen, vähentymisen, vahingoittumisen tai luovutuksen viivästymisen johdosta.
 • Huolinta- ja terminaalinpitäjäntoiminnassa. Katso huolinnan määritelmä Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton sivuilta
 • Varastointitoiminnassa
 • Ahtaustoiminnassa

Lainsäädäntö ja sopimukset rajaavat korvausta

 • Tieliikenteen tavarankuljetuksessa vahingonkorvausvelvollisuus perustuu tiekuljetussopimuslakiin ja kansainvälisissä kuljetuksissa CMR-yleissopimukseen. 
 • Huolinta-, terminaalinpitäjän- ja varastointitoiminnassa maksetaan aina enintään Pohjoismaiden Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM) viimeisimmän version mukainen korvaus.
 • Ahtaustoiminnassa maksetaan aina enintään Satamaoperaattorit ry:n Yleisten satamaoperointiehtojen mukainen korvaus.