Yrittäjän tapaturmavakuutus

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

 1. Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi myös vapaa-aikana sattuvia tapaturmia.

​Ota Yrittäjän tapaturmavakuutus, kaiken varalta

Työtapaturmavakuutuksen piiriin eivät kuulu yksityiset ammatinharjoittajat, avoimen yhtiön yhtiömiehet, kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet tai osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevät osakkaat, jotka omistavat yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä. Myöskään kommandiittiyhtiön äänettömät yhtiömiehet tai ammatinharjoittajan perheenjäsenet eivät ole työtapaturmavakuutuksen piirissä, mikäli he työskentelevät yrityksessä ilman työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Edellä mainitut henkilöt voivat kuitenkin vakuuttaa itsensä työtapaturmavakuutusta vastaavalla turvalla, yrittäjän tapaturmavakuutuksella.

Työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa myös vapaa-aikana sattuvat tapaturmat. Vastaavan vakuutuksen voi halutessaan ottaa myös vain työajalle. Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain sekä vakuutusehtojen perusteella.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Olemme koonneet tietopaketin uuden lain aiheuttamista muutoksista.

Yrityksen tärkein voimavara on yrittäjä itse

Tiesitkö, että yli 90 % lyhytaikaisista poissaoloista johtuu sairauksista eikä tapaturmista? Niinpä yrittäjän kannattaa täydentää vakuutusturvaansa ​sairauskuluvakuutuksella, joka mm. varmistaa nopean hoitoon pääsyn ja töihin paluun.

Oletko perustamassa yritystä?

Tutustu Uusi yrittäjä -sivuihimme​​​​​


Korvaaminen

Yrittäjän tapaturmavakuutus turvaa ja korvaa

Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan

 • ​työtapaturma
 • työliikekipeytyminen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja
 • ammattitauti
 • vapaa-ajan tapaturma.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korvausetuuksia ovat

 • ​sairaanhoitokulut ja vamman tai sairauden vuoksi tarpeelliset tutkimuskulut
 • päiväraha oman YEL-työtulon mukaan
 • tapaturmaeläke (täysi eläke on 85 % ansiosta)
 • kuntoutusraha
 • muut kuntoutusetuudet
 • haittaraha pysyvästä haitasta
 • perhe-eläke (enintään 70 % ansiosta) ja
 • hautausapu.

Ansionmenetyskorvauksen (päiväraha, tapaturmaeläke, kuntoutusraha) suuruus määräytyy vahinkohetken YEL-työtulon perusteella.

Turvallisesti työssä ja vapaa-ajalla

Työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisy

Suomessa sattuu vuosittain noin 120 000 työtapaturmaa tai ammattitautia. Montako näistä sattuu sinun yrityksessäsi?
Lue työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisystä​

Vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy

Tiesitkö, että Suomessa sattuu vuosittain 774 000 koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa?
Lue vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisystä​​

Esitteet

sairauskulu- ja matkavakuutus

yrittäjälle
 1. Yrittäjän tapaturmavakuutus