Yrittäjän tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus korvaa yrittäjän työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi myös vapaa-aikana sattuvia tapaturmia.
Voit ostaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen alla olevasta linkistä. 

Katso hinta ja osta

Kuka tarvitsee yrittäjän tapaturmavakuutuksen?

Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi myös vapaa-aikana sattuvia tapaturmia.

Sinulla täytyy olla yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, jotta voit ottaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen.

Yrittäjän työtapaturmavakuutuksen voi ottaa

 • yksityinen ammatinharjoittaja
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä
 • kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies tai ammatinharjoittajan perheenjäsen, jos he työskentelevät yrityksessä ilman työsopimuslain mukaista työsuhdetta.

Jos mikään näistä ei täsmää tarpeeseesi, sinulle voi sopia lakisääteinen tapaturmavakuutus yrityksen työntekijöille tai tapaturmavakuutus, kun työnantajana on kotitalous.

Työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa myös vapaa-aikana sattuvat tapaturmat. Vastaavan vakuutuksen voi halutessaan ottaa myös vain työajalle. Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain sekä vakuutusehtojen perusteella.

Yrityksen tärkein voimavara on yrittäjä itse

Tiesitkö, että yli 90 % lyhytaikaisista poissaoloista johtuu sairauksista eikä tapaturmista? Niinpä yrittäjän kannattaa täydentää vakuutusturvaansa ​terveysvakuutuksella, joka mm. varmistaa nopean hoitoon pääsyn ja töihin paluun.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan

 • ​työtapaturma
 • työliikekipeytyminen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja
 • ammattitauti
 • vapaa-ajan tapaturma.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korvausetuuksia ovat

 • ​sairaanhoitokulut ja vamman tai sairauden vuoksi tarpeelliset tutkimuskulut
 • päiväraha oman YEL-työtulon mukaan
 • tapaturmaeläke (täysi eläke on 85 % ansiosta)
 • kuntoutusraha
 • muut kuntoutusetuudet
 • haittaraha pysyvästä haitasta
 • perhe-eläke (enintään 70 % ansiosta) ja
 • hautausapu.

Ansionmenetyskorvauksen (päiväraha, tapaturmaeläke, kuntoutusraha) suuruus määräytyy vahinkohetken YEL-työtulon perusteella.

Mitä henkilövakuutuksia yritys tarvitsee?

Tarvitsetko apua yrityksesi henkilövakuutuksissa? Vastaa muutamaan helppoon kysymykseen ja voit kartoittaa yrityksesi vakuutustarpeet muutamassa minuutissa.

Henkilövakuutusten pikaopas