Suomalaisten lomamatkailu 2019

Ifin kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten lomailutottumukset ovat pysyneet liki ennallaan viime vuoteen verrattuna. Nuoret matkustavat usein ilman matkavakuutusta. Lue lisää!

54 %

54 %

suomalaisista on jatkuva matkavakuutus.
35 %

35 %

suomalaisista ei vakuuta itseään kotimaanmatkoilla.
2 %

2 %

yli 60-vuotiaista matkustaa pitkälle ulkomaanmatkalle ilman matkavakuutusta.
33 %

33 %

18-29-vuotiaista ei ota matkavakuutusta lyhyille ulkomaanmatkoille.
9 %

9 %

18-19-vuotiaista ei vakuuta itseään pitkälle ulkomaanmatkalle.

Lähde: Ifin kyselytutkimus

Nuoret matkustavat usein ilman matkavakuutusta

Suurin osa suomalaisista huolehtii matkavakuutuksen kuntoon ennen lomailua ulkomailla, selviää Ifin kyselytutkimuksesta. Ilman vakuutusta reissaavat eniten nuoret.

Yli puolella suomalaisista (54 %) on jatkuva matkavakuutus, jonka he ovat joko itse ottaneet tai sitten se on esimerkiksi ammattiliiton tarjoama jäsenetu.

Pitkälle ulkomaanmatkalle matkavakuutuksen jättää hankkimatta kyselytutkimukseen vastanneista vain 5 prosenttia. Risteilyille tai muille lyhemmille ulkomaanmatkoille matkavakuutusta ei hanki 23 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista. Kotimaanmatkoilla itsensä vakuuttamatta jättää jopa yli kolmannes suomalaisista (35 %).

Yli 60-vuotiaat ahkerimpia vakuuttajia

Ifin kyselyyn vastanneista nuorista (18–29-vuotiaat) noin joka kymmenes jättää vakuutuksen ottamatta pitkällekin matkalle, kun yli 60-vuotiaista vakuutuksettomana matkustaa vain 2 prosenttia. Lyhyille ulkomaanmatkoille vakuutuksen jättää suomalaisista nuorista aikuisista ottamatta jopa 33 prosenttia vastaajista ja kotimaassa matkaillessaan itseään ei vakuuta 43 prosenttia.

Yli 60-vuotiaiden ikäryhmä on vastaajista parhaiten vakuutettu kaiken tyyppisillä matkoilla.

Matkavakuutus on hyödyllinen turva myös kotimaanmatkoilla ja esimerkiksi risteilyillä.

Tutustu Ifin matkavakuutukseen.

Mikä tai mitkä näistä matkustamiseen ja matkakohteisiin liittyvistä yhteiskunnallisista ilmiöistä sinua erityisesti huolestuttavat?


Lähde: Ifin kyselytutkimus

Terrorismi suurin suomalaismatkailijoiden huolista

Ifin kyselytutkimuksessa selvisi, että suomalaiset ovat matkaillessaan selvästi eniten huolissaan terrorismista. Lähes 60 prosenttia vastaajista nimeää sen huolenaiheekseen matkailuun liittyen.

If selvitti kyselytutkimuksella suomalaisten matkustustottumuksia vuonna 2019. Kysyimme, mitkä matkailuun liittyvät ilmiöt eniten huolettavat suomalaisia. Terrorismista on huolissaan suurin osa vastaajista (58 %), toiseksi eniten (46 %) huolestuttaa ympäristön tärveltyminen matkakohteissa. Turisteihin kohdistuva rikollisuus mietityttää 37 prosenttia vastaajista.

Naisten ja miesten huolissa selviä eroja

Noin kolmannes suomalaisista ilmoitti huolekseen matkakohteiden alhaisen hygieniatason, matkailun vaikutukset ilmastonmuutokseen, eläinten kaltoinkohtelun turismin vuoksi, poliittiset selkkaukset ja luonnonkatastrofit.

Joka viides vastaaja on huolissaan seksiturismin aiheuttamista lieveilmiöistä ja 15 prosenttia turisteihin kohdistuvasta korruptiosta.

Naiset ovat miehiä huolestuneempia lähes kaikista matkailuun ja matkakohteisiin liittyvistä ilmiöistä. Selvä ero sukupuolten välillä on esimerkiksi seksiturismin aiheuttaman huolen kohdalla – naisista joka neljäs (27 %) on huolissaan seksiturismin aiheuttamista lieveilmiöistä, kun miehistä seksiturismi huolettaa vain noin joka kymmenettä (12 %).

Yli 50-vuotiaissa korostuu huoli rikollisuudesta

Terrorismi on selvästi suomalaisten suurin huolenaihe kaikissa ikäryhmissä. Yli 50-vuotiaat vastaajat ovat kuitenkin jonkin verran nuorempia ikäryhmiä useammin huolissaan terrorismista.

Yli 50-vuotiaissa vastaajissa korostuu myös huoli rikollisuudesta, josta nuoremmat (alle 40-vuotiaat) vastaajat eivät ole niin huolissaan. 18–29-vuotiaita vastaajia huolettavat muita ikäryhmiä useammin puolestaan kohteiden alhainen hygieniataso ja eläinten kaltoin kohtelu.

Vastaajista, jotka kertoivat olevansa ainakin jostakin matkustamiseen liittyvästä ilmiöstä huolissaan, 70 prosenttia kertoo huolten vaikuttaneen matkakohteen valintaan. 19 prosenttia ei koe huolien vaikuttavan kohdevalintaan. 11 prosenttia ei osaa sanoa.

Ifin matkavakuutuksiin sisältyy kriisiturva, joka korvaa matkan peruuntumisen tai keskeytymisen, jos matkakohteessa tapahtuu esimerkiksi terrori-isku tai luonnonkatastrofi.

Tutustu Ifin matkavakuutukseen.

Kuinka huolestunut olet ilmastonmuutoksesta?

 • Erittäin huolestunut
 • Melko huolestunut
 • Vähäisessä määrin huolestunut
 • En lainkaan huolissani
 • En osaa sanoa

Lähde: Ifin kyselytutkimus

Onko huoli ilmastonmuutoksesta vaikuttanut lomamatkustamiseesi viimeisen 12 kk aikana?

 • Olen jättänyt matkustamisen kokonaan väliin
 • Olen vähentänyt matkustamista
 • Olen vaihtanut kaukokohteista lähempiin kohteisiin
 • Olen valinnut vähäpäästöisemmän liikkumistavan
 • Ei mitenkään
 • En osaa sanoa

Lähde: Ifin kyselytutkimus

Uskotko, että huoli ilmastonmuutoksesta vaikuttaa lomamatkustamiseesi 5 vuoden kuluttua?

 • Aion jättää matkustamisen kokonaan väliin
 • Aion vähentää matkustamista
 • Vaihdan kaukokohteista lähempiin kohteisiin
 • Aion valita vähäpäästöisemmän liikkumistavan
 • Ei mitenkään
 • En osaa sanoa

Lähde: Ifin kyselytutkimus

75 %

75 %

mielestä lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien pitäisi tehdä enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
46 %

46 %

olisi valmis maksamaan enemmän lentolipuista, mikäli lentokoneen päästöt olisivat huomattavasti pienemmät.
36 %

36 %

ei usko, että yksittäisen ihmisen lentomatkustamisella on vaikutusta ilmastonmuutokseen.
33 %

33 %

tulee huono omatunto lentämisestä.
15 %

15%

kokee lentohäpeää.

Lähde: Ifin kyselytutkimus

Mihin suomalaisten kesän 2019 ulkomaan lomamatkat suuntautuvat?

34 %

Välimeren maat / Etelä-Eurooppa

32 %

Viro / muu Baltia

24 %

Muut Pohjoismaat

20 %

Keski-Eurooppa

15 %

Muu Eurooppa


Vain 17 % aikoo matkustaa Euroopan ulkopuolelle kesällä 2019


Lähde: Ifin kyselytutkimus

Suurin osa suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta

Ifin kyselytutkimuksessa selvisi, että lähes 60 prosenttia suomalaisista on melko tai erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Suomalaisista huolestuneimpia ovat uusimaalaiset, naiset, korkeasti koulutetut sekä nuoret. Vain 11 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoittaa, ettei ole lainkaan huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Huoli ei vielä juuri näy lomailussa

Huoli ilmastosta ei ole merkittävästi vaikuttanut suomalaisten lomailuun kuluneen vuoden aikana. Vain kaksi prosenttia vastaajista kertoo jättäneensä kuluneen vuoden aikana lomamatkustamisen kokonaan väliin ilmastohuolen takia.

Vastaajista 12 prosenttia kertoo vähentäneensä matkustamista ja 9 prosenttia matkustavansa lähempänä sijaitseviin kohteisiin. Vähäpäästöisemmän matkustustavan kertoo valinneensa 13 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 65 prosenttia vastaajista ei ole tehnyt mitään näistä.

Naiset ovat tehneet hieman enemmän muutoksia matkailutottumuksiinsa kuin miehet. Lomamatkustamista ovat vähentäneet eniten (16 %) yli 60-vuotiaat vastaajat, kun taas 18–29-vuotiaat ovat innokkaimpia (19 %) vähäpäästöisten liikkumistapojen suosijoita.

Ne vastaajat, jotka kertoivat olevansa erittäin huolestuneita ilmastonmuutoksesta, ovat myös tehneet aktiivisemmin muutoksia lomamatkustamiseensa. Heistä peräti 63 prosenttia kertoo muuttaneensa lomakäyttäytymistään viimeisen vuoden aikana.

Joka viides valmis vähentämään matkustamista tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa yhä useampi kertoo olevansa valmis tekemään muutoksia matkailutottumuksiinsa. Viiden vuoden päästä jo kaksi kolmesta vastaajasta arvelee ilmastonmuutoksen muuttavan omia matkustustapoja.

Viiden vuoden päästäkin vain kolme prosenttia on valmis jättämään matkustamisen kokonaan välistä, mutta joka viides arvioi olevansa valmis vähentämään.

15 prosenttia on valmis siirtämään matkustamista kaukokohteista lähikohteisiin ja 23 prosenttia voisi valita vähäpäästöisemmän tavan matkustaa. 36 prosenttia vastaajista ei aio viiden vuodenkaan päästä muuttaa matkustustottumuksiaan.

Niistä vastaajista, jotka kertoivat olevansa erittäin huolestuneita ilmastonmuutoksesta, peräti 86 prosenttia arvioi muuttavansa matkustustapojaan viiden vuoden sisällä. Heistä joka kymmenes uskoo jättävänsä lomamatkustamisen kokonaan. 

Kyselyyn vastanneista joka kolmas kokee huonoa omatuntoa lentomatkustamisesta ja vajaa viidennes on tuntenut siitä häpeää.

Matkailualan yrityksiltä toivotaan enemmän toimia

Ilmastonmuutoksen torjumisessa suomalaiset ovat halukkaita siirtämään vastuuta lentoyhtiöille ja matkanjärjestäjille. 75 % vastaajista näkee, että yritysten pitäisi tehdä enemmän asian eteen. Vajaa puolet olisi halukas maksamaan lisää lentolipuista, jos lentokoneen päästöt olisivat huomattavasti pienemmät.

Kyselyyn vastanneista joka kolmas kertoo kokeneensa huonoa omatuntoa lentomatkustamisesta ja vajaa viidennes on tuntenut siitä häpeää.

Reilu kolmannes vastaajista ei usko yksittäisen ihmisen lentomatkustamisella olevan vaikutusta ilmastonmuutokseen.

Välimeri, Baltia ja Pohjoismaat suosituimmat kohteet

Suomalaisten matkailutottumukset eivät tutkimuksen mukaan ole juuri muuttuneet viime vuodesta.

Suomalaiset tekevät tänä vuonna keskimäärin 0,66 ulkomaan ja 1,2 kotimaan matkaa. Viime vuonna luvut olivat käytännössä samat – suomalaiset tekivät 0,65 ulkomaan ja 1,3 kotimaan matkaa. 

Suomalaiset kertoivat kyselyssä suuntaavansa tänä vuonna lomalle useimmiten Välimerelle, Baltiaan ja muihin Pohjoismaihin. Lomamatkaan tai -matkoihin majoituksineen ja ruokailuineen kuuluu keskimäärin 750 euroa per henkilö.

Kyselytutkimuksen tiedot 

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia liittyen lomamatkailuun kesällä 2019.

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä toukokuussa 2019 YouGovin kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset.

Kokonaistuloksissa (N=1005) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Tutustu Ifin matkavakuutukseen.

Päivitetty 24.6.2019