Suomalaisten lomamatkailu 2020

Ifin kyselytutkimuksessa selvisi, että puolet suomalaisista on muuttanut matkasuunnittelemiaan koronatilanteen takia. Epidemiat ja pandemiat ovat myös suurin huoli ulkomaanmatkojen suhteen. Kotimaanmatkailussa kiinnostaa eniten mökkeily. Lue lisää!

Epidemiat ovat nyt matkailijoiden ykköshuoli

Suomalaiset ovat eniten huolestuneita epidemioista ja pandemioista sekä terrorismista matkailuun liittyen, selviää Ifin huhtikuussa teettämästä kyselytutkimuksesta. Viime vuonna eniten huolissaan oltiin terrorismista.

Viimevuotiseen kyselytutkimukseen verrattuna myös luonnonkatastrofeista tai poliittisista selkkauksista oli huolissaan yhä harvempi matkailija. 

Epidemioiden pelko kasvaa iän mukana

Naiset ovat miehiä useammin huolissaan yhteiskunnallisista ilmiöistä matkaillessaan. Suurimpia erot naisten ja miesten välillä ovat huolessa matkailun vaikutuksesta ilmastonmuutokseen sekä eläinten kaltoinkohteluun. 

Huoli epidemioista ja pandemioista matkailuun liittyen kasvaa selvästi iän mukana. Nuorista vastaajista (18–29-vuotiaat) vain 39 prosenttia kertoo ne huolekseen ja vanhimmassa vastaajaryhmässä (60+ -vuotiaat) huolestuneita on jo peräti 61 prosenttia. 

Vastaajista, jotka kertoivat olevansa ainakin jostakin matkustamiseen liittyvästä ilmiöstä huolissaan, 73 prosenttia kertoo huolten vaikuttaneen matkakohteen valintaan. Viime vuonna 70 prosenttia arvioi vastaavien huolten vaikuttavan valintaan. 

Suomalaisten huolet matkustaessa top 10

 1. Epidemiat ja pandemiat 51 %
 2. Terrorismi 50 %
 3. Ympäristön tärveltyminen 46 % 
 4. Matkailun vaikutus ilmastonmuutokseen 39 %
 5. Turisteihin kohdistuva rikollisuus 35 %
 6. Eläinten kaltoin kohtelu 34 %
 7. Luonnonkatastrofit 27 %
 8. Poliittiset selkkaukset 19 % 
 9. Seksiturismin aiheuttamat lieveilmiöt 16 %
 10. Korruptio 15 %

Suomalaiset pessimistisiä ulkomaanlomista

Suomalaiset ovat hyvin pessimistisiä koronatilanteen takia keskeytyneiden ulkomaanmatkojen jatkumisen suhteen, Ifin uudesta kyselytutkimuksesta selviää.

Neljännes kyselyyn vastanneista odottaa, että ulkomaille pääsee lomailemaan vielä tämän vuoden kuluessa, ja heistä vain kolme prosenttia uskoo ulkomaanlomien olevan mahdollisia kesän aikana.

Suurin osa suomalaisista, 44 prosenttia, ennakoi lomamatkailun ulkomaille jatkuvan vuodenvaihteessa tai alkuvuodesta 2021. Joka kymmenes vastaaja kuitenkin arvioi, että lomailu ulkomailla olisi mahdollista vasta aikaisintaan vuonna 2022.

Hyvin harva aikoo heti ulkomaille

Kysyimme suomalaisilta, miten he aikovat toimia kun koronarajoitukset ulkomailla lomailun suhteen väistyvät. Vain kymmenen prosenttia kertoi aikovansa lähteä lomalle ulkomaille heti kun se on mahdollista. Suurin osa aikoo seurata tilannetta jonkun aikaa ennen matkalle lähtöä. Neljännes aikoo odottaa pidempäänkin ennen matkustamista.

Ristiin vertailtaessa käy ilmi, että he, jotka ovat innokkaimpia lähtemään heti rajoitusten purun jälkeen matkalle, ovat myös optimistisempia pandemia nopean hellittämisen suhteen.

Vain kolme prosenttia odottaa ulkomaanmatkojen onnistuvan kesän aikana.

Ifin kyselytutkimus 04/2020

Yli puolet on muuttanut kesän matkasuunnitelmia

Ifin huhtikuisesta tutkimuksesta selviää, että lähes kaikki suomalaiset kertovat olevansa ainakin jossain määrin huolissaan koronaviruksesta.

Erittäin huolestuneita on 14 prosenttia, melko huolestuneita 49 prosenttia ja vähäisessä määrin huolestuneita 41 prosenttia vastaajista. Vain 5 prosenttia ilmoitti, ettei ole lainkaan huolissaan.

Kyselyllä halusimme selvittää, miten koronatilanne on vaikuttanut suomalaisten kesäsuunnitelmiin. 54 prosenttia vastaajista kertoo muuttaneensa kesän matkasuunnitelmiaan.

Kolmasosa vastaajista ei vielä ollut ehtinyt tehdä suunnitelmia tulevalle kesälle, joten matkaa suunnitelleista peräti neljä viidestä kertoo muuttaneensa suunnitelmiaan.

Suunnitelmiaan muuttaneista vastaajista 52 prosenttia kertoo jättävänsä matkustelun kokonaan väliin. Joka kolmannes puolestaan kertoo vähentävänsä matkustelua. Ulkomaanmatkat kotimaankohteisiin kertoo vaihtaneensa 17 prosenttia vastaajista.

Mökkeily kärjessä kotimaanmatkailussa

Ulkomaille matkustamista ei tällä hetkellä suositella ja vielä on osittain epäselvää, millaiset kotimaan kohteet saavat kesällä olla auki. Tutkimuksessa kysyttiin, miten suomalaiset aikovat kesänsä kotimaassa, jos rajoitustoimet sen sallivat.  

Suomalaiset tosiaan ovat mökkikansaa ja mökkeily olikin selvä ykkösvastaus kiinnostaen 44 prosenttia vastaajista. Hieman yllättäen innostuneimpia mökkeilystä olivat nuoret; peräti 56 prosenttia 18-29-vuotiaista kertoi haluavansa kesällä mökille.

Mökkeilyn lisäksi eniten vastaajia kiinnosti lomailu kotimaan kaupunki- ja luontokohteissa.

Kotimaan top 5

 1. Mökkeily
 2. Kaupunkikohteet
 3. Retkeily- ja luontokohteet
 4. Veneily
 5. Saaristo

Kyselytutkimuksen tiedot

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia liittyen lomamatkailuun kesällä 2020.

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä huhtikuussa 2020 YouGovin kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset.

Kokonaistuloksissa (N=1005) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Päivitetty 13.5.2020