Ifin asiakirjajulkisuuskuvaus

Tältä sivulta voit lukea Ifin asiakirjajulkisuuskuvauksen. Kyse on tiedonhallintalain eli julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukaisesta kuvauksesta. Asiakirjajulkisuuskuvaus toteuttaa osaltaan hallinnon avoimuuden periaatetta.  

Tämä kuvaus kattaa seuraavia lakisääteisiä vakuutuksia koskevat, Ifillä olevat tiedot ja asiakirjat:  

 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaiset vakuutukset 
 • Työtapaturma- ja ammattitautikorvaukset, urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaiset korvaukset 
 • Liikennevakuutus 
 • Liikennevakuutuskorvaukset 
 • Potilasvakuutus 
 • Ympäristövahinkovakuutus 

Huomioithan, että tiedonhallintalakia sovelletaan vain osaan Ifin toiminnasta. Asiakirjajulkisuuskuvaus koskee tästä syystä vain niitä lakisääteisiä vakuutuksia, jotka Ifin tarjoamista vakuutuksista ovat tiedonhallintalain vaatimusten piirissä ja joita If käsittelee julkisen hallintotehtävän hoitajan roolissa. 

Tämän kuvauksen tarkoituksena on helpottaa asiakkaitamme ja muita asianosaisia lakisääteisiä vakuutuslajeja koskevien tietopyyntöjen tekemisessä Ifille. Ifillä olevat lakisääteisten vakuutuslajien vakuutus- ja korvausasioihin liittyvät tiedot eivät ole lain mukaan julkisia. Tästä syystä ainoastaan asianosaisella on oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.  

Julkisuuslain mukaisen tietopyynnön tekeminen Ifille 

Tietopyyntö tulee aina yksilöidä riittävän tarkasti siten, että on selvää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Autamme tarvittaessa yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. 

Voit pyytää itseäsi tai edustamaasi yritystä koskevia tietoja. Tietoja voidaan antaa myös valtuutetulle tiedonsaantiin oikeuttavan valtakirjan perusteella.  

Pyydämme tekemään tietopyynnön ensisijaisesti tunnistautuneena käyttäjänä Ifin digitaalisissa palvelukanavissa. 

Voit olla yhteydessä meihin myös seuraavasti:  

Sähköposti:
rekisteriselosteet@if.fi 

Kirje: 
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen
Henkilörekisteriasiat 
PL 2023 
20025 IF 

Puhelin:
Jos haluat lisätietoa vahinkoasiaasi liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä vahinkoasiasi käsitelleeseen yksikköömme lisätietojen saamiseksi. Löydät korvauspalvelun yhteystiedot saamastasi korvauspäätöksestä.  

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät kootusti sivustoltamme.

Median edustajien tiedustelut pyydämme lähettämään suoraan Ifin viestintäyksikölle.

Asiarekisterit ja tietoaineistot 

Tietoja voidaan hakea Ifin vakuutus- ja korvausjärjestelmistä esimerkiksi seuraavilla hakutekijöillä: 

 • henkilön nimi 
 • yrittäjän tai yrityksen nimi 
 • henkilötunnus 
 • y-tunnus 
 • rekisteritunnus 
 • asiakasnumero 
 • vakuutusnumero 
 • vahinkonumero 

Ifin asiakkuudenhoitojärjestelmät sisältävät tiedot vakuutuksenottajista, vakuutusturvista ja asiakkuuteen liittyvät asiakirjat. Tällaisia tietoja ja asiakirjoja ovat esimerkiksi vakuutustarjoukset, vakuutuskirjat, laskut, vuosiuudistusmateriaalit ja vakuutusehdot. Tietoja tarvitaan asiakkaittemme vakuutusasioiden hoitamiseen, siihen liittyvään asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen.  

If ylläpitää asiarekisteriä yhtiössämme vireille tulleista korvausasioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoja tarvitaan korvausasioiden käsittelyyn, korvausasioiden hoitoon liittyvään asiakaspalveluun sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen.  

Asianosaisjulkisia tietoja sisältävistä asiarekistereistä ei luovuteta tietoja avoimesti teknisen rajapinnan avulla. 

If käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja Tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli haluat tehdä tietosuoja-asetuksen mukaisen tarkastuspyynnön, löydät lisätietoa Tietosuojaselosteeltamme.