Saavutettavuusseloste

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Saavutettavuus on Ifissä yksi digitaalisten palvelujen kehittämisen lähtökohdista, mihin olemme vahvasti sitoutuneet. Lue tältä sivulta Ifin saavutettavuusseloste.  

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike pyrkii takaamaan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden digipalvelulain eli lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti. Saavutettavuus on Ifissä yksi digitaalisten palvelujen kehittämisen lähtökohdista, mihin olemme vahvasti sitoutuneet.

Tämä saavutettavuusseloste kattaa kaikki Ifin digitaaliset palvelut ja koskee niitä lakisääteisiä vakuutuksia, jotka Ifin tarjoamista vakuutuksista ovat digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten piirissä. Suurin osa palveluistamme ei ole digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten piirissä.

If on velvollinen tekemään palveluistaan saavutettavia vain siltä osin kuin toimimme julkisen hallintotehtävän hoitajana. Tällaisia tehtäviä liittyy lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen myymiseen ja korvausasioiden hoitamiseen. 

Olemme arvioineet sivuston ja palvelujen saavutettavuuden itse ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation asiantuntemusta hyödyntäen. Arviointi on tehty WCAG 2.1 A ja AA-tason vaatimukset huomioiden. Tämä saavutettavuusseloste on alunperin julkaistu 23.9.2020 ja päivitykset tehdään tälle sivulle.

Ifin digipalvelujen saavutettavuuden tila

Ifin digitaaliset palvelut täyttävät suurelta osin saavutettavuusvaatimukset, eikä palveluissa ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Ifin digipalveluja ovat Ifin verkkosivustot, Ifin henkilöasiakkaille tarjoama Omat sivut -palvelu sekä yritysasiakkaille tarjoamat If Yrityskansio ja If Login -palvelut.

Millaisia puutteita digipalvelujen sisällössä esiintyy?

Ifin verkkopalvelut sisältävät ei-saavutettavaa sisältöä, jota korjataan parhaillaan saavutettavaksi osana järjestelmien normaalia päivitys- ja kehitystyötä.

Käyttäjä voi kohdata haasteita eri palvelujen navigoinnissa ja sijainnin hahmottamisessa esimerkiksi taulukoissa haitarivalikoissa ja lomakkeissa. Haasteita voi esiintyä erityisesti, jos palvelua käyttää ilman hiirtä tai jonkin apuvälineen kanssa. 

Lisäksi osassa palveluita saavutettavuuspuutteita saattaa esiintyä otsikoiden, linkkien ja painikkeiden ohjelmallisessa merkitsemisessä. Kuvioiden ja kaavioiden tekstivastineiden määrityksissä sekä kielen ohjelmallisissa määrityksissä on paikoittain puutteita.

Yritysasiakkaille suunnattu If Yrityskansio ei ole kokonaan saavutettava. Vetoamme tältä osin kohtuuttomaan rasitteeseen. Aloitimme syksyllä 2020 uuden My Business -palvelun käyttöönoton. Uusi palvelu täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset, eikä vanhaa järjestelmää enää korjata.

Tiedostojen ja lomakkeiden saavutettavuus

Yritysasiakkaiden käytössä olevat vahinkolomakkeet eivät ole vielä saavutettavia. Lomakkeita korjataan parhaillaan saavutettavaksi.

Verkkopalvelumme sisältävät useita pdf-tiedostoja, joista kaikki eivät ole saavutettavia. Tältä osin vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen. Osaan järjestelmistämme tullaan tekemään vaadittavia teknisiä muutoksia myöhemmin osana järjestelmän päivitys- ja kehitystyötä. Valitettavasti kuitenkin osa järjestelmistämme on sellaisia, ettei niitä ole mahdollista päivittää tukemaan saavutettavuutta riittävällä tavalla. Pyrimme kuitenkin korjaamaan puutteet mahdollisimman pian.

Yhteystiedot ja saavutettavuuspalaute

Jos huomaat sivulla saavutettavuusongelmia, ole meihin yhteydessä. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@if.fi

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi

Ifin tavoitteena on yhdenvertaisuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) koskee If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikettä tarjoamiemme lakisääteisten vakuutusten osalta. Saavutettavuus on Ifissä yksi digitaalisten palvelujen kehittämisen lähtökohdista, mihin olemme vahvasti sitoutuneet.

Pyrimme lisäämään yhdenvertaisuutta kehittämällä palvelujemme teknistä saavutettavuutta, käytettävyyttä ja sisältöjen selkokielisyyttä.

Parannamme henkilöstömme osaamista kaikilla näillä osa-alueilla koulutuksen avulla. Lisäksi apunamme on saavutettavuuteen erikoistunut Ifin oma asiantuntijatiimi. Käytössämme on erilaisia työkaluja, joiden avulla arvioimme saavutettavuutta aktiivisesti sekä itsenäisesti että ulkopuolisten kumppanien kanssa.

Sivu päivitetty 23.3.2023