Reseförsäkring

Se pris på din reseförsäkring. Också barn under 20 år ingår i försäkringen när de reser med dig.

  • Din självrisk är 0 €

    Vårdkostnader för resesjukdom och olycksfall på resan ersätts utan övre gräns.

  • Rejäl ersättning vid annullering

    Vi ersätter resebiljetter och inkvartering upp till högst 5 000 euro, om du insjuknar innan avresan.

  • Ifs resehjälp hjälper 24/7

    Du får snabbt hjälp och råd på svenska, oavsett vad du råkat ut för på resan.

Reseförsäkring ger dig sinnesro på resor utomlands och i hemlandet

Vår omfattande reseförsäkring kommer till din hjälp i besvärliga situationer, oavsett om du insjuknar innan avresan eller under resan – eller t.ex. ditt bagage går förlorat.

När du väljer en fortlöpande reseförsäkring kan du utvidga den så att den även gäller resor i hemlandet. För enskilda utlandsresor kan det däremot vara förmånligare ha en tidsbestämd reseförsäkring.

Reseförsäkringens pris välter inte budgeten

Jämfört med flera andra försäkringar är reseförsäkringens pris förmånlig och välter inte heller en sparsam resebudget. Vi vill erbjuda en omfattande reseförsäkring till alla våra kunder, eftersom det utomlands är ytterst viktigt att vara tillräckligt bra försäkrad. Därför sparar vi inte heller på det vi betalar ut i ersättning.

Reseförsäkringens pris påverkas främst av dess omfattning och hälsomässiga skäl utgående från försäkringstagarens ålder. När du jämför reseförsäkringar lönar det sig dessutom att beakta vad som ersätts och hur försäkringen hjälper dig.

Jämför alternativ

Fortlöpande reseförsäkring ersätter även inställda resor i Finland

När semesterresan närmar sig kan blotta tanken av att en efterlängtad resa ställs in på grund av förkylning eller magsjuka vara orsaken till stress. Med Ifs reseförsäkring behöver du inte oroa dig för att de pengar du investerat på semestern går förlorade på grund av en sjukdom.

Flygresor, hotell och aktiviteter som betalats på förhand ersätter vi upp till rentav 5 000 euro för varje resenär. När du väljer en fortlöpande reseförsäkring får du även ersättning för resor som företas i Finland och som inställs eller avbryts.

En fortlöpande reseförsäkring kan du även utvidga med ett valbart tilläggsskydd, som ersätter sjukdom eller olycksfall på resor i hemlandet.

Läs mer om tilläggsskydd

Reseförsäkring för dina barn eller barnbarn ingår i priset

Reseförsäkringen omfattar automatiskt också dina barn och barnbarn under 20 år som reser med dig, när du tecknar en försäkring för din resa via If. Också bagageförsäkringen omfattar bagage som tillhör personer som bor i samma hushåll.

Observera att barn behöver sin egen reseförsäkring ifall de reser ensamma utan sina föräldrar eller mor- och farföräldrar. Vi rekommenderar att en vuxen, en person över 18 år, är alltid själv försäkringstagare. Fastän han/hon bor med sina föräldrar i samma hushåll. 

För personer under 18 år gäller Ifs reseförsäkring i all idrott.

pappa applicerar solkräm på barnet

Försäkra även resenär och bagage

Resenärförsäkringen ersätter läkarbesök och annullering av resa. Utvidga reseförsäkringen till att även gälla bagage och resor i hemlandet, om du så vill.

Vilka kostnader ersätter försäkringen? Fortlöpande Tidsbestämd

Läkarbesök utomlands om du, ditt barn eller barnbarn insjuknar eller råkar ut för en skada

Ingår Ingår

Skador som inträffat i samband med motionsidrott

Ingår Ingår

Ifs resehjälp 24/7 – du får hjälp i alla problemsituationer på resan från ett nummer på svenska, finska och engelska

per Ingår Ingår

Kostnader i krissituationer och ambulansflyg till Finland i nödfall

Ingår Ingår

Annullering av resa utomlands – vi ersätter extra rese- och inkvarteringskostnader som du har betalat på förhand

Ingår Ingår

Annullerad eller avbruten resa i hemlandet – vi ersätter extra rese- och inkvarteringskostnader som du har betalat på förhand

Ingår Ingår inte
Valbara tilläggsskydd Fortlöpande Tidsbestämd

Resgodsförsäkring
Om resgods inte ingår i din hemförsäkring, rekommenderar vi att du fogar ett tilläggsskydd till reseförsäkringen som ersätter resgods som stulits eller skadats. Om resgodset blir försenat får du ersättning för anskaffning av nödvändighetsartiklar i resmålet. I skyddet ingår även rättsskydd och ansvarsförsäkring.
Läs mer om resgodsförsäkringen

Ingår Ingår

Vårdkostnader för resesjukdom och olycksfall på resa i hemlandet
Du och din familj får vård på en privat läkarstation eller främmande ort utan att köa. T.ex. för en person under 30 år kan detta tilläggskydd kosta mindre än 20 euro per år. Annulleringsskyddet för resor i hemlandet ingår i varje fall i den fortlöpande reseförsäkringen. 

Ingår Ingår inte

Reseförsäkring på resor i Europa

Finlands utrikesministerium rekommenderar att du har en giltig reseförsäkring också inom EU-området, eftersom det europeiska sjukvårdskortet inte täcker kostnader för specialsjukvård eller sjuktransport från utlandet till Finland.

Vi ersätter kostnader för läkarbesök på din resa och din självrisk är alltid noll euro. Du får snabbt vård hos pålitliga läkarstationer, som du hittar genom det omfattande samarbetsnätverket vi har. När du besöker avtalsläkare behöver fakturan för besöket inte nödvändigtvis heller betalas med egna pengar.

Sök närmaste avtalsläkare