Reseförsäkring

Vi hjälper dig, om du så är på andra sidan jordklotet.

Räkna ut priset för reseförsäkring

Därför väljer våra kunder oss

Varför reseförsäkring från If?

 • Vårdkostnader ersätts utan övre gräns, om du skadar dig eller insjuknar

  Vi ersätter läkarkostnader för sjukdom och olycksfall under resa utan självrisk eller övre gräns. Du kan alltså lita på att inte ens en överraskande allvarlig sjukdom på andra sidan jordklotet raserar din ekonomi.

 • Vi ersätter kostnader upp till 5 000 euro, om din resa avbokas på grund av sjukdom

  När du väljer Ifs reseförsäkring, behöver du inte oroa dig för att de pengar som du investerat i din semester går förlorade på grund av ett sjukfall. Vi ersätter resebiljetter och inkvartering som du betalat på förhand upp till 5 000 euro, om du insjuknar eller skadar dig före avresan.

  Reseförsäkringen ska tas minst tre dygn före resans början för att vi ska ersätta en avbokad resa.

  En fortlöpande reseförsäkring omfattar vid avbokning både resor utomlands och resor i hemlandet.

 • Du får snabbt hjälp och råd, om du insjuknar eller skadar dig på resan

  Om du behöver hjälp under resan, behöver du inte slösa tid på att hitta rätt information. Som vår kund finns hjälpen alltid lika nära till hands som din telefon, dygnet runt.

  När du ringer Ifs resehjälp, hjälper vi dig med att lösa ditt problem. Vi berättar vad din försäkring ersätter och varifrån du snabbt får hjälp på resmålet.

Söker du försäkring till dit företag?

Försäkring för din resa

Försäkring för dig själv och ditt bagage

Resenärförsäkringen ersätter läkarbesök och ger också ersättning om resan annulleras eller avbryts. Det mest omfattande skyddet får du när du väljer en fortlöpande resenärförsäkring med tilläggsskydd för resgods och resor i hemlandet.

Vad ingår i reseförsäkringen? Fortlöpande Fortlöpande Tidsbestämd Tidsbestämd
Ingår Ingår

Reseförsäkringen ersätter vårdkostnader utan självrisk eller övre gräns, om du skadar dig eller insjuknar utomlands.

Reseförsäkringen omfattar utöver dig också dina barn och barnbarn under 20 år som följer med på resan.

Reseförsäkringen ersätter också skador som inträffat i samband med motionsidrott. För försäkrade under 18 år är Ifs reseförsäkring i kraft vid all idrott.

Ingår Ingår

För Ifs reseförsäkringskunder finns hjälpen alltid nära till hands. Du får hjälp via telefon i alla problemsituationer under resan dygnet runt på svenska, finska och engelska.

Våra experter svarar på dina frågor, hjälper dig med att hitta närmaste läkarcentral och berättar vad försäkringen ersätter.

Ingår Ingår

I Ifs reseförsäkringar ingår krisskydd.

Du får ersättning om resan annulleras eller avbryts på grund av t.ex. en naturkatastrof eller en terrorattack.

Vi ersätter kostnaderna för en avbokad resa upp till 5 000 euro per resa och försäkrad. För en fyrapersoners familj kan maximiersättningen således vara hela 20 000 euro.

Krisskyddet ingår i våra fortlöpande reseförsäkringar och i våra tidsbestämda försäkringar, när du tagit försäkringen tre dygn före resans början.

Reseförsäkringen ersätter också ambulansflyg till Finland i nödsituationer.

Ingår Ingår

Reseförsäkringen ersätter, om du försenar dig från en buss-, fartygs-, tåg- eller flygresa (också anslutande flyg) som bokats på förhand.

Du får ersättning för extra och nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader till följd av förseningen. Om avresan förhindras helt och hållet på grund av förseningen, ersätts priset för den resa som gått förlorad.

För att få rätt till ersättning ska förseningen ha orsakats av att fortskaffningsmedlet (såväl allmänt som privat) har försenats eller förhindrats att ta sig fram på grund av väderleksförhållanden, tekniskt fel, trafikolycka, brottslig handling eller myndighetsbestämmelse.

Ingår Ingår

Vi ersätter på förhand betalda eller extra rese- och inkvarteringskostnader upp till 5 000 euro, om du måste avboka eller avbryta din resa utomlands till följd av sjukdom.

Reseförsäkringen kan ersätta en annullerad eller avbruten resa, om annulleringen eller avbrottet orsakats av att den försäkrade eller en närstående person till den försäkrade har råkat ut för ett allvarligt olycksfall, oväntat och plötsligt allvarligt insjuknat eller avlidit.

Ingår Ingår inte

När du väljer en fortlöpande reseförsäkring, ersätter försäkringen på förhand betalda eller extra rese- och inkvarteringskostnader både utomlands och i Finland, om din resa annulleras eller avbryts till följd av sjukdom.

Tilläggsskydd Fortlöpande Fortlöpande Tidsbestämd Tidsbestämd
Ingår Ingår

Det lönar sig för dig att komplettera reseförsäkringen med ett tilläggsskydd som ersätter resgods som stulits eller skadats, om ett sådant skydd inte ingår i din hemförsäkring.

Om ditt resgods försenas, kan du med hjälp av skyddet köpa nödvändighetsartiklar på resmålet. Tilläggsskyddet omfattar också rättsskydds- och ansvarsförsäkring för resa.

Vi rekommenderar att du kontrollerar om din hemförsäkring ersätter resgods. Resgods ingår alltid i Ifs hemförsäkringar.

Tilläggsskyddet gäller också för barn och barnbarn som följer med på resan.

Ingår Ingår inte

När du väljer ett skydd som omfattar resesjukdomar och olycksfall på resa i Finland, får du smidigt vård vid privata läkarstationer också på främmande ort.

Exempelvis för en trettioåring kan det kosta mindre än 20 euro om året att utvidga vårdkostnadsskyddet att också omfatta resor i hemlandet, varför det är ett förmånligt tillägg till försäkringen.

Tilläggsskyddet omfattar också barn och barnbarn under 20 år som följer med på resan.

Annulleringsskyddet för resor i hemlandet ingår i vilket fall som helst i den fortlöpande reseförsäkringen.

Reseförsäkringens pris spränger inte budgeten

När du reser utomlands är det viktigt att du är heltäckande försäkrad, så att du smidigt får vård utomlands och inte behöver fundera på vad det kommer att kosta.

Vi vill erbjuda alla våra kunder en högklassig reseförsäkring. Den ger dig ett förmånligt skydd och spränger inte heller en sparsam resebudget.

På reseförsäkringens pris inverkar mest försäkringens omfattning och på grund av hälsorelaterade skäl den försäkrades ålder. På priset för en tidsbestämd försäkring inverkar också resmålet.

Jämför reseförsäkringens pris i vår webbutik. Där kan du själv välja försäkringens omfattning och tilläggsskydd och ser genast hur de inverkar på priset. Prisjämförelsen binder dig inte att köpa försäkring, men också det lyckas snabbt i webbutiken. Försäkringen träder i kraft genast eller vid den tidpunkt som du valt.

Om olyckan är framme

Snabb hjälp och smidig skadehantering, om resan tar en tråkig vändning

 • Gör så här om du misstänker ögoninflammation

  En ögoninflammation är ett vanligt besvär i synnerhet på solsemesterorter, där man ofta tillbringar hela dagen i vattnet. Med Ifs reseförsäkring når du snabbt en distansläkare som ger hjälp, var du än befinner dig.

  1. Ring Ifs resehjälp 24/7 Om du inte är säker på vad din försäkring ersätter och hur du borde gå till väga, ring först Ifs resehjälp.
  2. Kontakta distansläkare Distansmottagningen är en bra lösning i sådana situationer som inte kräver fysisk undersökning av patienten.
  3. Behandlingen kan börja Distansläkaren bedömer behovet av vård och ger vårdanvisningar.
  4. Gör skadeanmälan och sök ersättning Du gör skadeanmälan behändigt direkt via vår webbplats, via If Mobil, Mina sidor eller via telefon.
 • Gör så här om du blir bestulen

  Väskstölder förekommer tyvärr allmänt på platser med folkträngsel.

  1. Kontakta polisen Om möjligt, anmäl stölden till den lokala polisen.
  2. Gör skadeanmälan och sök ersättning Du gör skadeanmälan behändigt direkt via If Mobil, Mina sidor eller via kundservicen per telefon.
  3. Handläggning av skadeanmälan Vi handlägger din ersättningsansökan så fort som möjligt. Om vi behöver verifikat eller kvitton, begär vi dem under handläggningen.
  4. Ersättningsbeslut och utbetalning Du får ersättningsbeslutet till Mina sidor och ersättningen betalas snabbt in på det konto som du uppgett.
 • Gör så här om du måste avboka din resa

  En länge efterlängtad semesterresa kan överraskande ställas in, om avresan förhindras på grund av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall.

  1. Gör skadeanmälan och sök ersättning Sök ersättning för de kostnader som du betalat före resan och som researrangören inte ersätter. Du gör skadeanmälan behändigt direkt via If Mobil, Mina sidor eller via kundservicen per telefon.
  2. Handläggning av skadeanmälan Vi handlägger din ersättningsansökan så fort som möjligt. Om vi behöver verifikat eller kvitton, begär vi dem under handläggningen.
  3. Ersättningsbeslut och utbetalning Du får ersättningsbeslutet till Mina sidor och ersättningen betalas snabbt in på det konto som du uppgett.
Skada utomlands

Vanliga frågor om reseförsäkringen

Avgiftsfri start

Lös in en gratis månad för din nya fortlöpande reseförsäkring.
Se hur

Kom ihåg att se över dina försäkringar

Alla våra försäkringar