Ifs kundförmåner

Du kan få upp till 16 % rabatt på dina försäkringar, och varje år utan skador minskar självrisken.

Läs mer om Ifs kundförmåner

En livförsäkring är omsorg

En livförsäkring ger din familj ekonomisk trygghet om det värsta händer

Läs mer och köp

If förenklade sin juridiska struktur

Bolaget med ansvar för Ifs affärsverksamhet i Finland har fusionerats med sitt svenska moderbolag.

Läs mer