Anmäl skada

Vi tar hand om över 70 % av fallen inom ett dygn.

Anmäl skada

If förenklade sin juridiska struktur

Bolaget med ansvar för Ifs affärsverksamhet i Finland har fusionerats med sitt svenska moderbolag.

Läs mer

Ifs kundförmåner

Du kan få upp till 16 % rabatt på dina försäkringar varje år. Varje år utan skador minskar självrisken och våra stabila priser säkerställer att premierna inte höjs hastigt och lustigt.

Läs varför det lönar sig att vara kund hos If