Turvaa itsellesi ja perheellesi

Miksi sinun kannattaa ottaa henkilövakuutus?

 1. Henkilövakuutukset

Vakuuta itsesi kuten vakuutat omaisuutesi

On itsestään selvää, että vakuutamme kotimme ja automme. Usein kuitenkin unohdamme tärkeimmän eli itsemme ja perheemme. Vakava sairaus tai tapaturma voi tapahtua kelle tahansa, vaikka olisimme kuinka varovaisia. Mitä nopeammin pääset hoitoon, sitä nopeammin myös parantuminen voi alkaa. Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen tarkoitus on täydentää Suomen sosiaaliturvaa ja työnantajan tarjoamaa turvaa. 


 • Vakavat sairaudet eivät ole harvinaisia

  Joka viides suomalainen sairastuu vakavasti syöpään, sydäninfarktiin, sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen 65 ikävuoteen mennessä. (Lähde: Mandatum Life)

 • Myös nuorempien on hyvä varautua

  Noin puolet työkyvyttömyyseläkkeistä alkaa alle 55-vuotiaana.

 • Tapaturma voi sattua kenelle tahansa

  Kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat vuosittain 200 000 tapaturmavammaa.

Millaista turvaa tarvitsen? Sinkku Pariskunta Lapsiperhe Seniori
Matkustus

Kaikki, jotka matkustavat, tarvitsevat matkustajavakuutuksen. Se turvaa sinut ja perheesi matkalla tapahtuvien sairauksien ja tapaturmien varalta. Alle 20-vuotiaat vanhempiensa mukana matkustavat lapset kuuluvat vanhempiensa matkustajavakuutukseen. Lisäksi matkustajavakuutus korvaa taloudellisia menetyksiä, jos matkasi yllättäen peruuntuu tai keskeytyy. Matkavakuutuksen henkilöturva on sinulle tärkein, mutta voit vakuuttaa myös matkalla mukana olevan omaisuutesi.

Vaikka ulkomailla monesti hintataso on matalampi kuin Suomessa, se ei välttämättä tarkoita, että sairaanhoitokustannuksetkin olisivat. Päinvastoin, useimmiten hoidon hintataso on erittäin korkea. Matkustajavakuutus on tärkeä, koska hoidon tarvetta ei koskaan voi ennakoida. Varsinkin ulkomaille matkustettaessa erilaiset olosuhteet voivat aiheuttaa monenlaisia vaivoja ja sairauksia.

Tapaturmat

Tapaturma on äkillinen ja odottamaton ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vahingossa ja johtuu ulkoisesta tekijästä, kuten liukastumisesta, putoamisesta tai kaatumisesta. Tyypillisiä tapaturmista aiheutuneita vammoja ovat murtumat, revähdykset ja haavat. Myös esimerkiksi hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos ja paleltuminen katsotaan tapaturmaksi, kun se on sattunut vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmat ovat yleisiä ja niitä voi sattua kelle tahansa. Tapaturmavakuutus korvaa akuutit, tapaturmaan liittyvät hoitokulut. Tällöin myös esim. tapaturman yhteydessä rikki menneet silmälasit korvataan vakuutuksesta.

Sairaudet

On tärkeää varautua sairauksien varalta, sekä vakavien että ohimenevien. Monet sairaudet vaativat pidempiaikaista hoitoa, esimerkkinä astma, ja vakuutus antaa mahdollisuuden valita lääkärisi, tuo joustavuutta hoitoon pääsyyn ja sitä kautta helpottaa arkeasi.

Mikäli sairastut vakavasti, mahdollisimman pikainen hoitoon pääsy on sinulle tärkeää. Vakuutus mahdollistaa sen, että et joudu odottamaan hoitoa.

Pitkä sairausloma

Mitä tapahtuisi, jos joutuisit jäämään pitkälle sairauslomalle? Jos sinun tulosi ovat kotitaloutesi ainoat, tämän asian miettiminen on erityisen tärkeää. Pystyisitkö maksamaan asumisesi? Entä muut jatkuvat kustannukset? Suuri osa päivittäisistä elinkustannuksista pysyy täysin samoina, tapahtuipa sinulle mitä hyvänsä. Tilanne, jossa perheessä on useammat ansiotulot, on aina turvallisempi, mutta toisen jäädessä pitkälle sairauslomalle, voi silläkin olla merkittävä vaikutus perheenne elintasoon.

Pysyvä työkyvyttömyys

Jos sinun ansiotulosi ovat kotitaloutesi ainoat tai vaikuttavat paljon kotitalouden kokonaistuloihin, kannattaa varautua tilanteeseen, jossa tulosi pienenevät pysyvästi. Oletko miettinyt mitä tapahtuisi, jos jäisit pysyvästi työkyvyttömäksi? Pystyisitkö pitämään nykyisen asuntosi? Entä muut jatkuvat kustannukset? Mistä kaikesta joutuisit luopumaan tulojen pienenemisen vuoksi?

Menehtyminen

Jokainen, jonka toimeentulosta joku toinen ihminen on riippuvainen, tarvitsee turvaa menehtymisen varalle. Tilanteissa, joissa toinen vanhempi menehtyy, on tärkeää, että talous on turvattu ja perheen ei tarvitse miettiä käytännön järjestelyitä, kuten kodin myymistä, surun hetkellä.

Lasten sairaudet ja tapaturmat

Myös lapset tarvitsevat vakuutusturvaa niin ohimenevien sairauksien ja tapaturmien, mutta myös vakavien, pysyvien vammojen ja kroonisten sairauksien varalta. Varsinkin pienet lapset sairastelevat paljon ja arkeanne helpottaa, kun hoitoon voi hakeutua minne vain, niin yksityiselle kuin kunnallisellekin puolelle, jonottamatta.

Lapsen sairastuessa vakavasti tai vakavan tapaturman sattuessa on tärkeää, että perheenne voi olla sairaalassa tukena ja seurana. Tällöin yksityinen vakuutus tarjoaa taloudellista turvaa ja voitte olla lapsenne kanssa tulonmenetyksistä ja muista kustannuksista murehtimatta.

​Vapaaehtoinen henkilövakuutus täydentää työnantajan työntekijöilleen otta​maa turvaa ja sosiaaliturvaa​

Monet eivät vakuuta itseään ja perhettään, koska elämme hyvinvointivaltiossa, joka pitää huolta kansalaisistaan. Tämä on aivan totta ja vapaaehtoista henkilövakuutusta tulisikin ajatella lisäturvana sen lisäksi, mitä Suomen sosiaaliturva ja työnantajan lakisääteinen turva tarjoavat. Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen tarkoitus on täydentää näitä turvia, jotta sinä ja perheesi voisitte säilyttää elintasonne esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden, pysyvän vamman tai menehtymisen tapahtuessa. Vakuutus korvaa myös ohimeneviä sairauksia ja tapaturmia ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.


Vapaaehtoinen henkilövakuutus

Itse ottamasi, vapaaehtoinen henkilövakuutus täydentää työnantajan tarjoamaa turvaa sekä sosiaaliturvaa. Jos haluat turvata oman ja perheesi talouden, oma vakuutus kannattaa ottaa kattamaan tulonmenetykset pitkän sairasloman ajalta sekä pysyvän työkyvyttömyyden ja pysyvän vamman varalle. Näiden lisäksi vapaaehtoinen henkilövakuutus antaa taloudellista turvaa erilaisten sairauksien ja tapaturmien varalle. Lisäksi, etenkin perheissä joissa on lapsia, on tärkeää olla turvaa menehtymisen varalle.

Vakuutus tarjoaa mahdollisuuden käyttää yksityislääkäreiden palveluita – pääset hoitoon nopeasti ja jonottamatta, silloin kun haluat ja saat itse valita lääkärisi. Nopean hoitoon pääsyn ansiosta myös paraneminen ja työelämään paluu nopeutuu. Lisäksi, vaikka yhteiskunta pitääkin huolta sairastuneista, se ei välttämättä korvaa sairauksista tai tapaturmista aiheutuneita kustannuksia ja tulonmenetyksiä.

Sairaudet ja tapaturmat

Sairaudet ja tapaturmat ovat yleisiä, niitä tapahtuu kaikkein varovaisimmillekin. Sairausvakuutus ja tapaturmavakuutus mahdollistavat sen, että voit käyttää yksityisten lääkäreiden palveluita kunnallisen terveydenhuollon lisäksi ja varmistat sen, että pääset hoitoon mahdollisimman nopeasti ja jonottamatta. Lisäksi vakuutus korvaa muitakin kuin hoitokuluja, esimerkiksi tilanteessa, jossa sinulle jää tapaturmasta jokin pysyvä vamma, vakuutuksesta maksetaan sinulle kertakorvaus, jonka voit käyttää haluamallasi tavalla. Jos haluat varautua vakaviin sairauksiin ja vammoihin, sinun kannattaa täydentää sairausvakuutustasi vakavan sairauden turvalla

Sosiaaliturvan lisäksi työnantajasi vakuuttaa sinut tapaturmien ja sairauksien varalta. Työnantajan kautta olevan vakuutuksen laajuus kuitenkin vaihtelee. Mikäli sinulla on kattava vakuutus työnantajasi puolesta, suosittelemme sinulle kuitenkin yksityistä vakuutusta korkealla omavastuulla. Näin olet vakuutettu vaikka työsuhteesi päättyisi, mutta vuosimaksusi on alhaisempi. Tässä tapauksessa yksityinen vakuutus varmistaa sinut taloudellisesti tilanteissa, joissa työnantajan vakuutus ei korvaa. Se myös pitää huolta, että vakuutusturvasi ei ole riippuvainen työnantajastasi ja työsuhteestasi.

Pitkä sairausloma

 • Omalla vakuutuksella on mahdollista varautua ansionmenetyksiin pitkän sairausloman aikana.
 • Kela maksaa sairauspäivärahaa 300 vuorokautta. Päiväraha on ansiotasostasi riippuen noin 40–70 % tuloistasi. Sen lisäksi, jos olet työssäkäyvä, sinulle maksetaan palkkaa sairausloman ajalla. Se, kuinka pitkään saat sairausloman aikana palkkaa, riippuu työnantajastasi.
 • Yksityisen vakuutuksen osalta päivärahaturvan suuruus lasketaan niin, että ansiotasosi pysyy ennallaan sairasloman ajan. Tarkoitus on siis kattaa vakuutuksella se osuus, joka Kelan tuesta jää puuttumaan normaaleihin tuloihisi verrattuna.

Työkyvyttömyys ja vakuutukset

Oma, vapaaehtoinen vakuutus tuo taloudellista turvaa tilanteessa, jossa jäät pysyvästi työkyvyttömäksi.

 • Jos joudut työkyvyttömyyseläkkeelle, tulosi tippuvat pysyvästi noin puoleen.
 • Tämä vakuutuskorvaus on verovapaa kertakorvaus, jonka voit käyttää haluamallasi tavalla kattamaan kustannuksia, jotka säilyvät samalla tasolla työkyvyttömyydestäsi huolimatta, esimerkiksi asuntolainan lyhennykset.

Menehtyminen ja vakuutukset

Henkivakuutus tuo taloudellista turvaa perheellesi pahimman sattuessa. Henkivakuutuksesta maksettavalla korvaussummalla voi esimerkiksi:

 • maksaa asuntolainaa ja varmistaa sen, että perheesi ei tarvitse muuttaa kotoanne pois
 • täydentää ansiotuloja, jotta perheesi elintaso pysyisi samana
 • maksaa perintöveroja

Matkustaminen ja vakuutukset

Matkavakuutus turvaa matkustajat matkalla sattuvien sairauksien ja tapaturmien varalta. Matkavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa (kotimaan matkoilla valinnainen lisä vakuutukseesi). Kun käytät Ifin sopimuslääkäreitä ja -sairaaloita, varmistat, että et joudu maksamaan hoidostasi vaan laskut menevät suoraan Ifille.

Työnantajan vakuutusturva

Työtapaturmavakuutus (lakisääteinen tapaturmavakuutus):

 • Työnantaja on velvoitettu ottamaan työntekijöilleen.
 • Vakuutus kattaa ammattitaudit ja tapaturmat työaikana, työmatkalla ja työhön liittyvissä olosuhteissa.
 • Vakuutus korvaa yllä olevien osalta hoitokustannukset, ansionmenetykset, lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen sekä menehtymiseen tai työkyvyttömyyteen johtaneen menetyksen.

Työtapaturmavakuutus ei kata esimerkiksi:

 • vapaa-ajan tapaturmia
 • vapaa-ajan urheilutapaturmia
 • sairauksia, jotka eivät liity työhön

Lisäksi työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työnantaja hankkii työterveydenhuoltopalvelun joko kunnallisen terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman kautta. Työterveyshuolto turvaa yksittäisten lääkärissäkäyntien ja tutkimusten varalta, mutta diagnoosin jälkeen voi joutua itse maksamaan sairauden hoitokulut (esim. erityislääkärikäynnit, leikkaukset ja lääkkeet).

Työterveyshuolto on sidoksissa työsuhteeseesi ja sen sisällöstä päättää työnantajasi. Et voi siis itse vaikuttaa turvasi tasoon ja työsuhteen päättyessä myös työterveyshuoltosi katkeaa.

Edellä mainittujen lisäksi työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä ryhmähenkivakuutuksella. Tästä vakuutuksesta maksetaan korvaus menehtyneen työntekijän edunsaajille. Korvaussumma perustuu menehtyneen työntekijän ikään ja lapsien määrään.

Edellä mainittujen pakollisten vakuutusten lisäksi työnantaja voi ottaa työntekijöilleen vapaaehtoisia vakuutuksia, esimerkiksi matka- tai sairaskuluvakuutuksen.

Liitot ja järjestöt:

 • Liiton tai järjestön jäsenenä sinut on usein vakuutettu vapaa-ajan tapaturmien varalta. Vakuutuksen korvausmäärät saattavat kuitenkin olla pieniä.
 • Liittovakuutukseen sisältyy useimmiten myös matkustajavakuutus, joka on voimassa vapaa-ajan koti- ja ulkomaan matkoilla.
 • Liiton ottamat vakuutukset eivät kata esimerkiksi sairauksia, ansiotulonmenetyksiä tai menehtymistä.

Liiton tarjoamaa turvaa on hyvä täydentää omalla vakuutuksella saadaksesi mahdollisimman kattavan turvan.​​​​

Suomen sosiaaliturva

Yhteiskunnan järjestämä sosiaaliturva tarjoaa minimiturvan ja -toimeentulon, joka ei välttämättä vastaa elintasoa, johon sinä ja perheesi olette tottuneet. Suomessa on julkinen terveydenhuolto, joka varmistaa hoitoon pääsyn. Ongelmana ovat useasti jonotusajat, eli et pääse hoitoon silloin kuin se sinulle sopii. Hoitoon pääsyä voi joutua odottamaan pitkänkin aikaa, mikäli kyseessä ei ole kiireellinen tapaus. Se tarkoittaa myös sitä, että parantumisesi ja työhön paluusi voi pitkittyä.

Pitkä sairasloma

Kela maksaa sairauspäivärahaa 300 vuorokautta. Päiväraha on ansiotasostasi riippuen noin 40–70 % tuloistasi.

Työkyvyttömyys

Jos joudut työkyvyttömyyseläkkeelle, tulosi tippuvat pysyvästi noin puoleen.
Keskimäärin työkyvyttömyyseläke on noin 1000 €/kk.

Menehtyminen

Yhteiskunta ei lähtökohtaisesti turvaa perheesi taloutta menehtymisesi varalta. Kela myöntää perhe-eläkettä menehtyneen leskelle ja alaikäisille lapsille. Eläkkeen määrä perustuu menehtyneen puolison eläkkeeseen.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, jonka tarkoitus on korvata moottoriajoneuvon liikenteessä aiheuttamat henkilövahingot.

Matkustus

Matkustaessasi EU-maissa saat käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita samoin kuin kyseisen maan asukkaat. Kaikilla EU-mailla on velvollisuus hoitaa muiden EU-maiden kansalaisia. Sinulla tulee olla Eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Eta-maissa ja Sveitsissä palveluntarjoaja saa itse päättää ottaako hoitoon ulkomailta tulevia potilaita. Mikäli saat hoitoa, sinulla tulee olla Eurooppalainen sairaanhoitokortti.​ Huomaathan sen, että olet oikeutettu vastaavaan hoitoon kuin kyseisen maan kansalaiset. Kaikissa maissa hoito ei ole ilmaista eli joudut maksamaan sen mitä sen maan kansalaisetkin hoidosta maksavat.

Suomen sosiaaliturva ei koskaan kata potilaan kuljetusta Suomeen ulkomailta. Ambulanssilento voi tulla todella kalliiksi ja vastaat itse sen kustannuksista ilman vakuutusta.

Mikäli joudut hoitoon muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, olet itse vastuussa kaikista kustannuksista ellei sinulla ole matkavakuutusta.

Tutustu henkilövakuutuksiimme

Ifin henkilövakuutukset tuova turvaa koko elämän ajaksi. Lapsivakuutus auttaa, jos lapsi sairastaa tai loukkaantuu. Jos otat vakuutuksen jo raskausaikana, se korvaa myös äidin pidempää sairaalahoitoa sekä vauvan lääkärikäyntejä aivan syntymästä lähtien. Aikuiset voivat turvata terveytensä sairausvakuutuksen tai tapaturmavakuutuksen avulla. Henkivakuutus tuo taloudellista turvaa läheisillesi, jos menehdyt yllättäen. Matkaa varten tarvitset matkavakuutuksen.

 1. Henkilövakuutukset