Matkavakuutus

Yli 90 % asiakkaista suosittelee

Matkavakuutus turvaa sinut ja matkatavarasi


 • Korvaamme hoitokulut ilman ylärajaa

  ​Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkallasi, kulut voivat nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

 • Turvaa matkan peruuntumisen varalta

  ​If Matkavakuutus sisältää aina myös peruuntumisturvan, joka kattaa matkan peruuntumisesta johtuvia kustannuksia.

 • Valitse juuri sinulle sopiva matkavakuutuspaketti

  ​Voit valita vakuutuspakettisi sen mukaan kuinka usein matkustat, minne matkustat ja tarvitsetko turvaa matkatavaroillesi.

Mitä kuluja matkavakuutus korvaa? Matkustajat Matkatavarat
Sairastuminen tai tapaturma ulkomaan matkalla

Korvaamme sairauden hoitokuluja jopa 90 päivän ajalta lääkäriin hakeutumisesta lukien. Matkasairauskustannukset korvataan ilman omavastuuta tai ylärajaa.

Vakavassa sairaustapauksessa korvaamme myös kuljetuksen Suomeen sekä tarvittaessa saattajan kustannuksia.

Korvaamme tapaturman hoitokuluja jopa 3 vuoden ajalta sen sattumisesta. Vakavan tapaturman sattuessa korvaamme myös kuljetuksen Suomeen sekä tarvittaessa saattajan kustannuksia.

 
Sairastuminen tai tapaturma kotimaan matkalla*

Voit lisämaksusta laajentaa jatkuvan vakuutusturvan myös yöpymisen sisältäville, yli 150 km päähän tehtäville vapaa-ajan matkoille. *Voit valita lisäturvana.

 
Matkan peruuntuminen

Matkan peruuntumiskuluja korvataan muun muassa, kun ne perustuvat lääkärin määräykseen ja johtuvat vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa vakavasta tapaturmasta, äkillisestä vakavasta sairastumisesta tai kuolemasta.

 
Matkan keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen

Jos matkasi keskeytyy tai myöhästyt pakottavista syistä, korvaamme aiheutuneita kuluja sekä menetettyjä matkapäiviä.

Matkan keskeytymiskuluja korvataan muun muassa, kun ne perustuvat lääkärin määräykseen ja johtuvat omasta tai lähiomaisen vakavasta tapaturmasta, äkillisestä vakavasta sairastumisesta tai kuolemasta.

Myöhästymisestä aiheutuneita kuluja korvataan esim. jos lentokentälle vievä linja-auto hajoaa kesken matkan tai joudut omalla autollasi liikenneonnettomuuteen.

 
24 h hätäpäivystys ja kuljetus hoitoon tarvittaessa

Neuvomme vahingon sattuessa, ohjaamme sopimusssairaalaan tai -lääkärille, huolehdimme maksusitoumuksista ja avustamme kotiinkuljetuksissa.

Jos Suomen ulkoministeriö suosittelee kohdealueelta poistumista esim. luonnonkatastrofin vuoksi, korvaamme myös evakuoinnista aiheutuvia ylimääräisiä matka- ja majoituskustannuksia.

 
Mukanasi matkustavat alle 20-vuotiaat lapset

Vanhempiensa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sisältyvät vanhempiensa Matkustajaturvaan. Ilman vanhempiaan matkustaessaan lapsi tarvitsee oman vakuutuksen.

Matkatavaravakuutukseen sisältyvät samassa taloudessa vakinaisesti asuvien henkilöiden matkalla mukana olevat matkatavarat.

 
Matkatavaroiden rikkoontuminen, varkaus tai myöhästyminen

Korvaamme äkilliset ja ennalta arvaamattomat matkatavaroiden vahingot. Vakuutus kattaa kaikkien taloudessasi asuvien matkustajien matkatavarat.

Rikkoutuneiden tai varastettujen matkatavaroiden omavastuu on 100 €.

 
Matkaoikeusturva

Korvaamme oikeudenkäyntikuluja yksityiselämääsi liittyvissä, matkalla sattuneissa riita- ja rikosasioissa.

 
Matkavastuu

Korvaamme sinun tai perheenjäsenesi matkalla toiselle vahingossa aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, josta olet vastuussa.

 

Turvaa sekä matkustajavakuutuksella että matkatavaravakuutuksella

Matkavakuutus on edullinen ja joustava vakuutus uusissa ympäristöissä ja vaihtuvissa tilanteissa sattuvien vahinkojen varalle. Sen tarkoituksena on korvata vakuutetulle matkalla sattuneet vahingot. If Matkavakuutus koostuu kahdesta osasta, joita voit täydentää matkasi mukaan. Matkavakuutukseen kuuluu aina matkustajavakuutus ja lisäksi voit hankkia myös matkatavaravakuutuksen. Kun sinulla on If Matkavakuutus, voit hankkia apua nopeasti missäpäin maailmaa tahansa, mikäli sairastut tai loukkaannut.

 • Matkustajavakuutus korvaa, jos sairastut tai joudut tapaturmaan matkalla. Se myös helpottaa hoitoon pääsyä ja korvaa lääkäri- ja sairaalakuluja sekä mahdollisen ambulanssilennon Suomeen. Tarvitset oman turvan jokaiselle aikuiselle. Alle 20-vuotiaille vanhempiensa mukana matkustaville lapsille ei tarvitse erikseen omaa vakuutusta, he kuuluvat vanhempiensa matkustajaturvaan. Jos käy niin ikävästi, että matkasi yllättäen peruuntuu tai keskeytyy, voit saada korvausta kuluista ja menetetyistä matkapäivistä.
 • Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaravahingot, muille ihmisille aiheuttamiasi vahinkoja sekä oikeudenkäyntikuluja. Matkatavaravakuutus kattaa koko perheen matkatavarat.

Matkavakuutus tulee voimaan valitsemanasi päivänä edellyttäen, että koko vakuutusmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Saat siis vakuutuksen voimaan vaikka heti. Matkavakuutuksen laskun eräpäivä voi olla vasta matkan jälkeen, mutta vakuutus on siitä huolimatta voimassa matkallasi. Huomaathan kuitenkin, että peruuntumisturva ei astu voimaan, mikäli matkan alkuun on ostohetkellä alle 3 vuorokautta.

Alle 20-vuotiaat vanhempiensa mukana matkustavat lapset kuuluvat vanhempiensa matkustajaturvaan. Heidän tietojaan ei tarvitse ilmoittaa Ifille - he kuuluvat turvaan automaattisesti.

MILLAISTA TURVAA TARVITSET?

Kuinka usein matkustat?

If Matkavakuutus voi olla jatkuva tai määräaikainen (matkakohtainen). Jos matkustat kaksi kertaa tai useammin vuodessa ulkomaille, on jatkuva vakuutus sinulle kätevin ja myös halvin vaihtoehto. Säästät selvää rahaa, kun et joudu ottamaan vakuutusta joka matkalle erikseen. Ja onhan se helpompaa, kun on yksi muistettava asia vähemmän matkalle lähtiessä. Suosittelemme jatkuvaa matkavakuutusta myös sen vuoksi, että peruuntumisturva on tällöin voimassa jatkuvasti, ei vasta vakuutuksen oston jälkeen (kuten määräaikaisessa matkavakuutuksessa).

Matkustatko ainoastaan ulkomailla vai myös kotimaassa?

Voit valita jatkuvan matkavakuutuksen kattavan matkat joko vain ulkomaille tai ulkomaille ja Suomeen.

Tarvitsetko matkustajavakuutuksen lisäksi turvaa myös matkatavaroillesi?

Matkavakuutukseen kuuluu aina matkustajavakuutus ja lisäksi voit ottaa valinnaisen matkatavaravakuutuksen. Matkatavaravakuutuksen valitessasi saat lisäksi valita juuri sinulle sopivan vakuutusmäärän.

Hoida matkavakuutus kuntoon ensin ja sitten voit keskittyä matkan suunnitteluun! Helpoimmin hankit matkavakuutuksen verkkokaupastamme. Mikäli tarvitset Matkustajavakuutuksen useammalle henkilölle, sinun tulee tehdä osto kaikille erikseen.

Verkkokauppaan >

Korvaako matkavakuutus?​ Lue tarinoita reissun päällä sattuneista vahingoista.

Matkatavaravakuutus osana Matkavakuutusta

Matkatavaravakuutus voi olla osana sekä matkavakuutusta että kotivakuutusta. Merkittävin ero näiden kahden vaihtoehdon välillä on omavastuun suuruus. Voit ottaa matkatavaravakuutuksen lisäturvana matkavakuutuksen yhteyteen laskeaksesi omavastuuta, vaikka kotivakuutukseesi matkatavaraturva jo kuuluisikin. If Matkavakuutukseen kuuluvassa Matkatavaravakuutuksessa omavastuu vahingoittuneille tai varastetuille matkatavaroille on aina vain 100 €. Kotivakuutuksen osana omavastuu matkatavaroille voi olla esimerkiksi 250 €.

Matkavakuutuksen voimassaolo eri harrastuksissa tai kilpaurheilussa

Huomaathan, tarvitset lisäturvaa matkavakuutukseesi kilpaurheiluun ja tiettyihin harrastuksiin, kuten esimerkiksi laitesukellukseen tai kiipeilylajeihin. If verkkokaupasta ostettava vakuutus ei ilman lisäturvaa ole voimassa näissä tilanteissa. Voit helpoiten hankkia lisäturvaa olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

MATKAVAKUUTUS YLI 45 VUOROKAUDEN MATKOILLE, KUTEN VAIHTO-OPISKELUUN

Jos matkasi kestää yli 45 vuorokautta, esimerkiksi ulkomaille vaihtoonlähdettäessä, voit hankkia sopivan vakuutuksen olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.Vakuutusehdot ja -oppaat

Hätätilanne ulkomailla

Usein kysyttyä matkavakuutuksesta

Miksi tarvitsen matkavakuutuksen?

Jos sairastut matkan aikana, emme jätä sinua pulaan. Korvaamme hoitokuluja jopa 90 päivän ajalta. Hoitokulut voivat nousta ulkomailla kymmeniin tuhansiin euroihin. Korvaamme kulut ilman ylärajaa. If Matkavakuutus sisältää aina myös peruuntumisturvan.

Mitä matkavakuutus sisältää?

If Matkavakuutus koostuu kahdesta osasta, joita voit täydentää matkasi mukaan. Matkavakuutukseen kuuluu aina matkustajavakuutus ja lisäksi voit hankkia myös matkatavaravakuutuksen.

Mitä If Matkavakuutus korvaa?

Matkustajavakuutus korvaa jos sairastut tai joudut tapaturmaan matkalla. Matkustajavakuutuksemme helpottaa hoitoon pääsyä ja korvaa lääkäri- ja sairaalakuluja, jotka ulkomailla voivat nousta huiman korkeiksi. Jos käy niin ikävästi, että matkasi yllättäen peruuntuu tai keskeytyy, voit saada korvausta kuluista ja menetetyistä matkapäivistä. Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaravahingot, muille ihmisille aiheuttamiasi vahinkoja sekä oikeudenkäyntikuluja. Matkatavaravakuutus kattaa koko perheen matkatavarat.

Tarvitseeko lapsi oman matkavakuutuksen?

Vanhempansa mukana matkustava alle 20-vuotias lapsi on pääsääntöisesti vakuutettu vanhempansa Matkustajaturvalla. Tämä koskee sekä omaa biologista tai adoptoitua lasta, samassa taloudessa asuvan avio-, avo- tai rekisteröidyn puolison lasta että pitkäaikaisesti sijoitettua lasta. Vanhempien Matkustajaturva turvaa myös matkalla elävänä syntyneen lapsen syntymähetkestä alkaen sekä ulkomailta adoptoidun lapsen kotimatkalle lähdöstä alkaen. Jos taas lapsi täyttää matkalla 20 vuotta, vanhempien Matkustajaturva koskee häntä Suomeen palaamiseen saakka.

Lapsi tarvitsee oman Matkustajaturvan koko matkan ajaksi, jos hän matkustaa yksin tai jos meno- tai paluumatka tapahtuu eri aikaan kuin vanhemman matka. Jos taas sekä meno- että paluumatka ovat samat kuin vanhemmalla, lapsi ei tarvitse omaa Matkustajaturvaa, vaikka hän osallistuisi eri retkille tai kursseille, tai asuisi matkakohteessa eri osoitteessa kuin vanhempi.

Matkustamme perheen kesken. Miten saan matkavakuutuksen kattamaan meidät kaikki?

Koko perhettä ei voi vakuuttaa yhdellä Matkavakuutuksella, vaan kumpikin vanhempi tarvitsee oman Matkustajaturvan. Vanhemman Matkustajaturva kattaa pääsääntöisesti myös mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Koko perheen matkatavaroille riittää yksi Matkatavaravakuutus, ja Kotivakuutuksesi saattaa jo kattaa matkatavaroidenne vahingot. Tarkista Kotivakuutuksesi laajuus: jos vakuutukseen sisältyy irtaimisto, matkatavaroita ei tarvitse vakuuttaa erikseen.

Jatkuva vai määräaikainen matkavakuutus?

If Matkavakuutus voi olla jatkuva tai määräaikainen eli matkakohtainen. Jos matkustat kaksi kertaa tai useammin vuodessa ulkomaille, on jatkuva matkavakuutus sinulle kätevä, ja myös halvin vaihtoehto.

Missä matkavakuutus on voimassa?

Ifin jatkuva Matkavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen Suomesta alkavan matkan alkamisesta. Määräaikainen vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn ajan.

Jatkuva Matkustajaturva on voimassa ulkomaanmatkoilla ja lisäksi kotimaanmatkoille matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen osalta. Määräaikainen Matkustajaturva on voimassa vain ulkomaanmatkoilla.Jatkuva Matkatavaravakuutus on voimassa sekä koti- ja ulkomaanmatkoilla. Määräaikainen Matkatavaravakuutus on voimassa vain ulkomaanmatkoilla.

Onko matkavakuutus voimassa kilpaurheilussa?

If Matkavakuutus ei ole voimassa jos vahinko on sattunut vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin. Matkavakuutus ei ole voimassa myöskään vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti. Kilpaurheilusta on kyse aina esimerkiksi silloin, kun vakuutetun harrastamaan lajiin liittyy vaatimus vakuutusturvasta.

Alle 18-vuotiaalla lapsella vanhempien Matkustajaturva on voimassa myös lapsen urheillessa. Sen sijaan 18 vuotta täyttänyt lapsi tarvitsee oman määräaikaisen Matkustajaturvan, jos hän harrastaa matkalla kilpaurheilua tai -toimintaa. Matkustajaturva tehdään harrastettavan lajin mukaisella maksulla ja vain sille osalle matkaa, jolloin lapsi esimerkiksi harjoittelee urheilukilpailua varten tai osallistuu kilpailuun.

Vanhempansa mukana matkustavalle alle 20-vuotiaalle lapselle ei voi ottaa lisäturvaksi vain matkalla voimassa olevaa turvaa esimerkiksi tapaturman varalta, vaan tarvittava lisäturva tulee ottaa jatkuvana, täysajan turvana. Turva on tällöin voimassa myös lapsen jokapäiväisessä elämässä.

Mikä on lentoyhtiön vastuu matkatavaroistani?

Jos lähtöselvitetyt matkatavarasi tuhoutuvat, vahingoittuvat, viivästyvät tai katoavat kokonaan ja vastuussa on EU-maan lentoyhtiö, hae korvausta ensisijaisesti lentoyhtiöltä. Siltä osin kuin lentoyhtiö ei maksa korvausta, voit hakea korvausta koti- tai matkavakuutuksestasi.

Miten voin tilata todistuksen If Matkavakuutuksestani?

Voit lähettää todistuspyynnön esimerkiksi matkavakuutuskortista tai viisumitodistuksesta If Kansiostasi tai soittaa asiakaspalveluumme.​

Urheilulajit riskialttiuden mukaan

Hoitokulu- ja päivärahakorvauksia sekä Matkustajaturvasta maksettavia korvauksia koskeva urheilurajoitus voidaan poistaa lisämaksulla useimmista urheilulajeista ja riskialttiista harrastuksista edellyttäen, että vakuutettu on If Etuasiakas.

Vakuutusmaksun suuruus riippuu harrastetun urheilun riskialttiudesta. Urheilulajit on jaettu neljään luokkaan niiden riskialttiuden mukaan. Kukin luokka kattaa siinä ja sitä alemmissa luokissa luetellut urheilulajit lukuun ottamatta lajeja, joista urheilurajoitusta ei voida poistaa.

​Luokka 1

Ampumahiihto, Ampumaurheilu, Baseball, Curling, Golf, Hiihtourheilu, Hiihtosuunnistus, Jousiammunta, Juoksu-urheilu, Keilailu, Kriketti, Kyykkä, Kävelyurheilu, Lainelautailu, Liitokiekkoilu (Ultimate), Maalipallo, Melonta, Nykyaikainen 5-ottelu, Pesäpallo, Pikaluistelu, Purjehdus, Purjelautailu (ei sis. siipi- ja leijapurjehdus), Pyöräily, Pöytätennis, Raviurheilu, Softball, Soutu, Sulkapallo, Suunnistus, Tanssiurheilu, Tennis, Triathlon, Uintiurheilu (sis. uimahypyt), Uppopallo, Vesipallo

Luokka 2

Aerobic, Cheerleading, Fitness-urheilu, Kahvakuulailu, Kelkkailu, Kilpapaintball, Kädenvääntö, Lippupallo, Miekkailu (sis. historiallinen miekkailu), Mäkihyppy, Potkulautailu, Ringette, Rullalautailu, Rullaluistelu, Squash, Taitoluistelu, Valjakkourheilu, Vesihiihto, Voimistelu, Yleisurheilu

Luokka 3

Aikido, Beach volley, Capoera, Futsal, Haavipallo (lacrosse), Hockey (sis. hockey, sisähockey ja maahockey), Ilmaurheilu (sis. myös esim. laskuvarjohyppy, ultrakevyt ilmailu, benjihyppy, purjelento, kuumailmapallolento, varjo- ja riippuliito (myös moottoroitu)), Jalkapallo, Judo, Jujutsu, Jääkiekko (ei sis. alamäkiluistelu), Jääpallo, Karate, Kaukalopallo, Kendo, Kiipeilyurheilu, Koripallo, Käsipallo, Lentopallo, Maastopyöräily (sis. alamäkipyöräily), Nyrkkeily, Paini (sis. painin eri muodot ml. lukkopaini), Potkunyrkkeily, Ratsastus, Rullakiekko, Salibandy, Seikkailu-urheilu, Taekwondo, Taido, Taistelu-, kamppailu- ja itsepuolustusurheilu (ei sis. vapaaottelu), Thainyrkkeily, Urheilu- ja laitesukellus

Luokka 4

Alppihiihto (ei sis. nopeus-, syöksy- ja off-pistelasku eikä freestyle), Crossfit, Jäätikkövaellus, Lumilautailu, Moottoriurheilu (sis. mm. autourheilu, moottoripyöräurheilu ja moottoriveneurheilu), Painonnosto, Pujottelu , Voimamiesurheilu, Voimanosto

Lajit, joista urheilurajoitusta ei voida poistaa

Alamäkiluistelu, Amerikkalainen jalkapallo, Australialainen jalkapallo, Freestyle, Kehonrakennus, Nopeuslasku, Off-pistelasku, Roller derby, Rugby, Siipi- ja leijapurjehdus, Syöksylasku, Vapaaottelu​