Ikääntyvän muuttuvat asumistarpeet

Jos haluat asua omassa kodissasi mukavasti pitkään, siihen kannattaa varautua jo nyt.

Jokaisen yli 55-vuotiaan on hyvä katsoa ennakoivasti missä ja millä tavalla asuu. Löytyykö alueelta palveluita ja yhteisöllisyyttä? Onko kodissa hyvä asua vielä silloinkin, kun ikää karttuu?

Omakotitalossakin voi asua

Omakotitalo vaatii jatkuvaa kunnossapitoa, jota ei kannata laiminlyödä. Se voi kostautua ikävinä vahinkoina – pahimmillaan jopa terveyshaittoina. Isommatkin remontit kannattaa siksi aina hoitaa.

Normaalit huoltotyöt lisäävät turvallisuutta ja parantavat asumisviihtyvyyttä. Esimerkiksi rännien puhdistukseen tai nurmikon leikkaamiseen löytyy talonmiespalveluita.

Kunnossa oleva kotivakuutus tuo myös itsessään turvaa.

Pienempään kotiin vaihtaminen

Kun lapset ovat muuttaneet pois, vähenee tilan – tai ainakin huoneiden – tarve. Jos päättää muuttaa vanhasta pois, uuden asunnon sijainti on ratkaisevassa asemassa.

Toimiva koti monipuolisella asuinalueella on erinomainen valinta. Taloissa ja lähiympäristössä on hyvä asua kaikenikäisiä ihmisiä, nuoria, lapsiperheitä, yksinäisiä ja pareja, eläkeikää lähestyviä ja sen ylittäneitä.

Ihmisten kohtaaminen oman kodin ulkopuolella vähentää yksinäisyyttä. Sosiaalinen ympäristö, ystävien ja sukulaisten läheisyys on tärkeä osa hyvinvointia. Usein arjen apukin löytyy naapureista, ystävistä ja sukulaisista.

Hissi lisää asumismukavuutta

Vaikka eläkkeelle jäädäänkin usein hyvissä sielun- ja ruumiinvoimissa, kukaan meistä ei enää nuorru. Ainakin ylimmät kerrokset hissittömässä kerrostalossa kannattaa suosiolla jättää nuoremmille, vaikka kokisikin hissittömyyden mahdollisuudeksi ylläpitää hyvää kuntoa.

Joka toisessa suomalaisessa kerrostalossa ei ole hissiä. Hissittömiä kerrostaloja on etenkin 1960–80-luvuilla rakennetuissa kaupunginosissa. Näissä ilman hissiä olevissa taloissa asuu noin 600 000 suomalaista, joista 100 000 on yli 65-vuotiasta.

Hissi antaa omaan kotiin lisävuosia. On arvioitu, että hissitalossa voi asua 6–8 vuotta kauemmin kuin hissittömässä talossa.

Jos talossasi ei ole hissiä, ole yhteydessä taloyhtiösi hallitukseen. Voitte saada hissien rakentamiseen valtion avustusta. Rakentamisen yhteydessä varmistetaan myös, että kulku hissille on esteetön.

Tapaturmat kotona

Vanhemman väestönosan tapaturmista valtaosa johtuu kaatumisesta tai matalalta putoamisesta. Tapaturmavakuutuksella pääset yksityislääkärille, mutta vahinkojen ehkäisyynkin on helpot keinot.

  • Kulkuväylien tulisi olla tilavat.
  • Kynnykset, portaat ja turhat väliovet kannattaa poistaa.
  • Tehokas valaistus auttaa arjessa selviämistä.
  • Lattiamateriaalit eivät saisi olla liukkaita.
  • Pihalla ja rapussa tulisi olla helppo kulkea.

Mikäli asunnossa on korkeita kynnyksiä tai keittiökaappeja aivan katonrajassa, ne kannattaa poistaa. Keittiökaappien alaosat voi muuttaa laatikoiksi, jolloin tavaroita ei tarvitse kurkotella.

Valaistus on turvallisuuskysymys. Pimeällä tai hämärässä tapahtuu helpommin vahinkoja. Huonossa valaistuksessa on toki myös hankala lukea tai tehdä kotitöitä.

Suojaa kotisi murroilta

Perusasioilla pääsee pitkälle. Ovien lukitus tulee huollattaa lukkosepällä kymmenen vuoden välein. Lisäksi pitää olla tieto, missä asunnon kaikki avaimet ovat.

Oveen kannattaa asentaa ovisilmä ja ketju. Turvallisuutta voi parantaa hälytysjärjestelmällä, jossa on hätäpäivystys 24/7.

Paloturvallisuus

Palovaroittimen suoma toiminta-aika ensisammutukseen tai asunnosta poistumiseen on tärkeä osa henkilöturvallisuutta – sen merkitys korostuu ihmisen ikääntyessä, kun reaktioaika heikkenee.

Palovaroittimen toiminta kannattaa testata säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Mikäli pariston vaihtaminen on hankalaa katonrajassa, voi virtalähteen sijoittaa myös seinälle jatkojohdolla ja paristokotelolla. Ensisammutusvälineet, kuten sammutuspeite kannattaa jättää näkyvälle paikalle, jotta ne ovat välittömästi käytettävissä. Liesivahti tuo turvaa liesipalojen varalta.

Tukea kotona asumiseen

Nykyään noin 90 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä vanhuksista asuu edelleen kotonaan. Se on kaikkien etu, niin läheisten, ystävien, kunnan kuin valtion.

Kotona saatetaan jossain vaiheessa tarvita apuvälineitä tai muutostöitä, jotta se olisi turvallinen paikka asua. Joissakin kunnissa on mahdollista saada muutostöihin taloudellista tukea.

Älä arkaile ottaa selvää kunnan, yksityisten toimijoiden tai vapaaehtoisjärjestöjen tarjoamasta avusta arkiaskareisiin. Se on sijoitus omaan hyvinvointiin ja helpotus läheisille. Samalla jää aikaa keskittyä tärkeämpiin asioihin – esimerkiksi lastenlapsiin, harrastuksiin tai vaikkapa lukemiseen. 

Turvallisesti kotona ikääntyessä

Kun ikävuosia kertyy, itsenäisesti pärjääminen voi muuttua aiempaa haastavammaksi. Onneksi on olemassa arjen apuvälineitä, joilla vältät tapaturmia ja vähennät niiden vakavuutta.

Sinua voi kiinnostaa myös