Hemförsäkring

Räkna ut pris och köp

Hurdan hemförsäkring behöver jag?

Om du bor i ett hög- eller radhus, behöver du endast försäkra ditt lösöre. I ett egnahemshus behöver du försäkring för både byggnaden och lösöret. Försäkringen är viktig, om du så bor i en ägarbostad eller på hyra. De flesta hyresvärdar förutsätter att hyresgästen har en hemförsäkring.

Om du är 18–28 år gammal och första gången flyttar till eget hem, är Ifs ungdomsförsäkring det bästa alternativet för dig. Den inkluderar rese-, hem- och olycksfallsförsäkring behändigt i ett och samma förmånliga paket.

Ersätter hemförsäkringen också resgodset?

Hemförsäkringen gäller också på resor enligt den skyddsnivå och självrisk som ingår i försäkringen. Om du vill, kan du minska självrisken för skador på resgodset genom att ta en separat resgodsförsäkring.

Jag har flyttat – flyttar hemförsäkringen med mig?

Din hemförsäkring täcker möjliga skador som uppkommer då du flyttar till en ny adress. Försäkringen förflyttas ändå inte automatiskt till ditt nya hem, så kom ihåg att flytta försäkringen på förhand (på finska) eller senast efter flytten.

Mitt egnahemshus är ännu inte klart, behöver jag ändå hemförsäkring?

Det lönar sig att ta en omfattande hemförsäkring genast, även om huset ännu inte står klart. Hemförsäkringen gäller när du bygger eller gör en grundlig renovering. På byggplatsen omfattar hemförsäkringen byggmaterial och -tillbehör, tillfälliga baracker och arbetstagarnas egendom, t.ex. kläder och verktyg. Försäkringen gäller också under transport, dvs. när du själv transporterar byggnadsmaterial till byggplatsen.

Var olyckan framme?

Vår snabba skadehantering hjälper dig om olyckan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan efter ämne.