Myrskyn aiheuttama vahinko

Myrskyvahingon sattuessa on tärkeintä huolehtia, että ihmiset ja eläimet ovat turvassa sekä estää lisävahinkojen syntyminen.

 1. Ota tarvittaessa yhteyttä pelastusviranomaisiin.
 2. Estä lisävahinkojen syntyminen
 • Tee raivaus-, suojaus- ja korjaustöitä itse siltä osin kuin siihen turvallisesti pystyt. Suojaa irtaimisto ja vaurioitunut katto esimerkiksi pressulla.
 • Katolla liikkuessasi ole varovainen, jottet liukastu tai putoa.
 • Käytä turvavälineitä, esimerkiksi turvavaljaita, köysiä ja suojaavia jalkineita. Pyydä tarvittaessa apua alan ammattilaisilta tai pelastuslaitokselta.
 • Älä koske maahan pudonneisiin sähköjohtoihin tai niitä painaviin puihin. Sähkölinjoja rikkoneisiin puihin ja kosketuskorkeudelle pudonneisiin johtoihin ja johtimiin ei pidä missään nimessä koskea omin päin, koska niissä saattaa olla jännite.
 • Tutustu alempana sivulla oleviin ohjeisiin eri vahinkotilanteissa.
 • Pienemmissä vahingoissa sinun ei tarvitse kiirehtiä, sillä sinulla on vuosi aikaa ilmoittaa vahingosta. Helpoiten teet vahinkoilmoituksen Omilla sivuilla.
 • Jos vahinko vaatii välitöntä kiinteistön korjausta, soita korvauspalveluun 010 19 19 19.

Vahinkoilmoitus Omilla sivuilla

Saat vastauksena ohjeet jatkoa varten. Omat sivut palvelevat 24/7.

Tee vahinkoilmoitus

Saat henkilökohtaista palvelua nyt joka päivä

Hoida vahinkoasiasi kuntoon helposti ja hetkessä numerossa 010 19 19 19 (ma–pe 8–20, la–su 10–16).

Soita korvauspalveluun

Myrsky on aiheuttanut vahinkoa omakotitalolle tai muille omistamillesi rakennuksille

Ota rikkoutuneesta rakennuksesta tai rakennuksen osasta yleiskuva ja tarkempia lähikuvia, joista selviää myrskyn aiheuttamat vauriot. Säilytä kuvat itselläsi ja toimita ne pyydettäessä.

Selvitä vahinkojen määrä

Voit valita sinulle parhaiten soveltuvan vaihtoehdon:

Korvaus omasta korjaustyöstä

Korvauskäsittelyä nopeuttaa, jos pystyt itse arvioimaan vahinkomäärän, jonka perusteella voimme maksaa korvauksen.Arvioi rakennusvahingon korjauskulut, erikseen materiaalin ja työtuntien osalta sekä listaa muut vaatimukset. Voit hakea korvausta myös toteutuneiden kulujen mukaan korjaustöiden jälkeen.

Pidä kirjaa työtunneista, säilytä tositteet toteutuneista korjaus- ja materiaalikuluista sekä muista vaatimuksista. Sähkölaitteiden ja muun irtaimiston osalta tarvitsemme tiedot laitteen merkistä, mallista, iästä ja hinnasta.

Korjaustyön tekee rakennus- tai muu korjausliike

Korjaustöihin voi ottaa avuksi rakennusliikkeen, mutta ennen suurempia korjaustöitä tarvitsemme tiedon korjaustöiden kustannuksista. Näissä tilanteissa vastaat kustannuksista siihen asti itse, kunnes olemme saaneet vahinkoilmoituksen.

Myrsky on kaatanut puita piha-alueella

 • Puiden raivaamisesta ja korjaustoimista ei ole välttämätöntä ilmoittaa meille etukäteen.
 • Ota pihasta yleiskuvia, joissa kaatuneet puut ja niiden sijainti tontilla näkyvät. Säilytä kuvat itselläsi ja toimita pyydettäessä.
 • Kaatuneet puut saat raivata hoidetulta piha-alueelta (oksien sahaaminen, ja rungon katkominen). Maksamme raivauksesta rahakorvauksen, joka sisältää myös sahauksen jälkeen pihan siivouksen ja roskien hävityksen (ei kuitenkaan niiden pois kuljettamista, pilkkomista tai haketusta).
 • Voit tarvittaessa tilata metsurin apuun. Metsuria voit tiedustella esimerkiksi paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä.
 • Korvausta voidaan maksaa hoidetun piha-alueen vahingoista. Piha-alueeseen katsotaan kuuluvan rakennuksien välittömässä läheisyydessä, päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue eli nurmikko, kivetykset, koristepuut, marjapensaat ja muut istutukset. Ilmoita meille tältä alueelta kaatuneiden puiden määrä.
 • Tonttimetsä, tonttitie tai luonnontilainen alue tontilla ei sisälly kotivakuutukseen.

Pakasteiden sulaminen sähkökatkon takia

Mikäli sähkökatko kestää pidempään ja on vaarana, että pakasteet sulavat, vältä avaamasta laitteen ovea tai kantta. Peitä pakastin huiveilla tai matoilla, sillä peitteet hidastavat pakasteiden lämpiämistä.

Mikäli pakasteet ovat kuitenkin päässet sulamaan, korvaamme sulaneita pakasteita Laaja- ja LaajaPlus-tason irtaimistovakuutuksista.

Katso tarkemmat ohjeet, kun pakasteet ovat sulaneet

Varaudu ajoissa

Muista huolehtia koti- ja mökkivakuutuksista