Jos tulva on aiheuttanut omaisuudellesi vahinkoa

Katso toimintaohjeet tulvavahinkojen ehkäisyyn ja ilmoita tulvan aiheuttamista vahingoista Omilla sivuilla 24/7. Vahinkoilmoituksen tekeminen vie vain hetken.

Mitä korvataan?

 • Kotivakuutuksen Luonnonilmiöturvasta korvataan poikkeuksellisen vesistö- tai merivesitulvan rakennukselle ja sen sisällä olevalle irtaimistolle aiheuttama vahinko.
 • Piha-alueelle tai pihalla olevalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata.
 • Suojeluohjeiden laiminlyönti voi alentaa korvauksen määrää.
 • Luonnonilmiöturvasta korvattavassa rakennusvahingossa kohteelle valittu omavastuu on kaksinkertainen, kuitenkin enintään 1 700 euroa.
 • Jos olet valinnut eri omavastuut rakennukselle ja kodin irtaimistolle, vähennetään korvauksesta vain suurempi omavastuu.
 • Voit tarkistaa vakuutusturvasi laajuuden ja omavastuun määrän Omilta sivuilta. Helpoiten käytät Omia sivuja If Mobiili -sovelluksella.

Toimintaohjeet tulvavahingon sattuessa

Varmista, että asuminen on turvallista ja estä mahdolliset lisävahingot.

 1. Tärkeintä on huolehtia, että ihmiset ja eläimet ovat turvassa.
 2. Jos tulva nousee huolestuttavan lähelle, muista katkaista sähkö pääkytkimestä. Älä koskaan koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
 3. Varmista salaoja- ja hulevesiverkostojen sekä pumppujen toimivuus.
 4. Pyri estämään veden pääsy rakennukseen ja ohjaamaan veden pääsy pois tontilta.
 5. Jos vesi pääsee rakennukseen, pyri poistamaan irtovesi. Jos tarvitset apua, ole yhteydessä pelastuslaitokseen 112.
 6. Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla
 7. Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme lisäselvityksiä.

Lue ohjeet asumisen keskeytymiseen, jos kodissasi ei voi asua vahingon takia.

Suojatoimia tulvan varalle

 • Pyri estämään veden eteneminen suojavallilla (esim. hiekkasäkeillä).
 • Jos sinulla on käytössäsi vesipumppu, varmista sen toimivuus.
 • Muussa tapauksessa suosittelemme vesipumpun hankkimista tai vuokraamista.
 • Suojaa vaarassa olevat sähkölaitteet ja arvokas omaisuus sekä pyri poistamaan omaisuus kellarista mahdollisuuksien mukaan.
 • Pyri selvittämään onko kyseessä riskialue, onko alueella tulvinut aiemmin ja miten tulva mahdollisesti leviää? Seuraa viranomaisten antamia tulvaennusteita ja arvioita.
 • Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löydät kattavan tietopaketin tulviin varautumisesta.

Huomioi vakuutusehtojen suojeluohjeet

Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla vahingon synty pyritään estämään tai vahingon laajuutta pienentämään. Vakuutukseen liittyvien suojeluohjeiden laiminlyönti voi johtaa korvauksen alentamiseen.

 • Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja hulevesien poistojärjestelmillä, kuten salaojat, ojat ja sadevesikaivot sekä pumppaamot.
 • Pihamaan kallistukset on oltava rakennuksesta poispäin.
 • Tontin ja rakennuspaikan ojat ja salaojat on pidettävä toimintakunnossa ja tarkastettava vuosittain.
 • Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa ja viemäripumppujen kunnossapidosta on huolehdittava.
 • Kosteus- ja kastumisvahingoille alttiit tavarat on sijoitettava kellarikerroksessa vähintään 10 cm korkeudelle lattian pinnasta.