Metsävahinko

Lue ensin ohjeet ja täytä sitten vahinkoilmoitus Omilla sivuilla.

Ilmoita vahingosta, joka on sattunut talousmetsällesi (taimikko, puusto ja siitä hakattu, vakuutuksenottajan omistuksessa oleva puutavara) tai tonttimetsällesi. Korvaus on vakuutuskirjassa mainittu euromäärä kiintokuutiota kohti. Se lasketaan tuhoutuneen puuston perusteella. Taimikkovahingoissa korvaus on vakuutuskirjassa mainittu euromäärä tuhoutunutta hehtaaria kohti.

Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla tai ilmoita vahingosta puhelimitse 010 19 18 18​.​​​​​

Ohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen

  1. Arvioi tuhoutuneen puuston määrä ja ilmoita erikseen kuitu- ja tukkipuiden kappalemäärät tai niiden kiintokuutiomäärät. Mikäli tuhoutuneen puuston määrä on huomattava, voidaan vahinkomäärä todeta mittaustodistuksesta. Mikäli samassa yhteydessä tehdään myös muuta hakkuuta, tulee hakkuumäärien olla eriteltynä mittaustodistuksessa. Emme kaikissa tapauksissa tarvitse kopiota tästä mittaustodistuksesta, vaan pyydämme sen tarvittaessa.
  2. Ilmoita taimikkovahingoissa tuhoutuneiden taimien lukumäärä ja puulaji.
  3. Ilmoita tuhoutuneen puuston ikä, mikäli metsävakuutukseesi liittyy turva odotusarvon menettämisen varalta.
  4. Huomioithan, että metsävahinkokorvaus on verollista tuloa. Ilmoitamme ennakonpidätyksen määrän verottajalle. Vahinkoilmoituksessa pyydämme aina ilmoittamaan metsätalouteesi liittyvän y-tunnuksen.

Käsittelemme vahinkoasiasi viipymättä. Jää odottamaan yhteydenottoamme.

Raivauksesta ja uudelleen istutuksesta ei suoriteta erillistä korvausta.

Mikäli tarvitset apua vahinkoilmoituksen tekemiseen tai vahingon määrän arviointiin, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi metsänhoitoyhdistykseen. Nämä vahingon selvittelykustannukset eivät kuitenkaan ole vakuutuksesta korvattavia, vaan siltä osin joudut maksamaan ne itse.​​

Myrsky tulossa

Muista huolehtia vakuutuksista