Skada på grund av storm

Vid stormskadaor är det viktigt att säkerställa att människor och djur kommer till trygghet och att förhindra uppkomsten av ytterligare skador. Se anvisningar och anmäl skada på Mina sidor 24/7.

Vad ersätts?

 • Hemförsäkringen ersätter skador som stormen orsakat på byggnader och lösöre.
 • Egendomens ålder och försäkringens omfattning inverkar på ersättningens storlek. Du kan kontrollera hemförsäkringens omfattning och självrisk på Mina sidor.
 • Ersättningen ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

Gör så här, om stormen orsakat skador på byggnader

 1. Kontakta vid behov räddningsmyndigheterna.
 2. Förhindra uppkomsten av mer omfattande skador.
 3. Ta en översiktsbild av byggnaden och närbilder på den del av byggnaden som skadats så att skadorna syns tydligt på bilden. Spara bilderna och skicka dem till oss på begäran.
 4. Uppskatta kostnaderna för reparationen av byggnaden, separat för material och arbetstimmar, och skriv upp eventuella övriga krav. Du kan också söka ersättning enligt de realiserade kostnaderna efter att reparationsarbetet slutförts.
 5. För bok över antalet arbetstimmar och skicka in verifikaten över realiserade reparations- och materialkostnader.
 6. Du kan också anlita en byggfirma för reparationsarbetet, men före eventuella större reparationsarbeten behöver vi uppgifter om kostnaderna för reparationen.
 7. I fråga om skador på elektriska apparater och annat lösöre behöver vi uppgift om märke, modell, ålder och pris.
 8. Gör skadeanmälan på Mina sidor eller ring 010 19 19 19.
 9. Vi kontaktar dig snarast möjligt och ger anvisningar för fortsatta åtgärder.