Vesivahinko

Lue ensin ohjeet ja täytä sitten vahinkoilmoitus Omilla sivuilla.

Vuotovahinko ja äkillinen putkirikko

Kotivakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Toimi näin vahingon tapahduttua

  1. Sulje hana tai päävesijohto.
  2. Poista irtovesi.
  3. Jos asut taloyhtiössä, ota yhteys isännöitsijään.
  4. Soita putkimiehelle ja pyydä korjaamaan vuotava putki tai LVI-laite.
  5. Mikäli vuodon on aiheuttanut rikkoutunut astian- tai pyykinpesukone, selvitä laitteen merkki, malli ja ostovuosi.
  6. Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla.

Jos kodissasi ei voi asua, lue ohjeita asumisen keskeytymiseen.

Talvivahingot

Vesijohtojen jäätymisen, lumimassojen ja sulamisvesien aiheuttamat vahingot.

Talvivahingot