Talvivahingot

Talvivahinkoja ovat lumen, jään ja sulamisvesien aiheuttamat vahingot.

Alla ohjeita, miten voit varautua putkien jäätymiseen ja muihin talvivahinkoihin sekä miten vahingon sattuessa kannattaa toimia.

Vahinkoilmoitus Omilla sivuilla

Saat vastauksena ohjeet jatkoa varten. Omat sivut palvelevat 24/7.

Tee vahinkoilmoitus

Saat henkilökohtaista palvelua nyt joka päivä

Hoida vahinkoasiasi kuntoon helposti ja hetkessä numerossa 010 19 19 19 (ma–pe 8–20, la–su 10–16).

Soita korvauspalveluun

Jäätymisvahingot

Kovilla pakkasilla vesijohdot ovat alttiina jäätymiselle ja rikkoutumiselle. Rakennuksen kaikissa huoneissa ja tiloissa, joissa kulkee putkisto, on huolehdittava riittävästä ja tasaisesta lämpötilasta. Putkiston kuntoa tulee seurata ja jäätymistä voi estää käyttäen lisälämmönlähteitä, kuten sähkölämmittimiä tai irtopattereita. Hyvä vanha keino on jättää kovalla pakkasella vesihana hieman tippaamaan, jolloin jäätyminen estyy. Hyvä keino on myös eristää putket ja/tai asentaa niihin lämmityskaapeli puolilämpimissä/kylmissä tiloissa.

Jos putket kuitenkin pääsevät jäätymään, turvallisin tapa niiden sulattamiseen on kutsua paikalle putkiasentaja, joka sulattaa putket höyryn avulla. Jos ammattilaista ei ole saatavilla, voi itse yrittää sulattaa putket käyttämällä sähkölämmittimiä. Avotulta ja kuumailmapuhallinta ei missään tapauksessa saa käyttää putkien sulattamiseen.

Mitä vakuutus korvaa jäätymisvahingoissa?

Pakkasesta tai jäätymisestä aiheutuvia putkien tai LVI-laitteiden rikkoutumisvahinkoja ei korvata kotivakuutuksista. Myöskään putkien sulattamiskustannukset eivät ole korvattavia. Sulattamiskustannukset kuuluvat normaalin kiinteistön huoltoon ja kunnossapitoon ja jäävät omistajan kustannettaviksi.

Jos putkien tai LVI-laitteiden jäätyminen ja rikkoutuminen johtuu kuitenkin esimerkiksi lämmityslaitteiston äkillisestä rikkoutumisesta, vahingot ovat kotivakuutuksesta korvattavia. Korvauksen määrään vaikuttaa aina putkiston tai LVI-laitteiden ikä.

Putkien jäätymisestä aiheutuvat vesivahingot tulevat yleensä esille sään lauhtuessa

Kotivakuutuksesta korvataan​ putkien tai LVI-laitteiden jäätymisestä aiheutuvina seurannaisvahinkoina vuotovahinkoja eli vuotaneen veden rakennukselle ja irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja. Tällöin korvattavuuteen tai sen määrään vaikuttaa myös suojeluohjeiden noudattaminen.

Tutustu suojeluohjeisiin

Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla vahingon synty pyritään estämään tai vahingon laajuutta pienentämään.

Kotivakuutuksen suojeluohjeiden mukaan LVI-laitteet ja johtoverkko on tyhjennettävä vedestä, jos rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman riittävää lämmitystä ja valvontaa. Kun rakennus on asumattomana yli viikon pituisen ajan, on pois lähtiessä pääsulkuventtiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä. Jäätyneitä putkia ei saa sulattaa avotulta käyttäen.

Jos vakuutukseen liittyviä suojeluohjeita on laiminlyöty, voidaan korvausta alentaa.

Estä veden jäätyminen putkistoissa

Riski putkien jäätymiselle syntyy, jos pakkanen on jatkunut useamman päivän eikä asunnossa ole ollut lämmitystä. Vesi jäätyy putkissa vasta silloin, kun lämpötila sisätiloissa putoaa alle nollan ja rakenteet, joissa putket kulkevat, kylmenevät.

Jos rakennuksessa on takka tai muu tulisija, lämmitä asuntoa päivittäin ja pidä lämpö nollan yläpuolella. Näin ehkäiset veden jäätymisen, putkien rikkoutumisen ja vesivahingon. Jos asunnon lämmittäminen ei ole mahdollista tai se ei ole vakituisesti asuttu, on putkisto tyhjennettävä vedestä. Tätä varten voit joutua kutsumaan paikalle putkimiehen, joka laskee vedet pois ja huolehtii siitä, että putkistoon ei jää vettä.

Lumivahingot

Lumen paino katolla sekä jäämassojen liikkumiset katolta alaspäin aiheuttavat rakenteiden painumia, halkeamia ja rakenteiden romahduksia. Jäiset lumimassat saattavat repiä lape- sekä pystytikkaat seinä- ja kattorakenteista, rikkoa tikkaat, vahingoittaa katemateriaalia tai rikkoa savuhormeja, vesirännejä sekä kuistirakenteita. Lumen paineen ja altapäin tapahtuvan lumen sulamisen aiheuttamia kattovuotoja syntyy varsinkin kattoikkunoiden, tuuletus- ja savupiippujen ja muiden läpivientien kohdalle. Muista tarkistaa aina keväisin ja syksyisin vesikatteen läpivientien kunto.

Jos vesi kuitenkin kastelee yläpohjaa, yläpohjaan tuiskunnut lumi on poistettava. Selvitä, mistä tuiskulumi on tullut rakenteisiin ja estä uusi vahinko.

Mikäli katolle patoutuneet sulamisvedet tai tuiskunnut lumi kastelee yläpohjaa, kastuneet eristeet tulee vaihtaa. Korjauta sisäpinnoite tarpeen mukaan. Korjauta viimeistään lumien sulettua myös vesikatteen ja aluskatteen läpivientikohdat.

Korvaako kotivakuutus?

Katon rikkoutumista tai painumista lumen painosta tai lumen ja jään liikkumisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata kotivakuutuksesta. Myöskään näistä syistä aiheutuvia kattovuotoja ei pääsääntöisesti korvata kotivakuutuksesta. Kuitenkin rakennukselle otettu laajin mahdollinen turva eli LaajaPlus–turva korvaa vesikattovuodoista aiheutuneita vahinkoja.

Jos samanaikaisesti tuulee ja sataa kevyttä pakkaslunta, saattaa rakennuksen yläpohjaan kertyä lunta siitäkin huolimatta, että katto on asianmukaisesti rakennettu. Lumen pääsyä tuulen voimasta rakennuksen rakenteisiin ei voida pitää Suomen oloissa ennalta arvaamattomana. Kotivakuutuksessa on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle vahingot, jotka ovat aiheutuneet lumesta tai sateesta, joten myöskään näitä vahinkoja ei korvata.

Seuraa tilannetta ja toimi ajoissa

Lumitilannetta katto- ym. rakenteiden päällä kannattaa seurata ja toimia ajoissa vahinkojen estämiseksi. Katolle kertynyt lumi on poistettava, jos lumen paino vaarantaa kattorakenteiden kantokykyä tai lumen putoaminen voi aiheuttaa vahinkoja. Lumikuorma kannattaa poistaa ajoissa riskialttiista paikoista kuten katoksilta, terasseilta, valokatteilta ja vastaavilta. Jos aiot itse poistaa lumen katolta, varmista aina työturvallisuus.

Huomioithan myös, että kiinteistön viereen ei ole kasattu lunta, joka sulaessaan mahdollistaa veden pääsyn alapohjaan ja sokkelin rakenteisiin.

Sulamisvesivahingot

Kun sadevesikaivot yms. ovat vielä jäässä, on suuri vaara, että sulamisvesi valuu rakennuksiin.

Vahinkojen ennaltaehkäiseminen

Sulamisvesien valuminen kellariin esimerkiksi ajoluiskaa pitkin pitää estää huolehtimalla, että maanpintaa pitkin valuvat vedet ohjautuvat sadevesikaivoihin ja avo-ojiin. Kiinteistön omistajan tulee tarkistaa, etteivät sadevesikaivot ole lumen peitossa, jäässä taikka tukossa. Mikäli rakennuksen vierustoille on pudonnut tai muutoin kertynyt isot lumimäärät, tulisi ne mahdollisuuksien mukaan poistaa talon reunuksilta 3 metrin matkalta, jotta sulamisvedet eivät pääsisi talon rakenteisiin. Lisäksi tulee huolehtia, etteivät sulamisvedet pääse valumaan rakennukseen päin. Myös kellarikerroksen tuuletusaukot, ikkunat yms. on syytä tarkistaa ja varmistaa, ettei vesi lumen sulaessa päädy kellariin.

Varmista, että rännit ja tasakaton kattokaivot ovat auki, jotta katolle kertyvät sulamisvedet pääsevät poistumaan esteettä.

Korvaako kotivakuutus sulamisveden aiheuttamia vahinkoja?

Sulamisvesien hallitusta poistumisesta huolehtiminen on osa kevään normaalia kiinteistön hoitoa ja kunnossapitoa, eikä sulamisvesistä aiheutuvia vahinkoja voida pitää Suomen olosuhteissa ennalta arvaamattomina. Lumen sulamisvedestä aiheutuneet rakennusvahingot eivät näin ollen ole vakuutuksesta korvattavia. Kuitenkin rakennukselle otettu laajin mahdollinen turva eli LaajaPlus-turva korvaa kattovuotoja.