Venevakuutus

Ota Ifin edullinen Venevakuutus turvaksi vastatuulien varalle​​​​​.​​​​​​​​​​​​​​​​​ Täysi 60 %:n bonus uuteen vakuutukseen.

​​


 • Vesille täydellä bonuksella

  Ottaessasi veneellesi Täyskaskon saat heti täyden 60 % bonuksen.​

 • Voimassa ympäri vuoden

  Korvaamme myös säilytyksessä ja kuljetuksessa veneelle sattuneet vahingot.

 • Korvausrahat nopeasti tilille

  90 % korvauspäätöksistä teemme vuorokauden aikana

Mitä venevakuutus korvaa? Täyskasko Osakasko
Mastovahinko *

Korvaamme purjeveneesi mastolle muusta kuin ulkoisesta syystä sattuneet äkilliset vahingot, kuten vanttien pettämisen seurauksena tapahtuneen maston kaatumisen. Ulkoisesta syystä kuten törmäyksestä mastolle aiheutuneet vahingot korvataan Veneilyturvasta, joka sisältyy Täyskaskoon.

* Mastoturva on täyskaskoon lisämaksusta saatava lisäturva.

 
Konerikko *

Korvaamme päämoottorin, voimansiirron ja potkurin rikkoutumisia, jotka aiheutuvat sisäisestä syystä. Ulkoisesta syystä kuten karilleajosta moottorille aiheutuneet vahingot korvataan Veneilyturvasta, joka sisältyy Täyskaskoon.

*Konerikkoturva on täyskaskoon lisämaksusta saatava lisäturva

 
Veneilyvahinko (esim. myrsky, karilleajo tai törmäys)

Korvaamme tyypillisiä veneilyvahinkoja, kuten myrskyn, pohjakosketuksen, karilleajon tai yhteentörmäyksen aiheuttamia vahinkoja.

Esimerkkilista ei ole kattava, eli myös muut edellä mainittujen kaltaiset ulkoiset vahingot korvataan..

Veneelle sattuneiden vahinkojen lisäksi korvaamme onnettomuuden yhteydessä:

 • Kipparin ja matkustajien kotiinkuljetukset 850 euroon saakka
 • Kustannuksia veneen vesiltänostosta ja -laskusta sekä kuljetuksesta korjaamoon
 • Hylyn poistamisesta aiheutuvia kustannuksia, jos hylky on vesiliikenteelle vaaraksi

 
Uppoaminen tai vuoto

Korvaamme veneen uppoamisen ja muita veden sisään tunkeutumisen aiheuttamia vahinkoja, jos veneen runko tai esim. läpiviennit rikkoutuvat.

 
Varkaus tai ilkivalta

Saat korvauksen jos veneesi anastetaan, sinne murtaudutaan tai sille tehdään ilkivaltaa.

Lisäksi korvataan varastetun veneen palauttamisesta takaisin omistajalle syntyviä kustannuksia.

Palovahinko

Korvaamme veneellesi aiheutuneita palovahinkoja, kuten tuli-, savu-, räjähdys- ja salamaniskuvahingot.

Lisäksi korvataan palovahingon rajoittamisen kustannuksia, kuten sammuttimien käyttö palon yhteydessä.

Kuljetus- tai säilytysvahinko

Saat korvauksen, jos ulkoinen syy aiheuttaa veneelle vahingon venettä laskettaessa, nostettaessa, säilytettäessä tai kuljetettaessa maissa.

Jos valitset Osakaskon, kotisatamassa sattuneet myrskyvahingot korvataan säilytysvahinkoina, vaikka yleisesti myrskyvahingot eivät kuulukaan Osakaskoon.

Vastuuvahinko

Korvaamme ulkopuolisille aiheutuneita vahinkoja, joista olisit itse vastuussa.


​If Venevakuutus tuo turvaa veneilijälle joustavasti ja vaivattomasti; se suojaa moottori- ja purjeveneesi ympäri vuoden. Veneen käyttökautta ei ole rajoitettu, eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa meille. Venevakuutus suojaa venettäsi niin Suomen sisävesillä kuin Itämerellä ja sen lahdissa. Olemme keränneet tälle sivulle oleellisimpia asioita, jotka auttavat sinua oikean venevakuutuksen valitsemisessa.


minkälaisia vahinkoja venevakuutus korvaa?

Venevakuutus korvaa vahingot, jotka aiheutuvat veneelle ja vesillä liikkumiseen tarvittaville varusteille. Lisäksi saat korvausta vahingoista, joista olet vastuussa ulkopuolisille.

Täyskasko antaa veneellesi kattavan turvan sekä vesille että säilytykseen. Se korvaa esimerkiksi karilleajon tai törmäyksen seurauksena veneen runkoon tai muihin osiin tulleet vauriot. Jos veneen läpiviennit tai putket rikkoontuvat ja sisään alkaa vuotaa vettä, korvaamme vuotaneen veden aiheuttamia vahinkoja. Jos vuotoa ei saataisi tukittua ja vene lopulta uppoaa, Täyskaskomme korvaa uppoamisesta aiheutuvia kustannuksia — ainoana Suomessa.

Veneelle sattuneiden vahinkojen lisäksi korvaamme onnettomuuden yhteydessä:

 • Kipparin ja matkustajien kotiinkuljetukset 850 euroon saakka
 • Kustannuksia veneen vesiltänostosta ja -laskusta sekä kuljetuksesta korjaamoon
 • Varastetun veneen palauttamisen takaisin omistajalle
 • Vahingon rajoittamisen kustannuksia, esim. sammuttimien käyttö palon yhteydessä
 • Hylyn poistamisesta aiheutuvia kustannuksia, jos hylky on vesiliikenteelle vaaraksi

Täyskasko on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen veneen arvosta riippumatta, mutta halutessasi voit ottaa veneellesi myös suppeamman Osakaskon. Se jättää esimerkiksi karilleajot, pohjakosketukset ja törmäykset omalle vastuullesi. Kuten Täyskaskokin, korvaa myös Osakasko erilaisia säilytyksessä tapahtuvia vahinkoja, kuten veneen anastamisen tai siihen murtautumisen.

Vesillelaskun tai kuljetuksen yhteydessä tapahtuneiden kömmähdyksien aiheuttamat vahingot ovat myös molempien turvalaajuuksien piirissä. Kotisatamassa säilytyksessä olleelle veneelle myrskyssä aiheutuneet vahingot korvataan molemmista vakuutuksista.


Vakuutuksen hintaan vaikuttavat alennukset

Saat Täyskaskoon heti täyden 60 %:n bonuksen, jonka ansiosta vakuutuksesi hinta laskee huomattavasti. Bonus ei edellytä aiempaa veneilyhistoriaa eli saat edun, vaikka olisit hankkinut ensimmäisen veneesi. Verkkokauppa laskee Täyskaskon hinnan automaattisesti 60 %:n bonuksella.

Mikäli olet katsastanut veneesi Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n katsastusmääräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan, saat lisäksi 20 %:n katsastusalennuksen.

Jos sinulla on ennestään Ifissä muita vakuutuksia, voit olla lisäksi oikeutettu Etuohjelman ​mukaiseen jopa 15 %:n alennukseen.


Masto- ja Konerikkoturvat täydentävät täyskaskoa

Täyskasko korvaa veneen moottorille ja mastolle törmäyksessä, pohjakosketuksessa ja myrskyssä sattuneita vahinkoja. Masto voi kuitenkin kaatua ja vaurioitua ilman tällaisia onnettomuuksia esimerkiksi vanttien pettäessä. Matkanteko voi tyssätä myös moottorin tekniseen vikaan jonkin sen osan hajotessa. Halutessasi voit täydentää veneesi Täyskaskoa Masto- tai Konerikkoturvalla, jotka korvaavat edellä mainittuja vahinkoja, joihin varovainenkaan veneilijä ei voi varautua.

Täyskaskoon lisämaksusta saatava Konerikkoturva

 • myönnetään korkeintaan viisi vuotta vanhalle moottorille
 • on voimassa kunnes moottori on kymmenen vuotta vanha
 • ei korvaa voimassa olevan takuun alaisia tai valmistajan antamien huolto-ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneita vaurioita
Täyskaskoon lisämaksusta saatava Mastoturva
 • myönnetään vähintään 15 000 euron arvoiselle ja korkeintaan 15 vuotta vanhalle purjeveneelle
 • on voimassa kunnes purjevene on 25 vuotta vanha

Vakuuta myös yrityksen vene tai pienalus​Vakuutusehdot ja -oppaat

Usein kysyttyä venevakuutuksesta

​Missä ja milloin venevakuutus on voimassa?

If Venevakuutus suojaa moottori- ja purjeveneesi ympäri vuoden. Venevakuutus suojaa venettäsi niin Suomen sisävesillä kuin Itämerellä ja sen lahdissa.

Mitä If Venevakuutus korvaa?

Venevakuutus korvaa vahingot, jotka aiheutuvat veneelle ja vesillä liikkumiseen tarvittaville varusteille. Täyskasko korvaa vesillä liikkuessa sattuneet törmäys- ja pohjakosketusvahingot, mutta Osakaskosta nämä on rajattu pois. Ylläolevasta taulukosta näet kaskovakuutuksien erot.

Esimerkkejä vahinkotapauksista:

 • Veneen noston yhteydessä nosturin nostoliina pettää ja masto tippuu veneen päälle
 • Terve puu kaatuu veneen päälle talvisäilytyspaikalla
 • Salama iskee suoraan veneeseen rikkoen elektroniikkaa ja runkoa
 • Veneen ollessa laiturissa veneestä anastettiin lukitussa tilassa olevia venevarusteita
 • Vene riistäytyi kiinnityksistään syysmyrskyn (keskituulta 15 m/s) aikana kotilaiturista
 • Karilleajo huonon näkyvyyden johdosta, jolloin vetolaite ja potkuri vaurioituivat

Lisäksi saat korvausta vahingoista, joista olet vastuussa ulkopuolisille.

Mitä If Venevakuutus EI korvaa?

Kaikista vahingoista ei voi saada korvausta. Esimerkiksi tahallisesti aiheutettuja tai odotettavissa olevia vahinkoja ei korvata. Törkeä huolimattomuus, vesiliikenteen vaarantaminen ja alkoholin tai huumausaineiden vaikutus vahinkojen syntyyn sekä
puutteet ja virheellisyydet vakuutuksen tekemisessä tai voimassapidossa, vahingon torjumisessa tai korvauksen hakemisessa voivat estää korvaamisen tai rajoittaa sitä.

Vahinkoa ei korvata, jos sen syynä on esimerkiksi:
 • suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirhe
 • kuluminen, ruostuminen, syöpyminen, lahoaminen, väsyminen tai osmoosi
 • tuuli, jonka keskinopeus on alle 15 m/s
 • pakkanen, jäätyminen, lumi, sade, tulva tai aallokko
 • sähkölaitteiden ja -johdinten oikosulku, paitsi jos syynä on salaman isku
 • moottoreiden ja laitteiden tekninen vika, paitsi jos vakuutukseen kuuluu Konerikkoturva
 • katoaminen tai unohtaminen.

Miten vahinko vaikuttaa venevakuutuksen bonukseen?

Täyskaskon bonus laskee, jos vakuutuskauden aikana sattuu vahinko. Palo-, varkaus-, ilkivalta- tai vastuuvahinko eivät aiheuta bonusalenemaa.

Vahingon seurauksena bonus laskee 20 %, joka vaikuttaa vakuutuksen hintaan seuraavasta kaudesta lähtien. Vahingottoman vuoden jälkeen bonus nousee jälleen vuosittain 10 %.

Osakasko on bonusoikeudeton, joten siitä korvattava vahinko ei vaikuta vakuutuksen hintaan seuraavana vakuutuskautena.

​Maksanko Täyskaskosta turhaan talvisin, kun en veneile?

Et, sillä veneen Täyskasko on vuodenaikahinnoiteltu. Se tarkoittaa, että hinnassa on otettu huomioon vuodenaikojen vaihtelu: vakuutusmaksu muodostuu suurimmaksi osaksi kesäkuukausilta, jolloin olet vesillä ja veneeseen kohdistuu enemmän riskejä. Talvikuukausilta veloitetaan vain pieni osuus Täyskaskon kokonaishinnasta. Vakuutus kuitenkin laskutetaan tasaerin, jos olet valinnut, että maksat laskusi useammassa erässä.

Huomaa, että vakuutus korvaa myös sellaisia vahinkoja, joita voi sattua talvisaikaan, kuten veneelle säilytyksessä sattuneet vahingot sekä varkaus-, palo- ja ilkivaltavahingot. Vakuutuksen päättäminen talviajaksi siirtäisi nämä vahingot omalle vastuullesi.

Miten saan tarjouksen venevakuutuksesta?

Voit laskea hinnan ja ostaa venevakuutuksen verkkokaupasta. Voit myös tehdä tarjouspyynnön Omien sivujen​ kautta lähettämällä meille viestin. Tämä onnistuu, vaikka et vielä olisikaan asiakkaamme, sillä Omille sivuille pääset kirjautumaan verkkopankkitunnuksillasi. Voit myös soittaa meille arkipäivisin klo 8—20 välillä numeroon 010 19 19 23 ja pyytää tarjouksen.

​Mistä löydän kaikki veneeseen liittyvät tiedot, joita verkkokauppa kysyy?

Veneen myynti-ilmoituksissa ei aina ole ilmoitettu kaikkia tietoja, joita verkkokauppa kysyy.​Jos olet harkitsemassa veneen hankkimista ja yrität laskea venevakuutuksen hintaa, pyri antamaan tiedot parhaan arviosi mukaan. Muista, että vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on kuitenkin, että kaikki veneen tiedot ovat täydelliset ja oikein. Nämä tiedot saat myyjältä.

Jos haluat tarjouksen venevakuutuksesta kulkuvälineelle, jonka jo omistat, löydät tarvittavat tiedot Trafin Oma asiointi​ -palvelusta, mikäli vene on ilmoitettu vesikulkuneuvorekisteriin. Palveluun pääset kirjautumaan pankkitunnuksillasi.

Vesikulkuneuvorekisteriin kuuluvat:

 • Vähintään 5,5 metriä pitkät purje- ja moottoriveneet
 • Kulkuneuvot, joiden moottoriteho on vähintään 15 kilowattia (20hv)
 • Muut koneelliset vesikulkuneuvot kuten vesiskootterit

​​

Purjehduskilpailut ja venevakuutus

​Voimassaolo purjehduskilpailussa

Venevakuutus on normaalisti voimassa purjehduskilpailussa vakuutuksen voimassaoloalueella Suomen sisävesillä, mukaan lukien Saimaan kanavalla, pohjoismaiden rannikkoalueilla, Itämerellä ja sen lahdissa.

Purjehduskilpailuissa sattuneiden vahinkojen korvauksista vähennetään lisäomavastuuna 25 prosenttia vahingon määrästä, jos vahinko on sattunut purjeille tai takilalle. Muissa vahinkotyypeissä ei veloiteta lisäomavastuuta.

Venevakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutetut äkilliset ja ennalta arvaamattomat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa, mikäli vahinko on aiheutunut vakuutetun veneen käytöstä. Vastuuvakuutus on voimassa kilpailuissa. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärät ovat:

 • henkilövahingoissa 505 000 €
 • esinevahingoissa 255 000 €
 • omavastuu vahinkotapausta kohden 130 €
Jos osallistut purjehduskilpailuun, joka järjestetään venevakuutuksen normaalin voimassaoloalueen ulkopuolella ja/tai jossa vaaditaan vastuuvakuutukselta suurempaa enimmäiskorvausmäärää, saat hankittua laajennuksen vakuutukseesi kilpailun ajaksi ottamalla meihin yhteyttä Omien sivujen​ kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme. Laajennusta varten tarvitsemme seuraavat tiedot:

 • kilpailuaika ja -paikka
 • kilpailun nimi
 • kilpailun järjestäjän vaatiman vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä

​​

Lue lisää veneilystä

Lue ja ota käyttöön hyödylliset vinkkimme veneilyyn. Tai klikkaa seuraavista pikalinkeistä, niin pääset suoraan lukemaan sinua eniten kiinnostavasta aiheesta.

Muista myös muut vakuutukset