Veneen katsastus

Veneen katsastaminen ei ole pakollista, mutta se kannattaa. Ifin venevakuutuksesta saat katsastuksen ansiosta 10 % alennuksen. Lue lisää, miksi vene on järkevä katsastaa!

Katso venevakuutuksesi hinta

Miksi veneen katsastaminen kannattaa?

Veneily on parasta silloin, kun sää on lämmin, vene toimii niin kuin pitääkin ja huolet pysyvät kaukana horisontissa. Kätevä tapa minimoida yllättävät huolet vesillä on katsastaa vene joka vuosi.

Veneiden katsastus on veneily- ja purjehdusseurojen vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä veneilyn turvallisuutta.

Veneen katsastaminen ei ole pakollista eikä se liity veneen rekisteröintiin. Tosin pursiseurat edellyttävät jäseniltään katsastusta, ja seuran lippua ja viiriä saa käyttää vain veneilykauden aikana katsastetussa veneessä.

Näin saat 10 % alennuksen venevakuutuksesta

Katsastus kannattaa myös siksi, että saat sen ansiosta 10 % alennuksen Ifin venevakuutuksesta.

Edun saadaksesi veneesi tulee olla katsastettu Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) katsastusmääräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan eli avomeri- rannikko- tai saaristoluokkaan.

Etu ei koske luokkaa 4, eli suojaisille vesialueille katsastettuja veneitä. Lue lisää katsastusluokista

Mikäli olet veneen katsastuksen lisäksi suorittanut esimerkiksi SPV:n veneilijäkurssin, saat yhteensä 20 % alennuksen venevakuutuksesta. Lue lisää veneilykursseista

10 % katsastusetu venevakuutuksesta

kun katsastat veneesi Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n määräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan

Veneen katsastus on jaettu perus- ja vuosikatsastukseen

Veneen katsastuksen tarkoitus on lisätä turvallisuutta vesillä, tarkastaa veneen tekniikkaa, laitteita ja varustusta, jakaa tietoa veneen hoidosta, varustamisesta ja varusteiden käytöstä
sekä lisätä tietoisuutta muista vesillä liikkujista.

Veneen peruskatsastus

Vene peruskatsastetaan joka viides vuosi ja silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Peruskatsastus tehdään myös, jos vene on vaurioitunut tai veneseura katsoo siihen olevan aihetta.

Peruskatsastus tehdään kahdessa vaiheessa. Kun vene on maissa, veneen kunto tarkastetaan runkokatsastuksena. Erityistä huomiota kiinnitetään veneen rungon kuntoon sekä muihin ulkopuolelta tarkasteltaviin kohteisiin kuten ohjaus- ja voimansiirtolaitteisiin sekä läpivienteihin. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat asiat sekä moottori. Lopputarkastus tehdään katsastuksen toisessa vaiheessa, kun vene on vesillä.

Veneen vuosikatsastus

Veneen vuosikatsastus tehdään vuosittain, kun vene on käyttökunnossa. Vuosikatsastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti veneen turvallisuutta parantaviin varusteisiin ja laitteisiin. Laadukkaita pelastusliivejä, kuivapukua ja venelukkoja myy esimerkiksi If Turvakauppa.

Veneen katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen mukaan neljään eri luokkaan.

Katsastusluokka 1 : Avomeri

Tähän luokkaan kuuluvat rakenteeltaan ja kunnoltaan avomeriolosuhteisiin soveliaat veneet, jotka voivat olla riittävän omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Katsastusluokka 2 : Rannikko

Tähän katsastusluokkaan pääsevät veneet, jotka soveltuvat rakenteensa ja kuntonsa puolesta meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä. Avomeriveneiden ohella myös rannikkoveneiden on oltava riittävän omavaraisia.

Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa olosuhteissa Pohjois-Itämeren Hanko-Gotlanti linjan länsipuolella, sekä Etelä-Itämeren linjan Öölanti-Bornholm Regen länsipuolella.

Katsastusluokka 3: Saaristo

Tähän katsastusluokkaan kuuluvat veneet, jotka soveltuvat kuntonsa ja rakenteensa puolesta veneilyyn saaristossa ja sisävesillä. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja Helsinki-Tallinna-välin.

Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet

Tähän luokkaan katsastetaan veneet, jotka sopivat rakenteensa ja kuntonsa puolesta suojaisille vesialueille ja purjehdustapahtumiin valvotuissa olosuhteissa.

Lähde: Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Edellytykset veneen katsastukselle

Jotta vene voitaisiin katsastaa haluttuun luokkaan, sen on oltava:

  • käyttötarkoitukseensa nähden turvallinen ja riittävän vahvarakenteinen
  • laitteiltaan ja varusteiltaan ajantasainen ja vaaditut kriteerit täyttävä
  • katsastusluokan säännöt täyttävä
  • merikelpoinen katsastusluokan purjehdusalueella.

Veneen varusteet kuntoon

Ennen katsastusta perehdy SPV:n listaukseen katsastuksessa läpikäytävistä veneen varusteista. Tutustu myös, mitkä ovat veneen pakolliset varusteet.