Veneen katsastus

Veneen katsastaminen ei ole pakollista, mutta se kannattaa. Ifin venevakuutuksesta saat katsastuksen ansiosta 20 % alennuksen. Lue lisää, miksi vene on järkevä katsastaa!

Veneily on parasta silloin, kun sää on lämmin, vene toimii niin kuin pitääkin ja huolet pysyvät kaukana horisontissa. Kätevä tapa minimoida yllättävät huolet vesillä on katsastaa vene joka vuosi. Katsastus kannattaa myös siksi, että saat sen ansiosta 20 % alennuksen Ifin venevakuutuksesta.

Veneiden katsastus on veneily- ja purjehdusseurojen vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä veneilyn turvallisuutta. Veneen katsastaminen ei ole pakollista eikä se liity veneen rekisteröintiin. Tosin pursiseurat edellyttävät jäseniltään katsastusta, ja seuran lippua ja viiriä saa käyttää vain veneilykauden aikana katsastetussa veneessä.

Veneen katsastuksen tarkoitus:

  • lisätä turvallisuutta vesillä
  • tarkastaa veneen tekniikkaa, laitteita ja varustusta
  • jakaa tietoa veneen hoidosta, varustamisesta ja varusteiden käytöstä
  • lisätä tietoisuutta muista vesillä liikkujista.

Veneen katsastaminen

Veneen katsastus on jaettu perus- ja vuosikatsastukseen.

Veneen peruskatsastus

Vene peruskatsastetaan joka viides vuosi ja silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Peruskatsastus tehdään myös, jos vene on vaurioitunut tai veneseura katsoo siihen olevan aihetta.

Peruskatsastus tehdään kahdessa vaiheessa. Kun vene on maissa, veneen kunto tarkastetaan runkokatsastuksena. Erityistä huomiota kiinnitetään veneen rungon kuntoon sekä muihin ulkopuolelta tarkasteltaviin kohteisiin kuten ohjaus- ja voimansiirtolaitteisiin sekä läpivienteihin. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat asiat sekä moottori. Lopputarkastus tehdään katsastuksen toisessa vaiheessa, kun vene on vesillä.

Veneen vuosikatsastus

Veneen vuosikatsastus tehdään vuosittain, kun vene on käyttökunnossa. Vuosikatsastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti veneen turvallisuutta parantaviin varusteisiin ja laitteisiin. Laadukkaita pelastusliivejä, kuivapukua ja venelukkoja myy esimerkiksi If Turvakauppa.

Katsastuksella 20 % alennus venevakuutuksesta

Jos olet katsastanut veneesi Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n katsastusmääräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan, saat venevakuutuksestasi 20 % alennusta.

Veneilytutkinto tuo 20 % alennuksen

Saat venevakuutuksesta 20 % alennuksen myös siinä tapauksessa, että olet suorittanut veneilytutkinnon (Trafin kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja tai SPV:n teoria- ja käytännöntaitokurssit veneilyyn).

Valitse katsastusalennus tai tutkintoalennus

Katsastus- ja veneilytutkintoalennukset ovat vaihtoehtoisia, eli käytännössä alennuksen enimmäismäärä on 20 % venettä kohden.

Veneen katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen mukaan neljään eri luokkaan. Jotta vene voitaisiin katsastaa haluttuun luokkaan, sen on oltava:

  • käyttötarkoitukseensa nähden turvallinen ja riittävän vahvarakenteinen
  • laitteiltaan ja varusteiltaan ajantasainen ja vaaditut kriteerit täyttävä
  • katsastusluokan säännöt täyttävä
  • merikelpoinen katsastusluokan purjehdusalueella.

Katsastusluokka 1 (A): Avomeri

Tähän luokkaan kuuluvat rakenteeltaan ja kunnoltaan avomeriolosuhteisiin soveliaat veneet, jotka voivat olla riittävän omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Katsastusluokka 2 (B): Rannikko

Tähän katsastusluokkaan pääsevät veneet, jotka soveltuvat rakenteensa ja kuntonsa puolesta meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä. Avomeriveneiden ohella myös rannikkoveneiden on oltava riittävän omavaraisia.
Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa olosuhteissa Pohjois-Itämeren Hanko-Gotlanti linjan länsipuolella, sekä Etelä-Itämeren linjan Öölanti-Bornholm Regen länsipuolella.

Katsastusluokka 3 (C): Saaristo

Tähän katsastusluokkaan kuuluvat veneet, jotka soveltuvat kuntonsa ja rakenteensa puolesta veneilyyn saaristossa ja sisävesillä.
Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja Helsinki-Tallinna-välin.

Katsastusluokka 4 (D): Suojaisat vesialueet

Tähän luokkaan katsastetaan veneet, jotka sopivat rakenteensa ja kuntonsa puolesta suojaisille vesialueille ja purjehdustapahtumiin valvotuissa olosuhteissa.

Lähde: Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Veneen varusteet kuntoon

Ennen katsastusta perehdy SPV:n listaukseen katsastuksessa läpikäytävistä veneen varusteista. Tutustu myös, mitkä ovat veneen pakolliset varusteet.