Veneen katsastus

Veneen katsastaminen ei ole pakollista, mutta se kannattaa. Lue, miksi!

Veneilyturvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota, jotta kesähetket vesillä olisivat huolettomia. Vahingoilta ei voi kuitenkaan aina välttyä. Niinpä veneen turvalaitteet ja varusteet on hyvä tarkastaa aika-ajoin. Tähän pyritään myös veneen katsastustoiminnalla.

Katsastustoiminta on jäsenseurojen arvokasta vapaaehtoistoimintaa turvallisuuden eteen, jotta liikkuminen vesillä olisi entistäkin turvallisempaa. Veneen katsastaminen on siis vapaaehtoista, eikä se liity veneen rekisteröintiin. Tosin, jos olet pursiseuran jäsen, edellytetään että katsastus tehdään. Seuran lippua ja viiriä saa käyttää vain veneilykaudelle katsastetussa veneessä. Olipa vene sitten katsastettu tai ei, vesillä liikkuessa vastuu veneestä ja mukana matkustavien henkilöiden turvallisuudesta on kuitenkin aina veneen kipparilla.

Veneen katsastuksen tarkoitus:

  • lisätä vesillä liikkumisen turvallisuutta
  • käydä läpi veneen tekniikkaa, laitteita ja varustusta
  • opastaa veneen hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa
  • vahvistaa turvallisuusmyönteistä asennetta
  • ymmärtää kaupallisen merenkulun ja muiden vesillä liikkuvien merkitys.

Veneen katsastusmenettely

Katsastusmenettely on jaettu vuosi- ja peruskatsastukseen.

Veneen vuosikatsastus

Veneen vuosikatsastus suoritetaan vuosittain veneen ollessa veneilykunnossa. Vuosikatsastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti veneen turvallisuuteen vaikuttaviin varusteisiin ja laitteisiin, joita myy mm. If Turvakauppa.

Veneen peruskatsastus

Veneen peruskatsastus suoritetaan joka viides vuosi, ja silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Peruskatsastus tehdään myös tilanteissa, jossa vene on vaurioitunut tai veneseura katsoo siihen olevan aihetta.

Peruskatsastus tehdään kahdessa vaiheessa. Kun vene on maissa, veneen kunto tarkastetaan runkokatsastuksena. Erityistä huomiota kiinnitetään veneen rungon kuntoon sekä muihin ulkopuolelta tarkasteltaviin kohteisiin, kuten ohjaus- ja voimansiirtolaitteisiin sekä läpivienteihin. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori. Lopputarkastus tehdään katsastuksen toisessa vaiheessa veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina.

Lähde: Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Veneen katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen mukaan neljään eri luokkaan. Jotta vene voitaisiin katsastaa haluttuun luokkaan, sen on oltava:

  • käyttötarkoitukseensa nähden turvallinen ja riittävän vahvarakenteinen
  • laitteiltaan ja varusteiltaan ajantasainen ja vaaditut kriteerit täyttävä
  • kyseisen katsastusluokan säännöt täyttävä
  • merikelpoinen huomioon ottaen katsastusluokan purjehdusalue.


Katsastusluokka 1 (A): Avomeri

Avomeriolosuhteisiin purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Katsastusluokka 2 (B): Rannikko

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia.

Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa olosuhteissa Pohjois-Itämeren Hanko-Gotlanti linjan länsipuolella, sekä Etelä-Itämeren linjan Öölanti-Bornholm Regen länsipuolella.

Katsastusluokka 3 (C): Saaristo

Saaristoon ja sisävesille normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet.

Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Katsastusluokka 4 (D): Suojaiset vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvat purjehdustapahtumat.

Alennusta vakuutusmaskusta

Saat 20 % lisäalennuksen, jos olet katsastanut veneesi Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n katsastusmääräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan. Tutustu venevakuutukseen.