Båtförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring

Via webbutiken får du genast pris på en båtförsäkring för motorbåt, segelbåt eller vattenskoter. Månatlig fakturering är en enkel lösning vi erbjuder dig och du får också rabatt med båtförarexamen.

 • Båtförsäkring utan stormgränser

  Du får ersättning för skador till sjöss oberoende av vindens hastighet.

 • Få direkt 60 % i bonus på helkasko

  Det mest omfattande skyddet ute på vattnet och vid förvaring till ett förmånligt pris.

 • Finlands minsta självrisk

  Självrisken är endast 100 euro vid stöld, skadegörelse och brandskada.


Skyddsnivåer Helkasko Delkasko
Skada till sjöss (t.ex. storm, vindby, grundstötning eller kollision)

Vi ersätter typiska skador till sjöss, såsom skador till följd av storm, bottenkänning, grundstötning eller kollision. Vi ersätter sjöskador oberoende av vindhastighet.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk du valt.

Utöver skador på båten ersätter vi i samband med olycksfall:

 • Hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • Kostnader för torrsättning och sjösättning av båten samt transport till reparationsverkstad
 • Kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken.
Förlisning eller läckage

Vi ersätter skadan om båten sjunkit och andra skador som orsakats av att vatten läckt in i båten, t.ex. då båtens skrov eller genomföring gått sönder.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt.

Maskinskada (Tilläggsskydd)

Vi ersätter skador som orsakats båtens huvudmotor, kraftöverföring och propeller genom en inifrån kommande händelse. Exempelvis om maskinen får ett tekniskt fel under körningen och färden inte kan fortsätta.
Skador som orsakats motorn till följd av en utifrån kommande händelse, t.ex. grundstötning, ersätts från Skyddet i händelse av sjöskada som ingår i Helkasko.

Maskinskadeskyddet är ett tilläggsskydd som kan fogas till Helkasko mot tilläggspremie.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt.

Finansieringsskydd (Avgiftsfritt tilläggsskydd)

Vi ersätter finansieringsbolaget för skador på den finansierade båten också då ersättningen i övrigt skulle utebli. Du får Finansieringsskydd till Helkasko, om båten ägs av ett finansieringsbolag.

Stöld eller skadegörelse

Du får ersättning, om din båt stjäls, någon bryter sig in i båten eller båten utsätts för skadegörelse.

Dessutom ersätter vi kostnaderna för att återbörda en stulen båt till ägaren.

Från ersättningen avdras 100 euro i självrisk. Om motorn varit låst med ett ändamålsenligt lås för utombordsmotor görs inget avdrag för självrisk.

Brandskada

Vi ersätter brandskador som orsakats din båt, t.ex. skada till följd av eld, rök, explosion och blixtnedslag.

Dessutom ersätts kostnaderna för att begränsa skadan, t.ex. användning av brandsläckare i samband med en eldsvåda.

Från ersättningen avdras 100 euro i självrisk.

Skada vid transport och förvaring

Du får ersättning för skador på båten genom en utifrån kommande händelse i samband med sjösättning, torrsättning, förvaring eller transport på land.

Exempelvis om lyftlinan ger vika vid upptagningen och båten välter. Vi ersätter båtens reparationskostnader.

Ansvarsskada

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och för vilka du själv är ansvarig. Exempelvis om en fender lossnar i hamnen och din båt repar båten som ligger förtöjd invid. Vi ersätter reparationskostnaderna för den främmande båten. 

If Apu - du får hjälp 24/7 ute på vattnet

Den kostnadsfria If Apu-tjänsten står till din tjänst dygnet runt när du är ute på vattnet. Du når If Apu alla tider på samma nummer som vår ersättningstjänst: 010 19 19 19. Genom att ringa If Apu får du hjälp och råd om hur du ska gå till väga i följande situationer:

 • Båten kör på grund
 • Du har Maskinskadeskydd (avgiftsbelagt tilläggsskydd) och motorn stannar plötsligt ute på fjärden på grund av tekniskt fel, och resan avbryts
 • Du behöver ruttanvisningar till närmaste reparationsverkstad om skadan är framme

 Notera att If Apu hjälper och ger råd i alla situationer, men skadans ersättningsbarhet beror på den omfattning du valt på försäkringen.

Jämför båtförsäkringar

If erbjuder två alternativ för båtförsäkring: helkasko och delkasko. Den billigaste båtförsäkringen kan vara ett lockande alternativ, men vid prisjämförelser lönar det sig också att beakta hur väl du känner till fartområdet och hurdana skador det lönar sig att gardera sig mot.

En försäkring som utvecklats i samarbete med båtfolk

Oavsett om du väljer delkasko eller helkasko, är Ifs båtförsäkring alltid flexibel och behändig. Den skyddar motor- och segelbåten samt vattenskotern året runt.

Ifs båtförsäkring har inga stormgränser, dvs. vi ersätter skador oberoende av vindhastighet. Vi har därutöver Finlands minsta självrisk, som är endast 100 euro i händelse av stöld, skadegörelse och brandskada.

Det lönar sig inte heller att underskatta Finlands bästa skadehantering hos If, som hjälper dig smidigt om skadan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan.

Ägs båten av ett företag? Be om en offert

Små kostnader för helkasko under vintermånaderna

För båtar med premiesättning enligt årstid varierar priset på helkaskoförsäkring, som fastställs enligt kalendermånad. På sommaren är priset som högst, och på vintern är priset som lägst. Oavsett faktureras försäkringspremien året runt och du kan betala din premie i rentav 12 delar utan extra kostnader.

Exempel: Om du köper en helkaskoförsäkring 1.5. och säljer båten 31.9., faktureras ca. 65 % av det totala årspriset. Om försäkringens årspris är exempelvis 1 000 euro, är priset ca. 650 euro för den tid försäkringen har varit giltig.

Rabatter som inverkar på försäkringens pris

Du får genast fulla 60 % i bonus på helkaskoförsäkring, varför priset på båtens försäkring sjunker betydligt. Bonusen förutsätter ingen tidigare båtlivserfarenhet, dvs. förmånen gäller också din första båt. Webbutiken räknar automatiskt ut pris på helkaskoförsäkring som inkluderar maximibonus.

Vi belönar båtförare som satsar på säkerhet ute på vattnet. Om du avlagt båtförarexamen genom slutförda studier på en båt- eller navigationskurs som omfattar minst grundnivå och därtill besiktat din båt, får du rentav 20 % i rabatt på båtförsäkringen. Läs mer om rabatterna.

Om du har andra försäkringar hos If eller om du köper dem vid sidan av en båtförsäkring, kan du dessutom ha rätt till en rabatt på 10–16 % via If Förmånsprogram. Hos If kan du betala dina försäkringspremier i 12 poster utan extra kostnader, om du tar i bruk e-faktura.

Räkna ut båtförsäkringens pris

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring