Båtförsäkring

 • Båtförsäkring utan stormgränser

  Vi ersätter skadorna oberoende av vindens hastighet.

 • Få direkt 60 % i bonus på helkasko

  Det mest omfattande skyddet ute på vattnet och vid förvaring till ett förmånligt pris.

 • Finlands minsta självrisk

  Självrisken är endast 100 euro vid stöld, skadegörelse eller brandskada.


If Båtförsäkring – utvecklad i samarbete med båtfolket

En flexibel och okrånglig båtförsäkring som har utvecklats för att skydda din motorbåt, segelbåt eller vattenskoter året runt. Båtens användningsperiod är inte begränsad, och du behöver inte meddela oss separat om båten används i trafik. Månatlig fakturering är en behändig lösning, och du får dessutom rabatt när du har genomfört båtförarexamen.

Hos oss behöver du inte bekymra dig över stormgränser, dvs. vi ersätter skador oberoende av vindhastighet. Därutöver är självrisken vi erbjuder endast 100 euro vid skador på grund av stöld, skadegörelse och brand.

Lägre pris på båtförsäkringen när du satsar på säkerhet

Båtförare som satsar på säkerhet till sjöss belönar vi med ett lägre pris på båtförsäkringen. Om du avlagt båtförarexamen genom slutförda studier på en båt- eller navigationskurs, och har dessutom besiktat din båt, har du rätt till t.o.m. 20 % i rabatt på din båtförsäkring.

När du väljer vår helkaskoförsäkring får du genast fulla 60 % bonus. Bonusen förutsätter ingen tidigare båtlivserfarenhet, dvs. förmånen gäller också din första båt.

Du kan därtill ha rätt till 10–15 % samlingsrabatt via If Förmånsprogram om du vid försäkrandet av båten köper fler försäkringar, eller om du redan har försäkringar hos oss.

Deltagare som står på en brygga under båtförarkurs
If erbjuder rabatt på båtförsäkringen om man t.ex. genomfört båtförarexamen.

Jämför båtförsäkringar

If erbjuder två alternativ: helkasko och delkasko. Båda båtförsäkringarna ersätter skador som inträffat i samband med förvaring samt sjösättning eller skador som inträffat vid transport på land. Stölder, brandskador samt skador som du orsakat utomstående omfattas därutöver av båda skyddsnivåerna.

Skyddsnivåer Helkasko Delkasko
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår

Helkasko ger båten det bästa skyddet tills sjöss samt vid förvaring

Helkasko omfattar skador som inträffat till sjöss, t.ex. grundstötning, bottenkänning eller kollision och andra skador som orsakats skrovet eller båtens övriga delar.

Om båtens genomföring eller rör går sönder och det börjar läcka in vatten, ersätter vi skador som orsakats av att vatten läckt in i båten. Om läckan inte går att täppa till och båten sjunker, ersätter vår helkasko kostnader som härrör från förlisningen.

I samband med olyckor ersätts också:

 • Hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • Kostnader för torr- och sjösättning av båten samt transport till en reparationsverkstad
 • Kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken

Åretruntpremiesättning möjliggör lägre kostnader under vintern

För båtar med premiesättning enligt årstid varierar priset på helkaskoförsäkring, som fastställs enligt kalendermånad – på sommaren är priset som högst och på vintern som lägst. Oavsett faktureras försäkringspremien året runt och du kan betala din premie i rentav 12 poster utan extra kostnader.

Exempel: Om du köper en helkaskoförsäkring 1.5. och säljer båten 31.9., faktureras ca. 65 % av det totala årspriset. Om försäkringens årspris är exempelvis 1 000 euro, är priset ca. 650 euro för den tid försäkringen har varit giltig.

Hur tyngdpunkten för betalning av båtens helkasko fördelas enligt årstider

Grafik över hur priset för helkaskoförsäkring fördelas över årets tolv månader. Största delen av kostnaderna inflyter under april-september. Under november-mars är kostnaderna minimala.

Grafikens siffror är riktgivande.

 • Är skadan framme?

  Grundstötning, stormskada eller båtstöld? Tveka inte att kontakta oss, om båten har råkat ut för en skada eller om du har frågor om vad som helst som gäller försäkringen.

  Vid skada
 • Vanliga frågor

  Har du ännu frågor om båtförsäkringen? Läs svaren på de vanligaste frågorna eller kontakta vår kundtjänst.

  Vanliga frågor om båtförsäkring

Få hela 15 % samlingsrabatt på dina försäkringar

När du hos oss köper en kaskoförsäkring för din bil och en hemförsäkring för ditt hem, får du via If Förmånsprogram 15 % rabatt på alla dina försäkringar.