Båtförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring

Via webbutiken får du genast pris på båtförsäkring för motorbåt, segelbåt eller vattenskoter. Månatlig fakturering är en enkel lösning vi erbjuder dig och du får också rabatt med båtförarexamen.

 • Båtförsäkring utan stormgränser

  Vi ersätter skadorna oberoende av vindens hastighet.

 • Få direkt 60 % i bonus på helkasko

  Det mest omfattande skyddet ute på vattnet och vid förvaring till ett förmånligt pris.

 • Finlands minsta självrisk

  Självrisken är endast 100 euro vid stöld, skadegörelse eller brandskada.


Försäkring som utvecklats i samarbete med båtförare

Ifs båtförsäkring är flexibel och behändig att använda och är ämnad åt dig som båtförare. Den ger skydd åt både motor- och segelbåten samt vattenskotern året runt. Båtens användningsperiod är inte begränsad, och du behöver därför inte meddela oss separat om detta.

Ifs båtförsäkring har inga stormgränser, dvs. vi ersätter skador oberoende av vindhastighet. Vi har därutöver Finlands minsta självrisk, som är endast 100 euro i händelse av stöld, skadegörelse och brandskada.

Hos oss får du rabatt på båtförsäkringens pris, om du har genomfört båtförarexamen som godkänts av oss eller om du besiktat båten i besiktningsklasser som omfattar öppet hav, kust eller skärgård.

If erbjuder två alternativ för båtförsäkring: helkasko och delkasko. De båda båtförsäkringarna ersätter olika skador som inträffat i samband med förvaring, sjösättning eller transport. Stölder, brandskador samt skador som du har orsakat annan omfattas därutöver av båda skyddsnivåerna. 

I delkasko ingår inte skydd i händelse av sjöskada, och omfattar inte sjöskador som däremot ersätts ur helkasko (se tabell).

Jämför båtförsäkringar

Skyddsnivåer Helkasko Delkasko
Skada till sjöss (t.ex. storm, vindby, grundstötning eller kollision)

Vi ersätter typiska skador till sjöss, såsom skador till följd av storm, bottenkänning, grundstötning eller kollision. Vi ersätter sjöskador oberoende av vindhastighet.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk du valt.

Utöver skador på båten ersätter vi i samband med olycksfall:

 • Hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • Kostnader för torrsättning och sjösättning av båten samt transport till reparationsverkstad
 • Kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken.
Förlisning eller läckage

Vi ersätter skadan om båten sjunkit och andra skador som orsakats av att vatten läckt in i båten, t.ex. då båtens skrov eller genomföring gått sönder.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt.

Maskinskada (Tilläggsskydd)

Vi ersätter skador som orsakats båtens huvudmotor, kraftöverföring och propeller genom en inifrån kommande händelse. Exempelvis om maskinen får ett tekniskt fel under körningen och färden inte kan fortsätta.
Skador som orsakats motorn till följd av en utifrån kommande händelse, t.ex. grundstötning, ersätts från Skyddet i händelse av sjöskada som ingår i Helkasko.

Maskinskadeskyddet är ett tilläggsskydd som kan fogas till Helkasko mot tilläggspremie.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt.

Finansieringsskydd (Avgiftsfritt tilläggsskydd)

Vi ersätter finansieringsbolaget för skador på den finansierade båten också då ersättningen i övrigt skulle utebli. Du får Finansieringsskydd till Helkasko, om båten ägs av ett finansieringsbolag.

Stöld eller skadegörelse

Du får ersättning, om din båt stjäls, någon bryter sig in i båten eller båten utsätts för skadegörelse.

Dessutom ersätter vi kostnaderna för att återbörda en stulen båt till ägaren.

Från ersättningen avdras 100 euro i självrisk. Om motorn varit låst med ett ändamålsenligt lås för utombordsmotor görs inget avdrag för självrisk.

Brandskada

Vi ersätter brandskador som orsakats din båt, t.ex. skada till följd av eld, rök, explosion och blixtnedslag.

Dessutom ersätts kostnaderna för att begränsa skadan, t.ex. användning av brandsläckare i samband med en eldsvåda.

Från ersättningen avdras 100 euro i självrisk.

Skada vid transport och förvaring

Du får ersättning för skador på båten genom en utifrån kommande händelse i samband med sjösättning, torrsättning, förvaring eller transport på land.

T.ex. om lyftlinan ger vika vid upptagningen och båten välter, ersätter vi båtens reparationskostnader.

Ansvarsskada

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och för vilka du själv är ansvarig. T.ex. om en fender lossnar i hamnen och din båt repar båten som ligger förtöjd invid, ersätter vi reparationskostnaderna för den främmande båten.

If Apu - du får hjälp 24/7 ute på vattnet

Den kostnadsfria If Apu-tjänsten står till din tjänst dygnet runt när du är ute på vattnet. Du når If Apu alla tider på samma nummer som vår ersättningstjänst: 010 19 19 19. Genom att ringa If Apu får du hjälp och råd om hur du ska gå till väga i följande situationer:

 • Båten kör på grund
 • Du har Maskinskadeskydd (avgiftsbelagt tilläggsskydd) och motorn stannar plötsligt ute på fjärden på grund av tekniskt fel, och resan avbryts
 • Du behöver ruttanvisningar till närmaste reparationsverkstad om skadan är framme

Notera att If Apu ger hjälp och råd i alla situationer, men skadans ersättningsbarhet beror på den omfattning du har valt för försäkringen.

Helkasko ger båten det bästa skyddet ute på vattnet samt vid förvaring

Helkasko omfattar skador som inträffat till sjöss, t.ex. grundstötning, bottenkänning eller kollision och andra skador som orsakats skrovet eller båtens övriga delar.

Om båtens genomföring eller rör går sönder och det börjar läcka in vatten, ersätter vi skador som orsakats av att vatten läckt in i båten. Om läckan inte går att täppa till och båten sjunker, ersätter vår helkasko kostnader som härrör från förlisningen.

I samband med olyckor ersätts också:

 • Hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • Kostnader för torr- och sjösättning av båten samt transport till en reparationsverkstad
 • Kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken

Rabatter som påverkar båtförsäkringens pris

Du får genast fulla 60 % i bonus på helkaskoförsäkring, varmed priset på båtens försäkring blir betydligt lägre. Bonusen förutsätter ingen tidigare båtlivserfarenhet, dvs. förmånen gäller också din första båt. Webbutiken räknar automatiskt ut pris på helkaskoförsäkring som inkluderar maximibonus.

Vi belönar båtförare som satsar på säkerhet ute på vattnet. Om du avlagt båtförarexamen genom slutförda studier på en båt- eller navigationskurs som omfattar minst grundnivå och därtill besiktat din båt, får du rentav 20 % i rabatt på båtförsäkringen.

Om du har andra försäkringar hos If eller om du köper dem i tillägg till båtförsäkring, kan du också ha rätt till If Förmånsprogrammets rabatt på 10–16 %.

Deltagare som står på en brygga under båtförarkurs
If erbjuder rabatt på båtförsäkring för bl.a. båtförarexamen.

Färre kostnader för helkasko under vintermånaderna

För båtar med premiesättning enligt årstid varierar priset på helkaskoförsäkring, som fastställs enligt kalendermånad. På sommaren är priset som högst, och på vintern är priset som lägst. Oavsett faktureras försäkringspremien året runt och du kan betala din premie i rentav 12 poster utan extra kostnader.

Exempel: Om du köper en helkaskoförsäkring 1.5. och säljer båten 31.9., faktureras ca. 65 % av det totala årspriset. Om försäkringens årspris är exempelvis 1 000 euro, är priset ca. 650 euro för den tid försäkringen har varit giltig.

Hur premierna inflyter under året med helkasko

Grafik över hur priset för helkaskoförsäkring fördelas över årets tolv månader. Största delen av kostnaderna inflyter under april-september. Under november-mars kostnaderna är minimala.

Grafikens siffror är riktgivande.

 • Är skadan framme?

  Grundstötning, stormskada eller båtstöld? Tveka inte att kontakta oss, om båten har råkat ut för en skada eller om du har frågor om vad som helst som gäller försäkringen.

  Läs anvisningarna
 • Vanliga frågor

  Har du ännu frågor om båtförsäkring? Läs svaren på de vanligaste frågorna eller kontakta vår kundservice.

  Vanliga frågor om båtförsäkring

Få en rabatt på hela 16 % på premier genom att samla dina försäkringar hos oss

Om du försäkrar bilen med Ifs kaskoförsäkring samt hemmet, får du via If Förmånsprogram 16 % rabatt på alla dina försäkringar.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring