Båtförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring

Tillbringa sommaren till sjöss, inte på varvet. I webbutiken får du pris direkt på en båtförsäkring för motorbåt, segelbåt eller vattenskoter. Månatlig fakturering är en praktisk lösning vi erbjuder dig, och du får även rabatt med båtförarexamen.


 • En båtförsäkring utan stormgränser: vi ersätter skador till sjöss oberoende av vindhastighet

 • Få direkt 60 % i bonus på helkasko och det mest omfattande skyddet till sjöss och vid förvaring

 • Finlands minsta självrisk är endast 100 euro vid stöld, skadegörelse och brandskada

Skyddsnivåer Helkasko Delkasko
Skada till sjöss (t.ex. storm, vindby, grundstötning eller kollision)

Vi ersätter typiska skador till sjöss, såsom skador till följd av storm, bottenkänning, grundstötning eller kollision. Vi ersätter sjöskador oberoende av vindhastighet.
Utöver skador på båten ersätter vi i samband med olycksfall:

 • hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • kostnader för torrsättning och sjösättning av båten samt transport till reparationsverkstad
 • kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken.
Förlisning eller läckage

Vi ersätter skadan om båten sjunkit och andra skador som orsakats av att vatten läckt in i båten, t.ex. då båtens skrov eller genomföring gått sönder.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt.

Maskinskada (Tilläggsskydd)

Vi ersätter skador som orsakats båtens huvudmotor, kraftöverföring och propeller genom en inifrån kommande händelse. Exempelvis om maskinen får ett tekniskt fel under körningen och färden inte kan fortsätta.
Skador som orsakats motorn till följd av en utifrån kommande händelse, t.ex. grundstötning, ersätts från Skyddet i händelse av sjöskada som ingår i Helkasko.

Maskinskadeskyddet är ett tilläggsskydd som kan fogas till Helkasko mot tilläggspremie.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt.

Finansieringsskydd (Avgiftsfritt tilläggsskydd)

Vi ersätter finansieringsbolaget för skador på den finansierade båten också då ersättningen i övrigt skulle utebli. Du får Finansieringsskydd till Helkasko, om båten ägs av ett finansieringsbolag.

Stöld eller skadegörelse

Du får ersättning, om din båt stjäls, någon bryter sig in i båten eller båten utsätts för skadegörelse.

Dessutom ersätter vi kostnaderna för att återbörda en stulen båt till ägaren.

Från ersättningen avdras 100 euro i självrisk. Om motorn varit låst med ett ändamålsenligt lås för utombordsmotor görs inget avdrag för självrisk.

Brandskada

Vi ersätter brandskador som orsakats din båt, t.ex. skada till följd av eld, rök, explosion och blixtnedslag.

Dessutom ersätts kostnaderna för att begränsa skadan, t.ex. användning av brandsläckare i samband med en eldsvåda.

Från ersättningen avdras 100 euro i självrisk.

Skada vid transport och förvaring

Du får ersättning för skador på båten genom en utifrån kommande händelse i samband med sjösättning, torrsättning, förvaring eller transport på land.

Exempelvis om lyftlinan ger vika vid upptagningen och båten välter. Vi ersätter båtens reparationskostnader.

Ansvarsskada

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och för vilka du själv är ansvarig. Exempelvis om en fender lossnar i hamnen och din båt repar båten som ligger förtöjd invid. Vi ersätter reparationskostnaderna för den främmande båten. 

If Apu - hjälp 24/7 till sjöss

Den kostnadsfria If Apu -tjänsten betjänar dig till sjöss dygnet runt. Du når If Apu alla tider på samma nummer som vår ersättningstjänst: 010 19 19 19. Genom att ringa If Apu får du hjälp och råd om hur du ska gå till väga i följande situationer:

 • Båten kör på grund
 • Du har Maskinskada (avgiftsbelagt tilläggsskydd) och motorn stannar plötsligt ute op fjärden på grund av tekniskt fel, och resan avbryts
 • Du behöver ruttanvisningar till närmaste reparationsverkstad om skadan är framme

 Notera att If Apu hjälper och ger råd i alla situationer, men skadans ersättningsbarhet beror på den omfattning du valt på försäkringen.


Jämförelse av båtförsäkringar

If har två alternativ för båtförsäkring: helkasko och delkasko. Den billigaste båtförsäkringen är möjligen ett lockande alternativ, men vid jämförelse lönar det sig att beakta t.ex. hur väl du känner till fartområdet och hurdana skador det lönar sig att gardera sig mot.


Båda båtförsäkringarna hos If ersätter skador som inträffat vid sjösättning eller vid transport av båten. Stöld, brandskada och skada som orsakats annan ingår i båda skydden.

I delkasko ingår inte skydd i händelse av sjöskada, och helkasko ersätter därför inte skador till sjöss liksom helkasko (se tabell).

Helkasko ger din båt det bästa skyddet både till sjöss och vid förvaring. Skyddet omfattar t.ex. grundstötning, bottenkänning och kollision samt skador på skrovet eller övriga delar.

Vi ersätter skador till sjöss oberoende av vindhastighet. 

Om båtens genomföringar eller rör går sönder och det börjar läcka in vatten, ersätter vi skadorna som härrör från läckvattnet. Om läckan inte kan täppas till och båten sjunker, ersätter vårt helkasko kostnaderna som orsakats av att båten sjunkit.

Vid olycka ersätts också:

 • Hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • Kostnader för torr- och sjösättning av båten samt transport till reparationsverkstad
 • Kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken

Resan kan avbrytas på grund av tekniskt fel i motorn eller om en del av den går sönder. Du kan komplettera båtens helkasko med maskinskadeskydd som också ersätter skador en varsam båtförare inte alltid kan vara beredd för. Nedan ser du exempel på skador som ersätts.

Maskinskadeskyddet:

 • ersätter tekniska fel i motorn
 • beviljas för en högst åtta år gammal motor
 • gäller fram till att motorn är högst tretton år gammal
 • ersätter inte skador som omfattas av en gällande garanti eller skador som orsakats på grund av försummelse av tillverkarens underhållsinstruktioner.

En försäkring som utvecklats i samarbete med båtförare

Oavsett om du väljer delkasko eller helkasko, är Ifs båtförsäkring alltid flexibel och behändig. Den skyddar din motor- och segelbåt samt vattenskoter året runt. 

Ifs båtförsäkring har inga stormgränser, dvs. vi ersätter skador oberoende av vindhastighet. Därtill har vi Finlands minsta självrisk, som är endast 100 euro vid händelse av stöld, skadegörelse och brandskada.

Det lönar sig inte heller att underskatta Finlands bästa skadehantering hos If, som hjälper dig smidigt om skadan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan.

Ägs båten av ett företag? Be om offert

Rabatter som inverkar på försäkringens pris

Du får genast fulla 60 % i bonus på helkasko, varför priset på båtens försäkring sjunker betydligt. Bonuset förutsätter ingen tidigare båtlivserfarenhet, dvs. förmånen gäller också för din första båt. Webbutiken räknar automatiskt ut priset på helkasko där maximibonuset ingår.

Vi belönar båtförare som satsar på säkerhet till sjöss. Om du avlagt båtförarexamen genom slutförda studier på en båt- eller navigationskurs som omfattar minst grundnivå, och därtill besiktat din båt, får du rentav 20 % i rabatt på båtförsäkringen. Läs mer om rabatterna.

Om du har andra försäkringar hos If eller om du köper dem i samband med att du tar försäkring på båten, omfattas du dessutom av If Förmånsprogram där du får en rabatt på 10–16 %. Hos If kan du dela dina försäkringspremier i 12 poster utan extra kostnader, om du aktiverar e-faktureringstjänsten.

Räkna ut pris på båtförsäkringen.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring