Båtförsäkring

 • Båtförsäkring utan stormgränser

  Vi ersätter skadorna oberoende av vindens hastighet.

 • Få direkt 60 % i bonus på Helkasko

  Det mest omfattande skyddet till sjöss och vid förvaring till ett förmånligt pris.

 • Finlands minsta självrisk

  Din självrisk är endast 100 euro vid stöld, skadegörelse och brandskada.


If Båtförsäkring – Försäkra din båt med hjälp av experter

Vår flexibla och okrångliga båtförsäkring har utvecklats för att ge din motorbåt, segelbåt eller vattenskoter skydd året runt. Båtens användningsperiod är inte begränsad, och du behöver inte heller meddela oss separat om dess användning. Månadsfaktura är en enkel lösning vi erbjuder, och du får dessutom rabatt för båtförarexamen.

Hos oss behöver du inte bekymra dig över stormgränser då vi ersätter skador oberoende av vindhastighet. Dessutom är självrisken endast 100 euro vid skada på grund av stöld, skadegörelse och brand.

Lägre pris på båtförsäkringen när du satsar på säkerhet

Vi belönar båtförare som satsar på säkerhet till sjöss med ett lägre pris på båtförsäkringen. Om du avlagt båtförarexamen genom att ha slutfört studier på en båt- eller navigationskurs och har dessutom besiktat din båt, får du rentav 20 % rabatt på din båtförsäkring.

Om du har andra försäkringar hos If eller du köper nya när du försäkrar din båt, kan du därtill få 10–15 % samlingsrabatt via If Förmånsprogram.

Läs mer om rabatterna

Genast fulla 60 % bonus på Helkasko för din båt

När du väljer att försäkra din båt med Helkasko, får du genast fulla 60 % bonus. I fråga om båtar tillämpas endast kaskoförsäkringens bonus, och den förutsätter inte heller någon tidigare båtlivserfarenhet. Förmånen gäller därmed också din första båt.

Vår helkaskoförsäkring täcker de vanligaste skadorna ute på sjön oberoende av vindhastighet. Till dessa räknas exempelvis en sammanstötning med en brygga eller om du kör på grund, som även aktsamma båtägare kan råka ut för till sjöss.

Läs mer om helkaskoförsäkringen

Jämför båtförsäkringar

If erbjuder två alternativ: Helkasko och Delkasko. Båda båtförsäkringarna ersätter skador som uppkommit i samband med förvaring samt sjösättning eller skador som inträffat vid transport på land. Stölder, brandskador samt skador som orsakats utomstående personer omfattas därutöver av båda skyddsnivåerna.

Vad ersätter båtförsäkringen? Helkasko Delkasko
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Valbara tilläggsskydd Helkasko Delkasko
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte

Vad ersätter båtförsäkringen?

Båtförsäkringen ersätter skador på din båt och dess utrustning som behövs till sjöss.

Förutom stölder och skadegörelse ger båtförsäkringen också skydd i händelse av stormar, som kan slita loss din båt från bryggan när båten ligger i vattnet.

Vi ersätter också skador som du orsakat någon annan och för vilka du är ersättningsansvarig. Exempelvis en fender lossnar i gästhamnen och din båt repar båten som ligger förtöjd invid.

Vanliga skador som vi brukar ersätta sker t.ex. i samband med torrsättning eller om ett träd fallit över båten på vinterförvaringsplatsen.

Från Helkasko kan du också få ersättning för skador till följd av bottenkänning och sammanstötningar ute på vattnet samt om båten sjunker.

Helkasko ger båten det bästa skyddet till sjöss

Helkasko ersätter skador som inträffat till sjöss, t.ex. grundstötning, bottenkänning eller sammanstötning och övriga skador som orsakats skrovet eller andra delar av båten.

Om båtens genomföring eller rör går sönder och båten börjar ta in vatten, ersätter vi de skador som orsakats av läckan. Om läckaget inte går att reparera och båten sjunker, ersätter Helkasko de kostnader som förlisningen orsakat.

I samband med olyckor ersätts också:

 • Hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • Kostnader för torr- och sjösättning av båten samt transport till en reparationsverkstad
 • Kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken

Hur tyngdpunkten för betalning av Helkasko för båt fördelas enligt årstider

Grafik över hur priset på Helkasko fördelas över årets tolv månader. Största delen av kostnaderna inflyter under april-september. Under november-mars är kostnaderna minimala.

Grafikens siffror är riktgivande.

Åretruntpremiesättning möjliggör lägre kostnader under vintern

I en försäkring med premiesättning enligt årstid fastställs priset på Helkasko enligt kalendermånad – på sommaren är priset som högst och på vintern som lägst. Faktureringen av premien fördelas oavsett jämnt under året och du kan betala din premie i rentav 12 poster utan extra kostnader.

Om du exempelvis köper en helkaskoförsäkring 1.5. och säljer båten 31.9., faktureras ca. 65 % av det totala årspriset. Om försäkringens årspris exempelvis är 1 000 euro, är priset ca. 650 euro för den tid som försäkringen har varit i kraft.

Fyll i båtens uppgifter i försäkringsräknaren, som därefter anger ditt pris.

En man bläddrar i telefonen i hamnen

Få hela 15 % samlingsrabatt på dina försäkringar

När du hos oss köper en kaskoförsäkring för din bil och en hemförsäkring för ditt hem, får du via If Förmånsprogram 15 % rabatt på alla dina försäkringar.