Veneen vuokraus

Oman veneen vuokraus on omistajalle oiva keino tasata veneen hankinnasta ja ylläpidosta koituvia kustannuksia. Mitä suurempi ja arvokkaampi vene, sen tärkeämpää on toisaalta myös varmistua vuokraajien veneilytaidoista ja huolehtia, että vene on oikein vakuutettu. Selvitimme vertaisvuokrauksen asiantuntijalta, mitä lisätienesteistä kiinnostuneen kannattaa ottaa huomioon.

Yleinen kiinnostus veneilyä kohtaan on nousussa, mutta kynnys oman veneen hankintaan on monelle kiireiselle kaupunkilaiselle edelleen korkea. Miksi ostaa kallis vene ja maksaa myös laituripaikasta ja talvisäilytyksestä, jos aika vesillä jää kuitenkin rajalliseksi?

Vaikka veneet säilyttävät suhteellisen hyvin arvonsa, parin kesälomaviikon venereissulle kertyy näin laskien helposti hintaa saman verran kuin Thaimaan matkalle.

Ei ole siis mikään ihme, että veneiden vertaisvuokraus on kasvattanut suosiotaan maailmalla ja viime vuosina myös Suomessa. "Veneilyn Airbnb:nä" tunnettu Skipperi aloitti toimintansa vuonna 2017, ja on parhaillaan laajentamassa toimintaansa muihin Pohjoismaihin sekä myös omien kaupunkiveneiden vuokraukseen.

"Uskomme, että vertaisvuokrauksella saamme laitureihin jääneet veneet paremmin liikkeelle ja puhallettua uutta henkeä veneilyyn ylipäätään", toteaa Skipperin toimitusjohtaja Kristian Raij.

"Kun kansa liikkuu enemmän vesillä, tämä luo kysyntää myös rantojen palveluille. Tulevaisuus näyttää siis valoisalta"

Vuokrauksella voi tienata tuhansia euroja kesässä

Vertaisvuokrauksessa piilee täky myös heille, jotka haluavat edelleen omistaa veneensä, sillä sen avulla oma vene voidaan laittaa tienaamaan ainakin osa vuosittaisista kuluista sekä mahdollisista venelainan lyhennyksistä.

Skipperissä kovin kysyntä on ollut hytillisistä matkamoottoriveneistä sekä noin 30-jalkaisista purjeveneistä. Näistä eniten tienaavat ovat voineet poikia omistajalleen jopa 14 000 euroa kesän aikana.

"Hinnoittelussa suosittelemme aina aloittamaan hieman matalammalla hinnalla, ja kun saa muutaman onnistuneen vuokran alle ja hyvät arvostelut veneestä, niin hintaa voi kysynnän mukaan hilata ylöspäin", Raij neuvoo.

Airbnb:n tapaan myös Skipperissä luottamuksen valuutta ovat arvostelut, joita sekä omistaja että vuokralainen voivat antaa toisilleen. Hyvät kokemukset ja vuokraajien asiallinen kohtelu poikivat siis myönteisiä arvioita ja ruokkivat hyvän kierrettä.

Moottoriveneen ja purjeveneen keskimääräinen päivävuokra ja vuokra-aika

Infografiikka, joka näyttää, että moottoriveneen keskimääräinen päivävuokra oli 220 euroa ja keskimääräinen vuokra-aika kaksi ja puoli vuorokautta. Purjeveneen keskimääräinen päivävuokra oli vastaavasti 197 euroa ja vuokra-aika reilut viisi vuorokautta.

Lähde: Skipperin vuoden 2019 tilastot

Näin laadit houkuttelevan vuokrailmoituksen veneestäsi

Veneen vuokrauksessa pääsee alkuun, kun reagoi nopeasti varauspyyntöihin ja panostaa tosissaan vuokrattavan veneen ilmoitustekstiin sekä valokuviin.

  1. Älä tyydy ilmoitustekstissä pelkkään varustelistaan, vaan käytä kirjoittamiseen hiukan aikaa ja kehu rohkeasti venettäsi. Pysy kuitenkin totuudessa.
  2. Ulkopaikkakuntalaisia ajatellen kannattaa kertoa, mihin kohteisiin veneelläsi pääsee ja mitä ikimuistoisia kesäkokemuksia veneesi voi mahdollistaa.
  3. Laadukkailla valokuvilla on merkittävä voima veneen houkuttelevuudessa. Jos valokuvaat itse, ota kuvat päiväsaikaan hyvässä valossa ja vältä suoraa salamaa.
  4. Huolehdi, että mukana on ulkokuva veneestä kokonaisuudessaan sekä lisäksi pari edustavaa kuvaa ulko- ja sisätiloista sekä tärkeimmistä varusteista.

Älä vuokraa venettä kenelle tahansa

Vaikka vuokratulojen maksimointi saattaisi houkuttaa, omistajan kannattaa pitää pää kylmänä ja valita jo etukäteen oma linjaus siihen, millä kriteereillä omaa venettä suostuu vuokraamaan.

Skipperissä omistajalla on aina täysi oikeus valita vuokralaiset, ja päätöstä helpottavat paitsi toisten omistajien jättämät arvostelut myös jokaiselta vuokraajalta vaadittava veneily-CV. Siitä ilmenee vuokraajan veneilytausta sekä mahdolliset veneilykurssit tai -tutkinnot.

Vuokraajalta vaadittava taso kannattaa suhteuttaa oman veneen arvoon, kokoon ja käsittelyn vaikeuteen.

"Ymmärrettävästi isompien purje- ja moottoriveneiden omistajat vaativat usein laajaa kokemusta veneistä ja navigoinnista, ja eipä kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskään ole mitenkään harvinainen vaatimus", Raij valottaa.

Pienemmissä päiväkäyttöön tarkoitetuissa veneissä vaatimukset ovat tyypillisesti olleet kevyemmät, ja omistajille on usein riittänyt, että vuokraajalla on ylipäätään aiempaa kokemusta saman tyyppisistä veneistä ja vesistöistä.

Näin veneen vuokraajan ja veneen omistajan vastuut jakautuvat vertaisvuokrauksessa.

Varmista, että venevakuutus kattaa myös vuokrauskäytön

On sitten kyseessä isompi huvijahti tai vaarilta peritty kalastusvene, perusmuotoinen venevakuutus ei yleensä kata vertaisvuokrausta.

Tyypillisesti sen aloittaminen onkin vaatinut soittoa omaan vakuutusyhtiöön, ja vuokrauskäyttö on sen jälkeen huomioitu myös korkeampana vakuutusmaksuna.

If on kesästä 2020 alkaen valikoitunut Skipperin vakuutuskumppaniksi, ja molempien aikomuksena on tehdä vuokraveneiden vakuuttamisesta entistä helpompaa.

Jatkossa Ifin täyskaskolla vakuutetut alle 150 000 euron arvoiset yksityisomisteiset moottori- ja purjeveneet saavat Skipperissä automaattisesti Skipperi-Turvan, eli vuokrauskohtaisen vuokra-ajan vakuutuksen. 

Erillistä yhteydenottoa Ifiin ei siis tarvita enää näiden veneiden osalta. Mikäli veneesi on kuitenkin 150 000 arvoinen tai arvokkaampi, ole edelleen yhteydessä Ifin asiakaspalveluun sopiaksesi vuokra-ajan vakuutuksesta.

Skipperi-Turva laajentaa Ifissä vakuutetun veneen täyskaskovakuutusta vertaisvuokrauksessa olennaisilla turvilla, kuten bonusturvalla, petosturvalla ja väärinkäytösturvalla.

Vakuutuksen voimassaolo edellyttää, että vakuutusyhtiötiedot Skipperin veneprofiilissa ovat ajan tasalla. Jos olet vaihtanut Ifin täyskaskovakuutuksen, muista siis käydä päivittämässä vakuutusyhtiötiedot myös omaan Skipperi-veneprofiilisi. Näin varmistat, että Skipperi-Turva on voimassa.

Uusi vesiliikennelaki sallii vuokralle myös vanhemmat veneet

Lapsi katsoo laiturilla vanhaa venettä.
Suomessa veneiden keski-ikä on melko korkea, ja siksi Skipperissä nähdään vanhemmissa veneissä uutta kasvupotentiaalia vuokrausbisnekselle.

Kesäkuun alussa 2020 voimaan astuneessa uudessa vesiliikennelaissa kevennettiin vuokraveneiden sääntelyä juuri jakamistalouden edistämiseksi.

Miehittämättömiä vuokraveneitä koskeneet katsastusvaatimukset sekä tekniset vaatimukset ovat uuden lain myötä poistuneet, mikä on tästä kesästä alkaen mahdollistanut myös vanhempien veneiden vertaisvuokrauksen.

"Monilla vanhemman polven veneillä on lähes kymmenen vuokrausta jo sovittuna tälle kesälle. Tästä voisi päätellä, että kunhan vene on hyvin pidetty ja toimiva, niin se kyllä vuokraajia kiinnostaa. Vanhemmat veneet ovat Suomessa kuitenkin pääsääntöisesti hyvässä kunnossa ja kulkevat hyvin", Raij pohtii.

Korkeampi ikä toki myös pudottaa veneen vuokrauksesta saatavissa olevaa hintaa jonkin verran alaspäin. 

Raijin mukaan tämä voi kuitenkin edelleen lisätä vuokraveneilyn kysyntää, kun vanhempien veneiden myötä yhä useammalla on varaa vuokrata vene.

Maantieteellisesti ajatellen kasvun varaa voisi löytyä myös Järvi-Suomesta. Siellä kiinnostus veneiden vuokraukseen on ollut tasaisessa kasvussa, mutta läheskään kaikkia veneiden omistajia ei vielä ole onnistuttu tavoittamaan.

Esimerkiksi Saimaalla tai Päijänteellä veneiden tarjonta ei ole enää viime aikoina kyennyt vastaamaan kysyntään.

Kaikkein suosituinta vertaisvuokraus on kuitenkin edelleen pääkaupunkiseudulla ja Turun saaristossa. Osittain myös sen vuoksi, että näillä alueilla jakamistalouden malli on muutenkin tutumpi.