Ifin autovahinkotilastot

Tällaisia ovat suomalaiset kolarit

Kokosimme käyttöösi tiedot autovahingoista viiden vuoden ajalta. Tilastoista näet esimerkiksi, milloin tuulilaseja rikkoutuu eniten ja keille sattuu vahinkoja useimmin. Tutustu ja tutki!

Liikenteessä voi sattua vahinko kenelle tahansa, vaikka olisit kuinka huolellinen. Pitkän aikavälin vahinkotilastoista voi kuitenkin nähdä tiettyjä eroja todennäköisyyksissä.

Kokoamamme tilastot kattavat yksityisasiakkaiden henkilöautojen liikenne- ja kaskovahingot vuosilta 2012–2016. Vahinkotiheys on esitetty suhdelukuna tuhatta vakuutusta kohden.

Tutustu tilastoihin ja varmista myös, että autovakuutuksesi​ kattaa vahingot, joita et halua itse maksaa.

Eri vahinkotyyppien yleisyys

Vahinkojen määrä 1000 autoa kohden

* autosta on varastettu tavaraa
** auto on varastettu
*** korvattu liikennevakuutuksesta

Sanasto

Tuulilasivahingot = Auton tuulilasi tai muu ikkuna on vaurioitunut, niin että sitä on jouduttu korjaamaan tai se on jouduttu vaihtamaan. Vahingot on korvattu tuulilasiturvasta, joka kuuluu kaskovakuutukseen.

Hinaukset = Auto on jättänyt tien päälle kolarin tai teknisen vian takia, ja se on hinattu korjaamolle. Vahingot on korvattu hinausturvasta, joka kuuluu kaskovakuutukseen.

Törmäykset = Kaskovakuutuksesta korvatut törmäykset. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi kolarit, joissa kuljettajan oma auto on vaurioitunut ja kuljettaja on syyllinen kolariin. Vastapuolelle aiheutuneet vahingot korvataan liikennevakuutuksesta, ja ne näkyvät tässä graafissa kohdista "henkilövahingot" ja "vastapuolen omaisuus".

Vastapuolen omaisuusvahingot = Liikennevakuutuksesta korvatut "peltivahingot". Tähän ryhmään kuuluvat syyttömän osapuolen autolle aiheutuneet vahingot kuten auton pellin ruttaantuminen.

Pysäköintivahingot = Tuntematon ajoneuvo on rutannut tai muuten vahingoittanut pysäköityä autoa. Vahingot on korvattu vahingoittuneen auton pysäköintiturvasta, joka kuuluu kaskovakuutukseen.

Henkilövahingot = Liikennevakuutuksesta korvatut, ihmisille aiheutuneet vahingot. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki ihmisen terveydelle aiheutuneet vahingot riippumatta siitä, kuka on syyllinen tapahtuneeseen.

Eläinkolarit = Auto on törmännyt johonkin eläimeen (hirvi, peura, poro, koira jne. ), ja auto on vaurioitunut. Vahingot on korvattu eläinkolariturvasta, joka kuuluu kaskovakuutukseen.

Eri vahinkojen suuruus keskimäärin

* autosta on varastettu tavaraa
** auto on varastettu
*** korvattu liikennevakuutuksesta

Liikennevahingoilla on usein pitkä häntä

Henkilövahingot eli terveydelle aiheutuvat vahingot ovat usein kinkkisiä hoitaa – ihmisen korjaaminen kun on paljon monimutkaisempaa kuin auton maalipinnan uusiminen. Henkilövahinkojen vakavuus vaihtelee laidasta laitaan, joten vahinkojen keskihinnasta ei voi suoraan päätellä, miten vakavia loukkaantumisia liikenteessä useimmin sattuu.

Sanotaan, että liikennevahingoilla on pitkä häntä. Se tarkoittaa, että osa liikenteessä syntyvistä vammoista vaatii pitkäkestoista hoitoa. Pahimmassa tapauksessa liikennevahingon seurauksena on pysyvä vammautuminen tai kuolema.

Ihmisten loukkaantuminen liikenteessä on onneksi suhteellisen harvinaista muihin vahinkoihin verrattuna. Henkilövahingot ovat vasta seitsemänneksi yleisimpiä eri vahinkotyyppien joukossa. Ainoastaan eläinkolarit, autovarkaudet, tulipalot ja luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot ovat harvinaisempia kuin henkilövahingot.

Vahinkojen määrä suhteessa auton ikään

Vahinkojen määrä 1000 autoa kohden

kuvitus ympyrä Kaikki automerkit
kuvitus ympyrä
kuvitus ympyrä Kaikki automerkit
kuvitus ympyrä
kuvitus ympyrä Kaikki automerkit
kuvitus ympyrä
kuvitus ympyrä Kaikki automerkit
kuvitus ympyrä
kuvitus ympyrä Kaikki automerkit
kuvitus ympyrä
kuvitus ympyrä Kaikki automerkit
kuvitus ympyrä
kuvitus ympyrä Kaikki automerkit
kuvitus ympyrä
kuvitus ympyrä Kaikki automerkit
kuvitus ympyrä
kuvitus ympyrä Kaikki automerkit
kuvitus ympyrä

Vanhat autot ovat varkauksille alttiita

Avaa yllä olevasta tilastosta kohta "Varkaudet". Näet autovarkauksien määrän suhteessa auton ikään. Kokonaisuudessaan autovarkaudet lisääntyvät auton iän myötä. Yli 20-vuotiaalla autolla on suhteessa suurin riski päätyä autovarkaiden kynsiin. Vanhoja autoja varastetaan todennäköiseksi siksi, että niitä on helpompi varastaa kuin uusia, paremmin suojattuja autoja.

Autovarkauksia tehdään suhteessa eniten Helsingissä ja Oulussa, vähiten Seinäjoella. Autovarkaat ovat useimmin liikkeellä perjantaisin ja lauantaisin.

Kaikki Ifin kaskovakuutukset korvaavat varkauksia.

Renault, Fiat ja Saab säästyvät ilkivallalta

Avaa yllä olevasta tilastosta kohta "Ilkivalta" ja vertaa eri automerkeille tehtyä ilkivaltaa kaikkien automerkkien keskiarvoon.

Tilastosta voi päätellä, että Renaultin, Fiatin ja Saabin omistajat voivat nukkua yönsä rauhassa, sillä näille automerkeille sattuu keskimääräistä vähemmän ilkivaltaa. Audeille ja BMW:ille tehdään sen sijaan ilkivaltaa keskimääräistä enemmän. Kaikki Ifin kaskovakuutukset korvaavat ilkivaltavahinkoja.

Tämä tilasto on päivitetty ilkivallan osalta siten, että mukana ovat myös vuonna 2017 sattuneet vahingot. Tutustu tarkemmin ilkivaltatilastoihin. 

Saabilla ja Toyotalla aiheutetaan muita vähemmän kolareita

Avaa yllä olevasta tilastosta kohta "Vastapuolen omaisuusvahingot". Tilasto kuvaa liikennevakuutuksesta korvattuja, syyttömälle ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja. Toisin sanoen tästä tilastosta näkyy, minkä verran eri merkkiset autot – tai niiden kuljettajat – aiheuttavat kolareita liikenteessä.

Tilastosta voi huomata, että eri automerkkien vahinkoriski vaihtelee suuresti. Saabeilla ja Toyotoilla kolaroidaan keskimääräistä vähemmän lähes kaikissa auton ikäluokissa.

Vahinkojen määrä suurimmissa kaupungeissa

Vahinkojen määrä 1000 autoa kohden

Parkkipaikalla törmäily on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja Oulussa

Avaa yllä olevasta tilastosta kohta "Pysäköintivahingot". Siitä näet, kuinka paljon eri kaupungeissa sattuu vahinkoja, joissa tuntematon auto kolhii toista, pysäköityä autoa. Toisin sanoen tilasto paljastaa, millä paikkakunnilla parkkipaikalla kolaroinut on poistunut paikalta vähin äänin jättämättä yhteystietojaan. Tällöin vahinko on korvattu syyttömän auton omaan kaskovakuutukseen kuuluvasta pysäköintiturvasta.

Pysäköintivahinkoja sattuu autojen määrään suhteutettuna eniten pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Suhteessa vähiten pysäköintivahinkoja sattuu puolestaan Salossa, Kouvolassa ja Hämeenlinnassa. Parkkipaikoilla törmäillään eniten perjantaisin, jolloin tapahtuu melkein viidennes kaikista pysäköintivahingoista.

Kun tarkastellaan pysäköintivahinkojen määrää suhteessa auton ikään (katso yläpuolelta graafi "Vahinkojen määrä suhteessa auton ikään"), voit huomata, että pysäköintivahinkoja sattuu suhteessa sitä enemmän, mitä uudempi auto on kyseessä. Trendiä selittää todennäköisesti se, että uusissa autoissa on muita useammin sellaisia kaskovakuutuksia, jotka korvaavat pysäköintivahinkoja ilman bonuksen menetystä.

Kun katsotaan eri automerkeille sattuvia parkkipaikkavahinkoja (katso yläpuolelta graafi "Vahinkojen määrä suhteessa auton ikään"), voit huomata, että eri automerkeillä parkkipaikkavahinkojen määrä vaihtelee selvästi. Fordit ja Nissanit erottuvat parkkipaikkavahinkojen suhteen myönteisessä valossa – niille sattuu lähes kautta linjan keskimääräistä vähemmän pysäköintivahinkoja, kun vahinkojen määrä suhteutetaan autojen määrään.

Ifin täyskaskoon sisältyy pysäköintiturva, joka korvaa tuntemattoman moottoriajoneuvon aiheuttamat kolhut pysäköityyn autoon. Korvaus ei alenna bonusta.

Vahinkojen määrä suhteessa kuljettajan ikään ja sukupuoleen

Vahinkojen määrä 1000 autoa kohden

kuvitus ympyrä Miehet
kuvitus ympyrä Naiset

Tilastojen valossa naiset ja miehet ovat yhtä hyviä kuskeja

Toisinaan kuulee väitteitä, että naiset olisivat huonompia kuskeja kuin miehet. Yllä näkyvä kuva kuitenkin osoittaa, että sukupuolten välillä ei ole merkittäviä eroja vahinkoalttiudessa aivan nuorimpia kuskeja lukuun ottamatta. Alle 24-vuotiaille naisille sattuu selvästi vähemmän vahinkoja kuin saman ikäisille miehille.

Naisille sattuvissa vahingoissa näkyy piikki 45–54 ikävuoden kohdalla. Syynä tähän saattaa olla täysi-iän äskettäin saavuttaneet lapset, jotka lainaavat perheen kakkosautoa (joka on perheissä usein äidin nimissä) ikävin seurauksin.

Vahinkojen määrä eri ikäryhmien välillä

Vahinkojen määrä 1000 autoa kohden

kuvitus ympyrä

Alle 24-vuotiaiden kolaririski on suurin

Yllä olevasta kuvasta voi nähdä, että nuorille miehille sattuu eniten vahinkoja liikenteessä, kun vahinkojen määrä suhteutetaan vakuutusten määrään. Riski joutua kolariin on korkeimmillaan alle 24-vuotiailla kuljettajilla, minkä jälkeen vahinkoriski lähtee jyrkkään laskuun. Erityisen riskialttiita ovat alle 24-vuotiaat miehet.

Ikääntyneemmillä autoilijoilla riski joutua onnettomuuteen kasvaa selvästi vasta 74 ikävuoden jälkeen. Kannattaa huomata, että yli 74-vuotiaille sattuu suhteessa selvästi vähemmän vahinkoja kuin alle 24-vuotiaille. Tässä tilastossa on huomioitu kuljettajien määrä jokaisessa ikäluokassa, joten eri ikäluokkien väliset erot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Erilaisten vahinkojen osuudet kuukausittain

kuvitus ympyrä

Tuulilasit napsahtavat hajalle useimmin kevättalvella

Avaa yllä näkyvästä tilastosta kohta "Tuulilasivahingot". Näet, että maalis–huhtikuussa Suomessa eletään tuulilasivahinkojen sesonkia. Tuulilaseja rikkoutuu eniten, kun tiet sulavat ja vaihteleva lämpötila aiheuttaa routavaurioita, jolloin pikkukivet lentävät helposti tyypillisesti perässä ajavan tuulilasiin. Maalis–huhtikuun aikana sattuu yli neljännes koko vuoden tuulilasivahingoista. Tuulilasin rikkoutuminen on hyvin yleistä – se on itse asiassa yleisin autovakuutuksesta korvattava vahinko, kun tarkastellaan vahinkojen määrää suhteessa autojen määrään.

Tuulilasi rikkoutuu useimmin alle kolme vuotta vanhoissa autoissa (katso graafi "Vahinkojen määrä suhteessa auton ikään"). Uusien autojen tuulilasit ovat vanhoja tuulilaseja kaarevampia, ohuempia ja kevyempiä, joten lasi halkeaa todennäköisemmin jo pienemmästä iskemästä. Tuulilasivahinkojen määrä vaihtelee jonkin verran merkeittäin.

Tuulilasi rikkoutuu melkein kaksi kertaa todennäköisemmin dieselautossa kuin bensakäyttöisessä autossa (katso graafi "Bensa- ja dieselautoille sattuvat vahingot"). Tämä johtunee siitä, että dieselautoilla ajetaan tyypillisesti enemmän kuin bensa-autoilla.

Tuulilaseja rikkoutuu eniten perjantaisin. Syy siihen on todennäköisesti viikonloppuliikenne, jolloin maanteillä liikkuu paljon autoja ja malttamattomien kuskien turvavälit saattavat kaventua. Tuulilasi napsahtaa hajalle useimmin 25–54-vuotiaan kuljettajan autosta.

Paras tapa välttää tuulilasin rikkoutuminen on pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon.

Tuulilasivahingot kattava turva on saatavilla täyskaskoihin.

Marraskuussa on suurin riski törmätä eläimeen

Avaa yllä olevasta tilastosta kohta "Eläinkolarit". Näet, miten paljon liikenteessä sattuu vahinkoja, joissa auto törmää johonkin eläimeen kuten hirveen, poroon, peuraan tai vaikkapa koiraan.

Marraskuu on eläinvahinkojen musta kuukausi – marraskuussa sattuu melkein viidennes vuoden kaikista eläinvahingoista. Loka–joulukuun aikana sattuu 44 % kaikista eläinkolareista.

Saloon ja Rovaniemelle rekisteröityneet autot törmäävät eläimiin keskimääräistä useammin, kun vahinkojen määrä suhteutetaan vakuutusten määrään. Eniten eläinkolareita sattuu perjantaisin.

Kaikki Ifin henkilöasiakkaiden kaskovakuutukset korvaavat törmäykset mihin tahansa eläimeen. Korvaus ei alenna bonusta.

Erilaisten vahinkojen osuudet viikonpäivittäin

kuvitus ympyrä

Perjantai on pahin liikenteessä

Perjantai on autovahinkotilastojen perusteella varsinainen musta lammas viikonpäivien joukossa. Perjantaisin sattuu eniten törmäyksiä, parkkipaikkavahinkoja, tuulilasien rikkoutumisia ja eläinkolareita.

Perjantai on vahinkojen kannalta vilkas päivä todennäköisesti siksi, että silloin suomalaiset suuntaavat viikonlopun viettoon. Markettien pihalla autojen kulmat ottavat osumaa, ja maanteillä sattuu kolareita.

Perjantain menoliikenne painottuu muutamiin loppuiltapäivän ja alkuillan tunteihin, mikä aiheuttaa ruuhkaa teillä. Vahinkojen riskiä korottaa autoilijoiden kiire viikonlopun viettoon, jolloin nopeudet tyypillisesti kasvavat ja turvavälit lyhenevät.

llkivaltaa ja autovarkauksia tehdään eniten perjantaisin ja lauantaisin.

Bensa- ja dieselautoille sattuvat vahingot

Vahinkojen määrä 1000 autoa kohden

kuvitus ympyrä Bensa
kuvitus ympyrä Diesel

* liikennevakuutus

Dieselautojen tuulilasit rikkoutuvat useammin

Kun verrataan bensa- ja dieselautoille sattuvia vahinkoja, tuulilasivahingot kiinnittävät huomion. Dieselkäyttöisille autoille sattuu tuulilasivahinkoja melkein kaksi kertaa enemmän bensa-autoihin verrattuna.

Dieselautojen tuulilaseja rikkoutuu bensakäyttöisiä autoja useammin todennäköisesti siksi, että dieselautoilla ajetaan tyypillisesti enemmän ja pidempiä matkoja kuin bensakäyttöisillä autoilla.

Onko sinulla 24/7 auttava autovakuutus?

Vaikka tilastoilla ei peltikolareita ehkäistäkään, on hyvä tiedostaa erilaisten vahinkojen todennäköisyys. Ja me jos ketkä tiedämme, että niitä kuitenkin sattuu – kokeneillekin kuskeille. Siksi on hyvä olla juuri omiin tarpeisiin sopiva vakuutus. Alla muutama syy, miksi autosi vakuuttaminen Ifissä kannattaa:  

  • Kaikkiin kaskovakuutuksiin sisältyy If Apu –palvelu, joka auttaa sinua kaikissa autoiluun liittyvissä tilanteissa 24/7. Saat apua muun muassa kaikissa tällä sivulla kuvatuissa tilanteissa.
  • Liikennevakuutuksessa on Suomen nopeimmin nouseva bonus ja 80 % maksimibonus.
  • Saat kakkosautoon samat bonukset kuin ykkösautoosi.
  • Liikennevakuutuksen 80 % bonus tuo sinulle Loistokuskiedun, jolloin bonus ei laske yhdestä vahingosta.
  • Voit valita tarpeisiisi sopivan kaskovakuutuksen kahdesta vaihtoehdosta; Täyskaskosta ja Osakaskosta. Täyskaskoa voit lisäksi täydentää valinnaisilla lisäturvilla.
  • Voit muokata uutta vakuutustasi Omilla sivuilla vuorokauden ympäri.
  • Autovakuutuksen hinta ei nouse yllättäen, koska hinnoittelumme ei perustu lyhytaikaisiin tarjouksiin.
  • Vakuutuslaskusi muokkautuvat lompakkosi tarpeisiin. Voit maksaa laskusi jopa 12 erässä ilman lisäkuluja.