Vahinkoja voi sattua kaikille autoilijoille

Kokosimme käyttöösi tilastomme autovahingoista usean vuoden ajalta. Katso, mitkä vahingot ovat todennäköisimpiä ja kuinka paljon ne keskimäärin maksavat.

Samalla voit varmistaa, että autovakuutuksesi​ kattaa vahingot, joita et itse halua maksaa.

Katso vakuutuksen hinta

Suomalaiset huolissaan vakavista mutta harvinaisista vahingoista

Eläinkolarit sekä vakavat törmäykset ja ulosajot ovat autoilevien suomalaisten yleisimpiä huolia, kertoo Ifin YouGovilla teettämä kysely.

*Vakavampi törmäys tai ulosajo. **Pieni törmäys esimerkiksi pysäköintitilanteessa.

Useimmat autoilevat suomalaiset ovat Ifin teettämän kyselyn perusteella enemmän huolissaan henkilöihin kuin omaisuuteen kohdistuvista vahingoista.

"Pieni kolhu pellissä ei ymmärrettävästi tunnu yhtä vakavalta kuin ajatus, että hirvi tulee maantiellä vastaan, kun omat lapset ovat takapenkillä", kommentoi Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaavan johtaja Eero Färkkilä

Onneksi vain murto-osaan törmäyksistä liittyy henkilövahinko tai auton rikkoutuminen lunastuskuntoon. Ifin vahinkotilastojen mukaan myös eläinkolarit ovat edelleen suhteellisen harvinaisia verrattuna moniin arkisempiin peltikolareihin.

Suomalaisten huolissa vaikuttaa painottuvat myös sellaiset vahingot, jotka eivät ole sidoksissa omiin ajotaitoihin tai varovaisuuteen liikenteessä. Tällaisia ovat eläinkolarien lisäksi esimerkiksi varkaudet ja ilkivalta, jotka ovat Ifin tilastojen mukaan käyneet yhä harvinaisemmiksi.

Joka kolmannella vastaajalla huolien kärkeen nousi myös ajatus siitä, että joutuisi pärjäämään jonkin aikaa ilman autoa, kun se joutuisi korjattavaksi.

"Moni on autosta hyvin riippuvainen, jos esimerkiksi työmatkojen lisäksi tarvitsee kuskata lapsia harrastuksiin", toteaa Ifin autovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius.

Millaisen autovakuutuksen sinä tarvitset?

Ifin autovakuutus on suunniteltu niin, että voit pitkälti itse valita, mitkä riskit haluat vakuuttaa. Esimerkiksi lasiturvan tai sijaisautopalvelun voit ottaa erikseen, mikäli näet niille tarvetta.

Edullisempi osakasko korvaa hinaukset, ilkivallan ja törmäykset eläimiin, ja laaja täyskasko kattaa lisäksi törmäykset yleisemmin sekä pysäköintivahingot ja luonnonilmiöt, kuten raekuurot. 

Kaskoihin sisältyvät myös henkilö- ja lemmikkiturvat, eli saat liikennevakuutusta täydentävää lisäturvaa myös matkustajille ja itsellesi.

Testaa oma vakuutustarpeesi

Miehet luottavat enemmän ajotaitoihinsa

Ifin kyselyn mukaan huolet eläinkolareista ja vakavista törmäyksistä korostuvat naisvastaajilla. Vastaavasti miehillä korostuivat jonkin verran huolet varkauksista ja ilkivallasta sekä lasivahingoista.

Miltei joka kymmenes mies ei ollut huolissaan mistään kyselyssä mainituista vahingoista. Tämä voi osittain selittyä sillä, että miehet kyselyn mukaan luottavat enemmän ajotaitoihinsa.

Noin joka kolmas kyselyyn vastannut mies katsoi ajotaitojensa olevan keskivertoa paremmat, kun taas naisista näin arvioi joka viides.

Ikäryhmiä tarkastellessa eniten luottoa omiin ajotaitoihin oli nuorimmassa 18–29-vuotiaiden ikäryhmistä, ja tämän ikäisistä miehistä peräti yli puolet katsoi ajotaitojensa olevan keskivertoa paremmat.

Saman aikaan Ifin tilastoista selviää, että alttius vahingoille korostuu etenkin 18–24-vuotialla miehillä.

"On yleisesti tiedossa, että iän myötä kyvyt arvioida riskejä paranevat. Lisäksi voi hyvinkin olla niin, että naiset ovat tässä miehiä jonkin verran laaja-alaisempia", Färkkilä pohtii.

Miltei kaikkien vahinkojen kustannukset ovat nousseet

Ajoneuvojen korjauskustannukset ovat nousseet jonkin verran yleistä hintojen kehitystä nopeammin. Keskeinen syy tähän on autojen teknistyminen.

*Liikennevakuutuksen omaisuusvahingot

Kehittynyt tekniikka vaurioituu herkästi pienissäkin törmäyksissä, joita tapahtuu tyypillisesti esimerkiksi autoa pysäköidessä. Seurauksena on usein se, että korjaamoilla joudutaan uusimaan aiempaa useampia ja monimutkaisempia osia, mikä nostaa kustannustasoa.

"Kustannustehokkailla sopimuksilla ja kumppanuuksilla olemme saaneet pidettyä myös autovakuutusten hinnat kurissa", Färkkilä kommentoi.

Keskimääräiset kustannukset ovat viime vuosina laskeneet ainoastaan yhden vahinkotyypin eli eläinkolarien kohdalla.

Tämä selittyy sillä, että eniten vahingollisten hirvikolarien suhteellinen osuus on pienentynyt, kun eläinkolarit laajemmin ovat yleistyneet Etelä-Suomen kauris- ja peurakantojen lisääntymisen myötä.

Vaikka kauris- ja peurakolareissa nähdään hurjaa nousua, riski törmätä eläimeen on silti edelleen selkeästi pienempi kuin törmääminen betoniporsaaseen tai toisen auton perään.

Yleisimmät vahingot ovat tihentyneet entisestään

Kolme todennäköisintä autovahinkoa ovat lasivahinko, hinaus ja törmäys. Näiden kaskosta korvattavien vahinkojen riskit ovat viime vuosina kasvaneet, kun taas liikennevakuutuksesta maksettavien vahinkojen riskit ovat vähentyneet.

*Omaisuusvahingot **Henkilövahingot

Tyypillinen kaskovakuutuksesta korvattava vahinko ei ole dramaattinen eläinkolari tai ulosajo, vaan arkisempi tuulilasin korjaus tai pellin oikominen, kun auton on vahingossa peruuttanut parkkihallin tolppaan.

Eniten ovat kasvaneet lasi- ja hinausvahinkojen riskit, mutta myös kaskosta maksettavat törmäysvahingot ovat tihentyneet viime vuosina.

Kasvua on ollut havaittavissa myös pysäköintivahingoissa. Niissä kyse on siitä, että kasko korvaa pysäköityyn autoon ilmestyneen kolhun, jonka on aiheuttanut paikalta poistunut tuntematon ajoneuvo.

"Yksi selitys näiden vahinkojen yleistymiselle on siinä, että autojen koko on viime vuosina suurentunut. Samalla vaikkapa 1990-luvun alussa rakennettujen parkkihallien ruudut ovat yhtä ahtaita kuin ennenkin", Peter Roselius pohtii.

Sekä törmäys- että pysäköintivahingoissa suurimmat riskit ovat pääkaupunkiseudulla ja muilla urbaaneilla alueilla, jonne Suomen väestö on entistä enemmän keskittynyt viime vuosina.

Useimmat törmäykset sattuvat peruuttaessa

Liikennevakuutuskeskuksen eri vakuutusyhtiöistä keräämä liikennevahinkotilasto tukee havaintoa pysäköidessä sattuvien vahinkojen yleisyydestä.

Tilaston mukaan virhe peruuttaessa on selkeästi yleisin onnettomuuden syy, ja siitä johtui yli kolmannes kaikista liikennevakuutuksesta korvatuista omaisuusvahingoista. Katu- ja tieverkolla yleisin onnettomuuden syy oli peräänajo.

  • Peräti 46 % liikennevakuutuksesta korvattavista vahingoista sattui pysäköintialueilla, huoltoasemilla, pihoilla ja vastaavilla alueilla. 
  • Kaduilla vahingoista sattui 31 % ja maanteillä 14 %.

Lasiturva suojaa yleisimmältä vahingolta

Lasivahinko on jo pitkään ollut vahinkotyypeistä riskialttein. Eniten lasivahinkoja sattuu paljon ajaville ja heille, jotka ajavat nopeilla ja ruuhkaisilla väylillä.

Vahinkojen yleistymistä selittää osin se, että uudempien autojen tuulilasit ovat kiveniskemille jonkin verran herkempiä. 

Samalla lasiturva on viime vuosina arkipäiväistynyt, eikä sitä ole enää vain uusien autojen vakuutuksissa. Ifin vakuutuksissa lasiturva on satavilla myös edullisempaan osakaskoon.

Lue lisää lasiturvasta

Hinaus- ja tiepalveluiden käyttö arkipäiväistyy

Hinauspalveluita ja muita Ifin tarjoamia tiepalveluita on viime vuosina käytetty aiempaa tiheämmin. Laskuissa ovat mukana myös tilanteet, joissa akkuihin tarvitaan varavirtaa.

Autojen teknistyessä yhä useampi luottaa ennemmin ammattilaisiin kuin naapurin hinausapuun tai kotikonsteihin. Myös laadukas hinauskalusto on yhä välttämättömämpi, sillä monet uudemmat autot tulee rikkoutumisen uhalla kuljettaa lavalla.

Lisääntyneiden riskien vuoksi suosittelemme asiakkaitamme ottamaan aina ensimmäisenä yhteyttä meihin, josta he saavat toimintaohjeet kaikkiin tilanteisiin.

Lue lisää hinaus- ja tiepalvelusta