Liikenneonnettomuudet moottoripyörällä

Parhainkin motoristi kohtaa tiellä toisinaan tilanteen, joka voi johtaa loukkaantumiseen. Vaikka onnettomuuden syy ei löydy läheskään aina motoristista, riskien tiedostaminen voi vähentää ongelmia tien päällä.

Päivitä moottoripyörävakuutus

Ifin vahinkotilastojen* mukaan moottoripyöräilijöitä loukkaantuu lukumääräisesti eniten touko–heinäkuussa eli kuukausina, kun liikenteessä on eniten motoristeja.

Viikonloppuvapaat näkyvät vahinkotilastoissa: lauantaisin motoristeille sattuu selvästi muita päiviä enemmän onnettomuuksia.

Lukumääräisesti eniten vahinkoja sattuu 50–59-vuotiaille miehille. Kaikista loukkaantuneista viisikymppisiä miehiä on joka viides. Toiseksi eniten loukkaantumisia sattuu 40–49-vuotiaille miesmotoristeille.

"Tyypilliset motoristit ovat yli 40-vuotiaita miehiä, joten on loogista, että heille myös sattuu lukumääräisesti eniten onnettomuuksia", vahingontorjuntapäällikkö Jari Pekka Koskela Ifistä kertoo.

"Todellisuudessa onnettomuusriski on enemmän sidoksissa motoristin ajokokemukseen kuin ikään. Eniten vahinkoja sattuu tyypillisesti niille motoristeille, joilla on vähän ajokokemusta ja jotka ajavat suuritehoisilla moottoripyörillä."

Liikennevahinkotilaston mukaan motoristi murtaa onnettomuudessa useimmin polvensa, ranteensa tai jalkateränsä luita.

Kesä ja viikonloppuvapaat näkyvät vahinkotilastoissa.

Eri moottoripyörätyyppien riskit vaihtelevat

Liikennevakuutuskeskuksen** mukaan moottoripyörätyyppien välillä on suuria eroja vahinkoriskin suhteen. Supermoto-tyyppisillä moottoripyörillä on korkeammat riskikertoimet kuin muilla moottoripyörätyypeillä. Toiseksi suurimmat riskikertoimet ovat sport-tyyppisillä moottoripyörillä ja pienimmät skoottereilla.

Uudemmilla moottoripyörillä on kokonaisuudessaan korkeammat riskikertoimet kuin vanhoilla pyörillä. Matkapyörillä sattuu keskimäärin vakavampia vahinkoja kuin muilla moottoripyörätyypeillä. Jari Pekka Koskelan mukaan tilastoihin kannattaa kuitenkin suhtautua terveen kriittisesti.

"Matkapyörien korkeaa osuutta vahingoissa selittää, että niillä ajetaan tyypillisesti enemmän ja suuremmilla nopeuksilla kuin monilla muilla pyörämalleilla. Toisin sanoen matkapyörät eivät itsessään ole muita pyöriä vaarallisempia eivätkä matkapyöräilijät ole muita kuskeja huonompia. Päinvastoin, mittarissa olevat kilometrit kertovat usein hyvästä ajotaidosta", Koskela toteaa.

Liikenteessä loukkaantuneiden motoristien määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena viime vuosina. Vuonna 2015 liikenteessä loukkaantui 264 motoristia ja menehtyi 16 moottoripyöräilijää. Vuonna 2014 loukkaantuneita oli 261 ja menehtyneitä 14 ***.

"Kaikkiin liikkumismuotoihin sisältyy omat riskinsä, joten vahinkotilastoja ei kannata jäädä liikaa tuijottamaan. Ajoneuvosta riippumatta tärkeintä on ajaa siten, että omalla toiminnallaan aiheuttaa mahdollisimman vähän ongelmia itselle tai muille tiellä liikkujille. Ja tietysti olennaista on myös nauttia ajamisesta", Jari Pekka Koskela summaa.

Jos tarvitset apua tien päällä, If Apu auttaa sinua vuorokauden ympäri. If Apu sisältyy kaikkiin Ifin kaskovakuutuksiin.

Onnettomuusriski on vahvasti sidoksissa  motoristin ajokokemukseen.

Lähteet:

* Ifille ilmoitetut moottoripyörien liikennevahingot vuonna 2016
** Liikennevakuutuskeskus: Liikennevakuutuksen moottoripyörätutkimus 2015
*** Liikennevirasto: Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2015, Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2014