Fordonsförsäkringar

Fordonsförsäkringen omfattar lagstadgad trafikförsäkring och är avsedd för alla motorfordon som används i trafik. Trafikförsäkringen ersätter emellertid inte skador på den försäkrades fordon, och därför lönar det sig att komplettera den med en kaskoförsäkring.