Näin vältät pyöräilyonnettomuudet

Tarkkaavaisuus ja pienempi nopeus auttavat välttämään onnettomuuksia. Kypärä puolestaan estää vakavia vammoja.

Tavallisimpia vammoja ovat kaatumiset

Tyypillisin pyöräilyonnettomuus on kaatuminen. Pyörä voi kaatua esimerkiksi renkaan osuessa jalkakäytävän reunaan tai pyöräilijän väistäessä muita tienkäyttäjiä.

Tiet ovat pyöräilijöille vaarallisia keväisin, kun lumet ovat jo sulaneet, mutta hiekoitussoraa ei ole vielä poistettu. Pyöräile varovasti, sillä irtonainen sora lisää kaatumisen riskiä ja pidentää jarrutusmatkaa. Toisaalta myös talven tullen liukkailla keleillä sattuu paljon pyöräonnettomuuksia.

Useimmiten vahinkoa kärsivät pyöräilijän jalat. Kuitenkin vaurioita syntyy pyöräonnettomuuksissa joka puolelle kehoa. Pyöräilijöitä myös kuolee liikenteessä.

Virhearvioinnit aiheuttavat törmäyksiä

Kun pyöräilijä törmää jalankulkijaan, toiseen pyöräilijään tai – pahimmassa tapauksessa – moottoriajoneuvoon, syynä on useimmiten virhearviointi tai se, että osapuolet eivät ole nähneet toisiaan.

Sekä autoilijoille että pyöräilijöille on myös usein epäselvää, kenen tulisi väistää. 66 % pyöräilijöistä ei tiedä, että pyöräilijällä on etuajo-oikeus suojatiellä vain, jos autoilijan väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkillä tai jos autoilija kääntyy. Tiesitkö sinä tämän?

Keräsimme tähän pyöräilijän liikennesäännöt.

Pyöräilijän liikennesäännöt

Tavallisimmat pyöräilijöitä koskevat liikennesäännöt on helppo muistaa. Risteyksissä kannattaa aina tarkkailla, kenellä on velvollisuus väistää. Jos talutat pyöräsi kadun yli, sinun tulee noudattaa jalankulkijoita koskevia sääntöjä ja ylittää katu niin, että et aiheuta vaaraa muulle liikenteelle.

Mitä väistämisvelvollisuus tarkoittaa?

Jos sinulla on väistämisvelvollisuus, vähennä nopeutta tai pysähdy ennen risteystä. Voit jatkaa matkaasi ja ylittää tien ainoastaan, jos et aiheuta vaaraa tai häiritse muuta liikennettä.

Pyöräilijällä on etuajo-oikeus suojatiellä vain, jos autoilijan väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkillä tai jos autoilija kääntyy.

Pyörätien jatkeet on merkitty erikseen

Pyörätien jatke on pyöräilijöille valkoisin viivoin merkitty paikka tien ylittämistä varten. Pyörätien jatke ei kuitenkaan ole sama asia kuin suojatie. Pyörätien jatke tulee ylittää varovaisesti, ja pyöräilijän on väistettävä muuta liikennettä.

Miten suojatie ylitetään pyörällä?

Suojatiet on tarkoitettu jalankulkijoille. Pyöräilijänä voit ylittää tien suojatietä pitkin, jos nouset pois satulasta ja talutat pyöräsi tien yli. Tällöin sinua koskevat samat säännöt kuin jalankulkijoita. Varsinaista suojatietä ei saa ylittää ajaen. Pyörätien jatkeen saa sen sijaan ylittää pyörän selässä, mutta tällöin sinulla on väistämisvelvollisuus.

Saako kävelykadulla pyöräillä?

Kävelykadulla voi pyöräillä, kunhan sopeuttaa ajonopeuden kävelyvauhtiin. Suurin sallittu nopeus on 20 km/h. Kävelykadulla pyöräilijöiden on väistettävä jalankulkijoita.

Vasemmalle kääntyminen

Ole erityisen varovainen, kun käännyt vasemmalle. Anna kädellä suuntamerkki hyvissä ajoin – näin muut tietävät, että aiot kääntyä. Voit myös tehdä suorakulmakäännöksen vasemmalle. Aja silloin ensin suoraan risteävän tien poikki ja käänny vasta sitten vasemmalle, ja aja tai taluta pyöräsi tien yli. 

Käytä pyörätietä

Jos reitilläsi on pyöräteitä, käytä niitä. Pyöräile pyörätiellä kuten ajoradalla – aja oikealla, ohita vasemmalta.

Tarkkana liikenteessä

Noudata aina liikenteessä olosuhteiden vaatimaa tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta. Ota erityisesti huomioon lapset, vanhukset ja koululaiset sekä henkilöt, joiden vamma tai sairaus vaikeuttaa heidän liikkumistaan. Toimi niin, että et haittaa tai häiritse muuta liikennettä. Muista huomaavaisuus myös niitä kohtaan, jotka asuvat tai oleskelevat tien läheisyydessä. 

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä pyöräilysäännöistä.

Pyöräilykypärän käyttö estäisi arviolta 40% kuolemantapauksista

Liikenneturvan arvion mukaan Suomessa kuolee vuosittain liikenneonnettomuuksissa keskimäärin 24 polkupyöräilijää ja jopa 30 000 loukkaantuu. Pyöräilykauden ollessa vilkkaimmillaan yksi pyöräilijä kuolee joka viikko ja yli 80 loukkaantuu joka päivä. Silti moni pyöräilijä uskoo, ettei onnettomuus satu omalle kohdalle.

Suurin osa polkupyöräonnettomuuksissa tapahtuneista kuolemantapauksista aiheutuu päähän kohdistuneesta iskusta. Myös noin kolmannes loukkaantuneista pyöräilijöistä on saanut iskuja päähänsä. Arviolta 40% kuolemantapauksista olisi vältetty pyöräilykypärää käyttämällä. Kypärän käyttö olisi myös nopeuttanut loukkaantuneiden toipumista, koska vammat olisivat jääneet vähäisemmiksi.

Aina liikenneonnettomuutta ei pysty välttämään omalla toiminnalla. Varmista, että vakuutuksesi ovat kunnossa tapaturmien varalta.

Lähde: Liikenneturva 

Kotivakuutuksen vastuuturva – pyöräilijän liikennevakuutus

Kotivakuutukseesi sisältyy vastuuturva. Jos olet pyöräilijänä vastuussa esimerkiksi jalankulkijalle aiheutuneesta vahingosta, vastuuturvasi voi kattaa vahingon. Vastuuvakuutus toimii eräänlaisena pyöräilijän liikennevakuutuksena, jos polkupyöräilijä todetaan vahingonkorvausvelvolliseksi kolarissa. Pyöräilijän liikenteessä aiheuttamat vahingot ovat yksi tyypillisimmistä vastuuvakuutuksesta korvattavista vahingoista.