Sijoitusasunnon vuokratulon keskeytyminen

Vuokratulon keskeytysturvasta voidaan maksaa korvausta, jos vuokralainen ei vakuutuksesta korvattavan vahingon takia pysty asumaan asunnossa, eikä häneltä täten voida periä vuokraa.

Vuokralaisen oikeudet lain mukaan

Lain mukaan vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.

Vuokralaisella ei kuitenkaan ole tätä oikeutta, jos huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta.

Vuokratulon keskeytysvakuutuksesta voidaan maksaa korvausta, kun

  • Huoneistossa on sattunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko ja
  • asunto ei ole asumiskelpoinen korjaustöiden aikana ja
  • vuokralaisella on lain mukaan oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta ja
  • vuokrasopimus on ollut voimassa vahingon sattumisen aikana.

Toimintaohjeet vuokratulon keskeytyessä

  1. Ole yhteydessä huoltoyhtiöön ja isännöitsijään, ja kerro että huoneistossa on sattunut vahinko.
  2. Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla tai soita korvauspalveluun.

Vakuutuksen korvaus on veronalaista pääomatuloa

Vakuutuksen omavastuu on 50 % yhden kalenterikuukauden vuokrasta. Korvaus lasketaan päiväkohtaisesti ja maksetaan todellisten keskeytyspäivien mukaisesti. Kuukaudessa katsotaan olevan 30 vuorokautta. Vuokratulon keskeytyksestä voidaan maksaa korvausta enintään 12 kuukaudelta yhtä vahinkotapahtumaa kohden.

Minkälaisia vahinkoja vakuutus korvaa?

Esimerkkejä vuokratulon keskeytysturvan korvaamista vahingoista.

Minkälaisia vahinkoja vakuutus ei korvaa?

Esimerkkejä vahingoista, joita vuokratulon keskeytysturva ei korvaa.