Tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus aikuiselle

Vain meiltä saat K-Plussaa!

Asiakkaamme ostivat yli 100 000 vakuutusta Ifin verkkokaupasta vuonna 2015


 • 85 % asiakkaistamme antaa arvosanaksi yli 9

  85 % asiakkaistamme antaa henkilövakuutusten korvauspalvelullemme arvosanaksi 9 tai 10.

 • 80 % henkilövakuutusten korvauspäätöksistä vuorokauden sisällä

  ​Jos vahinko sattuu, korvauspalvelumme toimii nopeasti.

 • Valitse juuri sinulle sopiva vakuutuskokonaisuus

  Voit ottaa vain tapaturmavakuutuksen tai myös sairauskuluvakuutuksen. Voit lisäksi sisällyttää pakettiisi henkivakuutuksen ja turvan pysyvää työkyvyttömyyttä varten.

Mitä eri vakuutuspaketit korvaavat? Työkyvyt- tömyys, sairaus ja tapaturma Sairaus ja tapaturma Tapaturma
Pysyvä työkyvyttömyys

Maksamme 100 000 euron verottoman kertakorvauksen pysyvästä työkyvyttömyydestä, jonka syynä on vakuutusehdoissa mainittu sairaus, vamma tai toimenpide. Näitä ovat esimerkiksi pahanlaatuinen kasvain, MS-tauti, sydäninfarkti tai aivoverenvuoto.

Tarkan listan korvattavista sairauksista, vammoista ja toimenpiteistä löydät vakuutusehdoista.

Pysyvän työkyvyttömyyden toteaminen edellyttää, että vakuutetulle on myönnetty työeläkelakien mukainen pysyvä työkyvyttömyyseläke.

   
Sopeutuminen vakavaan sairauteen tai vammaan

Maksamme 10 000 euron verottaman kertakorvauksen, kun vakuutetulla todetaan vakuutusehdoissa mainittu sairaus tai vamma, esimerkiksi pahanlaatuinen kasvain, sydäninfarkti tai aivoverenvuoto tai vakuutetulle suoritetaan ehdoissa mainittu toimenpide, esimerkiksi elinsiirto.

Tarkan listan korvattavista sairauksista, vammoista ja toimenpiteistä löydät vakuutusehdoista.

Vakuutusmäärä maksetaan heti ja on käytettävissä haluamallasi tavalla esimerkiksi kattamaan mahdollista ansionmenetystä, omaan ja perheen hyvinvointiin tai korvaamaan kuluja, jotka eivät ole korvattavia vakuutukseen sisältyvästä hoitokuluturvasta (esim. kuntoutus ja matkakulut).

   
Sairauden ja tapaturman hoitokulut

Korvaamme sairauden ja tapaturman hoitokuluja yhteensä enintään 40 000 euroon saakka. Yhden vakuutuskauden (yhden vuoden mittainen) omavastuu kuluista on 150 euroa. Omavastuu vähennetään kerran jokaisen vakuutuskauden aikana riippumatta siitä, onko kyseessä uusi tai vanha, sairaus tai tapaturma. Oman vakuutuskautesi tarkat päivämäärät näet Omilta sivuilta oston jälkeen.

Voit käyttää julkisen terveydenhuollon lisäksi yksityislääkäreiden palveluita tapaturmien ja sairauksien hoitoon. Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, röntgen- ja vastaavien tutkimusten kustannukset ja laboratoriokustannukset sekä reseptilääkkeet.

Korvausta ei saa esim. fysikaalisesta hoidosta (paitsi tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen), kuntoutuksesta ja terapiasta eikä matkakuluista.

 
Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Maksamme tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta verottoman kertakorvauksen vamman vakavuuden mukaan. Vakutuusmäärä on 50 000 euroa.

Korvausesimerkkejä:

Peukalon menetys, haitta-aste 20 % = korvaus 10 000 euroa.

Jos haitta-aste on 50 % tai yli, maksamme summan kaksinkertaisena: Molempien silmien täydellinen sokeutuminen, haitta-aste 90 % = korvaus 90 000 euroa.

Tapaturman aiheuttama kuolema

Maksamme edunsaajalle 20 000 euron korvauksen tapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Korvaus maksetaan vakuutetun omaisille ellei vakuutettu ole muuttanut edunsaajaa. Edunsaajan voi muuttaa Omilla sivuilla.

Tapaturman hoitokulut

Korvaamme tapaturman aiheuttamia hoitokuluja yhteensä enintään 30 000 euroon saakka. Omavastuu on aina 0 euroa.

Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, röntgen- ja vastaavien tutkimusten kustannukset sekä reseptilääkkeet.

Korvausta ei saa esim. fysikaalisesta hoidosta (paitsi leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen), kuntoutuksesta eikä matkakuluista.

   

Yllä olevat vaihtoehdot koskevat asiakkaita, jotka eivät ole yhteistyöjärjestöjemme tai -liittojemme jäseniä. Mikäli olet jäsen, näet vaihtoehtosi verkkokaupassamme.

Mitä tapaturma- ja sairausKULUvakuutus korvaa?

Sairauden hoitokulut

Tavalliset pitkäaikaissairaudet kuten astma tai allergiat aiheuttavat helposti tuhansien eurojen hoitokuluja. Hoitokuluturva kattaa esimerkiksi lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja laboratoriomaksuja sekä lääkekustannuksia.

Yleisimmät sairaudet, joista aiheutuneisiin hoitokuluihin korvauksia haetaan, ovat astma, diabetes, verenpaineeseen liittyvät sairaudet ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Tapaturman hoitokulut

Tapaturman sattuessa on tärkeää päästä hoitoon nopeasti. Jos kaadut rappusissa ja jalkasi murtuu, korvataan tapaturman hoitokuluina esimerkiksi röntgentutkimukset ja lääkäripalkkiot.

Yleisimmät tapaturmat, joista aiheutuneisiin hoitokuluihin korvauksia haetaan, ovat liukastumiset ja kompastumiset sekä kotitöitä tehdessä sattuneet vammat (esim. tuolilta putoamiset ja tapaturmat, jotka sattuvat mökillä korjaustöitä tehdessä).

Pysyvä työkyvyttömyys

Laajin paketti sisältää turvan tapaturman tai vakavan sairauden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä vastaan. Kyseessä on kertakorvaus. Korvauksen saaminen edellyttää, että vakuutetulle on myönnetty työeläkelakien mukainen pysyvä työkyvyttömyyseläke. Esimerkkejä sairauksista, jotka tulevat tässä tapauksessa kyseeseen on nivelreuma, epilepsia ja pahanlaatuinen kasvain. Korvauksen voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi kattamaan työkyvyttömyydestä johtuvia ansiotulonmenetyksiä.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Voit saada korvausta tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta tai vammasta. Kertakorvaus maksetaan haitta-asteen mukaisesti. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on tapaturman aiheuttama peukalon menetys. Haitta-aste peukalon menetykselle on 20 % eli maksimisummasta 50 000 € sinulle maksettaisiin10 000 €. Muita tällaisia pysyviä haittoja tai vammoja olisi esimerkiksi sokeutuminen tai säären amputaatio.

Sopeutuminen vakavaan sairauteen tai vammaan

Vakavan, välitöntä hoitoa vaativan sairauden sattuessa saat korvauksen nopeasti. Korvauksen voit käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi kattamaan ansiotulonmenetyksiä. Esimerkkejä sairauksista tai vammoista, jotka tulevat tältä osin kyseeseen, ovat kasvain, sydäninfarkti ja aivoverenvuoto.

Tapaturmainen kuolema

Tapaturmaisen kuoleman tilanteessa edunsaajalle maksetaan kertakorvaus, jonka voi käyttää kattamaan esimerkiksi hautajaisten kustannuksia.


Lisäturvana henkivakuutus:

 • Henkivakuutus antaa turvaa läheisillesi. He voivat käyttää korvauksen esimerkiksi lainojen maksuun.
 • Henkivakuutuksen voit sisällyttää mihin tahansa tapaturma- ja/tai sairausvakuutuspakettiin lisämaksusta.
 • Valittavanasi on vakuutussummaksi 50 000 €, 100 000 € tai 150 000 €.
 • Korvauksen edunsaajina ovat omaiset ja edunsaajaa voi muuttaa Omilla sivuilla.

​Hoitoon mennessäsi voit käyttää julkisen terveydenhuollon lisäksi yksityi​slääkäreiden palveluita ja saat valita itse hoitopaikkasi. Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, röntgen- ja vastaavien tutkimusten kustannukset ja laboratoriokustannukset sekä reseptilääkkeet. Lue tarkemmin korvattavista hoitokuluista vakuutusoppaasta.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, mutta sairauden hoitokuluja korvataan vain Suomessa syntyneistä hoitokuluista. Ulkomailla syntyneet sairauden hoitokulut kattaa matkavakuutus. Lisätietoa voimassaolosta ulkomailla löydät täältä​ >

Hinnat, tarkemmat korvausmäärät ja omavastuut eri vaihtoehdoissa voit tarkistaa laskemalla itsellesi tai perheenjäsenellesi vakuutuksen helposti If verkkokaupassa.

Verkkokauppaan >

Jos tarvitset vain henkivakuutusta, voit tutustua siihen täällä >

terveysselvitys oston jälkeen

Voit ostaa vakuutuksen helposti Ifin verkkokaupasta. Vakuutuksen oston jälkeen sinun tulee vielä täyttää helppo selvitys terveydentilastasi. Terveysselvitys tulee tehdä 14 vrk:n kuluessa ostosta. Terveysselvitystä varten sinun ei tarvitse liittää mukaan lääkärintodistuksia. Otamme sinuun yhteyttä tilanteissa, joissa tarvitsemme lisätietoa.

Huomaathan, että vakuutuksen voimaantulo edellyttää tämän terveysselvityksen, joka täytetään ja hyväksytään Omilla sivuilla. Lähetämme sinulle vakuutuskirjan vakuutuksesi astuttua voimaan. Suurin osa näistä terveysselvitystä vaativista vakuutuspäätöksistä tehdään vuorokauden sisällä ostosta.

Tapaturmavakuutuksen myöntäminen ei edellytä terveysselvitystä eli mikäli ostat suppeimman paketin, pelkän tapaturmavakuutuksen, vakuutus astuu voimaan heti oston jälkeen. Huomioithan kuitenkin, että terveysselvitys tarvitaan, jos ostat henkivakuutuksen lisäturvana tapaturmavakuutukseesi. Tällöin vakuutukset (tapaturma ja henki) astuvat voimaan vasta, kun terveysselvitys on täytetty ja hyväksytty. Sama poikkeus koskee järjestöasiakkaiden vakuutuksia. Eli kaikkia järjestöasiakkaana ostamiasi vakuutuksia varten tarvitaan terveysselvitys.

MINKÄ IKÄISILLE TÄMÄ VAKUUTUS ON TARKOITETTU?

Tämä vakuutus on oikea valinta 15 vuotta täyttäneelle. Jos etsit vakuutusta alle 15-vuotiaalle, paras valintasi on lapsivakuutus. Tutustu If Lapsivakuutukseen >

Miksi minun kannattaa vakuuttaa itseni?

Tapaturma- ja sairausvakuutus tuo pitkäaikaista ja vakaata turvaa, antaa taloudellista liikkumavaraa ja estää talouden horjumista yllättävien sairauksien ja äkillisten tapaturmien seurauksissa. Lisäksi vakuutuksella varmistat pääsysi hoitoon jonottamatta ja tarvittaessa nopeastikin.

Tutustu tarkemmin If Henkilövakuutuksiin >

VAKUUTUS KILPAURHEILUA TAI RISKIALTTIITA HARRASTUKSIA VARTEN

Jos olet kilpaurheilija, tarvitset kilpaurheilijan vakuutuksen, jonka voit hankkia olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Ifin verkkokaupasta ostettava aikuisen tapaturma- ja sairausvakuutus ei ole voimassa esimerkiksi urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailuissa tai harjoituksissa. Alle 18-vuotiailla vakuutus on voimassa kuitenkin kaikessa urheilussa, myös kilpaurheilussa.

Lisäksi on urheilulajeja, joiden harrastamista varten tarvitset lisäturvaa. Olethan yhteydessä asiakaspalveluumme myös näissä tilanteissa. Listan kyseisistä lajeista löydät alla olevan linkin takaa.

Kilpaurheilijan tai riskialtista lajia harrastavan lisäturvan hinta määräytyy lajin riskialttiuden mukaan.

Katso lista urheilulajeista riskialttiuden mukaan >

Katso asiakaspalvelun yhteystiedot >

Yhteistyöjärjestöjen- ja Liittojen jäsenille ja heidän puolisoilleen edulliset tapaturmavakuutukset

Ifin yhteistyöjärjestön- tai liiton jäsenenä sekä sinä että puolisosi olette oikeutettuja saamaan kattavat Primus-tapaturmavakuutukset jopa 50 % edullisemmin. Lisäksi saat kaikkiin uusiin Primus-tapaturmavakuutuksiin lisäetuna 2 000 euron Selviytymisturvan.

Katso listasta, kuulutko yhteistyöjärjestöömme, jolloin olet perheinesi oikeutettu näihin järjestösi neuvottelemaan etuihin.

Järjestö- ja liittojäsenen Primus-vakuutukset saat koko perheelle kätevästi osoitteesta henkivakuutuskuntoon.fi.

Primus-vakuutukset myöntää Ifin yhteistyökumppani Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.Vakuutusehdot ja -oppaat

Ifin 24h terveysneuvonta –palvelukokeilu

​Terveysneuvonta on Ifin henkilövakuutusasiakkailleen tarjoama maksuton palvelu, jonne voit soittaa aina kun sairastut tai loukkaannut, vuorokauden ympäri. Palvelussa voit keskustella sairaanhoitajan kanssa ja tarvittaessa varata lääkäriajan.

24h terveysneuvonta: 010 19 18 55 (pvm/mpm)

Kun sairastut tai loukkaannut:

 1. Soita numeroon 010 19 18 55.
 2. Sairaanhoitaja keskustelee kanssasi ja antaa hoitosuosituksia.
 3. Saat arvion lääkärikäynnin tarpeellisuudesta ja tarvittaessa lääkäriajan.

Terveysneuvonnan tuottaa Mawell Care, joka on Suomen johtava terveysneuvontapalveluiden toimittaja sairaanhoitopiireille, kunnille ja yksityisille yrityksille.

Palvelukokeilu jatkuu toistaiseksi.

Kilpaurheilu ja riskialttiiden urheilulajien harrastaminen

Kaikessa kilpaurheilussa tulee henkilövakuutukseen lisätä urheilurajoituksen poisto (vain yli 18-vuotiaille). Lisäksi on lajeja, joista urheilurajoitus tulee poistaa myös vain harrastettaessa niitä. Urheilurajoitus voidaan poistaa lisämaksulla useimmista urheilulajeista ja riskialttiista harrastuksista edellyttäen, että vakuutettu on If Etuasiakas.

Vakuutusmaksun suuruus riippuu urheilun riskialttiudesta. Urheilulajit on jaettu neljään luokkaan niiden riskialttiuden mukaan. Kukin luokka kattaa siinä ja sitä alemmissa luokissa luetellut urheilulajit lukuun ottamatta lajeja, joista urheilurajoitusta ei voida poistaa.

Luokka 1:

Ampumahiihto, Ampumaurheilu, Baseball, Curling, Golf, Hiihtourheilu, Hiihtosuunnistus, Jousiammunta, Juoksu-urheilu, Keilailu, Kriketti, Kyykkä, Kävelyurheilu, Lainelautailu, Liitokiekkoilu (Ultimate), Maalipallo, Melonta, Nykyaikainen 5-ottelu, Pesäpallo, Pikaluistelu, Purjehdus, Purjelautailu (ei sis. siipi- ja leijapurjehdus), Pyöräily, Pöytätennis, Raviurheilu, Softball, Soutu, Sulkapallo, Suunnistus, Tanssiurheilu, Tennis, Triathlon, Uintiurheilu (sis. uimahypyt), Uppopallo, Vesipallo

Luokka 2:

Aerobic, Cheerleading, Fitness-urheilu, Kahvakuulailu, Kelkkailu, Kilpapaintball, Kädenvääntö, Lippupallo, Miekkailu (sis. historiallinen miekkailu), Mäkihyppy, Potkulautailu, Ringette, Rullalautailu, Rullaluistelu, Squash, Taitoluistelu, Valjakkourheilu, Vesihiihto, Voimistelu, Yleisurheilu

Luokka 3:

Aikido, Beach volley, Capoera, Futsal, Haavipallo (lacrosse), Hockey (sis. hockey, sisähockey ja maahockey), Ilmaurheilu (sis. myös esim. laskuvarjohyppy, ultrakevyt ilmailu, benjihyppy, purjelento, kuumailmapallolento, varjo- ja riippuliito (myös moottoroitu)), Jalkapallo, Judo, Jujutsu, Jääkiekko (ei sis. alamäkiluistelu), Jääpallo, Karate, Kaukalopallo, Kendo, Kiipeilyurheilu, Koripallo, Käsipallo, Lentopallo, Maastopyöräily (sis. alamäkipyöräily), Nyrkkeily, Paini (sis. painin eri muodot ml. lukkopaini), Potkunyrkkeily, Ratsastus, Rullakiekko, Salibandy, Seikkailu-urheilu, Taekwondo, Taido, Taistelu-, kamppailu- ja itsepuolustusurheilu (ei sis. vapaaottelu), Thainyrkkeily, Urheilu- ja laitesukellus

Luokka 4:

Alppihiihto (ei sis. nopeus-, syöksy- ja off-pistelasku eikä freestyle), Crossfit, Jäätikkövaellus, Lumilautailu, Moottoriurheilu (sis. mm. autourheilu, moottoripyöräurheilu ja moottoriveneurheilu), Painonnosto, Pujottelu , Voimamiesurheilu, Voimanosto

Lajit, joista urheilurajoitusta ei voida poistaa:

Alamäkiluistelu, Amerikkalainen jalkapallo, Australialainen jalkapallo, Freestyle, Kehonrakennus, Nopeuslasku, Off-pistelasku, Roller derby, Rugby, Siipi- ja leijapurjehdus, Syöksylasku, Vapaaottelu

Riskialttiit harrastukset, joista urheilurajoitus tulee poistaa:

Kiipeilylajit (esim. vuori-, seinä-, kallio- ja jääkiipeily, huom. rajoitus ei koske seinäkiipeilyä silloin, kun käytetään suoja- tai turvavarusteita), jäätikkövaellus, taistelu- kamppailu tai itsepuolustuslajit, moottoriurheilu, urheilu- tai laitesukellus, ilmailulajit (esim. laskuvarjohyppy, riippuliito, purjelento, benjihyppy) ja voimailulajit (esim. painonnosto, voimanosto ja voimamiesurheilu).​

Sairaus- ja tapaturmavakuutuksen voimassaolo ulkomailla

Tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Se kattaa siis ulkomaillakin sattuneet tapaturmat, korvaten niistä aiheutuneet hoitokulut. Huomaathan kuitenkin, että ulkomailla hoitokulut voivat nousta erittäin suuriin summiin (jopa kymmeniin ja satoihin tuhansiin euroihin) ja tapaturmavakuutuksessa on maksimikorvaussumma, joka ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia kuluja. Matkavakuutuksessa ei ole hoitokulujen korvaukselle ylärajaa eli sen vuoksi on tärkeää, että sinulla on matkavakuutus voimassa aina matkustaessasi.

Sairauskuluvakuutus on myös voimassa kaikkialla maailmassa, mutta sairauden hoitokulut korvataan kuitenkin vain Suomessa syntyneistä hoitokuluista. Tämä tarkoittaa sitä, että jotta hoitokulusi korvattaisiin, niiden tulee olla Suomesta (vaikka sairaus olisikin alkanut ulkomailla). Matkavakuutus kattaa sairauden hoitokulut ulkomailla.

Muista myös muut vakuutukset