Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring för vuxen

Du får vård på det ställe du valt, utan att köa. Anpassa försäkringen efter ditt eget behov och köp enkelt via nätet.

Olycksfallsförsäkring utan hälsoutredning

 • Olycksfallsförsäkringar utan självrisk

  Sjukförsäkringens självrisk betalar du en gång per försäkringsperiod.

 • Anpassa försäkringen enligt livssituation och plånbok

  Välj mellan tre alternativ och tilläggsskydd för att få den bästa försäkringen.

 • Sjukförsäkringen täcker flera olika hälsoproblem

  Ersättning beviljas också för receptbelagd medicin och fysioterapi som läkaren ordinerat.


Vad ersätter försäkringen? Sjukdom och olycksfall Omfattande olycksfall Olycksfall

Alla skyddsnivåer ersätter:
Vårdkostnader till följd av olycksfall
Tandskador till följd av olycksfall
Dödsfall genom olyckshändelse
Bestående skador till följd av olycksfall

I alla Ifs personförsäkringar ingår även hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta

Ingår Ingår Ingår

Vanliga belastningsskador – du får ersättning för vårdkostnader (bl.a. besök på privata läkarstationer)

Ingår Ingår Ingår inte

Fysikalisk vård vid olycksfall – du får fysikalisk vård för att stödja återhämtningen efter olycksfall och belastningsskador

Ingår Ingår Ingår inte

Vårdkostnader vid sjukdom – du får ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdomar (bl.a. besök på privat läkarstation)

Ingår Ingår inte Ingår inte

Fysikalisk vård vid sjukdom – du får fysikalisk vård också för att stödja återhämtningen efter en sjukdom

Ingår Ingår inte Ingår inte

Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus – läkarstationen gör skadeanmälan för din räkning och du betalar endast självrisken

Ingår Ingår inte Ingår inte

Varför teckna olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring?

Finland har ett bra socialskydd, men ibland kan du få vänta länge på att få vård om skadan inte är akut. Du kanske redan har möjlighet till företagshälsovård, men en privat försäkring hjälper dig även på din fritid när företagshälsovårdens gränser kommer emot.

Ifs olycksfallsförsäkring, omfattande olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring passar olika livssituationer. Därför lönar det sig för dig att överväga hurdant skydd du behöver från försäkringen. Motionerar du mycket? Funderar du över besvär som åldern kan medföra? Vill du snabbt få vård hos en specialist för att kontrollera symtom som verkar allvarliga?

I webbutiken går det enkelt att jämföra försäkringar och pris. Du binder dig inte till något i samband med prisberäkningen och prisjämförelser gör du därför utan köptvång.

Distansjobbar du?

Visste du, att en lagstadgad olycksfallsförsäkring bara gäller på arbetsplatsen? Den ersätter inte saker du gör hemma, t.ex. vardagssysslor på morgonen eller när du ger dig ut på eftermiddagen för att få frisk luft. Kontrollera därför med din arbetsgivare om företaget har tagit en tilläggsförsäkring.

Du kan även själv se över ditt försäkringsskydd på hemmakontoret. En omfattande olycksfallsförsäkring är ett utmärkt tillägg för dig som jobbar på distans, eftersom den skyddar dig dygnet runt och täcker dessutom belastningsrelaterade skador.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen, dvs. sjukkostnadsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Oberoende om du blir förkyld eller om du misstänker något allvarligare, kan du uppsöka läkarvård på en privat mottagning utan att köa.

Vi ersätter läkararvoden, undersökningar, sjukhusvård, operationer och receptbelagda mediciner efter den självriskandel du valt. Självrisken ska endast betalas en gång per försäkringsperiod (1 år).

Omfattande olycksfallsförsäkring

Omfattande olycksfallsförsäkring är en aning bättre olycksfallsförsäkring, som vi utvecklat utgående från önskemål hos våra kunder.

Omfattande olycksfallsförsäkring omfattar utöver vanliga olyckor även belastningsskador och försträckningar. Den ersätter också sådana skador som beror på vanlig åldersrelaterad degeneration. Ur försäkringen ersätts dessutom t.ex. fysioterapi som ges istället för operation.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring är vår förmånligaste basförsäkring, som ger skydd vid typiska olyckor t.ex. om du fallit omkull eller ramlat ner och fått skador som förutsätter undersökningar och vård.

Om det t.ex. gäller förslitnings- eller belastningsskada ersätter försäkringen undersökningar men däremot ingen vård. Välj omfattande olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring, om du vill att din försäkring även omfattar dessa.

Sjukförsäkringens och olycksfallsförsäkringens pris

På både sjukförsäkringens och olycksfallsförsäkringens pris inverkar försäkringens omfattning, den eventuella självrisken, den försäkrades ålder och hemort samt eventuella kundförmåner.

Exemplen utgör riktgivande priser för förmånskunder. Du ser ditt pris när du fyllt i uppgifterna i försäkringsräknaren som du hittar högre upp på sidan.

Det tar bara en stund att räkna ut priset, och du binder dig inte till något. Du kan därför jämföra  försäkringsalternativen i webbutiken i lugn och ro utan köptvång.

25 år, hemort Helsingfors

 • Sjukkostnadsförsäkring 34 e / mån
 • Omfattande olycksfallsförsäkring 14 e / mån
 • Olycksfallsförsäkring 6 e / mån

40 år, hemort Helsingfors

 • Sjukkostnadsförsäkring 42 e / mån
 • Omfattande olycksfallsförsäkring 17 e / mån
 • Olycksfallsförsäkring 8 e / mån

Vanliga frågor