Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring för vuxen

Du får vård på det ställe du valt, utan att köa. Anpassa försäkringen efter ditt eget behov och köp enkelt via nätet.

En olycksfalls- och sjukförsäkring kommer till din hjälp, om du råkar ut för missöden. I händelse av olycksfall eller sjukdomar får du vård utan att köa och du kan själv välja vårdplatsen – t.ex. direkt hos en specialläkare. Informationen på den här sidan gäller försäkringar som säljs i webbutiken.

Olycksfallsförsäkring utan hälsoutredning

 • Vård i händelse av olycksfall alltid utan självrisk

  Sjukförsäkringens självrisk ska bara betalas en gång per försäkringsperiod.

 • Anpassad försäkring efter livssituation och plånbok

  Skräddarsy den bästa försäkringen – välj mellan tre alternativ och olika tilläggsskydd.

 • Sjukförsäkringen täcker flera olika hälsoproblem

  Ersättning beviljas också för receptbelagd medicin och fysioterapi som läkaren ordinerat.


Vad ersätter försäkringen? Sjukdom och olycksfall Omfattande olycksfall Olycksfall

Alla skyddsnivåer ersätter:
Vårdkostnader till följd av olycksfall
Tandskador till följd av olycksfall
Dödsfall genom olyckshändelse
Bestående skador till följd av olycksfall

I alla Ifs personförsäkringar ingår även hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta

Ingår Ingår Ingår

De vanligaste belastningsskadorna – du får ersättning för vårdkostnader (bl.a. besök på privata läkarstationer)

Ingår Ingår Ingår inte

Fysikalisk vård vid olycksfall – du får fysikalisk vård för att stödja återhämtningen efter olycksfall och belastningsskador

Ingår Ingår Ingår inte

Vårdkostnader vid sjukdom – du får ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdomar (bl.a. besök på privat läkarstation)

Ingår Ingår inte Ingår inte

Fysikalisk vård vid sjukdom – du får fysikalisk vård också för att stödja återhämtningen efter en sjukdom

Ingår Ingår inte Ingår inte

Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus – läkarstationen gör skadeanmälan för din räkning och du betalar endast självrisken

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersätter försäkringen ett coronatest?

Sjukförsäkringen ersätter ett coronavirustest hos privata serviceproducenter, om testet görs enligt THL:s kriterier utifrån en läkarremiss.

Vi ersätter inte test för personer som vid tidpunkten för testet är symptomfria. Testet ersätts inte heller, om du redan har symptom när du tecknar försäkring. Sjukförsäkringen träder i kraft under förutsättning att du fyllt i en hälsodeklaration.

Vi ersätter på normalt sätt också vårdkostnader till följd av coronavirus, t.ex. läkararvoden, receptbelagda mediciner och vårddagavgifter efter självriskandelen. Antikroppstester ersätts inte ur försäkringen.

Läs mer om sjukförsäkring och coronavirus.

Varför lönar det sig att köpa en olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring?

Finland har ett bra socialskydd, men du kan ibland vara tvungen att vänta på vård under en längre tid, om skadan inte är akut. Du kanske redan har tillgång till företagshälsovård, men den privata försäkringen hjälper dig också på fritiden när företagshälsovårdens gränser kommer emot.

Ifs olycksfallsförsäkring, omfattande olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring passar olika livssituationer. Det lönar sig därför att överväga hurdant skydd du önskar att försäkringen ger dig. Motionerar du mycket? Funderar du över möjliga besvär som åldern medför? Vill du snabbt få vård hos en specialläkare för att kontrollera symtom som ter sig som allvarliga?

I webbutiken går det enkelt att jämföra försäkringar och pris. Prisräkningen binder dig inte till något, så du kan göra prisjämförelserna utan köptvång.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen, dvs. sjukkostnadsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Oberoende om du blir förkyld eller om du misstänker något allvarligare, kan du uppsöka läkarvård på en privat mottagning utan att köa.

Vi ersätter läkararvoden, undersökningar, sjukhusvård, operationer och receptbelagda mediciner efter den självriskandel du valt. Självrisken fastställs per försäkringsperiod, och debiteras inte separat vid varje sjukdom. Vård av olyckor ersätts däremot alltid utan självrisk.

Omfattande olycksfallsförsäkring

Omfattande olycksfallsförsäkring är en aning bättre olycksfallsförsäkring, som vi utvecklat utgående från önskemål hos våra kunder.

Omfattande olycksfallsförsäkring omfattar utöver vanliga olyckor även belastningsskador och försträckningar. Den ersätter också sådana skador som beror på vanlig åldersrelaterad degeneration. Ur försäkringen ersätts dessutom t.ex. fysioterapi som ges istället för operation.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring är den förmånligaste basförsäkringen, och ger skydd i händelse av vanliga olyckor som medfört skador som kräver undersökningar och vård, t.ex. om du fallit omkull eller ramlat ner.

Om skadan t.ex. beror på förslitning eller belastningsskada, omfattar försäkringen endast undersökningen men däremot ingen vård. Om du vill att försäkringen också omfattar dessa, välj omfattande olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring.

Sjukförsäkringens och olycksfallsförsäkringens pris

På både sjukförsäkringens och olycksfallsförsäkringens pris inverkar försäkringens omfattning, den eventuella självrisken, den försäkrades ålder och hemort samt eventuella kundförmåner.

Exemplen utgör riktgivande priser för förmånskunder. Du ser ditt pris när du fyllt i uppgifterna i försäkringsräknaren som du hittar högre upp på sidan.

Det tar bara en stund att räkna ut priset, och du binder dig inte till något. Du kan därför jämföra  försäkringsalternativen i webbutiken i lugn och ro utan köptvång.

25 år, hemort Helsingfors

 • Sjukkostnadsförsäkring 34 e / mån
 • Omfattande olycksfallsförsäkring 14 e / mån
 • Olycksfallsförsäkring 6 e / mån

40 år, hemort Helsingfors

 • Sjukkostnadsförsäkring 42 e / mån
 • Omfattande olycksfallsförsäkring 17 e / mån
 • Olycksfallsförsäkring 8 e / mån