Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring för vuxen

Du får vård på det ställe du valt, utan att köa. Anpassa försäkringen efter ditt eget behov och köp enkelt via nätet.

Olycksfallsförsäkring utan hälsoutredning

 • Ingen självrisk i olycksfallsförsäkringen

  Sjukförsäkringens självrisk du själv har valt betalar du en gång per försäkringsperiod.

 • Anpassad enligt livssituation och plånbok

  Välj mellan tre alternativ och tilläggsskydd för att få den bästa försäkringen.

 • Sjukförsäkring för flera olika hälsoproblem

  Vi ersätter även receptbelagda mediciner och fysioterapi som läkaren ordinerat.

Varför teckna sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring?

Finland har ett bra socialskydd, men ibland kan det dröja innan man får vård, om skadan inte är akut. Du kanske redan har möjlighet till företagshälsovård, men en privat försäkring hjälper dig även på fritiden, om företagshälsovårdens gränser kommer emot.

Ifs olycksfallsförsäkring, omfattande olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring kan anpassas efter livssituationen. I vår webbutik går det enkelt att jämföra försäkringar och priser. Prisberäkningen innebär inget köptvång och du kan därför jämföra priser i lugn och ro.

Sjukförsäkringens pris är anpassat efter dina behov

Vill du få vård direkt hos en specialist för att kontrollera eventuellt allvarliga symtom? Sjukförsäkringen, dvs. sjukkostnadsförsäkringen ersätter både sjukdomar och olycksfall. Oberoende om du blivit förkyld eller misstänker något allvarligare, kan du söka läkarvård på en privat mottagning utan att köa.

Vi ersätter läkararvoden, undersökningar, sjukhusvård, operationer och receptbelagda mediciner efter den självriskandel du valt. Som självrisk kan du välja 150, 300 eller 500 euro. Självrisken betalar man bara en gång per försäkringsperiod, som är ett kalenderår.

Om den kommunala hälso- och sjukvården fungerar bra på din hemort och du vill med hjälp av försäkringen endast gardera dig mot större vårdkostnader, lönar det sig att överväga en högre självrisk. På det här sättet sparar du i kostnader för sjukförsäkringen.

För att teckna en sjukförsäkring ska du fylla i en hälsodeklaration digitalt efter köpet. Hälsodeklarationen är enkel att fylla i och kräver inget besök hos läkaren.

Läs om hälsodeklarationen

Omfattande eller vanlig olycksfallsförsäkring?

Motionerar du mycket? En omfattande olycksfallsförsäkring är en bättre olycksfallsförsäkring, som är dimensionerad enligt våra kunders önskemål.

I en omfattande olycksfallsförsäkring ingår utöver vanliga olycksfall även belastningsskador och försträckningar. Den ersätter även skador som har att göra med åldersrelaterad degeneration. Ur försäkringen ersätts dessutom exempelvis fysioterapi som kan ges istället för att operera skadan.

En vanlig olycksfallsförsäkring är den förmånligaste basförsäkring i vårt urval. Den omfattar kostnader för typiska olycksfall, såsom skador som förutsätter undersökrningar eller vård på grund av att du ramlat eller fallit omkull.

Om skadan du drabbats av har ett samband med exempelvis slitageförändringar eller belastningsskador, ersätter försäkringen enbart undersökningarna men ingen vård. Om du vill att din försäkring även ska täcka kostnader i dessa fall, lönar det sig att välja en omfattande olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring.

Självrisken i olycksfallsförsäkringen och i den omfattande olycksfallsförsäkringen är alltid 0 euro.

Jämför försäkringarna

Tryggar ekonomin i plötsliga och oväntade situationer

Du kan utvidga skyddsomfattningen av sjuk- eller olycksfallsförsäkringen genom att välja skydd i händelse av allvarlig sjukdombestående arbetsoförmåga eller längre sjukledighet.​

Medan sjuk- och olycksfallsförsäkringen täcker vårdkostnader, kommer utkomstförsäkringen till hjälp vid en tillfällig eller bestående nedgång i inkomsterna.

Vanliga frågor

Vad ersätter försäkringen? Sjukdom och olycksfall Omfattande olycksfall Olycksfall

Alla skyddsnivåer ersätter:
Vårdkostnader till följd av olycksfall
Tandskador till följd av olycksfall
Dödsfall genom olyckshändelse
Bestående skador till följd av olycksfall

Ifs hälsohjälp kommer till din hjälp dygnet runt redan före läkarbesöket på Mina sidor och i If Mobil.

Ingår Ingår Ingår

Vanliga belastningsskador – du får ersättning för vårdkostnader (bl.a. besök på privata läkarstationer)

Ingår Ingår Ingår inte

Fysikalisk vård vid olycksfall – du får fysikalisk vård för att stödja återhämtningen efter olycksfall och belastningsskador

Ingår Ingår Ingår inte

Vårdkostnader vid sjukdom – du får ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdomar (bl.a. besök på privat läkarstation)

Ingår Ingår inte Ingår inte

Fysikalisk vård vid sjukdom – du får fysikalisk vård också för att stödja återhämtningen efter en sjukdom

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ifs direktersättning – läkarstationen gör skadeanmälan för din räkning och du betalar endast självrisken

Ingår Ingår inte Ingår inte

Sjukförsäkringens och olycksfallsförsäkringens pris

På både sjukförsäkringens och olycksfallsförsäkringens pris inverkar försäkringens omfattning, den eventuella självrisken, den försäkrades ålder och hemort samt eventuella kundförmåner.

Exemplen utgör riktgivande priser för förmånskunder. Du ser ditt pris när du fyllt i uppgifterna i försäkringsräknaren som du hittar högre upp på sidan.

Det tar bara en stund att räkna ut priset, och du binder dig inte till något. Du kan därför jämföra  försäkringsalternativen i webbutiken i lugn och ro utan köptvång.

25 år, hemort Helsingfors

 • Sjukkostnadsförsäkring 34 e / mån
 • Omfattande olycksfallsförsäkring 14 e / mån
 • Olycksfallsförsäkring 6 e / mån

40 år, hemort Helsingfors

 • Sjukkostnadsförsäkring 42 e / mån
 • Omfattande olycksfallsförsäkring 17 e / mån
 • Olycksfallsförsäkring 8 e / mån

Rentav 15 % samlingsrabatt på premierna

Se din samlingsrabatt i webbutiken genom att lägga försäkringarna i varukorgen.

Avgiftsfri start

Lös in två månader gratis för din nya omfattande olycksfalls försäkring.
Se hur