Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring för vuxen

Gäller fram till 100 års ålder
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Olycksfallsförsäkring och sjukdomsförsäkring

Olycksfalls- och sjukförsäkring hjälper, om du råkar ut för något tråkigt. Vid olycksfall eller sjukdom får du vård utan att köa och du kan fortare koncentrera dig på att bli bättre. Informationen på den här sidan gäller försäkringar som säljs i webbutiken.

Olycksfallsförsäkring utan hälsoutredning

 • Vård av olycksfall alltid utan självrisk
 • Sök dig direkt till specialläkare
 • Försäkring som passar både livssituation och budget

Vad ersätter försäkringen? Sjukdom och olycksfall Omfattande olycksfall Olycksfall

Alla skyddsnivåer ersätter:
- Vårdkostnader till följd av olycksfall
- Tandskador till följd av olycksfall
- Dödsfall genom olyckshändelse
- Bestående skada till följd av olycksfall

Varje personförsäkring hos If omfattar även hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta

checkmark checkmark checkmark

De vanligaste belastningsskadorna – du får ersättning för vårdkostnader (bl.a. besök på privata läkarstationer)

checkmark checkmark

Fysikalisk vård vid olycksfall – du får fysikalisk vård för att stödja återhämtningen efter olycksfall och belastningsskador

checkmark checkmark

Vårdkostnader vid sjukdom – du får ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdomar (bl.a. besök på privat läkarstation)

checkmark

Fysikalisk vård vid sjukdom – du får fysikalisk vård också för att stödja återhämtningen efter en sjukdom

checkmark

Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus – läkarstationen gör skadeanmälan för din räkning och du betalar endast självrisken

checkmark
Valbara skydd:

Livförsäkring
Balanserar familjens ekonomi, om du avlider på grund av olycka eller sjukdom.

Skydd vid allvarlig sjukdom
Du får en skattefri engångsersättning, om du blir allvarligt sjuk.

Skydd vid bestående arbetsoförmåga
Du får en skattefri engångsersättning, om du blir arbetsoförmögen och beviljas bestående invalidpension.

Dagpenningsskydd (Från kundtjänsten)
Du får ekonomiskt stöd under en lång sjukledighet.

Valbara skydd finns att tillgå i alla försäkringstyper.

Ersätter försäkringen ett coronatest?

Sjukförsäkringen ersätter ett coronavirustest hos privata serviceproducenter, om testet görs enligt THL:s kriterier utifrån en läkarremiss.

Vi ersätter inte test för personer som vid tidpunkten för testet är symptomfria. Testet ersätts inte heller, om du redan har symptom när du tecknar försäkring. Sjukförsäkringen träder i kraft under förutsättning att du fyllt i en hälsodeklaration.

Vi ersätter på normalt sätt också vårdkostnader till följd av coronavirus, t.ex. läkararvoden, receptbelagda mediciner och vårddagavgifter efter självriskandelen. Antikroppstester ersätts inte ur försäkringen.

Läs mer om sjukförsäkring och coronavirus.

Hos If hittar du en försäkring för olika livssituationer. Det lönar sig att fundera på hurdant skydd du önskar att få. Rör du på dig mycket? Funderar du över besvär som åldern kan medföra? Vill du snabbt få vård hos specialläkare för att kontrollera symtom som verkar vara allvarliga?

Välj ett alternativ som passar både dig och plånboken – räkna ut pris och jämför försäkringar.

Finland har ett bra socialskydd, men då och då kan du vara tvungen att vänta på vård under en längre tid om skadan inte är akut. Du kanske har tillgång till företagshälsovård, men en privat försäkring hjälper dig också på fritiden när företagshälsovårdens gränser kommer emot.

Hur skiljer sig sjukförsäkringen och olycksfallsförsäkringen från varandra?

Sjukförsäkringen, dvs. sjukkostnadsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Oberoende om du blir förkyld eller om du misstänker något allvarligare, kan du uppsöka läkarvård på en privat mottagning utan att köa.

Vi ersätter läkararvoden, undersökningar, sjukhusvård, operationer och receptbelagda mediciner enligt den självrisk du valt. Självrisken gäller för varje enskild försäkringsperiod, och debiteras inte separat för varje sjukdom. Vård av olyckor ersätts däremot alltid utan självrisk.

Omfattande olycksfallsförsäkring är aningen bättre olycksfallsförsäkring, som utvecklats utgående från våra kunders önskemål.

Omfattande olycksfallsförsäkring omfattar utöver vanliga olyckor även belastningsskador och försträckningar. Den ersätter också sådana skador som beror på vanlig åldersrelaterad degeneration. Ur försäkringen ersätts också t.ex. fysioterapi som ges istället för operation. 

Olycksfallsförsäkring är den förmånligaste basförsäkringen, som ger skydd vid vanliga olyckor, t.ex. vid skador som kräver undersökning eller vård om du fallit omkull eller ramlat ner.

Om skadan t.ex. beror på förslitning eller belastningsskada, omfattar försäkringen endast undersökning men ingen vård. Om du vill att försäkringen också omfattar dessa, välj omfattande olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring.

Räkna ut pris och jämför försäkringar i webbutiken

Sjukförsäkringens och olycksfallsförsäkringens pris

På både sjukförsäkringens och olycksfallsförsäkringens pris inverkar försäkringens omfattning, en eventuell självrisk, den försäkrades ålder och hemort samt eventuella kundförmåner.

Exemplen nedan utgör riktgivande priser för förmånskunder. Du ser ditt pris när du fyllt i dina uppgifter i försäkringsräknaren som du hittar högre upp på sidan. Det tar bara en stund att räkna ut priset och du binder dig inte heller till något.

25 år, Helsingfors som hemort

 • Sjukkostnadsförsäkring 34 e / mån
 • Omfattande olycksfallsförsäkring 14 e / mån
 • Olycksfallsförsäkring 6 e / mån

40 år, Helsingfors som hemort

 • Sjukkostnadsförsäkring 42 e / mån
 • Omfattande olycksfallsförsäkring 17 e / mån
 • Olycksfallsförsäkring 8 e / mån

Räkna ut ditt pris och välj den försäkring som passar dig bäst

Som Ifs kund får du utmärkta förmåner och tjänster

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Olycksfallsförsäkring och sjukdomsförsäkring