Henkilövakuutusten terveysselvitys

Henkilövakuutusten myöntäminen edellyttää selvitystä vakuutettavan terveydentilasta.

Terveydentila selvitetään sähköisellä terveysselvityksellä, ja käsittelemme terveydentilatiedot luottamuksellisesti.

Sähköinen terveysselvitys täytetään suojatussa yhteydessä Omilla sivuilla. Omat sivut on Ifin asiakkaiden maksuton palvelu, jossa voi turvallisesti hoitaa vakuutus- ja korvausasioita. Palauta terveysselvitys mahdollisimman pian, kuitenkin ennen tarjouksen voimassaoloajan umpeutumista. Vakuutus voidaan laittaa voimaan aikaisintaan sähköisen terveysselvityksen palautuspäivästä.

Täytä terveysselvitys huolella

Terveysselvitysten kysymyksiin tulee vastata annettujen ohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että kysymyksiin on vastattu totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Väärän tai puutteellisen tiedon antamisesta voi seurata yhtiön vastuun rajoittaminen jälkikäteen.

Kun terveysselvitys on täytetty, se tulee päivätä ja kaikkien asianosaisten allekirjoittaa. Sähköisen terveysselvityksen tiedot vahvistuvat sähköisellä allekirjoituksella, tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksia käyttäen.

Terveysselvityslomakkeella annetaan Ifille myös suostumus pyytää hoitolaitoksilta vakuutetun terveydentilaa koskevia lisätietoja vakuutushakemuksen ratkaisemiseksi. Vakuutuksenottaja vahvistaa myös edunsaajamääräyksen.

Vakuutuksen myöntäminen ratkaistaan vakuutettavan henkilön terveydentilan perusteella. Vakuutus voidaan joko myöntää normaalisti, rajoitusehdoilla tai korotetulla vakuutusmaksulla.

Vakuutus voidaan myöntää normaalisti, rajoitusehdoilla tai korotetulla maksulla.

On myös mahdollista, että vakuutuksen myöntämistä siirretään tulevaisuuteen tai sitä ei myönnetä lainkaan. Ilmoitamme sinulle vakuutuksen myöntämisratkaisusta vakuutuskirjalla tai erillisellä kirjeellä.

Sinulle saattaa olla hyötyä myös näistä sivuista