Matkustaminen ulkomaille omalla ajoneuvolla

Tärkeää

 • Huolla ajoneuvosi ennen matkaa.
 • Tarkista vakuutuskirjasta ja -ehdoista ajoneuvosi vakuutusten omavastuu, turvat ja voimassaoloalue.
 • Tarkista, että ajoneuvossa on rekisteröintitodistuksen tekninen osa. Saat sen maksutta Trafin sivuilta tai katsastustoimipaikoilta.
 • Ota matkustajavakuutus.
 • Joihinkin maihin voit tarvita myös kansainvälisen ajokortin. Sen saat Autoliitosta.
 • Valmistaudu ennalta vahinkotilanteisiin ja ota kansainvälinen vahinkoilmoituslomake autoon mukaan.
 • Jos autoa kuljettaa ulkomailla joku muu kuin omistaja, anna hänelle mukaan valtakirja auton käyttämiseksi ulkomailla. Jos auton omistaa rahoitusyhtiö, pyydä valtakirja rahoitusyhtiöstä.
Muista, että maltti liikenteessä lisää turvallisuutta.

Vihreä kortti - Green Card

Vihreä kortti todistaa liikennevakuutuksesi voimassaolon ulkomailla.

Ota ajoneuvollesi kaskovakuutus

 • Kaskovakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Vihreän kortin sopimusmaissa, lukuunottamatta Irania.
 • Pohjoismaiden ja Viron ulkopuolella sattuneissa kaskovahingoissa omavastuu on kaksinkertainen.
 • Vastuuturvissa ulkomaille omavastuu on kuitenkin vakuutuskirjaan merkityn suuruinen.

Huolehdi ajoneuvossa mukana olevasta irtaimistosta

 • If Kotivakuutukseen sisältyy myös ulkomailla ajoneuvossa mukana olevaa irtaimistoasi enintään 3 500 euroon asti. Muista, että lukittu ajoneuvo ilman valvontaa ei ole oikea paikka arvokkaan omaisuuden säilytykseen.

Liikennevakuutuksesi voimassaolo ulkomailla

 • Pohjoismaissa, EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä ja Liechtensteinissa suomalainen liikennevakuutuksesi on automaattisesti voimassa. Et tarvitse niissä Vihreää korttia todistukseksi liikennevakuutuksesta, kun autossasi on suomalaiset rekisterikilvet.
 • Vihreä kortti on tarpeen seuraavissa maissa: Albania, Bosnia-Herzegovina, Iran, Israel, Makedonia, Marokko, Moldova, Montenegro, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä. Lisäksi suosittelemme sen ottamista Espanjaan. Jos automatkasi kohdistuu näihin maihin, tilaa ennen matkalle lähtöä Vihreä kortti Omilta sivuilta.
 • Muissa maissa liikennevakuutuksesi ei ole voimassa. Niissä sinun pitää ottaa kyseisen maan liikennevakuutus tai rajaliikennevakuutus.

Venäjälle

Venäjä kuuluu kansainväliseen Vihreä kortti -järjestelmään. Vuosi 2017 ei tuo muutoksia Ifin liikennevakuutuksen voimassaoloon Venäjällä. Ifin liikennevakuutus on voimassa Venäjällä, ja saat Vihreän kortin Ifistä maksutta.

Liikennevakuutus

Suomalainen liikennevakuutus on voimassa Venäjällä ns. vastuuvakuutuksena eli se kattaa ulkopuolisille liikennevakuutuksesta korvattava vahingot Venäjän lainsäädännön mukaan. Mukana matkalla on oltava todistuksena liikennevakuutuksesta Vihreä kortti, jossa on maaluettelossa Venäjän maatunnus RUS.

Jos suunnittelet automatkaa Venäjälle, ota autoosi kaskovakuutus, joka sisältää vastuuturvan ulkomaille matkan ajaksi sekä matkustajavakuutus ajoneuvon mukana matkustaville, sillä:

 • Vahinkotilanteessa korvaukset määräytyvät tapahtumamaan eli Venäjän liikennevakuutuslainsäädännön perusteella. Venäjän liikennevakuutuksen korvausrajat ovat erittäin alhaiset.
 • Vastuuvakuutuksena toimiva liikennevakuutus ei kata liikennevahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien henkilövahinkoja.
 • Liikennevahingon aiheuttaja on Venäjän lain mukaan velvollinen korvaamaan toiselle aiheuttamansa vahingon.

Ifin Vastuuturva ulkomaille antaa lisäturvaa

Kaikkiin kaskoihimme sisältyy Vastuuturva ulkomaille, joka antaa perusturvan niissä liikennevahingoissa, joista ajoneuvosi kuljettaja itse on vastuussa ulkopuolisille. Vastuuturvan ulkomaille enimmäiskorvausmäärä on henkilövahingoissa 250 000 euroa ja esinevahingoissa 250 000 euroa. Omavastuu on 500 euroa.

Vastuuturvasta ulkomaille maksetaan korvausta, kun kuljettajan vahingonkorvausvastuu ulkopuolisille tai ajoneuvon matkustajille ylittää ulkomaisen liikennevakuutuksen korvausmäärät. Esimerkiksi Venäjällä lakisääteisen liikennevakuutuksen korvausmäärät ovat erittäin pieniä.

Kaskon voimassaolo

Kaskovakuutus (autovakuutus) on voimassa koko Venäjällä. Venäjällä omavastuut ovat korotetut: törmäys-, varkaus-, palo-, eläin-, lasi-, pysäköinti- ja ilkivaltavahingoissa omavastuu on kaksinkertainen.

Vapaaehtoisten henkilövakuutusten lisäturva

Liikennevakuutus tai vastuuvakuutus ei korvaa syyllisen osapuolen kuljettajan tai matkustajien henkilövahinkoja, joten vapaaehtoisten henkilövakuutusten ottaminen on edelleen tärkeää.

Matkustajavakuutus on kaikille Venäjälle matkaaville viisumin saannin edellytys. Lisäksi on hyvä ottaa tapaturmavakuutus, jossa on muutakin turvaa kuin hoitokulujen varalta.