Utomlands med egen bil

Tänker du resa utomlands med egen bil eller exempelvis motorcykel? Läs mer om hur din försäkring gäller utomlands och se praktiska tips för resandet.

Tips och råd vid resor utomlands med egen bil

 • Lämna in ditt fordon på service innan du reser.
 • Kontrollera försäkringens skyddsomfattning och giltighetsområde. Information om olika länders praxis hittar du på den här sidan, och mer ingående information om dina försäkringar hittar du på Mina sidor. Du kan även be om hjälp från vår kundtjänst.
 • Kontrollera att du har registreringsbevisets tekniska del i fordonet. Du får den via Trafis webbplats eller besiktningskontoret.
 • I vissa länder kan ett internationellt körkort också vara nödvändigt. Du får kortet från Bilförbundet.
 • Skriv ut en internationell blankett för skadeanmälan (på finska) i två exemplar. Det lönar sig att fylla i blankettens första sida på plats, om du exempelvis råkar ut för en olycka utomlands. Om du fyller i blanketten genast med den andra parten, kan du också säkerställa att ni är överens om vad som har hänt. Fyll i de båda exemplaren och ge det andra exemplaret till motparten. Handläggningen av ditt ärende går således snabbare varefter ersättningen kan betalas ut.
 • Om någon annan än ägaren kör bilen utomlands, ge med en fullmakt att använda bilen utomlands. Om bilen ägs av ett finansieringsbolag, be att få en fullmakt av bolaget.

Välj kaskoförsäkring för resor i utlandet

 • Ifs kaskoförsäkring gäller i Europa och i alla länder som omfattas av Gröna kort-avtalet förutom Azerbajdzjan, Iran, Marocko, Kosovo, norra delar av Cypern, Ryssland, Belarus, Tunisien, Turkiet och Nagorno-Karabach.
 • Ifs kaskoförsäkringar omfattar automatiskt även If Apu-tjänsten, som hjälper dig 24/7 i alla frågor som gäller bilande när du är på resa utomlands.
 • Om du råkat ut för en skada utanför Norden och Estland är självrisken dubbel. Självrisken för ansvarsskyddet utomlands är undantagsvis 500 euro.

När du jämför bilförsäkringar, kom ihåg att även kontrollera självrisken för kasko i utlandet.

Hos If är kaskoförsäkringens självrisk dubbel vid skador som inträffat utanför de nordiska länderna och Estland.

Reseförsäkringen ger dig skydd på resor

 • Reseförsäkringen hjälper dig t.ex. om du insjuknar eller skadar dig utomlands. Du får hjälp dygnet runt, och försäkringen skyddar även dina barn under 20 år som följer med på resan.
 • Räkna ut reseförsäkringens pris och köp en försäkring online 24/7. Om du vill träder försäkringen i kraft genast, bara du kommer ihåg att teckna den innan avresan.

Ta hand om saker du har med dig utomlands i ditt fordon

 • Ifs hemförsäkring omfattar saker du har med dig utomlands i ditt fordon upp till 3 500 euro. 
 • Kom ihåg att du inte ens i ett låst fordon ska förvara värdefull egendom.