Utomlands med eget fordon

Planerar du en resa med egen bil till Ryssland eller något annat land? Läs våra praktiska tips!

Viktigt att komma ihåg när du reser utomlands med egen bil

 • Lämna in ditt fordon på service före avresan.
 • Kontrollera i försäkringsbrevet och -villkoren självrisken, skyddsomfattningen och giltighetsområdet för fordonets försäkringar. Informationen hittar du på Mina sidor.
 • Kontrollera att du har registreringsbevisets tekniska del i fordonet. Du får den utan avgift via Trafis webbplats eller på besiktningskontoren.
 • I vissa länder kan du också behöva ett internationellt körkort. Du får kortet från Bilförbundet.
 • Förbered dig på eventuella skadesituationer och ta med en internationell blankett för skadeanmälan i bilen.
 • Om någon annan än ägaren kör bilen utomlands, ge med en fullmakt att använda bilen utomlands. Om bilen ägs av ett finansieringsbolag, be att få en fullmakt av bolaget.
 • Läs hur du ska gå till väga i en nödsituation utomlands.
 • Ta en resenärförsäkring.

Kom ihåg att ta det lugnt i trafiken.

Ta en kaskoförsäkring för ditt fordon

 • Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som anslutit sig till Gröna kort-avtalet, med undantag av Iran.
 • På kaskoskador som inträffat utanför Norden och Estland tillämpas dubbel självrisk.
 • I Ansvarsskyddet utomlands tillämpas emellertid alltid den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet.

Ta vara på ditt lösöre i fordonet

 • Ifs hemförsäkring omfattar lösöre i fordonet som du har med på resan utomlands upp till 3 500 euro.
 • Kom ihåg att inte förvara värdefull egendom ens i ett låst fordon.

Trafikförsäkringens giltighet utomlands

 • Din finska trafikförsäkring gäller automatiskt i Norden, i EU- och EES-länderna samt i Schweiz och Liechtenstein. I dem behöver du inget Grönt kort, när din bil har finska registreringsskyltar.
 • Du behöver ett Grönt kort t.ex. när du reser med egen bil till Ryssland. Läs mer om Grönt kort.