Sähköauto, hybridi vai pysyttely bensassa?

Tulevaisuuden tarpeisiin ja omiin tottumuksiin sopivan auton valinta voi tuntua haastavalta, kun vaihtoehtoja ja uutta teknologiaa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Kannattaako uutta autoa ostaessa valita käyttövoimaksi sähkö, bensa vai jokin monista hybrideistä?

Verkkokaupastamme saat vakuutuksen hinnan etukäteen kaikille vaihtoehdoille.

Tarkista vakuutuksen hinta

2020-luvun alun uusista automalleista jo valtaosa on sähköistettyjä, vaikka useissa viime vuosien malleissa myös polttomoottorilla on edelleen merkittävä rooli.  Uuden tai uudehkon käytetyn auton ostajaa valikoiman kirjo saattaa hämmentää, jos upouuden sähköauton rinnalla harkinnassa on vaikkapa myös pari vuotta vanha bensa- tai kaasuhybridimalli.

”Nykyisessä automarkkinassa korostuu se, että vaihtoehtojen määrä on kasvanut, ja on entistä yksilöllisempää, mikä on optimaalinen ratkaisu kunkin autoilijan tarpeeseen”, kommentoi Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä.

Ratkaisevia tekijöitä valinnalle ovat omat mieltymykset ja tavat autoilijana sekä toisaalta myös omat arvot tai huoli autoilun ilmastovaikutuksista.

Samalla on mietittävä tarkkaan paitsi auton ostohintaa myös sen koko elinkaaren hintaa sekä useita käytännön seikkoja, kuten ajomatkojen pituuksia sekä oman kotiympäristön latausmahdollisuuksia.

Ympäristöarvojen painottaminen auton valinnassa jakaa suomalaisten mielipiteitä

If on teettänyt sekä vuonna 2020 että vuonna 2021 laajan kyselyn, jossa suomalaisilta kyseltiin heidän asenteistaan eri käyttövoimia kohtaan sekä myös suunnitelmista ostaa uusi tai käytetty auto.

Molemmissa kyselyissä tuli esiin, että noin kolme neljästä vastaajasta nosti käyttövoiman tärkeimmäksi tai yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä autoa valitessa.

Auton ympäristöystävällisyyttä piti sen sijaan vastaavalla tavalla tärkeänä valintakriteerinä enää hieman yli puolet vastaajista, ja hieman yllättäen osuus oli tullut 5 prosenttiyksikköä alaspäin edellisvuodesta.

Samalla auton moottorin teho ja suorituskyky oli noussut keskimäärin hieman tärkeämmäksi auton valintaperusteeksi kuin sen ympäristöystävällisyys.

Suorituskyky ja ympäristöystävällisyys eivät tosin välttämättä ole kaikille kuluttajille vastakkaisia asioita, Färkkilä muistuttaa.

”Tesla on muuttanut tarinan siitä, että sähköautoilu olisi hissukseen ajelua ja energian säästämistä. Uusia sähköautoja markkinoidaan nimenomaan poskettoman kovalla suorituskyvyllä. Jopa perhemalleissa kiihtyvyydet saattavat olla samaa luokkaa, kuin mitä ne olivat jokin aika sitten täysverisissä urheiluautoissa.”

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle uuden auton hankinnassa?

Grafiikka, jossa vertailussa auton valintaan vaikuttavat kriteerit vuosilta 2020 ja 2021. Käyttövoima tärkeimpänä kriteerinä 17 % ja 18 %, yhtenä tärkeimmistä kriteereistä 59 % ja 59 %, ei tärkeimpien kriteerien joukossa 15 % ja 14 %, ei lainkaan tärkeänä kriteerinä 2 % ja 2 %, en osaa sanoa 7 % ja 7 %. Moottorin teho ja suorituskyky tärkeimpänä kriteerinä 11 % ja 10 %, yhtenä tärkeimmistä kriteereistä 44 % ja 42 %, ei tärkeimpien kriteerien joukossa 33 % ja 36 %, ei lainkaan tärkeänä kriteerinä 6 % ja 6 %, en osaa sanoa 6 % ja 6 %. Auton ympäristöystävällisyys tärkeimpänä kriteerinä 7 % ja 10 %, yhtenä tärkeimmistä kriteereistä 46 % ja 48 %, ei tärkeimpien kriteerien joukossa 34 % ja 29 %, ei lainkaan tärkeänä kriteerinä 7 % ja 7 %, en osaa sanoa 6 % ja 6 %.

Ympäristöarvoilla erottuminen vaatii usein isompia panostuksia

Ifin autovakuutusten tuotepäällikkön Peter Roseliuksen mielestä kyselyn tuloksia ei pitäisi tulkita niin, että puolet suomalaisista haluaisi ehdoin tahdoin saatuttavampia autoja, vaikka  julkisuudessa autoilun ja ilmastoponnisteluiden välillä onkin nähty paljon vastakkainasettelua. 

Kyse voi olla enemmänkin siitä, että useimmilla suomalaisilla ei ole vielä toistaiseksi varaa sähköautoihin tai ladattaviin hybrideihin. Vaikka sähköllä ajaminen voi sinänsä olla edullista, ovat sähköautot miltei poikkeusetta uusia malleja ja siten myös ostohinnaltaan kalliimmasta päästä.

"Jos on lukkiutunut ajatukseen, että auto pitää saada hankittua alle 4000 eurolla, kyse on väistämättä vanhemmasta mallista. Niiden joukosta onkin jo vaikeampi löytää autoa, joka erottuisi ympäristöystävällisyydellä", Roselius kommentoi.

Toisaalta myös polttomoottoriautot kuluttavat paljon vähemmän kuin vielä vuosituhannen alussa. Käytettyjen autojen markkinassa alkaa olla paljon 2010-luvulle tyypillisiä itselataavia hybridejä ja kevythybridejä, jotka hyödyntävät sähköä polttomoottorin apuna ja kuluttavat siksi niukemmin.

"Ympäristöasiat ovat olleet viime vuosina niin paljon esillä autoilun ympärillä, että ehkä ympäristöystävällisyydestäkin on tullut melko arkinen normi", Roselius pohtii.

Ympäristövaatimusten täyttämisestä on siis tullut monille oletusarvo, vaikka autoa ei vättämättä edelleenkään valita ympäristö edellä. Sen sijaan käyttövoimalla on keskeinen merkitys kaikille, sillä se vaikuttaa konkreettisesti myös autoilijan omaan päivittäiseen arkeen.

Mitä tarkoitamme, kun puhumme täyssähköautoista tai erilaisista hybrideistä?

Täyssähköautoissa on hybridejä suuremmat akut, joilla voi ajaa tyypillisesti 250–400 kilometriä.

Joka neljäs ei osaa sanoa, mikä käyttövoima on ympäristöystävällisin

Ifin kyselyssä nollapäästöiset täyssähköautot saivat odotetusti eniten kannatusta ympäristöystävällisimpänä valintana. Edelleen kuitenkin enemmistö piti jotain muuta vaihtoehtoa ympäristöystävällisempänä, ja moni myös empii vastata kysymykseen ympäristöystävällisimmästä käyttövoimasta.

Färkkilä ja Roselius eivät ylläty siitä, että moni on eri käyttövoimien ympäristöystävällisyyttä vertailtaessa epävarma kannastaan, sillä kysymys on myös aiheeseen enemmän perehtyneille monipolvinen.

Kaikki eivät suoraan vedä yhtäläisyysmerkkejä sähköautojen vähäpäästöisyyden ja ympäristöystävällisyyden välille, ja sähköautojen kriitikot saattavat nostaa esiin akkujen valmistuksen ympäristövaikutukset tai vaikkapa vesivoimalla tuotetun sähkön vaikutukset lähiympäristöön.

Vuoden 2020 kyselyssä täyssähköautoja piti ympäristöystävällisimpänä käyttövoimana 26 prosenttia suomalaisista, ja tuoreemmassa vuoden 2021 kyselyssä osuus kasvoi 29 prosenttiin.

Silti fossiilisten polttoaineiden yhteenlaskettu suosio ylittää edelleen sähköautojen suosion myös ympäristöystävällisyyttä kysyttäessä, jos mukaan lasketaan polttomoottoria pääasiallisena voimanlähteenä käyttävät itselataavat ja kevythybridit.

Mikä seuraavista on mielestäsi ympäristöystävällisin voimanlähde?

Grafiikka osuuksista: täyssähkö 29 %, kaasu 14 %, kevythybridi 14 %, ladattava hybridi 7 %, bensiini 6 %, diesel 6 %, en osaa sanoa 25 %

Ladattava hybridi voi yllättää kulutuksellaan, jos lataus jää tekemättä

Itselataavien ja kevythybridein suhteellisen korkea suosio ympäristöystävällisyydestä kysyttäessä on sikäli ymmärrettävää, että autoilijat ovat oppineet tuntemaan ne kulutukseltaan piheinä.

"Perinteisten hybridien kulutus on helppo hahmottaa ja mitata bensapumpulla. Samaan aikaan esimerkiksi ladattavan hybridin kohdalla voi olla aika vaikea hahmottaa, mikä on ladatun sähkön osuus, ja mikä bensan osuus pidemmillä makoilla", Färkkilä kommentoi.

Useimmat ladattaat hybridit ovat raskasrakenteisia, ja mikäli niitä ei pääse lataamaan säännöllisesti, ne voivat kuluttaa polttoainetta hyvinkin ahnaasti. 

"Ihmisten käyttötarpeet ja liikkumisympäristöt ovat niin erilaisia, että on toisaalta myös hienoa, että ympäristöystävällisyyttä nähdään muuallakin kuin sähköautoissa, sillä ne ovat usein kalliita, ja myös lautasverkosto on Suomessa vielä vahvasti kehityksen alla", Roselius kommentoi.

Itselataavat hybridit haastavat perinteisen polttomoottorin asemaa suomalaisten suosikkina

Ifin kyselystä tulee esiin, että suomalaisten suosikkikäyttövoima on edelleen bensiini, vaikkakin sen suosio on laskenut edellisvuodesta kolme prosenttiyksikköä. Saman verran suosiotaan ovat kavattaneet itselataavat ja kevythybridit, jotka valitisisi nyt seuraavaksi uudeksi autokseen jo joka viides suomalainen hintatasosta riippumatta.

Samalla on syytä muistaa, että itselataavat hybridit sen parremmin kuin perinteisetkään polttomoottoriautot eivät ole enää yhtä vahvasti edustettuina autonvalmistajien uusissa mallistoissa, jotka painottuvat nyt täyssähköautoihin ja ladattaviin hybrideihin.

"EU:n kiristyneisiin päästötavoitteisiin ei tulla tulevina vuosina pääsemään itselataavilla tai kevythybrideillä, ja siksi valikoima tulee lähivuosina kasvamaan lähinnä töpseliin kiinnitettävissä malleissa", Färkkilä kommentoi.

Suomalaisten tämänhetkiset mieltymykset saattavatkin hänen mukaansa peilata enemmänkin Suomen nykyistä autokantaa laajemmin kuin nykyistä uusien autojen valikoimaa.

Vaikka uusien autojen myynnistä ladattavat autot haukkaavat jo todella merkittävän osan, autokannassa ne ovat edelleen marginaalissa.

"Loppujen lopuksi todella pienellä osalla suomalaisista autoilijoista on omakohtaista kokemusta ladattavista autoista, ja samaan aikaan kotilatausinfraa on vain pienellä osalla."

Siksi itselataava tai kevythybridi tuntuu monesta ehkä juuri sopivalta kompromissilta nykyisessä murrosvaiheessa. Se on riittävän nykyaikainen ja suhteellisen ympäristöystävällinen, mutta samalla tuttu ja turvallinen.

"Kevythybridin kohdalla ei tarvitse muuttaa vuoskymmenten aikana tutuksi tullutta autoilu- ja tankkaustapaa. Se on helppo valinta, koska siinä ei tarvitse muuttaa omaa käyttäytymismallia millään tavalla", Färkkilä kommentoi.

Minkä käyttövoiman näistä todennäköisimmin valitsisitte, jos ostaisitte talouteenne uuden, vuosimallin 2021 auton?

Pylväsgrafiikka. Prosenttiosuudet eri käyttövoimille sekä niin, että henkilö teksisi valinnan nykyhinnoilla sekä siten, että hinta olisi kaikissa vaihtoehdoissa sama: bensiini 24 % ja 18 %, itselataava tai kevythybridi 20 % ja 20 %, ladattava hybridi 13 % ja 14 %, täyssähkö 9 % ja 17 %, diesel 9 % ja 8 %, kaasu 5 % ja 6 %, en osaa sanoa 21 % ja 18 %

Täyssähköautoilla on eniten uutta potentiaalia, jos hintaa saadaan alas

Täyssähköautojen suosio matelee kyselyn mukaan edelleen suomalaisten keskuudessa samalla 9 % tasolla kuin edellisenäkin vuonna, jos asiasta kysytään siten, että mihin käyttövoimaan kukin tällä hetkellä todennäkösimmin päätyisi uutta autoa hankittaessa.

Mikäli itselle mieleisintä käyttövoimaa kuitenkin kysytään niin, että hinta olisi kaikissa vaihtoehdoissa sama, sähköauton suosio pomppaa 17 % tasolle, reilusti ohi ladattavan hybridin ja dieselin.

2020-luvun alussa erityisesti pienempien autojen luokassa on nähty muutamia yllättäviä tarjouksia, joissa sähköauton hintaa on tiputettu hyvin lähelle vastaavan bensa-auton hintaa, mutta toisaalta esimerkiksi käytettyjä täyssähköautoja on vielä hyvin vähän tarjolla.

Färkkilän mukaan täyssähköauton valmistuskustannusten on arvioitu laskevan bensa-autojen tasolle 2020-luvun puolivälissä.  Hintaan vaikuttaa ennen kaikkea se, miten nopeasti auton ylivoimaisesti kalleimman osan eli akuston hintaa saadaan hilattua alaspäin.

Koska täyssähköautossa on vähemmän liikkuvia ja kuluvia osia, se on polttomoottoriautoa edullisempi koota ja huoltaa.

"Kaksinkertaisen tekniikan vuoksi samat edut eivät päde lautashybrideihin, ja siksi tulevaisuuden potentiaali laskea niiden valmistuskustannuksia on vähäisempi kuin täyssähköautoilla", Färkkilä kommentoi.

Sähköauto voi olla elinkaarikustannuksiltaan suhteellisen edullinen hankinta

Uusia automalleja keskenään vertailtaessa sähköauto voi tulla koko elinkaaren kustannuksiltaan edullisemmaksi kuin vastaava polttomoottoriauto, sillä sähkö on reilusti edullisempaa kuin raskaasti verotettu bensiini.

Täyssähköautojen elinkaarikustannuksia laskee jonkin verran myös se, että ne kaipaavat vähemmän huoltoa. Esimerkiksi öljyjen vaihto jää pois, eikä sähkömoottori muutenkaan edellytä polttomoottorin tapaan säännöllistä huoltoa. Myös jarrut kuluvat vähemmän tehokkaan sähkömoottorijarrutuksen ansiosta.

"Kannattavuus on toisaalta paljon kiinni siitä, kuinka paljon autolla ajetaan, koska hankintahinta muodostaa edelleen isoimman osan sähköauton hinnasta", Färkkilä muistuttaa.

Erityisesti lyhyemmän toimintasäteen lataushybridien kohdalla iso merkitys on myös sillä, pääseekö autoa jatkuvasti lataamaan paitsi kotona myös työpaikalla. Muuten voi käydä niin, että autoilija joutuu maksamaan sekä kalliin hankintahinnan että myös bensasta entiseen tapaan.

Täyssähköauton valmistuskustannusten on arvioitu laskevan bensa-autojen tasolle 2020-luvun puolivälissä.

Sähköautolle kannattaa hankkia kattava vakuutus

Sähköauton vakuutus ei välttämättä ole aina halvin mahdollinen, sillä myös sähköauton korjaus voi tulla kalliiksi. Samasta syystä uusi ja arvokas sähköauto kannattaa vakuuttaa riittävän kattavasti.

Euroopassa jotkut vakuutusyhtiöt ovat tarjonneet sähköautojen vakuutuksia alennushinnoin vauhdittaakseen asiakashankintaa, kun taas Yhdysvalloissa ja Kanadassa vakuutusmaksut ovat olleet kalliimpia sähkö- ja hybridiautoille. Näin todetaan Liikennevakuutuskeskuksen tilaaman sähköautoselvityksen loppuraportissa.

Saman konsulttiyhtiö Gaian toteuttaman selvityksen mukaan painetta korkeampiin vakuutusmaksuihin tulee ennen kaikkea siitä, että sähköautoja on keskimääräistä kalliimpi korjata.

Sähköautot ovat ylipäätään keskimäärin arvokkaampia kuin polttomoottoriautot, ja niissä on paljon uutta teknologiaa, joka vaatii automekaanikoilta erityisosaamista.

Kolari voi tulla kalliiksi erityisesti niissä tilanteissa, joissa arvokkain osa eli akusto joudutaan osin tai kokonaan vaihtamaan. Myös pienemmän peltivaurion korjaamisesta saattaa koitua yllättävä lasku, mikäli esimerkiksi maalauksesta aiheutuva kuumuus edellyttää akkujen siirtämistä.

 • Tarvitsetko vakuutuksen sähköautoon tai ladattavaan hybridiin?

  Ifin verkkokaupassa voit nyt alle minuutissa laskea autovakuutuksen hinnan myös täyssähköautolle. Saat hinnan pelkän rekisterinumeron perusteella, eikä sinun siis tarvitse vielä omistaa autoa. Samalla saat täyskaskon, osakaskon sekä joustavien lisäturviemme hinnat vertailuun.

  Laske hinta
 • Haluatko tarjouksen myös muista vakuutuksista?

  Ifin täyskaskon tai osakaskon valitsemalla saat 10 % keskittämisedun kaikkiin vakuutusmaksuishisi, ja Ifin kotivakuutuksen kanssa etusi nousee 15 prosenttiin. Voit laskea kokonaisuudelle hinnan verkkokaupassa tai jättää meille soittopyynnön, jolloin laskemme sinulle tarjouksen puolestasi.

  Jätä soittopyyntö

Lataamisverkon rajoitteet edelleen keskeinen este sähköautojen hankinnalle

Ifn kyselyn mukaan latausmahdollisuuksien puute pidemmillä matkoilla sekä toisaalta kotoa ja työpaikalta ovat keskeinen tekijä sille, miksi moni ei harkitse sähköautoa tai ladattavaa hybridiä.

Kun kysyttiin syitä sille, miksi iso osa vastaajista ei harkitse sähköautoa tai ladattavaa hybridiä, 61 % vastaajista poimi yhdeksi syyksi latausmahdollisuuksien vähäisyyden pidemmillä matkoilla ja 57 % latausmahdollisuuksien puuttumisen kotoa tai työpaikalta.

Näiden jälkeen yleisimmin mainittuina haasteina tulivat sähköautojen hinta (55 %) ja toimintamatka (51 %). 

Färkkilän ja Roseliuksen mielestä on melko selvää, että sähköauto tai ladattava hybrdi tarvitsee rinnalleen latausaseman oman kodin pihaan, parkkihalliin tai autotalliin.

Omakotitaloon tällainen kotilatausasema on jo melko helppoa ja edullista hankkia. Sen sijaan kerrostalolähiöissä haasteet voivat kilpistyä siihen, että taloyhtiön muut osakkaat eivät ole valmiita maksamaan latauspisteistä. Vanhoissa kaupunginosissa autoille ei välttämättä ylipäätään ole omaa parkkipaikkaa, vaan ne on sijoitettu kadunvarsipysäköintiin.

Auton lataaminen esimerkiksi työpaikalla tai huoltoaseman latauspisteessä voi osoittautua arjen kannalta hankalaksi, sillä pikalatauksessakin voi kulua helposti puolisen tuntia, ja pahimmillaan latauspisteelle saattaa muodostua jono. 

”Jos taas asiaa ajattelee niin päin, että omassa autotallissa tai kerrostalon parkkihallissa on kotilatausasema, niin kyllähän siinä pääsee huomattavan vaivattomaan autoiluun, jos sähköauton toimintasäde riittää", Färkkilä kommentoi.

"Ei tarvitse enää koskaan miettiä huoltoasemille menemistä, vaan auto on aina niin sanotusti tankattuna." 

Nainen lataamassa sähköautoa
Sähköautoa tai ladattavaa hybridiä on arjessa sujuvinta ladata oman kodin pihassa tai autokatoksessa.

Suomalainen harvoin hankkii auton pelkästään kaupunkiajoon, ja usein vähintään toissijaisena tarpeena on pääsy esimerkiksi mökille tai laskettelureissulle. 

Polttomoottorilla varustetuissa lataushybrideissä sähkön loppuminen ei ole pitkillä matkoilla varsinainen ongelma, ja erityisen pitkiä matkoja ajaville lataushybridejä on saatavilla myös dieselversioina.

"Dieselin suosio on laskenut viime vuosina voimakkaasti, vaikka pitkää matkaa ajavalle se on edelleen monelle mielekkäin vaihtoehto uusien puhtaampien moottorisukupolvien myötä", Färkkilä toteaa.

Täyssähköautoihin taasen on saatavilla malleja, jotka kulkevat useita satoja kilometriä kertalatauksella.

Tästä huolimatta osa kuluttajista saattaa edelleen kokea stressaavaksi ajatuksen siitä, että joutuisi pitemmillä matkoilla etukäteen laskemaan, mihin asti auton akut riittävät.

Huoli latausmahdollisuuksista pidemmillä matkoilla saattaa Färkkilän mukaan olla jopa hieman liioiteltu, jos kyse on satunnaisesta kotimaanmatkailusta. Sähköautojen kanssa on toki pidemmällä reissulla syytä varautua siihen, että välietapeilla tapahtuvat akkujen lataukset vievät enemmän aikaa kuin nopeat tankilla pyrähdykset.

Lataustauot kannattaa suunnitella reitille etukäteen, ja auton latautumista odotellessa voi myös itse pitää vaikka kahvipaussin huoltoaseman kuppilassa.

 • Mies kokeilee käytettyä autoa.

  Hanki käytetty auto järkevään hintaan

  Myös käytetyissä autoissa alkaa olla tarjolla vaihtoehtoisia käyttövoimia ja muuta uutta teknologiaa. Laajassa artikkelissamme pureuduimme yksityiskohtaisesti käytettyjen autojen nykyiseen markkinaan.

  Käytetyn auton osto
 • Näinen katsoo konepellin alle.

  Näin pääset vanhasta ajokista eroon

  Oletko harkitsemassa uutta autoa, mutta ensin pitäisi päästä nykyisestä eroon? Laajassa artikkelissamme esitämme useita hyödyllisiä näkökulmia auton myyntiin.

  Vinkit auton myyntiin
 • Kaksi naista istuu autossa

  Ifistä vakuutus autoon kuin autoon

  Kun olet valinnut uuden auton ja kaipaat tietoa vakuutuksista, olemme rinnallasi. Meiltä saat kakkosautoon samat bonukset ja edut kuin ykkösautoon, ja laskutus onnistuu myös kuukausierissä.

  Laske hinta autovakuutukselle