Sähköauto, hybridi vai pysyttely bensassa?

Tulevaisuuden tarpeisiin ja omiin tottumuksiin sopivan auton valinta voi tuntua haastavalta, kun vaihtoehtoja ja uutta teknologiaa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Kannattaako uutta autoa ostaessa valita sähköauto, polttomoottoriauto vai jokin monista hybridiautoista?

Ifin verkkokaupasta saat vakuutuksen hinnan etukäteen kaikille vaihtoehdoille.

2020-luvun alun uusista automalleista valtaosa on jo sähköistettyjä, vaikka useissa malleissa myös polttomoottorilla on edelleen merkittävä rooli. Uuden tai uudehkon käytetyn auton ostajaa valikoiman kirjo saattaa hämmentää, jos sähköauton rinnalla harkinnassa on vaikka pari vuotta vanha ladattava hybridikulkupeli.

”Autokaupoilla vaihtoehtojen määrä on kasvanut, ja on entistä yksilöllisempää, mikä on paras ratkaisu omiin tarpeisiin”, kommentoi Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä.

Ratkaisevia tekijöitä auton valinnassa ovat hinta, omat mieltymykset ja tarpeet autoilijana sekä toisaalta omat arvot.

Ostohinnan ohella on mietittävä auton koko elinkaaren hintaa. Vaa’assa painavat myös käytännön seikat, kuten tyypillisten ajomatkojen pituus sekä sähköauton latausmahdollisuudet.

Käyttövoima painaa auton valinnassa

If on teettänyt vuosina 2020–2022 laajan kyselytutkimuksen, jossa suomalaisilta kysyttiin auton hankinnasta ja asenteista eri käyttövoimia kohtaan.

Kaikissa kyselyissä nousi esiin, että auton käyttövoima on tärkeä valintakriteeri autoa valitessa. Tänä vuonna 78 % vastaajista nosti käyttövoiman tärkeimmäksi tai yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä autoa valitessa. Viime vuonna vastaava luku oli 76 %.

Auton ympäristöystävällisyyttä pitää tärkeänä valintakriteerinä noin puolet (51 %) vastaajista. Ympäristöystävällisyyttä painottavien määrä on vähentynyt hieman viime vuodesta.

Auton moottorin tehoa ja suorituskykyä pidetään hieman tärkeämpänä valintaperusteena kuin sen ympäristöystävällisyyttä. Yhteensä 56 % vastaajista nosti auton tehon ja suorituskyvyn tärkeimpien valintakriteerien joukkoon.

”Suorituskyky ja ympäristöystävällisyys eivät ole välttämättä vastakkaisia asioita autokaupoilla”, Eero Färkkilä muistuttaa.

Moni pitää ympäristöystävällisyyttä jo perusvaatimuksena, jota ei tarvitse enää erikseen korostaa.

”Lisäksi uusia sähköautoja markkinoidaan nimenomaan poskettoman kovalla suorituskyvyllä. Jopa perhemalleissa kiihtyvyydet saattavat olla samaa luokkaa kuin mitä ne olivat jokin aika sitten täysverisissä urheiluautoissa.”

Suomalainen valitsisi sähköauton, jos hinnalla ei olisi väliä

Täyssähkö ohitti tänä vuonna ensimmäistä kertaa bensiinin, kun suomalaisilta kysyttiin, minkä uuden auton he valitsisivat, jos ostohinta olisi sama käyttövoimasta riippumatta.

Täyssähköauton valitsisi 19 % kyselyyn vastanneista ja bensiinikäyttöisen auton valitsisi 18 %. Täyssähkön suosio preferenssilistalla on lisääntynyt edellisistä vuosista, kun bensiinin suosio on pysynyt samalla tasolla.

Hinta vaikuttaa kuitenkin merkittävästi auton valintaan. Reaalihankintahinnoilla bensiinin valitsisi kyselyyn vastanneista 23 % (viime vuonna 24 %) ja täyssähkön 12 % (viime vuonna 9 %).

Kun laitetaan vastakkain perinteiset bensa- ja dieselkäyttöiset autot sekä sähkö- ja hybridiautot, trendi kohti sähköautoilua näyttää selvältä. 

Yhteensä 44 % kyselyyn vastanneista valitsisi reaalihankintahinnoillakin uudeksi autokseen joko täyssähköauton, ladattavan hybridin tai itselataavan hybridin. Bensiini-, diesel- tai kaasuauton valitsisi 35 % vastaajista.

Sähköistettyjen autojen osuus kuluttajien preferenssinä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta siinä missä perinteisten käyttövoimien osuus on laskenut.

”Tällä hetkellä kiinnostus sähköautoihin ylittää niiden tarjonnan. Tarjontaa ovat rajoittaneet puolijohdepula, koronasulut ja nyt viimeisimpänä Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Pidentyneet toimitusajat hankaloittavat monen ostopäätöstä, kun auton odottaminen saattaa kestää jopa yli vuoden”, Eero Färkkilä sanoo.

Tällä hetkellä kiinnostus sähköautoihin ylittää niiden tarjonnan.

Lataamisverkon rajoitteet edelleen keskeinen este sähköautojen hankinnalle

Ifn kyselyn mukaan latausmahdollisuuksien puute pidemmillä matkoilla sekä toisaalta kotoa ja työpaikalta ovat keskeinen tekijä sille, miksi moni ei harkitse sähköautoa tai ladattavaa hybridiä.

nainen lataa sähköautoa

Kun kysyttiin, miksi vastaaja ei harkitse sähköautoa tai ladattavaa hybridiä, 60 % vastaajista poimi yhdeksi syyksi latausmahdollisuuksien vähäisyyden pidemmillä matkoilla.

Vastaajista 53 % mainitsi hankinnan esteeksi latausmahdollisuuksien puuttumisen kotoa tai työpaikalta. Muita yleisimmin mainittuja haasteita olivat autojen hinta (58 %) ja toimintamatka (53 %).

Omakotitaloon kotilatausasema on jo melko helppoa ja monesti oletettua edullisempaa hankkia.

”Jos käytössä on kotilatausasema, niin kyllähän siinä pääsee huomattavan vaivattomaan autoiluun, jos sähköauton toimintasäde riittää. Ei tarvitse enää miettiä huoltoasemalle menemistä, vaan auto on periaatteessa aina valmiina ajamiseen", Eero Färkkilä kommentoi.

Sen sijaan kerrostalossa haasteet voivat kilpistyä siihen, että taloyhtiön muut osakkaat eivät ole valmiita maksamaan latauspisteistä. Vanhoissa kaupunginosissa autoille ei välttämättä ole omaa parkkipaikkaa, vaan autot parkkeerataan katujen varsille.

Auton lataaminen esimerkiksi työpaikalla tai huoltoaseman latauspisteessä voi osoittautua arjen kannalta hankalaksi, sillä pikalatauksessakin voi kulua helposti puolisen tuntia, ja pahimmillaan latauspisteelle saattaa muodostua jono. 

Kyselytutkimuksessa ilmeni, että epäluottamus sähköautojen ja hybridien uuteen teknologiaan on lisääntynyt edellisistä vuosista.

Tänä vuonna vastaajista 34 % mainitsi, että epäluottamus teknologiaan on syy olla hankkimatta sähköautoa tai hybridiä. Viime vuonna tätä mieltä oli 23 % kyselyyn vastanneista.

Aiempaa useampi näkee myös auton valmistuksesta aiheutuvat ympäristöhaitat esteenä sähköauton tai hybridin ostamiselle. Tänä vuonna ympäristöhaitat mainitsi oston esteeksi 35 % vastaajista, kun viime vuonna luku oli 30 %. 

”On ymmärrettävää, että uuden teknologian luotettavuus mietityttää, ja joidenkin automallien lastentaudit ovat saaneet paljon palstatilaa. Vaikka autojen takuut yleensä nämä harmit kattavatkin, voi korjaus joskus kestää ja hankaloittaa arkea”, Färkkilä sanoo.

Sähköautolle kannattaa hankkia kattava vakuutus

Sähköauton vakuutus ei välttämättä ole aina halvin mahdollinen, sillä myös sähköauton korjaus voi tulla kalliiksi. Samasta syystä uusi ja arvokas sähköauto kannattaa vakuuttaa riittävän kattavasti.

Euroopassa jotkut vakuutusyhtiöt ovat tarjonneet sähköautojen vakuutuksia alennushinnoin vauhdittaakseen asiakashankintaa, kun taas Yhdysvalloissa ja Kanadassa vakuutusmaksut ovat olleet kalliimpia sähkö- ja hybridiautoille. Näin todetaan Liikennevakuutuskeskuksen tilaaman sähköautoselvityksen loppuraportissa.

Saman konsulttiyhtiö Gaian toteuttaman selvityksen mukaan painetta korkeampiin vakuutusmaksuihin tulee ennen kaikkea siitä, että sähköautoja on keskimääräistä kalliimpi korjata.

Sähköautot ovat ylipäätään keskimäärin arvokkaampia kuin polttomoottoriautot, ja niissä on paljon uutta teknologiaa, joka vaatii automekaanikoilta erityisosaamista.

Kolari voi tulla kalliiksi erityisesti niissä tilanteissa, joissa arvokkain osa eli akusto joudutaan osin tai kokonaan vaihtamaan. Myös pienemmän peltivaurion korjaamisesta saattaa koitua yllättävä lasku, mikäli esimerkiksi maalauksesta aiheutuva kuumuus edellyttää akkujen siirtämistä.

Sähköistettyjen autojen osuus kuluttajien preferenssinä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta

Mitä tarkoitamme, kun puhumme täyssähköautoista tai erilaisista hybrideistä?