Kevytauton vakuutus

Kevytautoja koskevan lain voimaantulo lykkääntyi viime hetkellä syksyllä 2019. Tällä hetkellä kevytautojen arvioidaan saapuvan Suomen teille vuonna 2020, mutta hanke saattaa myös kaatua EU-komission vastustukseen. Mikäli kevytautot sallitaan, saat niihin ilman muuta vakuutuksen Ifiltä.

Kevytautojen tilanteen ratkaisua odotellessa lue vinkkimme ajoharjoittelun aloittamisesta 16-vuotiaana sekä ajokortin hakemisesta 17-vuotiaana.

päivitetty 23.9.2019


Mikä on kevytauto?

  • Uusi tai uudehko henkilöauto

  • Enintään 1500 kg painava, sähköautoissa enintään 1800 kg

  • Huippunopeus säädetty nopeudenrajoittimella 60 km/h

Tulevatko kevyautot sittenkään Suomeen?

Tästä ei voida olla täysin varmoja. Viimeisimmän, liikenne- ja viestintäministeriön syyskuun alussa kertoman tiedon mukaan hallituksen pyrkimys on mahdollistaa kevytautot, mutta lain voimaantuloon tulee ainakin vuoden lykkäys. Sen aikana lakia pyritään mukauttamaan EU-komission vaatimuksiin.

Tavoitteena on, että kevytautoja koskeva laki voisi tulla voimaan marraskuun alussa 2020. Asiaa on hallituksen taholta myös kommentoitu siihen suuntaan, että lainmuutoksessa tulee tällä aikataululla kiire.

On myös mahdollista, että lykkäyksen aikana hallitus päättää kokonaan luopua kevytautoista, mikäli lain sovittaminen EU-komission vaatimuksiin osoittautuu mahdottomaksi.

Tällä sivulla julkaistut tiedot perustuvat pitkälti edellisellä hallituskaudella valmisteltuun ja hyväksyttyyn lakiin, ja etenkin yksityiskohtiin voi tulla muutoksia mahdollisen uuden lainvalmistelun myötä. Esimerkiksi kevytauton kuljettajan ikäraja tai kevytautolle sallittu maksimininopeus saattaa vielä muuttua. Seuraamme asiaa aktiivisesti ja kerromme mahdollisista muutoksista heti, kun saamme lisätietoa.

Kevytauto eli nopeusrajoitettu henkilöauto

Kevytauto on käytännössä ihan tavallinen auto, jonka käyttöä on rajoitettu kaupunkiajoon ja hitaammille tieosuuksille. Siksi kevytautoja on jossain yhteyksissä haluttu kutsua myös hidasautoiksi.

Viime hallituskaudella valmistellussa laissa määriteltiin, että kevytauton voisi tehdä mistä tahansa aikaisintaan vuonna 2015 käyttöönotetusta Suomeen rekisteröidystä henkilöautosta, joka painaa enintään 1500 kg tai täyssähköauton kohdalla enintään 1800 kg.

Vaihdos tapahtuisi asentamalla autoon nopeudenrajoitin ja muutoskatsastamalla se kevytautoksi. Tämän jälkeen menopelillä saisi ajaa myös 15-vuotta täyttänyt nuori, jolla on ns. mopoautokortti eli AM/121-kortti.

Nopeudenrajoittimen ansiosta kevytautolla ei olisi voinut (eikä saanut) ajaa yli 60 km/h, eikä sillä olisi saanut ajaa moottori- tai moottoriliikennetiellä. Kevytautolla kruisailu olisi myös rajoitettu Suomen rajojen sisälle.

Ehditkö jo hankkia kevytauton? Älä huoli!

Joihinkin suomalaisperheisiin oli tämän vuoden aikana jo ehditty hankkia kriteerit täyttävä uusi tai uudehko henkilöauto, joka oli tarkoitus marraskuussa muuntokatsastaa kevytautoksi. Viime hetkellä tulleet tiedot lykkääntymisestä ja mahdollisesta peruuntumisesta ovat ymmärrettävästi aiheuttaneet hämmennystä ja suuttumusta.

Ongelma ei välttämättä ole silti aivan niin suuri, miltä se voi aluksi vaikuttaa. Suomessa on viime aikoina muutenkin vaivihkaa helpotettu nuorten pääsyä ihan normaalin henkilöauton rattiin.

Voit aloittaa ajoharjoittelun jo 16-vuotiaana

Monelta on saattanut jäädä huomaamatta, että ajoharjoittelun voi henkilöautolla aloittaa nykyisin jo 16-vuotiaana. Tämän mahdollisti ajokorttilain uudistus vuoden 2018 heinäkuussa.

If tarjoaa ajoharjoittelun tueksi ilmaisen Tasku-inssi-mobiilisovelluksen, jolla voit mm. harjoitella teoriakoetta varten ja pitää ajopäiväkirjaa.

Lue lisää Tasku-inssistä ja uudesta ajokorttilaista

Entistä useampi saa ajokorttiin poikkeusluvan 17-vuotiaana

Vuoden 2018 ajokorttilain muutoksen myötä myös Traficomin linja ikäpoikkeuslupien myöntämisessä muuttui selkeästi sallivammaksi.

Esimerkiksi kesäkuussa 2019 Yle Uutiset kertoi, että ikäpoikkeuslupia oli vuoden aikana myönnetty 5100 ja hylätty alle 100.  Sittemmin Traficomiin on ollut tuhansien hakemusten jono, mikä on näkynyt parin–kolmen kuukauden käsittelyaikoina. Vielä vuonna 2017 myönnettiin ainoastaan 7 lupaa 36 hakemuksesta.

Nykyään Traficom myöntää ikäpoikkeusluvan käytännössä kaikille 17-vuotiaille, joilla on opiskeluun, työllistymiseen tai harrastukseen liittyvä säännöllinen liikkumistarve. Kokonaismatka-ajan on oltava yhteen suuntaan vähintään tunnin kestävä, mutta kokonaisharkinnassa huomioidaan myös liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä sekä niiden odotusajat.

Lue lisää ikäpoikkeusluvan perusteista Traficomin sivuilta

Mikäli kevytaytot sallitaan, meillä on vakuutus valmiina

If oli hyvissä ajoin syksyllä 2019 valmis tarjoamaan sekä liikennevakuutuksen, osakaskon että täyskaskon kevytautoihin. Mikäli kevytautot sallitaan esimerkiksi marraskuussa 2020, olemme jälleen ensimmäisenä lähtökuopassa!

Jos kevytauton vakuutus aikanaan tulee markkinoille, se on hieno mahdollisuus nuorille kuskeille kartuttaa bonuksia eli vakuutusmaksusta saatua alennusta. Mikäli autoilun aloittaisi esimerkiksi jo 15-vuotiaana, vastuullisella ajamisella voisi Ifin asiakkaana saavuttaa reippaasti muhkeammat bonukset 18-vuotiaana kuin autoilun vasta tuolloin aloittavat ikätoverit.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kevytautoihin liittyen


Onko kevytauto turvallisempi kuin mopoauto?

Nuorten kuljettajien ja heidän kyydissään olevien matkustajien näkökulmasta kevytautot olisivat selkeästi nykyisiä mopoautoja turvallisempia.

Heiveröisistä mopoautoista puuttuvat henkilöautojen tasoiset turvarakenteet, ja lisäksi ne aiheuttavat vaaratilanteita hidastamalla muuta liikennettä 45 kilometrin tuntivauhdilla.

Kuskien turvallisuutta lisäisi myös se, että kevytautot on tarkoitus rajata uusimpiin automalleihin, joissa on viimeisimmät turvavarusteet. Samalla kevytautoilla on tarkoitus uudistaa Suomen autokantaa vähäpäästöisempään suuntaan.

Entä jalankulkijoiden turvallisuus?

Suomelle antamissaan huomautuksissa EU-komissio on ollut huolissaan haavoittuvassa asemassa olevien tienkäyttäjien eli jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tuvallisuudesta.

Kevytautot olisivatkin isommalla massallaan ja enimmäisnopeuksillaan törmäystilanteessa jalankulkijoille ja pyöräilijöille vaarallisempia kuin nykyiset mopoautot. Osassa uusimpia automalleja on jalankulkijoita suojaavaa automatiikkaa, mutta näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan ole lainsäädännössä tai määräyksissä edellytetty.

On myös kyseenalaista, olisiko AM/121-ajokortilta vaaditut neljä teoriatuntia sekä teoria- ja ajokokeet olleet riittävä edellytys täysikokoista henkilöautoa ajavalle nuorelle kuskille. Ennen ajokorttia käyty ajoharjoittelu olisi jäänyt kuskin oman harkinnan varaan, kuten se jää myös nykyisten mopoautojen kohdalla.

Miten traktorit liittyvät kevytautoihin?

Eduskunnan viime hallituskaudella hyväksymässä laissa kevytautot on luokiteltu T1-ajoneuvoluokkaan eli samaan pääluokkaan kuin traktorit, joita myös saa ajaa 15-vuotiaana.

Tästä huolimatta kevytautojen selkeä ensisijainen tehtävä on matkustajien kuljettaminen eikä veto- ja työntötehtävät maa- ja metsätaloudessa. Kevytautot olisi muuntokatsastettu normaaleista henkilöautoista, jotka kuuluvat taas M1-ajoneuvoluokkaan.

EU-komissio on kiinnittänyt huomiota tähän ristiriitaan, ja sen kannan mukaan kevytautot eivät täytä ajokorttidirektiivin maatalous- tai metsätraktorin määritelmää. Sen sijaan ne tulisi määritellä moottoriajoneuvoiksi ja siten kuuluviksi ajokorttidirektiivin soveltamisalaan.

Ruotsissa 15-vuotiaat voivat ajaa henkilöautoista niin ikään rakennetuilla EPA-traktoreilla, joiden nopeus on kuitenkin rajoitettu 30 kilometriin tunnissa. EPA-traktorit on sallittu osaksi Ruotsin kansallista ajoneuvoluokittelua, sillä niillä on ollut vuosikymmenien perinteet jo ennen Ruotsin EU-jäsenyyttä.

Minkä ikäisinä nuoret saavat ajokortin ulkomailla?

EU:n ajokorttidirektiivi on ikärajojen suhteen melko tiukka ja jäsenmaita sitova. Sen mukaan henkilöautolla voisi ajaa vasta 18-vuotiaana, vaikkakin ikärajasta voidaan joustaa vuodella.

Yhdysvalloissa nuoret voivat saada ajokortin 14-17-vuoden iässä osavaltiosta riippuen. Siellä nuoren kuskiin ajokorttiin voi liittyä rajoituksia esimerkiksi matkustajien määrään osalta, mutta nopeuksia taas vastaavasti ei ole rajoitettu. Yhdysvalloissa ajokortin saaminen edellyttää nuorilta kuitenkin osallistumista kattavaan ajo-opetukseen.

Australiassa 16-vuotiaiden on mahdollista harjoitella ajamista valvojan kanssa ja saada varsinainen ajokortti 17-vuotiaana. Myös Kanadassa harjoittelu valvotuissa olosuhteissa alkaa usein 16-vuotiaana. Molemmissa maissa määräykset vaihtelevat myös alueellisesti.

Lue lisää ajoneuvovakuutuksistamme

Tervetuloa Ifin asiakkaaksi!